Tin Hải Dương PC

Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố Hải Dương

Dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Đức” do Tổng công ty Điện lực miền Bắc là chủ đầu tư và đơn vị thực hiện dự án Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương)) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành. Tổng mức đầu tư của dự án gần 130 tỷ đồng với nhà thầu thi công Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội; đơn vị quản lý dự án do Ban QLDA thuộc Công ty Điện lực Hải Dương thực hiện.

Lắp đặt hoàn thiện tủ RMU trên tuyến phố chính Nguyễn Trãi

Với mục tiêu dự án đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn vận hành, đặc biệt là giảm tổn thất điện năng lưới điện trên địa bàn thành phố Hải Dương. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo mạch liên lạc giữa các TBA 110kV Ngọc Sơn, Đồng Niên và Đại An để linh hoạt trong phương thức cung cấp điện cho các phụ tải khu vực thành phố Hải Dương và các huyện lân cận. Cải tạo một số tuyến đường dây 35kV hiện có về cấp điện áp 22 kV; thay thế dây dẫn trần hiện tại bằng dây nhôm bọc cách điện để giảm hành lang an toàn lưới điện cao áp; xóa bỏ một số điểm nóng vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Giải quyết xóa bỏ một số tuyến đường dây hiện trạng cột điện nằm trên lòng phố gây mất an toàn giao thông và an toàn điện. Hạ ngầm một số tuyến đường dây trung áp, hạ áp triển khai trên địa bàn chính của thành phố Hải Dương: các phường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Ngọc Châu, Nhị Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Việt Hòa, Thanh Bình, Tân Bình, Hải Tân, Lê Thanh Nghị, Tứ Minh, Tân Hưng, Thạch Khôi, các xã Ngọc Sơn, Gia Xuyên.…nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành và mỹ quan đô thị. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực thành phố Hải Dương đến năm 2025 có xét đến năm 2035.

Với quy mô dự án cũng như địa bàn trải rộng, có khối lượng công việc lớn, PC Hải Dương đã chủ động cùng nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hải Dương, UBND các phường xã, các đơn vị liên quan (các đơn vị cấp nước sạch, cáp mạng, cáp quang, các đơn vị quản lý công trình đô thị,…) có liên quan đến dự án để thông báo và tuyên truyền. Đặc biệt với nhân dân trong khu vực đang triển khai thi công biết, chia sẻ trong quá trình thi công phải đào đắp xây dựng và việc sử dụng điện có lúc bị gián đoạn phục vụ đấu nối, cũng như phối hợp với PC Hải Dương trong quá trình thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong thời gian thực hiện nhận được sự quan tâm của chính quyền, lãnh đạo các cấp, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến nay dự án đã thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2021.

Xuân Thuận- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 21/10/2021 06:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31