Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 43 từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 18/10

1

Huyện Kim Thành

09h00

11h00

TBA: Đại Xuyên.

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

07h00

17h00

1 phần phường Cẩm Thượng

Ngày 19/10

1

Huyện Kinh Môn

08h30

10h00

Xã: Quang Trung( TBA Quang Trung B).

 

 

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h30

Xã: Thượng Quận ( TBA 180kVA Thượng Quận A)

2

Huyện Gia Lộc

04h00

06h00

Bao gồm các TBA thuộc xã Phương Hưng, xã Gia Hòa, xã Yết Kiêu, xã Trùng Khánh, xã Thống Nhất

3

Thị Xã Chí Linh

05h00

07h00

- Phường: Văn An ( Các TBA: Văn An; KDC Trại Mới )

4

Huyện Ninh Giang

03h00

06h00

Xã Văn Giang

 

5

Huyện Cẩm Giàng

04h00

05h30

Lộ 374-E8.11

Việt Cường, Falcol,VP Xăng Dầu, Nam Cường, Chinghua, CPXD Nam Cường, chiếu sang QL 5, Bảo long, XD và KD thiết Bị,Cty Thái Dương, Cty Bác Trường Sơn, Cty Tuyên Quang , Cty Tongwei Youtai, GCT Kiên Giang , Hoàng Lâm, HoPex, Hóa chất, Hà Hải, Kết cấu thép, tự dung 220kV Đức Chính,Minh Thanh Cty Khánh Ngọc Tongwei, Đức anh, Hoàng Hải Nam, Thu Khánh, Quyết Thắng, Mital , Tadlack, trường Trung Cấp, chi cục thuế, Kho Bạc, Bưu điện, UBND huyện Cẩm Giàng, Cty Toàn Vượng ,Hùng Dũng, Bao bì Vina, Kiên Cường, Quang Lan, Venture, Song Hạ, Giống gia súc, Việt tiên Sơn, XN Lúa, Khung nhà thép, Que hàn Việt Đức, Bệnh Viện Ghẽ, TT GD thường xuyên, cấp III Cẩm Giàng 2, Cấp III Cẩm Giàng 1, Máy Nước, Tân Phúc, Tàu Thủy , Vạn Đắc Phúc, Cảng Việt, Bơm Lê Vũ, Đồng Tâm, Nước Sạch Cẩm Phúc,

- Công ty: Tôn Màu POSHACO; Thắng Thanh; Continuance VN; Cựu chiến binh Thành Đông; Việt Mỹ; Siêu Thị Big one , Trường cao Đẳng Du lịch Khách Sạn, Chi cục thuế, Kho Bạc Cẩm Giàng , TT Viễn Thông Cẩm Giàng, UBND Huyện Cẩm Giàng, Gia Đình Việt , Trường XD vật Tư , Cty An Hải , Cty Hợp Thành , Cty Hùng Dũng , Cty Quang Lan, TT Giống Gia Súc Hải Dương , Cty Tung Yang, Cty May Thảo Nguyên , Cty Tiến Đạt, Cty Tung Kuang , Cơ sở Vũ Văn Điền,

 - Xã: TT Lai Cách Khu 14 ;15; 16; 17; 18; 19 ;20 ;21 Thuộc Thôn Doi ; thôn Bầu ; Thôn Gạch ; Thôn Lẻ; Thôn Nghĩa ; Thôn Đìa ; Thôn Nảm ; Thôn Ngọ  Thôn Bễ, một phần các TBA Xã Tân Trường  TBA Quý Dương A ;B ;C ;CQT Quý Dương, Thuộc Thôn Quý Dương Xã Tân Trường một phần Cẩm Phúc, TBA Nguyễn A;B , Nguyễn A , CQT Lê Xá , Bơm Cẩm Phúc A , TBA Phúc Cầu , Thuộc các Thôn  Chùa Vít , Thôn Phúc Cầu , Thôn Nguyễn A , Thôn Nguyễn B ; Thôn Vũ Xá : Một Phần các TBA Thuộc Xã Cao An : A;B;C  và TBA Phú An  Thôn Đào Xá, Cao Xá , Đỗ Xá , Phú An

Sau lộ 971 TG Ghẽ

- Xã: Kim Giang; TT Cẩm Giàng; Thạch Lỗi (TBA Thạch Lỗi A, B, C, D); Lương Điền (TBA Bối Tượng A, B, Lường Xá); Tân Trường (TBA Thôn Mai Trung, Trại Mai Trung)

- Công ty: Trại Gà; Huân Liễu; Hiến Thành; Nguyễn Huy Duy

Ngày 20/10

1

Huyện Cẩm Giàng

00h00

02h00

Lộ 374-E8.11

Việt Cường, Falcol,VP Xăng Dầu, Nam Cường, Chinghua, CPXD Nam Cường, chiếu sang QL 5, Bảo long, XD và KD thiết Bị,Cty Thái Dương, Cty Bác Trường Sơn, Cty Tuyên Quang , Cty Tongwei Youtai, GCT Kiên Giang , Hoàng Lâm, HoPex, Hóa chất, Hà Hải, Kết cấu thép, tự dung 220kV Đức Chính,Minh Thanh Cty Khánh Ngọc Tongwei, Đức anh, Hoàng Hải Nam, Thu Khánh, Quyết Thắng, Mital , Tadlack, trường Trung Cấp, chi cục thuế, Kho Bạc, Bưu điện, UBND huyện Cẩm Giàng, Cty Toàn Vượng ,Hùng Dũng, Bao bì Vina, Kiên Cường, Quang Lan, Venture, Song Hạ, Giống gia súc, Việt tiên Sơn, XN Lúa, Khung nhà thép, Que hàn Việt Đức, Bệnh Viện Ghẽ, TT GD thường xuyên, cấp III Cẩm Giàng 2, Cấp III Cẩm Giàng 1, Máy Nước, Tân Phúc, Tàu Thủy , Vạn Đắc Phúc, Cảng Việt, Bơm Lê Vũ, Đồng Tâm, Nước Sạch Cẩm Phúc,

- Công ty: Tôn Màu POSHACO; Thắng Thanh; Continuance VN; Cựu chiến binh Thành Đông; Việt Mỹ; Siêu Thị Big one , Trường cao Đẳng Du lịch Khách Sạn, Chi cục thuế, Kho Bạc Cẩm Giàng , TT Viễn Thông Cẩm Giàng, UBND Huyện Cẩm Giàng, Gia Đình Việt , Trường XD vật Tư , Cty An Hải , Cty Hợp Thành , Cty Hùng Dũng , Cty Quang Lan, TT Giống Gia Súc Hải Dương , Cty Tung Yang, Cty May Thảo Nguyên , Cty Tiến Đạt, Cty Tung Kuang , Cơ sở Vũ Văn Điền,

 - Xã: TT Lai Cách Khu 14 ;15; 16; 17; 18; 19 ;20 ;21 Thuộc Thôn Doi ; thôn Bầu ; Thôn Gạch ; Thôn Lẻ; Thôn Nghĩa ; Thôn Đìa ; Thôn Nảm ; Thôn Ngọ  Thôn Bễ, một phần các TBA Xã Tân Trường  TBA Quý Dương A ;B ;C ;CQT Quý Dương, Thuộc Thôn Quý Dương Xã Tân Trường một phần Cẩm Phúc, TBA Nguyễn A;B , Nguyễn A , CQT Lê Xá , Bơm Cẩm Phúc A , TBA Phúc Cầu , Thuộc các Thôn  Chùa Vít , Thôn Phúc Cầu , Thôn Nguyễn A , Thôn Nguyễn B ; Thôn Vũ Xá : Một Phần các TBA Thuộc Xã Cao An : A;B;C  và TBA Phú An  Thôn Đào Xá, Cao Xá , Đỗ Xá , Phú An

Sau lộ 971 TG Ghẽ

- Xã: Kim Giang; TT Cẩm Giàng; Thạch Lỗi (TBA Thạch Lỗi A, B, C, D); Lương Điền (TBA Bối Tượng A, B, Lường Xá); Tân Trường (TBA Thôn Mai Trung, Trại Mai Trung)

- Công ty: Trại Gà; Huân Liễu; Hiến Thành; Nguyễn Huy Duy

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

08h00

14h00

1 phần xã Ngọc Sơn

3

TP Hải Dương

03h00

06h00

Khách hàng chuyên dùng :CTy Nước Việt Nhật ; Kho Vận ; Cục Hải Quan  Phường Việt Hòa .

4

Huyện Kim Thành

05h00

10h00

ĐZ 374 E8.6 từ sau Rec 01 Tam Kỳ: Xã Kim Khê , Xã Kim Anh , Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Tam Kỳ , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính , Xã Ngũ Phúc ,Xã Kim Tân, Xã Bình Dân, Xã Liên Hòa, Bưu điện Đồng Gia, Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú, Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ, Vụ Hát Tường A+B+C, Cty Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức,  Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì .

 

05h00

18h00

ĐZ 374 E8.6 từ sau CD nhánh Đình Giọng: Xã Đại Đức, xã Liên Hòa, xã Bình Dân.

Ngày 21/10

1

Thị Xã Chí Linh

06h00

 

11h00

 

Xã: Văn Đức ( Các TBA: Trại Giam K3; CQT Kênh Mai; Kênh Mai Mỏ; Kênh Mai )

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

05h00

18h00

ĐZ 374 E8.6 từ sau CD nhánh Đình Giọng: Xã Đại Đức, xã Liên Hòa, xã Bình Dân.

3

Huyện Ninh Giang

16h00

17h30

-Xã Hồng Phong; Kiến Quốc

 

-Công ty Gạch Hồng Phong

Ngày 22/10

1

Huyện Kim Thành

05h00

18h00

ĐZ 374 E8.6 từ sau CD nhánh Đình Giọng: Xã Đại Đức, xã Liên Hòa, xã Bình Dân.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

15h00

17h00

Cty: An Phát

3

Huyện Kinh Môn

05h30

05h45

Cty: Lê Văn Khánh, Tân Hà Kiều, Đức Dương, Phúc Cường An, XM Hoàng Thạch, Tiến Trung, XD A318, An Bình, Bắc Trung Hải.

 

07h15

07h30

Xã: Tử Lạc C

 

4

Huyện Ninh Giang

05h00

18h00

-Xã Tân Hương; Ninh Thành; Vĩnh Hòa; Đồng Tâm

-Công ty Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Trọng Minh

Ngày 23/10

1

Huyện Ninh Giang

05h00

18h00

-Xã Tân Hương; Ninh Thành; Vĩnh Hòa; Đồng Tâm

-Công ty Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Trọng Minh

Công tác theo kế hoạch

 

2

Huyện Tứ Kỳ

05h00

18h00

Xã: Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Thị Trấn, Tứ Xuyên, Tây Kỳ, Đông Kỳ, An Thanh

Công ty: Trường Phát, YejinVina, Hoàng Long, Hạt Ngọc, Nguyễn Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Hà Bắc, Lilama, Cây Trồng –Thủy Sản, TT Y Tế, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên, Nước sạch Đông Kỳ, Bùi Đức Dục, Đức Tuấn, Vạn Lộc, NMN An Thanh

 

05h00

11h30

Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục, Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ,

   Công ty: Bùi Huy Hạnh, Nguyễn Dương Hưng

3

Huyện Chí Linh

06h00

18h00

- Phường: Cộng Hòa ( Các TBA: Mổ Đất Trúc Thôn; Ngôi Sao Việt; Mỏ Đất 1100kVA; Cầu Dòng )

- Phường: Sao Đỏ; Cộng Hòa; Chí Minh ( TBA KDC Mật Sơn )

05h00

06h30

- Phường: Sao Đỏ ( các TBA: Nguyễn Trãi 1; Nguyễn Huệ; UB Thị Xã; Cấp Nước 6; Trường THPT Sao Đỏ)

- Phường: Cộng Hòa ( Các TBA: Thông cống: Đền Thờ Chu Văn An; Đơn Vị 490 )

16h00

17h30

4

TP Hải Dương

04h00

06h00

TBA Chuyên Dùng: Cty Minh Thái, Trường CĐSP, ĐH Kỹ Thuật Hưng Yên, Cty TM VN, Đo Lường, Hưng Hải, Cty XD 18, Báo HD, Hội Phụ Nữ, Trường Nguyễn Trãi, CN NH Công Thương, Viện Kiểm Soát, Đại Đồng Đường, Đồng Anh, Sở Khoa Học.

TBA Công Cộng: Cty XD 18, Ngô Quyền, KDC Thanh Bình  1, 2 ,3, Trường Nguyễn Du, Đền Sượt, Đức Minh, Thanh Cương, Cụ Hựu, Thanh Bình A+B, Đàm Lộc, Khu 10 Tân Bình, Kios13+22+23+24+25+33 Tây Nam Cường. Khu vực mất điện 1 phần Phường Thanh Bình , 1 phần Phường Tân Bình

05h00

06h30

TBA Chuyên Dùng : Hoàng Long , Khôi Nguyên, Cty Bơm, Mỹ Thuật, Embosa, An Phú, Thành Long, Tuấn Anh, Kem Bình Dung, Kem Bình Dương, Văn Tứ, Hoàng Giang, Trấn An, Tuấn Thành . khu vực mất điện Phường Cẩm Thượng.

TBA Công Cộng : C/S Đường Gom 2 : Khu vực mất phường Cẩm Thượng

16h00

17h30

5

Huyện Bình Giang

05h00

13h00

Công ty: không

Xã:

-Xã Thúc Kháng mất điện thôn Ngọc Cục MBA 560kVA và 180kVA; thôn Tào Khê MBA 100kVA

 

6

Huyện Cẩm Giàng

07h00

17h00

-ĐZ nhánh Sumidenso 2x1000kVA +2x500KVA lộ 470-E8.11

07h00

17h00

ĐZ nhánh Sumidenso 2500KVA lộ 470-E8.11

7

Huyện Gia Lộc

05h00

11h30

- Các TBA thuộc khu CN Hoàng Diệu, Gia Lộc.

- Các TBA: Đức Đại, Hội Xuyên, Hội Xuyên 2 thuộc Thị trấn Gia Lộc.

- Khu vực các xã: Hoàng Diệu, Hồng Hưng.

 

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 17/10/2016 03:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31