Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 31 từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 26/07

1

Huyện Cẩm Giàng

06h00

08h00

Mất điện TBA Phố Ghẽ 400KVA 35/0.4KV Lộ 374E81

Thay MBA theo kế hoạch

06h00

 

10h00

 

Mất điện TBA Cẩm Đông E 320KVA35/0.4KV Lộ 375E8.15

Thay MBA theo kế hoạch

07h00

09h00

Mất điện TBA Cẩm Đông F 180KVA35/0.4KV Lộ 375E8.15

 

09h

12h00

Mất điện TBA Quý Khê 100KVA35/0.4KV Lộ 377E8.1

Thay MBA theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

13h00

13h20

Cắt điện TBA Ngọc Tiến-250kVA thuộc Đz 972 TGTM ( Thao tác CDLĐ,ATM tổng TBA). TBA khách hàng.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/07

1

Huyện Bình Giang

07h00

11h00

 Xã: Thái Học Thôn Vạc TBA CQT 560 KVA

Công tác theo kế hoạch

08h30

10h30

Xã: Bình Xuyên.Thôn Quàn TBA 320kVA

Công tác theo kế hoạch

Ngày 28/07

1

Huyện Cẩm Giàng

05h00

18h00

Mất điện TBA Hòa Tô  180KVA 35/0.4KV Lộ 379E8.15

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

06h00

18h00

1 phần xã Tứ Cường.

Theo kế hoạch.

3

Huyện Bình Giang

05h00

 

18h00

 

Công ty: Khuôn mẫu Nhật Minh

Xã: Vĩnh Tuy mất điện toàn bộ trừ Thôn Sãi

Công tác theo kế hoạch

14h00

17h00

Mất điện khu 5 TT kẻ Sặt

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kinh Môn

08h00

 

11h00

 

Xã: Hiệp An TBA Hiệp an E,C

 

Công tác theo kế hoạch

09h00

 

11h30

 

Xã: Tân dân  TBA Tan dân C

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/07

1

Huyện Tứ Kỳ

05h30

17h30

05h45

17h45

   Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục, Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ, Minh Đức, Quang Khải, Phượng Kỳ, Văn Tố

   Công ty: Bùi Huy Hạnh, Hoàng Minh, Bệnh Viện Đa Khoa, Trường PTTH Tứ Kỳ, Thành Đạt, SeesVina, Tân Phong, Thắng Lợi, Nguyễn Thị Hiền

  

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

11h30

12h30

Mất điện TBA Cty ARION 1000KVA Lộ 373E8.15

Thay công tơ định kỳ

09h30

10h30

Mất điện TBA Cty Nissei 1000+700KVA Lộ 373E8.15

Thay công tơ định kỳ

10h30

11h30

Mất điện TBA Cty Max côt 1800KVA Lộ 470E8.11

Mất điện TBA Cty TAISEI 750KVA Lộ 373E8.15

Thay công tơ định kỳ

07h30

08h30

Mất điện TBA Cty Sanyu 500KVA Lộ 372E8.11

Thay công tơ định kỳ

3

Huyện Thanh Miện

05h00

17h30

05h20

17h50

- Xã: Tứ Cường,Cao Thắng,TT Thanh Miện,Ngũ Hùng,Chi Nam,Chi Bắc,Thanh Giang,Lê Hồng.

Theo kế hoạch

06h00

17h00

06h20

17h20

- Xã: Diên Hồng,Tiền Phong,Thanh Giang.

Theo kế hoạch

 

 

4

 

 

Thị Xã Chí Linh

05h00

16h30

06h30

18h00

- Phường: Bến Tắm; Hoàng Tân; Cộng Hòa ( TBA Tiền Định )

- Xã: Văn Đức; Hoa Thám; Bắc An

 

 

Công tác theo kế hoạch

05h00

18h00

- Phường: Cộng Hòa; Hoàng Tân; Bến Tắm( các TBA

Bưu điện bến tắm, Trại Quan, Bắc Nội, Đơn Vị 395 )

Ngày 31/07

1

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Phường: Bến Tắm ( các TBA: Bưu điện bến tắm,

Công tác theo kế hoạch

Trại Quan, Bắc Nội, Đơn Vị 395 )

2

TP. Hải Dương

04h30

17h30

06h30

19h30

Khách hàng chuyên dùng : TBA Tỉnh Đoàn, Hải Linh, Cục Thuế Tỉnh, Shints BVT, Giầy Da HD .

TBA công cộng : Khu 16 Tân Bình.

Công tác theo kế hoạch

04h30

19h00

04h50

19h20

Khách hàng chuyên dùng : Mega, Gạch Ngọc Sơn, Huy Hoàng, Hội Nông Dân Tỉnh, Sở Tài Nguyên .

 

Công tác theo kế hoạch

04h30

19h00

04h50

19h20

TBA công cộng : Tập thể Cảng Cống Câu, Bảo Thái, Bơm Tân Hưng, Đông Hưng, Đông Quan, Thanh Liễu, Khuê Liễu, Phú Tảo 1,2,3, Phú Thọ, Đồng Vải, Thái Bình, Nguyên Xá, Lễ Quán .( Toàn bộ khu vực xã Thạch Khôi, xã Tân Hưng, khu 13 phường Hải Tân )

Công tác theo kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 25/07/2016 09:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31