Tin Hải Dương PC

Nâng công suất trạm biến áp 110kV Thanh Miện

Chiều ngày 06/3/2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã đấu nối thành công công trình 110kV máy biến áp (MBA) T2 110/35/22 kV 25.000 kVA trạm 110kV Thanh Miện (E8.14).

Kiểm tra các thiết bị chuẩn bị cho công tác đóng điện

Việc đưa MBA T2 vào khai thác vận hành đã nâng công suất của trạm biến áp (TBA) 110kV Thanh Miện từ 40.000 lên 65.000 kVA, tăng khả năng cung cấp điện cho phụ tải phía 22kV thuộc các huyện Thanh Miện & Gia Lộc, xóa bỏ được 01 MBA trung gian 35/10kV 3200 kVA, nâng cao độ ổn định cung cấp điện, từng bước xóa bỏ lưới điện 10kV cấp điện cho khu vực này đã vận hành nhiều năm, thường xuyên quá tải, độ ổn định không cao và gây ra tổn thất điện năng lớn.

Cùng với đó, Công ty đã nâng cấp điện áp từ cấp 10kV lên 22kV cho 19 TBA phân phối của huyện Thanh Miện và 05 TBA phân phối của huyện Gia Lộc, đảm bảo tính đồng bộ, linh hoạt trong vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Thí nghiệm định kỳ các thiết bị của TBA 110kV Thanh Miện

Ngoài ra, Công ty cũng đã kết hợp vệ sinh, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA 110kV Thanh Miện để ngăn ngừa những sự cố do thiết bị gây ra trong quá trình vận hành trạm.

TAGS:
Tác giả: Phòng Quan hệ cộng đồng ; xuất bản: 08/03/2016 03:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31