Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 49 từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 30/11

1

Huyện Ninh Giang

04h00

06h30

-Thôn 6 + Thôn 7 Xã Tân Hương

-Thôn Tranh Xuyên xã Đồng Tâm

-Thị Trấn Ninh Giang; Xã Hiệp Lực

-Công ty : Sao Vàng; Sao Đỏ; Hương Quỳnh Đăng; Bao Bì Ninh Giang

Cắt điện theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

04h00

06h30

04h15

06h45

Xã: Bình Lãng ,Tái Sơn,Quang Phục,Tây Kỳ,Tứ Xuyên,Thanh Kỳ,Văn Tố ,Quang Trung,Cộng Lạc,Tiên Động,Nguyên Giáp,Hà Thanh,Hà Kỳ,Minh Đức

Cty: Trường Phát,ỴeJin,Hoàng Long,Hạt Ngọc,Nguyễn Văn Lực,Tuyên Du,Xuân Quỳnh,Lilama,Hà Bắc,Nguyễn Thị Miên,Bùi Đức Dục,GFT,Force,Vạn Lộc,Đức Tuấn,Nước Sạch An Thanh,Kim Loại Màu,Nguyễn Thị Hiếu,An Trí Thiện,Yuong Tech,Baihong,Phạm Hải Yến.

 

Chuyển phương thức

 

   

Ngày 02/12

1

Huyện  Kim Thành

05h00’ ngày 02/12/2016

08h00’ ngày 02/12/2016

ĐZ 971TGKT-B:Xã Kim Đính, xã Bình Dân, xã Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì, An Lạc Thành.

Cty CP TBĐ VDT đấu nối TBA Đồng Văn Nhượng 400kVA tại cột 19 nhánh bơm Đồng Vì. Cty TNHH Bách Khoa đấu nối TBA: 320kVA Kim Tân E tại cột 05 nhánh Bình Dân A, 400kVA Kim Tân F tại cột 87 ĐZ 971TGKT-B.

2

Huyện Nam Sách

05h30

18h00

Cty:  Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, nước sạch thái tân

Xã: An Sơn,Thái Tân, Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

 

05h30

05h50

Cty: Minh Hiệp,

Xã: Hồng phong, XN thủy nông (bơm chu đậu)

Công tác theo kế hoạch

 

 

Ngày 03/12

1

Huyện Tứ Kỳ

04h30

 

04h45

 

ĐZ 373E8.13 rừ sau Rec 03TC –CD22B

Xã: Tây Kỳ,Tứ Xuyên

Cty: Bùi Đức Dục,.

 

Chuyển phương thức

 

   

2

Huyện  Kim Thành

04h30’

05h00’

ĐZ 372 E8.13: Xã Liên Hòa, Đào Mạnh Dần.

Phục vụ ĐL Thanh Hà sửa chữa ĐZ.

15h30’

16h00’ 

ĐZ 372 E8.13: Xã Liên Hòa, Đào Mạnh Dần.

Phục vụ ĐL Thanh Hà sửa chữa ĐZ.

3

Thị Xã Chí Linh

05h30

18h00

- Xã: Hưng Đạo ( Các TBA Đền Kiếp Bạc , thôn Kim Điền , Kim Điền , Phượng Sơn)

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Hà

 

04h30

04h15

Các xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Tân Việt, Cẩm Chế, Thanh An,Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân, Khu 1, 2, 3, 4, 5 Thị Trấn Thanh Hà.

Công Ty: Chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương,Cáp Vi Na, Hà Hải, May Thanh Niên, May Hiệp Hạnh, Nhà máy nước Tân Việt, Thanh Lang, may mặc Đại Dương.

 Công tác theo kế hoạch

04h30

06h00

Các xã: Tiền Tiến ( TBA Tiền Tiến B,C,CQT  Du Tái 1)Tân An (TBA Tân An B, C, E).

Công ty: May MAKALOT, Hải Hà, Trang Trại Nguyễn Văn Khanh, Bơm Du Tái.

 Công tác theo kế hoạch

14h30

16h00

 

04h30

04h15

Thanh Thủy,Thanh Xá,Hợp Đức,Thanh Bính,Trường Thành,Thanh Hồng,Vĩnh Lập,Thanh Cường

Công Ty: May An Lương,May Đinh Trịnh Tú,May TBT,Giầy Hiệp An,lò Gạch Phượng Hoàng,Bùi Văn Viện ,Nguyễn Hữu Vách,Đóng Tàu Trung Thu,Hà Hải Thanh Cường,Nhà Máy Nước Sạch Thanh Bính,Trường Thành,Chiếu Sáng Cầu Thái Bình,Đài Viễn Thông Thanh Hà,Trung Tâm Y Tế Dự Phòng,Kho Bạc,UBND Huyện Thanh Hà,Huyện Uỷ Thanh Hà

 

16h00

16h15

 

04h30

16h00

Các xã: Tiền Tiến ( TBA Tiền Tiến D,E,F,CQT Đồng Điền ) xã Quyết Thắng

Công ty: Nhà May Nước Tiền Tiến

 Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 04/12

1

Huyện Tứ Kỳ

04h30

 

04h45

 

ĐZ 373E8.13 rừ sau Rec 03TC –CD22B

Xã: Tây Kỳ,Tứ Xuyên

Cty: Bùi Đức Dục,.

 

Chuyển phương thức

 

   

2

Huyện  Kim Thành

04h30’

05h00’

ĐZ 372 E8.13: Xã Liên Hòa, Đào Mạnh Dần.

Phục vụ ĐL Thanh Hà sửa chữa ĐZ.

15h30’

16h00’

ĐZ 372 E8.13: Xã Liên Hòa, Đào Mạnh Dần.

Phục vụ ĐL Thanh Hà sửa chữa ĐZ.

00h00’ ngày 04/12/2016

02h00’ ngày 04/12/2016

ĐZ 375 E8.6 từ XT đến CD 42: Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG, xã Cộng Hòa, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng,xã Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh, xã Tuấn Hưng,  Mạnh Hoạch 2 , Cảnh My,CSQL5 Tuấn Hưng.

Cty TNHH Bách Khoa đấu nối TBA 630kVA Cổ Dũng F tại cột số 01 nhánh Cộng Hòa B.

00h00’ ngày 04/12/2016

00h20’ ngày 04/12/2016

ĐZ 375 E8.6 từ CD 42 đến CD 92 đến CD 01 Tuabin 375: Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Việt Hưng , bơm úng Việt Hưng , Mạnh Hoạch , Cảnh My, CSQL5 Tuấn Hưng, BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Baĩ Mạc, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long , XD Trung Kiên A, Việt Phát A+B, Hang Hinh, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, bê tông Phan Vũ.

Chuyển phương thức để phục vụ Cty TNHH Bách Khoa đấu nối TBA 630kVA Cổ Dũng F tại cột số 01 nhánh Cộng Hòa B.

01h40’ ngày 04/12/2016

02h00’ ngày 04/12/2016

ĐZ 375 E8.6 từ CD 42 đến CD 92 đến CD 01 Tuabin 375: Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Việt Hưng , bơm úng Việt Hưng , Mạnh Hoạch , Cảnh My, CSQL5 Tuấn Hưng, BB Toàn Cầu, Vững Mạnh A+B, Baĩ Mạc, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long , XD Trung Kiên A, Việt Phát A+B, Hang Hinh, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, bê tông Phan Vũ.

Chuyển phương thức để phục vụ Cty TNHH Bách Khoa đấu nối TBA 630kVA Cổ Dũng F tại cột số 01 nhánh Cộng Hòa B.

04h00’ ngày 04/12/2016

05h30’ ngày 04/12/2016

ĐZ 370 E8.6: Thị Trấn Phú Thái,  Lê vũ Long, Gạch Tuylen, Phú Minh, Hải Âu, Thành Phát A+B, xã Thượng Vũ, Việt Hưng, Phúc Thành, Bưu Điện Phú Thái, nhà máy nước Phú Thái, chiếu sang QL5 Phú Thái, Hưng Long A+B, Nguyễn Quốc Tuấn, Việt Phát, Hoàng Đại,  Xăng Dầu Trung Kiên B, Nam Ninh, Khu Công Nghiệp Nam Tài, InJaViNa, Cơ Khí Thắng Lợi, Hoàng Trường.

Cắt điện từ CD 92 đến 01 Móc lèo đến CD 01 mới đến CD122A để phục vụ Cty CP TBĐ VDT tháo và đấu lèo, đấu nối và nâng công xuất TBA Inravina B từ 250kVA lên 400kVA và chuyển trạm Kiot sang trạm mặt đất ngoài trời.

16h30’ ngày 04/12/2016

18h00’ ngày 04/12/2016

ĐZ 370 E8.6: Thị Trấn Phú Thái,  Lê vũ Long, Gạch Tuylen, Phú Minh, Hải Âu, Thành Phát A+B, xã Thượng Vũ, Việt Hưng, Phúc Thành, Bưu Điện Phú Thái, nhà máy nước Phú Thái, chiếu sang QL5 Phú Thái, Hưng Long A+B, Nguyễn Quốc Tuấn, Việt Phát, Hoàng Đại,  Xăng Dầu Trung Kiên B, Nam Ninh, Khu Công Nghiệp Nam Tài, InJaViNa, Cơ Khí Thắng Lợi, Hoàng Trường.

Cắt điện từ CD 92 đến 01 Móc lèo đến CD 01 mới đến CD122A để phục vụ Cty CP TBĐ VDT tháo và đấu lèo, đấu nối và nâng công xuất TBA Inravina B từ 250kVA lên 400kVA và chuyển trạm Kiot sang trạm mặt đất ngoài trời.

04h00’ ngày 04/12/2016

18h00’ ngày 04/12/2016

ĐZ 370 E8.6: Cty InJaViNa.

Cắt điện từ sau lèo nhánh Inravina để nâng công xuất TBA Inravina B từ 250kVA lên 400kVA và chuyển trạm Kiot sang trạm mặt đất ngoài trời.

3

Huyện Cẩm Giàng

05h00

18h00

ĐZ 371E8.15,Từ CD132- CD157- CD01DAN-CD148A Công ty: Hưng Phát, VSIP, Cadisun, Hưng Thịnh, Trần Thị Nề, Hồng Hải, Xăng dầu Quán Gỏi, Hồng Phát, Việt Nhật, Toàn Phát, Tùng Mai, Phạm Ngọc Duyên, Minh Phát, Toàn Mỹ, Taeyang, Thép Vạn Xuân

- Xã  Hưng Thịnh (TBA Bơm Hưng Thịnh); Lương Điền (TBA Thái Lai)

 

Công tác theo kế hoạch

 

05h00         10h00

18h00

 

05h15      10h10

18h15

ĐZ 371E8.15,Từ Sau CDLĐ Nhánh Dự Án Nước- Công ty: Thuận Phát; Việt Phát; Danh Khoa; Xuân Thép; Việt Hải; Liên Hòa, An Phát; Minh Anh; Mạnh Anh; Xăng dầu Ngọc Thanh; Ngân hàng Nông nghiệp; Hồng Nguyên, Huân Liễu; Hùng Hằng; Dự án nước; Đào Hoa Nam; Vinh Cường; Xưởng nhựa Cẩm Hưng

- Xã: Hưng Thịnh (TBA Thượng Khuông); Lương Điền (TBA Đông Giao A, B, CQT Đông Giao, Cầu Dốc, An Lại), Ngọc Liên (Ngọc Liên A, B, D, E, Bình Phiên, Mỹ Vọng, Cẩm Trục), Cẩm Hưng (Cẩm Hưng A, B, C, CQT Cẩm Hưng, Đông Đô)

Công tác theo kế Hoạch

  05h00

8h00                  

ĐZ 371E8.15,Từ Sau CD132-CD112

-Công ty: Tiến Đạt, Citicom, Khắc Mến, Văn miếu Mao Điền, Phương Thịnh, Việt Tiệp

- Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, Lê Xá), Cẩm Điền (Hoàng Xá, Mậu Tài, Mậu Tài1, KDC Cẩm Điền)

 

Công tác theo kế hoạch

05h00

10h00

ĐZ 371E8.15,Từ Sau CDLĐ Cụm CN Lương Điền

 -Công ty :Hoàng Dương; Giày Ngọc Hưng;Giày An Dương, Vi na Sekyo

- Xã: Lương Điền (TBA Bơm Lương Điền, Đồng Khê, Bái Dương)

Công tác theo kế hoạch

 

07h30

 

17h00

ĐZ 476E8.11,Từ ĐĐ 07-hết

- Công ty: KPF, NamYang, PTHT Đại An, LB Traccing

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

ĐZ 370E8.15,Từ Sau CDLĐ nhánh KCN Tân Trường( nhánh Ajinomoto)

-Công ty Xăng dầu Quý Dương, Ajinomoto, Máy Brother, Thức ăn gia súc CP

Công tác theo kế hoạch

4

Thành Phố Hải Dương

 

05h00

 

 

07h00

 

 

*Các TBA chuyên dùng: Cty Minh Thái, Đại Học SPKT Hưng Yên, Cao Đẳng SP Hải Dương, Đo Lường, Hưng Hải, Cty Xây Dựng 18, Báo HD, Hội Phụ Nữ Tỉnh, Ngân Hàng Công Thương CN Các KCN, Trường Nguyễn Trãi, Viện Kiểm Sát Tỉnh, Đại Đồng Đường, Đồng Anh, Hóa Dầu T&T, Cty TM VN, Sở Khoa Học & Công Nghệ .

*Khu vực mất điện của các TBA công cộng: Phường Thanh Bình, phường Tân Bình .

Công tác theo kế hoạch

06h30

11h30

*Các TBA chuyên dùng: Nhà Thi Đấu HD, Chiếu Sáng Quảng Trường Thống Nhất, BCH Quân Sự Tỉnh, Trường MN Sao Mai, Trường Mariecurie, Bẹnh Viện Hòa Bình, NM Xử lí nước thải TP, Bơm Úng Ngọc Châu, Xử lí nước Hà Hải, Âu Thuyền.

*Khu vực mất điện các TBA công cộng: Khu Nam XN Gỗ, đường Bùi Thị Xuân, Dã Tượng, một phần khu Đông Nam Cường, KHC Kim Lai, một phần đường Lê Viết Quang, một phần khu Hà Hải . 

5

Huyện Thanh Hà

 

04h30

16h00

Các xã: Tiền Tiến ( TBA Tiền Tiến B,C, D,E,F,CQT Đồng Điền ) xã Quyết Thắng

Công ty: Nhà May Nước Tiền Tiến

 Công tác theo kế hoạch

04h30

04h15

Các xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Tân Việt, Cẩm Chế, Thanh An,Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân, Khu 1, 2, 3, 4, 5 Thị Trấn Thanh Hà.

Công Ty: Chế biến nông sản thực phẩm Hải Dương,Cáp Vi Na, Hà Hải, May Thanh Niên, May Hiệp Hạnh, Nhà máy nước Tân Việt, Thanh Lang, may mặc Đại Dương.

16h00

16h15

04h30

06h00

Các xã: Tiền Tiến ( TBA CQT  Du Tái 1)Tân An (TBA Tân An B, C, E).

Công ty: May MAKALOT, Hải Hà, Trang Trại Nguyễn Văn Khanh, Bơm Du Tái.

14h30

16h00

04h30

04h15

Xã :Tân An,Thanh Hải,An Lương,Phượng Hoàng,Thanh Sơn,Thanh Khê,Thị Trấn Thanh Hà,Thanh Thủy,Thanh Xá,Hợp Đức,Thanh Bính,Trường Thành,Thanh Hồng,Vĩnh Lập,Thanh Cường

Công Ty: May An Lương,May Đinh Trịnh Tú,May TBT,Giầy Hiệp An,lò Gạch Phượng Hoàng,Bùi Văn Viện ,Nguyễn Hữu Vách,Đóng Tàu Trung Thu,Hà Hải Thanh Cường,Nhà Máy Nước Sạch Thanh Bính,Trường Thành,Chiếu Sáng Cầu Thái Bình,Đài Viễn Thông Thanh Hà,Trung Tâm Y Tế Dự Phòng,Kho Bạc,UBND Huyện Thanh Hà,Huyện Uỷ Thanh Hà

16h00

16h15

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 28/11/2016 10:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31