An toàn - Tiết kiệm điện

PC HẢI DƯƠNG CÔNG TÁC AN TOÀN- NÂNG TẦM CAO MỚI

Chiều 02/7/2021, Công ty Điện lực Hải Dương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến tất cả các đơn vị trực thuộc với nội dung “Chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh”. Ông Đỗ Trí Thức – Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty điều hành và chủ trị Hội nghị

Với tinh thần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác an toàn, Hội nghị với sự có mặt của Ban thường Đảng ủy; Ban Giám đốc; Ban thường vụ Công đoàn; Đoàn Thanh niên cùng các phòng ban chuyên môn Công ty và kết nối Ban lãnh đạo; Công Đoàn; Đoàn Thanh niên cùng trưởng các đơn vị thuộc 12 Điện lực; Xí nghiệp dịch vụ điện; Đội QLVH lưới điện 110Kv.

Hội nghị đã triển khai cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Tổng công ty về việc chấn chỉnh công tác ATVSLĐ được nêu tại Chỉ thị số 3353/CT-EVNNPC ngày 25/6/2021 và văn bản số 3378/EVNNPC ngày 25/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Một số lưu ý khi triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Triển khai đồng bộ nội dung các văn bản nói trên phù hợp với đặc thù, tình hình công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với quan điểm nhất quán từ Lãnh đạo đến người lao động trong Công ty, công tác An toàn cần sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát và thực tế. Hội nghị đã nhận được sự đồng thuận rất cao của các thành viên tham dự. Theo đó một số nội dung trong công tác An toàn vệ sinh lao động được chấn chỉnh, nâng cao, đẩy mạnh. Có thể kể đến như gắn vai trò của người đứng đầu tại các đơn vị cơ sở trong việc chịu trách nhiệm trực tiếp công tác Kỹ thuật – An toàn; kiện toàn hệ thống chức danh Kỹ thuật viên an toàn chuyên trách, có phân công, phân nhiệm cụ thể, không để công việc khác chồng chéo với công tác An toàn tại các đơn vị; đẩy mạnh công tác kiểm tra hiện trường gắn với việc giao nhiệm vụ cụ thể về số lượng, chất lượng các phiên kiểm tra, kiểm soát hiện trường từ lãnh đạo đơn vị; nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát hình ảnh trên ECP; chấn chỉnh công tác họp giao ban tuần và họp kiểm soát an toàn đầu giờ tại các đơn vị với mục tiêu cuộc họp chất lượng, sát với công tác tại các đơn vị được đặt lên hàng đầu; đặc biệt đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng làm việc thực tế, nhận diện các mối nguy đối với người lao động.

Song song với đó Lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng Công đoàn đồng cấp tăng cường công tác kiểm tra tại hiện trường để kịp thời động viên, khen thưởng cũng như trao đổi, đối thoại với người lao động nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc, giảm thiểu các nguy cơ, rủi ro mất an toàn lao động. Đồng thời có chế tài xử lý kỷ luật mạnh mẽ, nghiêm khắc đối với các cá nhân, tập thể vi phạm. Mục tiêu tối thượng là không để mất an toàn trong lao động sản xuất, những tồn tại có thể gây tai nạn được kiểm soát một cách sớm nhất.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp thực tế từ phía các đơn vị cấp 4 và đã nhận được sự chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Công ty. Với tinh thần tập trung, xuyên suốt nhằm phát huy tối đa năng lực quản trị, điều hành của các cấp lãnh đạo gắn liền tính chủ động, cẩn trọng và thực thi tuân thủ các điều kiện đảm bảo an cho công tác được giao, cùng với tính chất an toàn trong vận hành sản xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động là điều kiện tiên quyết hàng đầu mà Hội nghị đã chỉ rõ cũng như nhất quán triển khai thực hiện.

Xuân Thuận – PC Hải Dương

Tác giả: Xuân Thuận - PC Hải Dương ; xuất bản: 02/07/2021 08:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31