Tin Hải Dương PC

Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng tại Điện lực Thanh Hà

Để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng trong công tác dịch vụ khách hàng, Điện lực Thanh Hà (PC Hải Dương) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng được giải quyết nhanh, kịp thời, đúng hạn. Tại phòng Giao dịch khách hàng và ca trực, đơn vị đã tăng cường thêm nhân viên trực điện thoại, xây dựng các nội dung trả lời khách hàng một cách bài bản, khoa học để giảm áp lực cho nhân viên trực. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Điện lực Thanh Hà đã thực hiện tiếp nhận 3.284 yêu cầu dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trong đó, dịch vụ báo xử lý mất điện là 1.129 yêu cầu, chiếm 29,52%; các đề xuất, kiến nghị là 874 yêu cầu, chiếm 22,86%; thay đổi, cập nhật thông tin là 859 yêu cầu, chiếm 22,46%; thông báo thông tin là 9 yêu cầu, chiếm 0,24%; yêu cầu cấp điện là 904 yêu cầu, chiếm 23,64%; yêu cầu tra cứu thông tin là 49 yêu cầu, chiếm 1,28%. Việc kiểm tra, xử lý kiến nghị của khách hàng đều được xử lý trên tinh thần cầu thị, phối hợp, thỏa đáng các yêu cầu sau khi được tiếp nhận và đều có sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ về thời gian, quy trình xử lý.

H1960

Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán trên điện thoại và hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành điện

Bên cạnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong công tác dịch vụ khách hàng, Điện lực còn tổ chức các cuộc gặp gỡ với các khách hàng trọng điểm, khách hàng lớn, khách hàng kinh doanh chăn nuôi trang trại để trao đổi, thỏa thuận ký hợp đồng trong công tác bao thầu bảo dưỡng đường dây, thí nghiệm… hợp tác trong việc sử dụng các dịch vụ của ngành điện giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng của cả hai bên. 

Hiện nay, Điện lực Thanh Hà đã triển khai đầu tư, lắp đặt công tơ đo xa được 78% số lượng công tơ đang quản lý. Việc thu thập chỉ số tiêu thụ sử dụng điện hoàn toàn tự động và được thực hiện từ xa, hạn chế thấp nhất việc xảy ra sai sót trong thu thập thông tin sản lượng điện của khách hàng. Lịch ghi chỉ số công tơ được quy định trong hợp đồng mua bán điện và được Điện lực công khai qua hệ thống truyền thanh của địa phương, do vậy khách hàng có thể giám sát việc ghi chỉ số công tơ của Điện lực. Cùng với việc ghi chỉ số công tơ, Điện lực Thanh Hà đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, phúc tra và giải quyết các kiến nghị của khách hàng, đặc biệt là đối với khách hàng có sản lượng tăng, giảm 30% so với tháng liền kề trước đó.

Điện lực Thanh Hà thường xuyên thực hiện tuyên truyền về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trên hệ thống loa truyền thanh tại địa phương thuộc khu vực quản lý bán điện, nhằm hướng dẫn khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho gia đình, nên tắt các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng thiết bị điện hợp lý và áp dụng những giải pháp tiết kiệm điện triệt để trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất, kinh doanh góp phần giảm áp lực cung cấp điện cho toàn hệ thống. Việc tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác dịch vụ khách hàng kết hợp tăng cường công tác truyền thông đã nâng cao được chất lượng thông tin phản hồi có sự kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ về thời gian, quy trình xử lý tạo được niềm tin đối với khách hàng sử dụng điện và nhận được sự phối hợp tốt của khách hàng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện.

Vũ Ngọc – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 11/10/2022 02:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31