Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 52 từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 20/12

1

 

 

Huyện Ninh Giang

 

      04h00

 

 

       07h00

 

 -Xã Kiến Quốc, xã Hồng Phong,Thôn An Lãng xã Hồng Phúc

Cty Gạch Hồng Phong.

Cắt điện theo kế hoạch

 

      06h00

   

      09h00

 

-Thôn Tiền Liệt xã Tân Phong

Ngày 21/12

1

Huyện Ninh Giang

06h30

17h00

Xã Ninh Hòa

Cắt điện theo kế hoạch

2

Huyện Kinh Môn

08h00

16h00

Xã: Một phần xã Thái Thịnh ( Thái Thịnh F)

Cắt điện theo kế hoạch

08h00

16h00

Xã: Một phần TT Minh Tân ( Bích Nhôi B)

Cắt điện theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

05h00

09h00

Công ty : không

Xã:

 • Xã Bình Xuyên mất điện các TBA Chương Cầu 180 kVA,CQT Thôn Quàn 160 kVA.
 •  Mất Điện các TBA thuộc Điện Lực Thanh Miện TBA Bơm Phạm Lý 200 kVA,Tiên nữ 180 kVA,Văn Xá 250 kVA,CQT Văn Xá 320 kVA

Cắt điện theo kế hoạch

05h00

08h00

Công ty :

 • Long vũ Đại lợi 320 kVA, Đào Quang Hoạt 400 kVA,Ống Nhựa ASEAN 320 kVA, Phạm Thu Hà 100 kVA.

Xã:

 • Xã Bình Xuyên mất Điện các TBA Thôn Quàn 560 kVA, CQT Bình xuyên 250 kVA, CQT Thôn dinh Như 320 kVA.

 

Cắt điện theo kế hoạch

4

Huyện Nam Sách

04h00

07h00

Cty: Quang Cường, Minh Thắng, Quốc Tuấn, Bình Phương, Hà Bình, Thạch Dương, Yến Thanh, Minh Tín, Vimax, Việt Thanh, Xăng dầu Quốc Tuấn, Vinasoy, XN Giống Nam Sách, Điện Bến Thành, Kho Bạc Nam Sách, Xăng dầu Thăng Long, Huy Hoàng, Hưng Luận, Đức Bình Minh, HTX Thành Công, Điện An Lâm, XNKTCTTL Nam Sách, Trường Độ, Hoàng Thanh, Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Điện Quốc Tuấn, Bình Phương, Điện Hồng Phong, Điện Nam Hồng, Cty CP XLĐ và đầu tư xây dựng Hải Dương, Minh Hiệp, Gốm Chu Đậu, Sứ Hapro Chu Đậu, Điện Thái Tân, Bưu Điện, Bệnh Viện huyện, Hồng Ngọc
Xã: Minh Tân, Thị trấn Nam Sách

Cắt điện theo kế hoạch

16h30

18h30

04h00

18h30

Cty:  Ngọc vũ NM gạch Tuynel Ns
Xã:  Thị trấn Nam Sách

Cắt điện theo kế hoạch

Ngày 22/12

1

Huyện Kinh Môn

08h00

16h00

Xã: Một phần xã Hiến Thành ( Hiến Thành F)

Cắt điện theo kế hoạch

08h00

16h00

Xã: Một phần thôn Hạ Chiểu ( Hạ Chiểu C)

 

2

Huyện Ninh Giang

06h30

17h00

Xã Ninh Hòa

Cắt điện theo kế hoạch

3

 

Huyện Thanh Hà

03h30

06h30

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng, Tân An, Thanh Hải, An Lương, Phượng Hoàng, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thị Trấn Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Xá.

Công Ty: NS Tiền Tiến, Hải Hà, Nguyễn Văn Khanh, Makalot, TBT, NS Thanh Hải, May Đinh Trịnh Dinh, lò gạch Phượng Hoàng, Đài Viễn Thông Thanh Hà, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, Kho Bạc, UBND Huyện Thanh Hà, Huyện Uỷ Thanh Hà, Giầy Hiệp An.

 Công tác theo kế hoạch

06h30

11h00

Một phần xã Thanh Sơn

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện  Kim Thành

03h30

03h50

ĐZ 372 E8.13: Xã Liên Hòa, Đào Mạnh Dần.

Công tác theo kế hoạch

06h10

06h30

ĐZ 372 E8.13: Xã Liên Hòa, Đào Mạnh Dần.

Công tác theo kế hoạch

05h00

09h00

ĐZ 371E8.6 TBA: Bơm Tuần Mây, Gạch Chiến Thắng, kho 76, Gạch Kim Thanh, Hồng Hưng.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Bình Giang

05h30

15h00

Công ty :

 • SERin 750 kVA,Ô Tô Nguyên 250 kVA,Đại Địa 180 kVA,Trắc Địa 180 kVA,Kết Cấu Thép 568 2x 1600kVA, TBA1000kVA.TBA750kVA

Xã:

 • Xã Minh Đức Mất Điện các TBA Minh Đức A 180 kVA,TBA Minh Đức B 400 kVA.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/12

1

 

 

Huyện Kinh Môn

 

 

 

 

08h00

16h00

Xã: Một phần xã An Phụ ( An Lăng A)

Cắt điện theo kế hoạch

08h00

16h00

Xã: Một phần xã Thất Hùng ( Thất Hùng E)

Cắt điện theo kế hoạch

05h00

07h00

Cty: Bình Minh, Nguyễn Thị Mỵ, Vũ Anh Đức, Phú Cường, Đông Hải 27/7, Khoáng sản TPA, XNK Đà Nẵng.

Xã: Phạm Mệnh D

 

Cắt điện theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Hà

04h00

06h00

Các xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Tân Việt, Cẩm Chế, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân, Khu 1, 2, 3, 4, 5 Thị Trấn Thanh Hà.

Công ty: Chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương, Cáp Vi Na, Hà Hải, May Thanh Niên, May Hiệp Hạnh, Nhà máy nước Tân Việt, Thanh Lang, may mặc Đại Dương.

 Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

3

 

 

Huyện  Kim Thành

 

05h00

08h00

ĐZ 374 E8.6 sau CD 138 A: Xã Kim Khê , Xã Kim Anh , Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Tam Kỳ , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính , Xã Ngũ Phúc ,Xã Kim Tân, Xã Bình Dân, Xã Liên Hòa, Bưu điện Đồng Gia, Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú, Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ, Vụ Hát Tường A+B+C, Cty Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì, Hòa Vũ, Đồng Văn Nhượng.

 

 Công tác theo kế hoạch

05h00

08h00

ĐZ 374 E8.6 sau Réc 01: Xã Kim Khê , Xã Kim Anh , Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Tam Kỳ , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính , Xã Kim Tân, Xã Bình Dân, Xã Liên Hòa, Bưu điện Đồng Gia, Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú, Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ, Vụ Hát Tường A+B+C, Cty Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì, Hòa Vũ, Đồng Văn Nhượng.

 Công tác theo kế hoạch

16h30

18h00

ĐZ 374 E8.6 sau Réc 01: Xã Kim Khê , Xã Kim Anh , Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Tam Kỳ , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính , Xã Kim Tân, Xã Bình Dân, Xã Liên Hòa, Bưu điện Đồng Gia, Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú, Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ, Vụ Hát Tường A+B+C, Cty Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì, Hòa Vũ, Đồng Văn Nhượng.

 Công tác theo kế hoạch

05h00

18h00

TBA Cẩm La A.

 Công tác theo kế hoạch

04h45

05h00

ĐZ 373 E2.9 HP: Hùng Ngọc, giầy Bình Dương, thép BCH, đóng tàu Hoàng Gia, Nam Linh.

 Công tác theo kế hoạch

07h45

08h00

ĐZ 373 E2.9 HP: Hùng Ngọc, giầy Bình Dương, thép BCH, đóng tàu Hoàng Gia, Nam Linh.

 Công tác theo kế hoạch

 

4

 

Huyện Gia Lộc

04h00

05h30

TBA: Huy Hoàng, Hội Nông Dân, Sở tài Nguyên, Hưng Vượng,BVT 1+2, Lương Thế Vinh , Trại Thọ, Phú tảo 4, Phú Tải 2.

- Các TBA thuộc khu CN Thạch Khôi.

- TBA Bệnh viện Thần Kinh, TBA Bệnh viện Nhi Hải Dương.

- Khu vực các xã: Liên Hồng, Gia Xuyên, Gia Lương, Gia Khánh, Tân Tiến, Gia Tân, Thống Nhất.

 

Công tác theo kế hoạch

16h00

18h00

04h00

18h00

- TBA  Đồng Vải.

5

Huyện Bình Giang

05h00

07h00

Công ty : không

Xã:

 • Xã Thái Hòa Mất Điện các TBA CQT Thái Hòa 320 kVA.

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

05h00

09h00

 

Công ty : không

Xã:

 • Xã Tân Hồng Mất Điện TBA Tân Phong C 100 kVA.

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/12

1

Huyện Nam Sách

05h30

18h30

Cty: Cty môi trường xanh An phát nhà máy 2+3 (cụm CN An Đồng)

Công tác theo kế hoạch

             

 

 

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 20/12/2016 02:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31