Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cắt điện tuần 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN 44 TỪ 29/10 ĐẾN 04/11/2018

 

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 29/10

1

Huyện Thanh Miện

08h00

16h00

-Xã: Lê Hồng, TBA Hoành Bồ 1.

-KH: Thôn Hoành Bồ.

-Xã: Lam Sơn, TBA Lam Sơn 1.

-KH: Thôn Kim Trang.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/10

1

Huyện Nam Sách

23h00

 

24h00

 

Cty: Điện Hồng Phong, Ngọc vũ tuynel, Nguyễn Văn Công, Điện Nam Hồng, Điện An Sơn, Bệnh viện Đa khoa, Bưu điện Tăng Âm, Trung tâm GDTX, Minh Hiệp, Gốm Chu Đậu, Cá Giống, Anh Châu, Hapro Chu Đậu, Điện Thái Tân, Thuận Thịnh,Hồng Ngọc, Nông Sản Đông Hưng, Điện Bến Thành, Vinaso

 Xã: Đồng Lạc, Minh Tân, TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

23h00

 

23h20

 

Cty: Vinaso, Anh Phát, Điện Bến Thành, Trường Độ,  XN thủy nông, XN giống cây trồng, Xăng dầu thăng long, Điện Bình Phương, Thanh Quang, Điện Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Đức Bình Minh, Huy Hoàng, Hưng Luận, Điện An Lâm, Minh Tín, Thạch Dương, Yến Thanh, Hà Bình, CS Cầu Bình, Vimax, HTX Thành Công

Xã:

23h00

 

23h20

 

Cty: Hoàng Tùng, Nước sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Viễn thông Nam Chính, Đông Dương, Thành Đại, Điện Nam Tân,Tùng Lộc, Hà Bình, Yến Thanh, Thạch Dương, Minh Tín, HTX Thành Công, XN Thủy Nông Nam Sách, XD Hải Dương, Hoàng Thanh (KDC Thanh Quang – Quốc Tuấn).

Xã: Nam Hưng, Nam chính, Hiệp Cát

Ngày 31/10

1

Huyện Thanh Miện

08h00

16h00

-Xã: Ngũ Hùng: TBA Nại Trì.

-KH: Thôn Nại Trì.

-Xã: Ngũ Hùng: TBA La Ngoại.

-KH: Thôn La Ngoại.

-Xã: Chi Nam: TBA An Dương 2.

-KH: Thôn An Dương.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

05h00

    07h00

-Thôn Chiều Trái xã Đồng Tâm

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

07h00

 

07h20

 

Cty: Điện Hồng Phong, Ngọc vũ tuynel, Nguyễn Văn Công, Điện Nam Hồng, Điện An Sơn, Bệnh viện Đa khoa, Bưu điện Tăng Âm, Trung tâm GDTX, Minh Hiệp, Gốm Chu Đậu, Cá Giống, Anh Châu, Hapro Chu Đậu, Điện Thái Tân, Thuận Thịnh,Hồng Ngọc, Nông Sản Đông Hưng, Điện Bến Thành, Vinaso, Anh Phát, Điện Bến Thành, Trường Độ,  XN thủy nông, XN giống cây trồng, Xăng dầu thăng long, Điện Bình Phương, Thanh Quang, Điện Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Đức Bình Minh, Huy Hoàng, Hưng Luận, Điện An Lâm, Minh Tín, Thạch Dương, Yến Thanh, Hà Bình, CS Cầu Bình, Vimax, HTX Thành Công, Hoàng Tùng, Nước sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Viễn thông Nam Chính, Đông Dương, Thành Đại, Điện Nam Tân,Tùng Lộc, Hà Bình, Yến Thanh, Thạch Dương, Minh Tín, HTX Thành Công, XN Thủy Nông Nam Sách, XD Hải Dương, Hoàng Thanh (KDC Thanh Quang – Quốc Tuấn).

 Xã: Đồng Lạc, Minh Tân, TT Nam Sách, Nam hưng, Nam chính, Nam Hưng

 

Công tác theo kế hoạch

4

Thị xã Chí Linh

05h00

07h00

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo, Hố Nẻo 1+2,TBA Chùa Vần 2, Mật Sơn); Phường: Văn An (TBA Kiệt Đông);Sao Đỏ (TBA Việt Tiên Sơn 1+2+3, An Ninh, Mít Sắt); Thái Học (TBA Miễu Sơn 1+2)

- Xã: Văn Đức (TBA Vĩnh Đại 2; An Lạc (TBA Thôn Đại 1+2, Bờ Chùa, Trại Nẻ, Thôn An Bài)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Constresim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung, Bơm Chí Minh, Bơm Đồn Điền Tây, May Minh Tuấn, Kim Bôi, Bông Sen, Nhôm Đông Á, Deashin, Thế Giới Mới, Cấp Nước 5, Dịch Vụ Giải trí Hoàn Hảo)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 01/11

1

TP Hải Dương

07h00

14h00

Mất điện một phần Phường Việt Hòa, một phần đường An Định đường Nguyễn Lương Bằng

Công tác theo kế hoạch

08h30

15h30

10h00

15h30

2

Huyện Nam Sách

05h00

18h00

 

05h20

18h20

 

Cty:  XN thủy nông, XN giống cây trồng, Xăng dầu thăng long, Điện Bình Phương, Thanh Quang, Điện Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Đức Bình Minh, Huy Hoàng, Hưng Luận, Điện An Lâm, Minh Tín, Thạch Dương, Yến Thanh, Hà Bình, CS Cầu Bình, Vimax, HTX Thành Công

Xã: 

Công tác theo kế hoạch

3

Thị xã Chí Linh

16h00

18h00

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo, Hố Nẻo 1+2,TBA Chùa Vần 2, Mật Sơn); Phường: Văn An (TBA Kiệt Đông);Sao Đỏ (TBA Việt Tiên Sơn 1+2+3, An Ninh, Mít Sắt); Thái Học (TBA Miễu Sơn 1+2)

 

- Xã: Văn Đức (TBA Vĩnh Đại 2; An Lạc (TBA Thôn Đại 1+2, Bờ Chùa, Trại Nẻ, Thôn An Bài)

 

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Constresim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung, Bơm Chí Minh, Bơm Đồn Điền Tây, May Minh Tuấn, Kim Bôi, Bông Sen, Nhôm Đông Á, Deashin, Thế Giới Mới, Cấp Nước 5, Dịch Vụ Giải trí Hoàn Hảo)

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/11

1

TP Hải Dương

07h30

15h30

-Mất điện một phần Khu phía tây Nam Cường, một phần Phường Ngọc Châu, một phần phố Bình Lâu, và một phần Khu Hà Hải.

 

Công tác theo kế hoạch

09h00

15h30

13h30

16h30

Ngày 03/11

1

Huyện Thanh Miện

08h00

14h00

-Xã: Tứ Cường: TBA An Nghiệp 2.

-KH: Thôn An Nghiệp.

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h30

-Xã: Hùng Sơn: TBA Triệu Nội, Thái Thạch.

-Xã: Thị Trấn: TBA Ủy Ban Huyện, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng.

-KH: Ngân Hàng Nông Nghiệp, Bơm Phượng Hoàng A, Hà Phương, Mạnh Dũng, Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Miện.

2

TP Hải Dương

03h00

03h20

Các TBA Công Cộng:

Một phần Khu vực các Xã An châu; Ái Quốc Thượng Đạt

Các TBA Chuyên Dùng:

Công ty CP Hoàng Sa <250KVA>; Ấp Trứng<180>; Thôn Đồng Ngọ<180> ( Đài Quang);

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h20

03h00

03h20

Các TBA Công Cộng:

Một phần Khu vực các Xã An châu; Ái QUốc Thượng Đạt.

16h00

16h20

3

Huyện Kim Thành

02h30

16h00

02h50

16h20

* Xã: Cộng Hòa, Thượng Vũ

* KH: Gạch Chiến Thắng, Vôi Hồng Hưng, Kho K76, Hải Dương Ga, Gạch Kim Thanh.

Công tác theo kế hoạch

03h00

17h00

03h20

17h20

* Xã: Lai Vu

* KH: Hồng Lạc, Xăng dầu Lai Khê, Vinashin A+B, Trương Quốc Phong, Nam Thắng, CKCX Vinashin.

03h00

16h00

03h20

16h20

Xã: Lai Vu

 

03h20

15h40

 

 

 

03h40

16h00

 

 

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Hưng, Thượng Quận (Kinh Môn), Việt Hưng, Ngũ Phúc, Kim Xuyên,

*KH: Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Cộng Hòa A+B+C, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh, Cảnh My 1+2, BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long A+B+C+D+E, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Bê tông Phan Vũ.

 

 

 

03h20

15h40

 

 

 

03h40

16h00

 

* Xã:Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành, Thị Trấn Phú Thái, Kim Anh, Kim Khê, Kim Lương, Cẩm La, Đồng Gia, Ngũ Phúc, Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ.

 

* KH: Rico, Mai Hương, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, Trần Công Quynh, APT seraphin, nhà máy xử lý rác thải, Bùi Đình Tú, Trung Kiên, Phú Thành, Bệnh Viện Đa Khoa, Phúc Sơn KT, Anh Tuấn, Cường Ngoan, Nhật Nam, Xăng đầu Phú Thái, chi cục Thuế, ngân hàng Nông Nghiệp, Nhà Máy nước thành Đạt , TeinViNa, An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng, Tân An, Tuấn Tú, Quân chủng Phòng không không Quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Hào Anh, Hợp Lực, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân. May An Phát, Nam Tài H, giống cây trồng.

 

02h30

16h20

 

02h50

16h40

 

Xã : Liên Hòa

KH : Đào Mạnh Dần

 

03h40

 

 

04h00

 

KH : Tuấn Dương A+B, Vinashin Container, Cơ khí Bình Dương.

KH : Trung Tâm điều hành Vinashin, May Tinh Lợi, Dệt Pacyfic, XD khu công nghiệp Lai Vu, Bơm tiêu KCN Vinashin, nhà máy xử lý nước thải, Nhà máy nước sạch KCN

4

Huyện  Tứ Kỳ

02h30

16h20

02h50

16h40

:Tây Kỳ, Tứ Xuyên

 

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Hà

03h00

03h20

 Xã: Thôn Cập Nhất xã Tiền Tiến

Chuyển PT theo kế hoạch

17h00

17h20

 Xã: Thôn Cập Nhất xã Tiền Tiến

02h30

02h50

 Huyện Thanh Hà

16h20

16h40

 Huyện Thanh Hà

6

Huyện Gia Lộc

09h00

10h30

xã Quang Minh, Đức Xương

Công tác theo kế hoạch

05h30

06h00

Xã Yết Kiêu, Trùng Khánh, Thống Nhất, Gia Hòa

13h30

15h00

05h00

15h00

TBA Thị Trấn 5- TT Gia Lộc, TBA Thôn Ngà- xã Phương Hưng

7

Huyện Nam Sách

03h00

17h00

 

03h20

17h20

 

Cty:   Huy Tuấn, Xăng dầu Đồng Lạc, Thành Thắng, Bê tông Thăng Long, Oriental Sprot, Việt Hòa, Viotex, Điện cơ 1991, Bao bì hồng thịnh, Long Hưng, BSE, Nhân Hằng, Q&T, Gạch Thành Đạt, May Tình Thương, Xăng dầu ba hàng, Châu Á Thái Bình Dương, Đường bộ 240, An Quân, Young Jin Vina Flex, Richland, Thái Bình Dương, Trung Tuấn, Đường sắt Hà Hải, Tuấn Giang, Trường Hàng Giang, Chu Văn Qua, XN Bơm Nam Đồng, Cường Thịnh, Thi Công Cầu Hàn, XN Bơm Đò Hàn, Minh Hương, Ngọc Vũ, PIC, Tiểu đoàn 214, Trọng An, Kho K98, Nước sạch Thanh Sơn, Cám Tiền Trung, Lưu Thị Tám, Đường Bộ 240, Kim Chính, Đồng Xuân, Formostar, Sáng Mỹ, Toàn Cầu, Nghĩa Mỹ, Hồng Hà, Vinafoot, Thanh tra giao thông, Huy Hà, Nút giao thông lập thể, Trường CĐ nghề, Cao Đẳng sư Phạm, ViWaseen 6, Thu phí QL5, Ngân hàng ĐT&PT CN Tiền Trung,  Xây Lắp 4

Xã: Đồng Lạc

 

Công tác theo kế hoạch

03h00

16h00

 

03h20

16h20

 

Cty: An Phát KCN Nam Đồng, Phú Nguyên, Thành Phát, Quảng Long Xương, May Wanna, May Hưng Thịnh, Bơm Hải Nam, Đại An Tín, Việt Trung, Phú Gia, Ya-AJM, Hanh Thúy, Cty: XN KTCTTL Nam Sách, Đức Thịnh, Nguyễn Khắc Thọ,Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân,Cấp nước 160,  Lưu Thị Tám, Điện Cộng Hòa, Phạm Thị Mười

Xã: Cộng Hòa, Phú Điền, Đồng Lạc

 

18h00

 

18h20

 

Cty: Kem tràng tiền, Vinaincon, Đạt thành, Đăng Phong, nước thải 160, Nam Tiến, Everglory, Toyodenso, Môi Trường xanh, Okmoto, Cám Vi Na, LFV Metal, Hồng Gia, Duscovina

Xã: Đồng Lạc, Cộng hòa, Phú Điền

8

Thị xã Chí Linh

06h30

16h30

- Phường: Bến Tắm; Hoàn Tân (TBA Trại Giống, Trại Giống 2, CQT Đại Bộ, CQT Đại Tân); Cộng Hòa (TBA: KDC Bích Động, KDC Trúc Thôn, Trúc Thôn, Tiên Sơn 2, Tiền Định)

- Xã: Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Hưng Đạo, Lê Lợi, Hoàng Tiến

 

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: VLXD, Sét Trúc Thôn, Hồng Nhung, Di Tích Côn Sơn, NK Tỉnh Ủy, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn, Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách, : Minh Phúc, Tràng Tiền, Kho 91, Nữ 454, Đơn Vị sư 395, Đơn Vị D6, Đất Sét tinh, Thăng Long, Hưng Hà, XD Bình Dương, Hoàng Tân, Chịu Lửa Hưng Đạo, Minh Anh, Mộc Hợp Tiến, Đại Phong, ABC, Chân Thiện Mỹ, Trung Việt, Đại Việt Cổ, Việt Thanh, VLXDPL, Bưu Điện Hoàng Tiến, Chấn Mải, Phùng Chí Thanh, Gốm Hoa Sơn, Gôm Mỹ, Phú Thịnh Phát, Hộ KD Hoàng Thị Thanh Nhuần

Công tác theo kế hoạch

06h00

07h30

- Phường: Cộng Hòa (TBA KDC Lôi Động, CQT Tiền Định)

- Xã: Văn Đức: TBA (Bích Thủy, Bích Nham, Đông XÁ, Vĩnh Long, Vĩnh Đại, Đội 10, Khê Khẩu, Khê Khẩu 2, Kênh Mai 1, Kênh Mai Mỏ, CQT Kênh Mai 2)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Viễn Thông Văn Đức, Trại Giam K3, Mạnh Dũng

 

15h00

16h30

06h00

16h30

- Phường: Cộng Hòa (TBA Phó Ngái, Cầu Dòng Đông, Xóm  Vàng)

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Gạch Tuynel, Vũ Duy Lực, Khánh Hồng, LĐXH Hải Dương, Kỳ Tam Anh, Gạch Gốm Hoàng Tân, XN Giầy Da, Hoàng Vũ, 

Ngày 04/11

1

Huyện Kinh Môn

         03h50             

        16h00

Cty: Minh Tuấn, Thành Dũng, Việt Mỹ, Phú Hưng.

Xã: TBA Thượng Quận 1

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện  Cẩm Giàng

06h00

17h00

- Cty: Bon Bon.

-Xã Lương Điền TBA Bơm Lương Điền ,CQT Đồng Khê, Bái Dương.

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

05h30

11h30

Các TBA Công Cộng: Phố Đồng Niên <250kVA>; KDC Tuệ Tĩnh T1+T2 +T3+ T4+ T5 +T6 + T7; Điện Biên Phủ 3 + 4; Ngyễn THượng Mẫn 1+2; TX Bình Hàn; Kho Đỏ; Chi Lăng 2; KDC May 1; TT Trường chính trị tỉnh <400>; Chi Lăng 3

Các TBA Chuyên Dùng: Hợp tác xã In Minh Khai<500kVa>; Tân Việt<560kVA>; Cty TNHH CNS<320kVA>; Cty TNHH SX&TM Lam Cường<560KVA+1400kVA>; CTy TNHH Hải Huyền <560> ( 06 KH); Hải Huyền 2 +3; Cty Xô Hạnh; Cty TNHH Long Thành <400>; Hợp Tác Xã HA VI <560KVA>; HTX Hưng Thịnh <180>; Cty TNHH Đức Trường <250KVA> (02 KH); Thành Đô<500kVA>; DNTN Phúc Liên<250kVA>( 02 KH); CTy CP & TM Âu Việt <250>; Đá Mài (03 MBA); CTy CP Dược VT Y Tế <560> T1+ T2; Công Đoàn <180kVA> (02 kH); Trường chính trị tỉnh <100>;

Công tác theo kế hoạch

05h30

05h50

Các TBA Công Cộng: Chi Lăng 1; TT Ga HD; An Ninh <630>; Kios An Ninh <630> T2; Chợ AN Ninh; Tiền Phong; Quang Trung 1+1A+2+3; Bắc Sơn 1+2;

Kios tỉnh ủy 1; Tỉnh Ủy 2; Cty May 2 CC; Thanh niên; Viện Điều DƯỡng; Đoàn Kết 1+2; Đô Lương 1+2; Đường 30/10; Kios Trần Hưng Đạo

Các TBA Chuyên Dùng: Ga Hải Dương; Sở GD & Đào Tạo <180>; UBND Tỉnh <400> (02 KH);

VP Tỉnh Uỷ <250 + 800>; DNTN TM Minh Anh<750kVa> (02KH); Ngân hàng Đầu tư và phát triển <180kVA>; Bộ CHQS Tỉnh <320>; KS Hữu Nghị <320>; Cty Việt Tiệp <560>;

17h30

17h50

05h30

08h00

Các TBA Công Cộng: CS Đường Gom 1; CS Đường Gom 2; Khu 4 Cẩm Thượng

Các TBA Chuyên Dùng: Cty CHí Tín 100 KVA; Hải Phú Mỹ 320; Hải Phú Mỹ 320; Cty Khôi Nguyên <400> (02KH); CS Đường Gom 1; Cty CP chế tạo Bơm HD<tất cả các MBA>; Cty Mỹ Thuật TW <560 máy ngoài cổng>; Công ty EMBOSSA <320KVA>; CTCP Dinh dưỡng An Phú <1000kVA>; Cty Minh Trang <250>; Công ty TNHH Toyota Hải Dương; Công ty cổ phần Thành Long; Cty Tuấn Anh <180> (03 KH); Công ty TNHH Thương mại và vật tư Minh Hải; Công ty cổ phần kem Bình Dương ( Các MBA); CTCP sản xuất & thương mại Bình Dung (các MBA); Cty Văn Tứ <320>; CTy CP Hoàng Giang <160>; Cty TNHH May Trấn An (các MBA); CTY Tấn Thành; Cty Tuấn Thành <1000> (03KH); Công ty TNHH MTV SX&TM ANH PHAN (02 MBA); CTy VTXD Thanh Hà <560>(05KH); Hùng Đức <250KVA> (02KH); Duy Đạt <560KVA>; HTX cơ khí Rạng Đông<500kVa> (03KH); Trường Giang <250> (02KH); CS Đường Gom 2

05h30

05h50

Các TBA Công Cộng: UBP Cẩm Thượng; Cô Đoài; Thôn Tự Đông; Khu 1+3 Cẩm Thượng; Cô Đông; Bình Hàn 2; Cty Vật Tư; Đèn thánh 1 +2; An Định; K7 Quang Trung; K10 Bình Hàn; Thanh niên 3; Canh Nông 1+2; Cầu Đạo; Thôn Phú Bình; K14 B. Hàn; B. H. Giang; Bắc CV Bạch Đằng; Hòa BÌnh; Viện Mắt

Các TBA Chuyên Dùng: Cty Khánh Hội <250>(03KH); CS Đường Gom 3 +4; Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (các MBA); Hưng Thành; ; Công ty cổ phần LILAMA 69-3;  Cty Minh Tuấn <320>; Cty CP đầu tư PT&TM Toàn Tiến<1000kVA>; Đặng Hữu Tuý <100KVA>; Phúc Tiến <250kVA>; Công ty TNHH tập đoàn quốc tế Trường Thành Việt Nam (02MBA); Khách sạn Kim Bảo <630kVA>; Bảo Hiểm xã hội Tỉnh HD <180KVA> (03KH); Cơ sở SX bánh đậu xanh Nguyên Hương<250kVA>; Cty Quảng Lợi <100>; Cty ASEAN 2 <180> (02 KH); Đường Gom QL5A<180> (Hộ kinh doanh Ruby One + Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương + CTCP đầu tư PTTM & bất động sản HOANA Hải Dương); Cty May 2 - Máy 1 <320> (03 KH); Cty CP Đầu tư BĐS Hoa Na <2000KVA> ( Siêu Thị BC); Cơ Khí Đức Giang <630>; Cty CP Xuyên Á <250KVA>; Cầu Vượt Phú Lương<50>;

08h00

08h20

4

Huyện Bình Giang

05h30

05h50

 

Công ty:

May Hải Anh, CPTKKTKT, Trung Tâm GDTX Bình Giang, Bệnh Viện ĐK BG, THPT Bình Giang, GRAN OCEAN, Anh Đạt, HTX Minh Huấn, Panta, Continuance, Bùi Huy Phong, LV Đại Lợi, Đ.Q.Hoạt, Nhựa ASEAN, Lông Vũ Bảo Long, Phạm TT Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh. Việt cường, Rượu Era top, Rượu lamilitiquaise, May Huy Sinh, Trần Văn Thành, Duy Thái Hưng, Chiếu sáng Cổ bì (đường 5 mới)

 Xã, TT:

- Xã Thúc Kháng: mất điện toàn bộ (trừ TBA Minh Tân, CQT Thúc Kháng, Chấu Khê, Tranh Ngoài, CQT Tranh Ngoài, CQT Châu Khê, Lương Ngọc 2)

- Xã Thái Dương: Mất điện toàn bộ

- Xã Tân Hồng: Mất Điện Toàn bộ (trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá)

- Xã Bình Minh: mất điện toàn bộ

- Xã Thái Học: mất điện toàn bộ

- Xã Nhân Quyền: mất điện toàn bộ

- Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ

- Xã Cổ Bì: mất điện toàn bộ

- Xã Long Xuyên: mất điện toàn bộ

- Xã Hùng Thắng : mất điện toàn bộ

- Xã Hồng Khê: mất điện toàn bộ

- Xã Tân Việt; mất điện toàn bộ

- Xã Thái Hòa: mât điện toàn bộ

Công tác theo kế hoạch

18h00

 

18h20

 

05h30

18h00

Xã Nhân Quyền: TBA Nhân Quyền C

5

Huyện Kim Thành

 

03h20

15h40

 

 

 

03h40

16h00

 

 

* Xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Hưng, Thượng Quận (Kinh Môn), Việt Hưng, Ngũ Phúc, Kim Xuyên,

*KH: Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Cộng Hòa A+B+C, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh, Cảnh My 1+2, BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long A+B+C+D+E, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Bê tông Phan Vũ.

Công tác theo kế hoạch

 

 

03h20

15h40

 

 

 

03h40

16h00

 

* Xã:Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành, Thị Trấn Phú Thái, Kim Anh, Kim Khê, Kim Lương, Cẩm La, Đồng Gia, Ngũ Phúc, Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ.

 

* KH: Rico, Mai Hương, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, Trần Công Quynh, APT seraphin, nhà máy xử lý rác thải, Bùi Đình Tú, Trung Kiên, Phú Thành, Bệnh Viện Đa Khoa, Phúc Sơn KT, Anh Tuấn, Cường Ngoan, Nhật Nam, Xăng đầu Phú Thái, chi cục Thuế, ngân hàng Nông Nghiệp, Nhà Máy nước thành Đạt , TeinViNa, An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng, Tân An, Tuấn Tú, Quân chủng Phòng không không Quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Hào Anh, Hợp Lực, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân. May An Phát, Nam Tài H, giống cây trồng.

 

03h00

16h00

03h20

16h20

Xã: Thượng Vũ, Việt Hưng

 

03h50

 

 

16h00

 

ĐZ 372E86:

Xã: Tuấn Hưng, Phúc Thành, Thị trấn Phú Thái, Kim Lương.

KH: Hải Âu, Thành Phát A+B, Phú Minh, Phú Thành Đại Sơn, Bao bì Trung Kiên 3, Lê Vũ Long, Hưng Long A+B, Bưu diện Phú Thái, nhà máy nước Phú Thái, XD Trung Kiên B, Nam Ninh, May Đông Tài, Nam Tài A+B+C+D+E+F+G+I+K+L+O+P+Q+T+R+S, Hoàng Trường, Vận Tải Trường An, Phúc An, Kiến Hoa Đất Việt, Song Toàn, Nhựa Tông Hua, Phúc Sơn, Đình Phú, Huy Văn C+D+E, Hùng Ngọc, Đóng tàu Hoàng Gia, Giầy Bình Dương, thép BCH, Nam Linh.

 

18h00

 

 

18h20

 

KH : Tuấn Dương A+B, Vinashin Container, Cơ khí Bình Dương.

KH : Trung Tâm điều hành Vinashin, May Tinh Lợi, Dệt Pacyfic, XD khu công nghiệp Lai Vu, Bơm tiêu KCN Vinashin, nhà máy xử lý nước thải, Nhà máy nước sạch KCN

6

Huyện Thanh Hà

07h30

10h30

 Xã An Lương, Phượng Hoàng, Thôn An Liệt xã Thanh Hải, thôn Tráng Liệt xã Thanh Sơn

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Nam Sách

18h00

 

18h20

 

Cty: Kem tràng tiền, Vinaincon, Đạt thành, Đăng Phong, nước thải 160, Nam Tiến, Everglory, Toyodenso, Môi Trường xanh, Okmoto, Cám Vi Na, LFV Metal, Hồng Gia, Duscovina, Hai vi na, chuynjan, An phát, Hóa nhựa đệ nhất, aiden, Bao bì AP, Nhu Yến, Phúc Vinh

Xã: Đồng Lạc, Phú Điền, Cộng hòa

Công tác theo kế hoạch

 

03h40

 

04h00

 

Cty: Hai vi na, chuynjan, An phát, Hóa nhựa đệ nhất, aiden, Bao bì AP, Nhu Yến, Phúc Vinh, Nam Quang 100

 

 

 

 

Tác giả: Theo TTĐKXHD ; xuất bản: 29/10/2018 02:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31