Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 51 từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 13/12

1

Huyện Kinh Môn

08h00

16h00

Xã: Một phần xã Thái Thịnh ( Thái Thịnh F)

 

Cắt điện theo kế hoạch

09h00

15h00

Xã: Một phần TT Minh Tân ( Bích Nhôi B)

 

Cắt điện theo kế hoạch

08h00

16h00

Xã: Một phần xã Hiến Thành ( Hiến Thành F)

 

Cắt điện theo kế hoạch

09h00

15h00

Xã: Một phần thôn Hạ Chiểu ( Hạ Chiểu C)

Cắt điện theo kế hoạch

Ngày 14/12

1

 

Huyện Kinh Môn

 

08h00

14h00

Xã: Một phần xã An Phụ ( An Lăng A)

Cắt điện theo kế hoạch

09h00

15h00

Xã: Một phần xã Thất Hùng ( Thất Hùng E)

Cắt điện theo kế hoạch

Ngày 15/12

 

 

 

1

 

 

 

Huyện Kinh Môn

 

08h00

14h00

Xã: Một phần xã Thất Hùng ( Thất Hùng D )

Cắt điện theo kế hoạch

09h00

15h00

Xã: Một phần xã Phạm Mệnh ( Phạm Mệnh B)

Cắt điện theo kế hoạch

05h00

18h00

Cty: DN TM Bình Minh

Xã: Một phần xã Bạch Đằng ( Bơm Trạm Lộ, Di dân Bạch Đằng)

Cắt điện theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

06h30

17h00

-Thôn Trại Hào; Hào Khê xã Hưng Long

- Công ty Gạch Hưng Long

Cắt điện theo kế hoạch

Ngày 16/12

1

Huyện Ninh Giang

08h30

11h00

-Thôn Hào Khê xã Hưng Long

Cắt điện theo kế hoạch

10h30

12h30

-Thôn Cáp xã Hồng Dụ

Cắt điện theo kế hoạch

06h00

17h30

-Thôn Trại Hào; Hào Khê xã Hưng Long

- Công ty Gạch Hưng Long

Cắt điện theo kế hoạch

06h00

07h30

-Xã Hưng Long; Văn Giang;  Thôn Phụ Rực xã Hồng Phúc; Thôn Văn Diệm xã Hưng Thái; Thôn Văn Hội xã Văn Hội; Thôn Trại Vàng

Cắt điện theo kế hoạch

15h30

17h30

06h00

06h15

-Xã Kiến Quốc; Hồng Phong; Thôn An Lãng xã Hồng Phúc

-Công ty Gạch Hồng Phong

Cắt điện theo kế hoạch

17h30

17h45

2

TP Hải Dương

06h00

12h00

*Các TBA chuyên dùng : Mê ga, CTy Ngọc Sơn. Các TBA công cộng: Bảo Thái, TT cảng C. Câu. Mất điện 1 phần dân cư thôn Bảo Thái và khu 13- P. Hải Tân

Cắt điện theo kế hoạch

 

3

Huyện Thanh Miện

05h00

16h00

06h30

18h00

1 phần xã Lam Sơn.

Theo kế hoạch.

Ngày 17/12

1

Huyện Kinh Môn

 

05h00

 

16h00

06h30

 

18h00

Cty: Nguyễn Văn Trung

Xã: Thái Thịnh A, Bơm Hiến Thành, Hiến Thành A, B,C, E,F,G

Cắt điện theo kế hoạch

05h00

18h00

Cty: Minh Khánh, Minh Ánh, Minh Thắng, Ngọc Quê, Vũ Văn Thủy, Trương Văn Huy, Nguyễn Văn Hảo, Việt Phú, Nước sạch Thái Thịnh.

Xã: Thái Thịnh B,C,D,E,F, Hiến Thành D, Minh Hòa A,B,C,D,E,F, Bơm Bãi Giá, Bơm Bãi Thoi

Cắt điện theo kế hoạch

2

 

Huyện Ninh Giang

 

04h00

 

 04h20

- Xã:Hồng Đức; Ninh Hòa

- Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; Thôn 3 xã Vạn Phúc.

- C.ty may Tân Long

 

Cắt điện theo kế hoạch

3

 

TP Hải Dương

05h00

 

16h00

06h30

 

17h30

.TBA chuyên dùng:Huy Hoàng, Hội Nông dân, Sở Tài Nguyên. TBA công cộng: Phú Tảo 2 ( một phần dân cư P Thạch Khôi).

 

Cắt điện theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

04h00

04h20

 1 phần Thị Trấn Thanh Miện.

Cắt điện theo kế hoạch

5

Huyện Tứ Kỳ

04h00

 

06h00

 

Xã: Hà Thanh,Hà Kỳ ,Tiên Động,Quang Trung,Nguyên Giáp ,Minh Dức

Cty: Baihong,Phạm Thị Hải Yến

Cắt điện theo kế hoạch

05h00

05h15

Xã:Ngọc Kỳ,Dân Chủ ,Tái Sơn,Quang Phục,Đại Hợp,Tân Kỳ,

Cty:Bùi Huy Hạnh,Nguyễn Dương Hưng

Cắt điện theo kế hoạch

6

Huyện Gia Lộc

05h00

06h30

TBA: Huy Hoàng, Hội Nông Dân, Sở tài Nguyên, Hưng Vượng.

Cắt điện theo kế hoạch

16h00

17h30

05h00

17h30

Các TBA:  BVT 1+2, Lương Thế Vinh , Trại Thọ, Phú tảo 4, Phú Tải 2

Cắt điện theo kế hoạch

04h00

04h20

Khu vực các xã: Quang Minh, Đức Xương.

Cắt điện theo kế hoạch

21h00

21h20

05h00

05h20

- Các TBA thuộc khu CN Hoàng Diệu, Gia Lộc. - Các TBA: Đức Đại, Hội Xuyên, Hội Xuyên 2 thuộc Thị trấn Gia Lộc.

- Khu vực các xã: Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Thống Kênh, Đoàn Thượng

Cắt điện theo kế hoạch

Ngày 18/12

1

 

Huyện Kinh Môn

 

05h00

07h00

Cty: Minh Thắng, Thép ống Đức Việt, BOT, NS Hải Dương, Tự dùng 220kV.

Xã: Huề Trì D, Long Xuyên A, C, Bơm Long Xuyên, Cổ Tân, An Lăng A, B, Bơm Móc Lèo

Công tác theo kế hoạch

 

 

2

 

Huyện Ninh Giang

 

21h00

 

 21h20

- Xã:Hồng Đức; Ninh Hòa

- Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; Thôn 3 xã Vạn Phúc.

- C.ty may Tân Long

Cắt điện theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

05h00

17h30

TBA công cộng: Huy Hoàng, Hội Nông Dân, Sở Tài Nguyên, TBA công cộng: Phú Tảo 2 (Một phần dân cư P Thạch Khôi).

Cắt điện theo kế hoạch

05h30

 

11h30

07h00

 

13h00

TBA chuyên dùng: Nhất Ly, TBA công cộng: Ngô Quyền 1,2, Bình Minh 1,2,3, Trương Mỹ.( một phần dân cư phường Phạm Ngũ Lão, P Tân Bình).

Cắt điện theo kế hoạch

05h00

13h00

TBA công cộng: Điện Biên Phủ 1, Khu 15 PNL, Tân Kim, Ngô Quyền 3.( một Phần dân cư P Phạm Ngũ Lão, P Tân Bình).

Cắt điện theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

21h00

21h20

1 phần Thị Trấn Thanh Miện.

 

06h00

15h30

1 phần xã Lam sơn, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn, Thanh Tùng.

Cắt điện theo kế hoạch

5

Huyện Tứ Kỳ

17h30

17h45

Xã:Ngọc Kỳ,Dân Chủ ,Tái Sơn,Quang Phục,Đại Hợp,Tân Kỳ,

Cty:Bùi Huy Hạnh,Nguyễn Dương Hưng

Cắt điện theo kế hoạch

6

Huyện  Kim Thành

05h00

05h20

ĐZ 370 E8.6: Thị Trấn Phú Thái,  Lê vũ Long, Gạch Tuylen, Phú Minh, Hải Âu, Thành Phát A+B, xã Thượng Vũ, Việt Hưng, Phúc Thành, Bưu Điện Phú Thái, nhà máy nước Phú Thái, chiếu sang QL5 Phú Thái, Hưng Long A+B, Nguyễn Quốc Tuấn, Việt Phát, Hoàng Đại,  Xăng Dầu Trung Kiên B, Nam Ninh, Khu Công Nghiệp Nam Tài, InJaViNa, Cơ Khí Thắng Lợi, Hoàng Trường

Cắt điện theo kế hoạch

06h40

07h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Bình Giang

13h00

15h00

13h15

15h15

Công ty:

 Kết cấu thép 568, Ô tô nguyên, Sêrin, Đại địa, Trắc địa, Minh Đức B, Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ, Cấp nước sạch Sặt, Nguyễn Thị Thỏa, Bưu điện Sặt, Lữ đoàn 214, Cầu sộp

 Xã, TT:

- TT Sặt: mất điện toàn bộ

- Xã Tráng Liệt: mất điện toàn bộ

- xã Vĩnh Tuy: Mất điện TBA Vĩnh Tuy cấp điện cho thôn Sãi

Cắt điện theo kế hoạch

13h00

15h00

Công ty:

  Hưng Phú, Bắc Hải, CK Trần Hưng Đạo, Đông Phát, Trường Quân sự, Thuận Lợi, Việt Mỹ.

 Xã, TT:

- TT Sặt: mất điện toàn bộ(trừ TBA Sặt C 560 KVA,TBA CQT Sặt F 400KVA)

- Xã Tráng Liệt: mất điện toàn bộ

Cắt điện theo kế hoạch

06h00

15h30

06h15

15h45

Công ty:

Grand ocean, Anh Đạt, Bưu điện Phủ, Trương THPT Bình Giang, Young Dong Vina, Panta, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Đại Lợi, Phạm T T Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Ống Nhựa ASEAN.

Xã:

 • Xã Thái Học: mất điện toàn bộ(Trừ TBA Phú Khê,TBA CQT Phú Khê,TBA CQT Phố Phủ 180 KVA,TBA Bơm Phủ 180KVA)
 • Xã Nhân Quyền: mất điện toàn bộ (trừ TBA Nhân Quyền C thôn Đan Loan)
 • Xã Thái Dương: mất điện toàn bộ
 • Xã Thái Hòa: mất điện toàn bộ
 • Xã Bình Minh: mất điện toàn bộ (trừ TBA Bình Minh D thôn Bá Đông và TBA Bình Minh C thôn Nhuận Đông)
 • Xã Tân Hồng: mất điện toàn bộ (trừ Trạch Xá, Tuyển cử, Đông My Cầu, Tây My Cầu, Xóm Đường 20)
 • Xã Thúc Kháng: mất điện thôn Ngọc Cục, Tào khê, Ngọc Tân
 • Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ
 • Nhánh Phạm Lý thuộc Thanh Miện

Cắt điện theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30

Công ty:

 Kho Bạc,Cấp 3 Kẻ Sặt, TT y tế dự phòng,Tuấn Linh, Lâm Phúc, Tình Thương, Lục Nam, Tiến Long, Phúc Khang, CK Điện Lực, Phúc Lâm, Sơn Kôva, Đức Tâm, Phú Thiên Long, Phạm Hoàng Anh, Tiến Lâm, Minh Ngọc, Đại Phát, Foviet, Mạnh Tuyên, Hải Anh,Cổ Phần TK Kỹ Thuật cao, TT GDTX, Bệnh viện ĐK.

 Xã, TT:

- TT Sặt: mất điện toàn bộ

- Xã Tráng Liệt: mất điện toàn bộ

- Vĩnh Tuy: Mất điện TBA Vĩnh Tuy cấp điện cho thôn Lại

- Xã Thúc Kháng: mất điện các thôn Châu khê, Chanh trong, Chanh ngoài, Lương ngọc,

- Xã Vĩnh Hồng: Mất điện toàn bộ

- Xã Tân Hồng: mất điện các thôn Trạch Xá, Tuyển cử, Đông My Cầu, Tây My Cầu, Xóm Đường 20

- Xã Bình Minh: Mất điện TBA Bình Minh D

- Xã Tân Việt: Mất điện TBA Bình An

Cắt điện theo kế hoạch

 

17h00

 

17h15

Công ty:

 Việt cường,Rượu,Duy Thái Hưng, Chiếu sáng Cổ bì (đường 5 mới)

Xã:

 • Xã Hùng Thắng: mất điện toàn bộ
 • Xã Tân Việt: mất điện toàn bộ (trừ thôn Bình An)
 • Xã Long Xuyên: mất điện toàn bộ
 • Xã Hồng Khê: mất điện toàn bộ
 • Xã Cổ Bì: mất điện toàn bộ
 • Xã Thái Học: mất điện TBA CQT Phố Phủ, Phú Khê, CQT Phú Khê, Bơm Phủ

 

Cắt điện theo kế hoạch

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Gia Lộc

05h00

17h30

- Các TBA:.Huy Hoàng, Hội Nông Dân, Sở tài Nguyên, Hưng Vượng,  BVT 1+2, Lương Thế Vinh , Trại Thọ, Phú tảo 4, Phú Tải 2.

Cắt điện theo kế hoạch

05h00

16h00

06h30

17h30

- Các TBA thuộc khu CN Thạch Khôi.

- TBA Bệnh viện Thần Kinh, TBA Bệnh viện Nhi Hải Dương.

- Khu vực các xã: Liên Hồng, Gia Xuyên, Gia Lương, Gia Khánh, Tân Tiến, Gia Tân, Thống Nhất.

Cắt điện theo kế hoạch

17h30

17h50

- Các TBA thuộc khu CN Hoàng Diệu, Gia Lộc. - Các TBA: Đức Đại, Hội Xuyên, Hội Xuyên 2 thuộc Thị trấn Gia Lộc.

- Khu vực các xã: Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Thống Kênh, Đoàn Thượng

Cắt điện theo kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 13/12/2016 07:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31