Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 37 từ ngày 05/9/2016 đến ngày 11/9/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 06/9

1

Huyện Nam Sách

05h00

11h30

Xã: Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

13h00

18h00

Xã: An Lâm

2

Huyện Tứ Kỳ

07h30

15h00

Thôn Rọc trong xã Quang Trung

Công tác theo kế hoạch

07h30

17h00

Thôn An Vĩnh xã Quang Trung

Ngày 07/9

1

Huyện Cẩm Giàng

06h00

09h00

Kho Xăng Dầu K123, Nguyễn Văn Thành

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

00h00

05h00

ĐZ 375 E8.6 từ sau CD 92 đến 01 móc lèo đến CD 04 đến lèo 122A:  Xã Phúc Thành B+C, Phố Ga B thị trấn Phú Thái , Đài Viễn Thông, Nhà Máy Nước Phú Thái B, BĐ Phú Thái, CSQL 5 Phú Thái, Hưng Long A+B, Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt Phát, Nam Ninh, Hoàng Đại, may Đông Tài, Nam Tài A+B+C+D,+E+F+G, Inravina A+B, CK Thắng Lợi.

Công tác theo kế hoạch

00h00

00h10

ĐZ 370 E8.6: Thượng Vũ D, Việt Hưng C, Thành Phát A+B, XM Hải Âu, Phú Minh, Gạch Tuynen, Phố Ga A, Lê Vũ Long.

Chuyển PT theo kế hoạch

04h50

05h00

3

Huyện Tứ Kỳ

10h00

 

15h00

 

Thôn Ngọc Kỳ, Đại Đình 

Công tác theo kế hoạch

08h00

 

16h00

 

Thôn Ngọc Lý 

Ngày 08/9

1

Huyện Bình Giang

04h30

05h00

Công ty:

Grand ocean, Anh Đạt, Bưu điện Phủ, Trương THPT Bình Giang, Young Dong Vina, Panta, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Đại Lợi, Phạm T T Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Kho Bạc,Cấp 3 Kẻ Sặt, TT y tế dự phòng,Tuấn Linh, Lâm Phúc, Tình Thương, Lục Nam, Tiến Long, Phúc Khang, CK Điện Lực, Phúc Lâm, Sơn Kôva, Đức Tâm, Phú Thiên Long, Phạm Hoàng Anh, Tiến Lâm, Minh Ngọc, Đại Phát, Foviet, Mạnh Tuyên, Hải Anh,Cổ Phần TK Kỹ Thuật cao, TT GDTX, Bệnh viện ĐK.

Xã:

 • Xã Nhân Quyền: mất điện toàn bộ (trừ TBA Nhân Quyền C thôn Đan Loan)
 • Xã Thái Dương: mất điện toàn bộ
 • Xã Thái Hòa: mất điện toàn bộ
 • Xã Bình Minh: mất điện toàn bộ
 • Xã Tân Hồng: mất điện toàn bộ
 • Xã Thúc Kháng: mất điện toàn bộ
 • Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ

Nhánh Phạm Lý thuộc Thanh Miện

 • Xã vĩnh hồng mất Điện toàn bộ
 • TT sặt mất điện TBA Ấp thanh bình cấp điện cho khu 6
 • Xã Thái Học mất điện toàn bộ (trừ TBA Bơm Phủ, CQT Phố Phủ, Phú Khê, CQT Phú Khê.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

04h30

06h30

Cty Ri co, Bùi Đình Tú, Cty APT- SERA PHIN, Xủ lý rác thải,  Cty M T Xanh. HKD môi trường Xanh. HKD Nguyễn Văn Nam, Trần Công Quynh. Mai Hương, Xã Kim Xuyên( MBA Thiện Đáp, MBA Đoàn Kết1, Quỳnh Khê C) NM Tu Bin VN Xã Tuấn Hưng (MBA Tuấn Hưng B, Cty Phú Thành, Bao bì Trung Kiên, Cty Cường Ngoan, UBND Huyện KT, Huyện Ủy-KT,Huyện Đội –KT, Bệnh Viên KT

Công tác theo kế hoạch

04h30

04h40

Xã Kim Lương (MBA Bơm Kim Lương ) Xã Kim Khê MBA A,B , Xã Kim Anh ( MBA Kim Anh  MBA- A,B,C,D,E,F , Xã Cẩm La MBA- A,B,C , Xã Đồng Gia A,B,C,điện Đồng Gia,  , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính MBA-A,B,C,D , Xã Ngũ Phúc MBA- A,B,C,D,E,F, Xã Kim Tân A.B,C, Bơm KimTân, Cấp nước Kim Tân.  Xã Bình Dân  MBA-B, Xã Liên , KimĐính MBA-BA, Bưu , Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú,

Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ

Chuyển PT theo kế hoạch

06h30

06h40

05h00

07h00

Xã Kim Khê MBA A,B , Xã Kim Anh ( MBA Kim Anh  MBA- A,B,C,D,E,F , Xã Cẩm La MBA- A,B,C , Xã Đồng Gia A,B,C,điện Đồng Gia,  , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính MBA-A,B,C,D , Xã Ngũ Phúc MBA- A,B,C,D,E,F, Xã Kim Tân A.B,C, Bơm KimTân, Cấp nước Kim Tân.  Xã Bình Dân  MBA-B, Xã Liên , KimĐính MBA-BA, Bưu , Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú.

Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ

 

04h30

04h40

Xã Tam Kỳ (MBA –B,E) Xã Đại Đức A,B, Đại Xuyên,Văn Thọ, Đình Giọng,Cty Minh Trường Sơn,Cty Vụ Hát Tường, Xã Liên Hòa B, D, A E . Bình Dân B, D, E.

Công tác theo kế hoạch

18h00

18h10

04h30

18h00

Xã Liên Hòa(MBA- B,D,A E) . Xã Bình Dân (MBA-B,D,E)

3

Huyện Tứ Kỳ

10h15

15h00

Thôn Vũ Xá

Công tác theo kế hoạch

08h00

17h00

Thôn An Nhân thị trấn Tứ Kỳ 

4

Huyện Thanh Miện

04h30

05h00

Xã Ngô Quyền

Công tác theo kế hoạch

Ngày 09/9

1

Huyện Ninh Giang

08h30

15h00

Thôn Cúc Bồ xã Kiến Quốc

Công tác theo kế hoạch

10h30

13h30

Thôn Đa Nghi + Do Nghĩa xã Nghĩa An

2

TP Hải Dương

04h00

19h00

Cty: Măng Thuận, Nước thô VH

Phường: Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

Ngày 10/9

1

Huyện Cẩm Giàng

09h30

10h30

ĐZ nhánh ANT 2- 2000kVA lộ 372E8.15

Công tác theo kế hoạch

13h30

14h30

ĐZ nhánh MASAN-2000kVA lộ 472E8.11

08h30

09h30

ĐZ nhánh Thiên Sư 1500 kVA lộ 472E8.11

11h00

12h00

ĐZ nhánh TONGWEI 1600 kVA  lộ 374E8.11

2

Thị Xã Chí Linh

05h00

17h00

Các TBA (Tân Vĩnh Hưng; KDC An Bình Phát; Thành Đồng; Công ty Minh Dũng )

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

04h00

19h00

Cty: Minh Tín, XN Khai thác CTTL Nam Sách, HTX Thành Công

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

04h00

04h15

 Xã Nghĩa An; Ứng Hòe; Quyết Thắng

Công ty Quỳnh Anh

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h15

5

Huyện Tứ Kỳ

08h00

10h00

Thôn Cự Đà, Đồng Nại

Công tác theo kế hoạch

08h00

16h00

Thị trấn Tứ Kỳ, Xã Minh Đức  

04h00

11h00

Xã Tân Kỳ,Đại Hợp,Dân Chủ,Quang Khải,Quang Phục

6

Huyện Gia Lộc

04h00

04h10

- Các TBA thuộc xã Dân Chủ, xã Quảng Nghiệp thuộc huyện Tứ Kỳ.

- Các TBA thuộc xã Hoàng Diệu, Hồng Hưng thuộc huyện Gia Lộc.

- Các TBA Đức Đại, Hội Xuyên thuộc khu Thị trấn Gia Lộc.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 11/9

1

Huyện Bình Giang

06h00

13h00

Công ty:

- Lâm Phúc, Môi Trường Tình Thương.

Xã: Xã Thúc Kháng: mất điện các TBA CQT thúc kháng, Minh tân, Châu khê, CQT Châu Khê, Chanh Ngoài, CQT Chanh Ngoài.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

05h00

08h00

Cty: TungYang, Thảo Nguyên, Tiến Đạt, Cơ sở Vũ Văn Hiên.

Xã: Cẩm Phúc (TBA Phúc Cầu)

Công tác theo kế hoạch

05h00

08h00

Công ty: Việt Cường, Falcol, Xăng dầu Hải Dương, Nguyễn Văn Thành, Nam Cường, Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, QCL, Nutri-Vina, Tongwe:

- Hopex, K.R, MS Vina, Giống cây trồng Kiên Giang, Hoàng Lâm, You Tai, Minh Thanh, Nhà máy Hóa Chất, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Khánh Ngọc, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính

15h30

15h45

17h00

17h15

05h00

17h15

Song Hạ, Venture, Máy kéo Quý Dương.

- Xã:  Lai Cách TBA Thôn Đìa,

Tân Trường TBA CQT Quý Dương

05h00

08h00

Poshaco, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Việt Mỹ, Cựu chiến binh Thành Đông, Siêu thị Big One:

Trường cao đẳng du lịch khách sạn, Chi cục thuế, Kho bạc, Bưu điện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, UB Huyện Cẩm Giàng, Gia đình Việt Trường dậy nghề:

Đức Anh, Hoàng Hải Nam, Đức Toàn, UP, Thu Khánh, Nguyễn Văn Quyên, Bao bì Quyết Thắng, Tadlack, Mitall

 Cachee, An Hải, Toàn Vượng, Hùng Dũng, Bao bì nhựa Vina, Kiên Cường, Thức ăn Đồng Tâm, Quang Lan, JK, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Trường Sinh, Á Việt, Anolvina, TT Giống gia sức Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt Tiên Sơn, Đại Tiến, Khung nhà thép, Que hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên, Trường THPT Cẩm Giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cấp nước Ghẽ, Trường cấp III Cẩm Giàng, Tân Phúc, Thiết kế tàu thủy, Vạn Đắc Phúc, Hợp lực Cảng Việt, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm:

- Xã: Lai Cách (Bơm Tiền, TT Hóa Chất, CQT Lai Cách, Bơm An Hóa, Quán Tiên, Hội trường Lai Cách, Ngọ 1, TT Trại lúa, TM Cẩm Giàng, Trung cấp, UB Huyện, Ngọ 2, CQT Thôn Lẻ, Thôn Đìa, CQT Thôn Chằm:

- Xã: Tân Trường (Quý Dương A, B, C,  Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, CQT Tràng Kỹ); Cẩm Phúc (CQT Nguyễn A, Nguyễn AB, Bơm Cẩm Phúc A, CQT Lê Xá, Bơm Lê Vũ, CQT Vũ Xá), Cao An

 

15h30

17h15

05h00

08h00

- Công ty: Huân Liễu, Gạch Hiến Thành, Nguyễn Huy Duy, Trại Gà

- Xã: Tân Trường (CQT Mai Trung, Trại Mai Trung, Trại Chi Khê)

Kim Giang ( TBA Kim Giang A, B, C, D, E, Thôn Kim Quan )

Thạch Lỗi (TBA Thạch Lỗi A, B, C, D)

Lương Điền (TBA Bối Tượng A, B, Lường Xá)

-  Thị Trấn Cẩm Giàng (TBA A, B)

 

15h30

17h15

3

Thị Xã Chí Linh

06h00

17h00

06h15

17h15

- Phường: Cộng Hòa; Hoàng Tân: Bến Tắm

- Xã: Hoàng Tiến; Bắc An; Hoàng Hoa Thám; Hưng Đạo; Lê Lợi

Chuyển phương thức ĐZ

4

Huyện Kinh Môn

06h00

17h00

Cty: Vạn Phúc, An Phú, BV Nhị Chiểu, XM Vạn Chánh, HTX cơ khí Thủy Phạm Tân, Nước sạch Minh Tân. Phú Thứ A, C, D, F.

Xã: Tân Dân A, B, C, D.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

01h00

01h20

Cty: Oriental sport, BT thăng Long Việt Hòa, Điện cơ 1991, BSE, Nhân Hằng, Q&T, Gạch Thành Đạt 560+180, may tình thương, Nguyễn Thị Nhỡ, Xăng dầu Ba Hàng, Châu á Thái Bình Dương, Đường bộ 240, Young jin Flex, Thức ăn CN Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía Bắc, XD Tiền Trung, BĐ Tiền Trung, Trường CNKT HD, Trường THNN Hải Dương, Đồng Xuân, Thu Phí QL5, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, XL 4, Sáng Mỹ, Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu, Nút giao thông lập thể,  Thi công Cầu Hàn,  XN Khai thác CTTL Nam Sách, XNK Hải Dương, Ngọc Vũ, tiểu đoàn 214, Trọng Anh, Kho K98, Nước sạch Thanh Sơn, Gạch Xuân Sơn.

Xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, An Châu, Thượng Đạt, Nam Đồng

 

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

01h30

01h50

Cty: Ngọc Vũ Tuynel, Nguyễn Văn Công, Bệnh viện ĐK Nam sách, BĐ Tăng Âm, Minh Hiệp, XN Khai thác CTTL Nam Sách, Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Nước sạch Thái Tân, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Kho Bạc Nam sách, Sơn Trang, Trường Độ, Xăng Dầu Quốc Tuấn, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Minh Tín, Thạch Dương, Hà Bình, Yến Thanh, Việt Thanh, HTX Thành Công,

Xã: Minh Tân, Thái Tân, An Sơn, Hồng Phong, An Châu, TT Nam Sách, Nam Hồng, Nam Trung, An Lâm, An Bình, Thanh Quang, Quốc Tuấn, Đồng Lạc

22h30

22h50

6

Huyện Ninh Giang

06h00

06h15

Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; Thôn 4 xã Vạn Phúc

Xã Ninh Hòa; Xã Hồng Đức.

Công ty Tân Long; Sees Vina.

Công tác theo kế hoạch

11h00

11h15

7

Huyện Tứ Kỳ

05h00

18h00

Cty: Hoàng Long, Hạt Ngọc, Xuân Quỳnh, Hà Bắc, Nguyễn Văn Lực, Cây Trồng và Thủy Sản, Chi cục Thuế, BĐ Tứ Kỳ, Nguyễn Thị Miên,Vạn Lộc, NS Đông Kỳ

Xã: Bình Lãng, Quang Phục, Thị trấn Tứ Kỳ,Tây Kỳ, Tứ Xuyên

Công tác theo kế hoạch

05h00

18h00

05h10

18h10

Cty: Bai Hông

Xã: Hà Thanh, Hà Kỳ, Kiều Long, Hữu Trung, Nguyên Giáp,Quang Trung, Tiên Động

8

Huyện Gia Lộc

02h00

02h30

- ĐZ 370E8.1 từ sau ĐĐ40-1 ÷ CD03 N40-1 (bao gồm: khu CN Thạch Khôi, Gia Xuyên ; khu TT Thủy sản Phú Tảo, khu Tân Hưng - TP Hải Dương).

- ĐZ 378E8.1 từ XT ÷ CD03 N40-1 ÷ CD165 (bao gồm: khu vực Thạch Khôi - TP Hải Dương, khu vực các xã Gia Tân, Gia Khánh, Gia Lương, Tân Tiến, Liên Hồng, Thống Nhất, Phương Hưng, Lê Lợi, Thị trấn Gia Lộc - huyện Gia Lộc).

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

09h00

09h20

19h30

20h00

04h30

09h20

Cắt điện ĐZ 378E8.1 từ XT ÷ CD03 N40-1 ÷ CD165 (bao gồm: khu vực Thạch Khôi - TP Hải Dương, khu vực các xã Gia Tân, Gia Khánh, Gia Lương, Tân Tiến, Liên Hồng, Thống Nhất, Phương Hưng, Lê Lợi, Thị trấn Gia Lộc - huyện Gia Lộc).

06h00

11h00

Cắt điện ĐZ 371E8.14, bao gồm khu vực các xã Quang Minh, xã Đức Xương - huyện Gia Lộc.

9

Huyện Thanh Miện

06h30

11h00

Một phần TT Thanh Miện, Xã Hùng Sơn

Công tác theo kế hoạch

10

TP Hải Dương

06h30

15h00

Cty: BVĐK Hòa Bình, MN Sao Mai, Marie Curie

Phường: Hải Tân

 

 

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

04h30

11h30

KH: TT Giáo dục thường xuyên; Cục Thuế; Bảo Hiểm XH

Phường: Thanh Bình

04h30

06h30

CTy Minh Thái; Trường CĐSP; ĐH SPKT Hưng Yên; CTy TM VN; Đo Lường; Hưng Hải; CTy XD 18; Hội Phụ Nữ; Báo Hải Dương; Trường Nguyễn Trãi; CN NH Công Thương; Viện Kiểm Soát; Đại Đồng Đường

Phường: Tân Bình, Thanh Bình

04h30

       19h00

KH: Cty Ebara - Phường Nguyễn Trãi

ĐH Y - Phường Thanh Bình

03h00

21h00

 

03h20

21h20

 

KH: BĐ Thanh Bình; Cục Thống Kê; UB Dân Số; PCCC; Cựu Chiến Binh; Hòa Xá; Viện Lao Tr QL CB Y Tế; Đô Thị ; Tiến Thành; Cục Dự Trữ; Việt Can; CTy Giống; Gia Bảo; Trại Giam Kim Chi

Phường: Thanh Bình; Việt Hòa; Tứ Minh.

04h00

04h30

Phường Việt Hòa; Thanh Bình; Cẩm Thượng; Bình Hàn; Nhị Châu; Quang Trung

Chuyển PT theo KH

19h00

19h30

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 06/09/2016 09:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31