Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 28 từ ngày 04/7/2016 đến ngày 10/7/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 05/07

1

Thị Xã Chí Linh

07h00

11h30

Xã: Cổ Thành ( TBA Ninh Giàng )

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

07h30

10h00

- TBA Bơm Thanh Niên xã Hoàng Diệu

Thay MBA Bơm Thanh Niên

06h00

12h00

- TBA Thị Trấn 6 thuộc Thị trấn Gia Lộc

Thay MBA  Thị Trấn 6

3

Huyện Kinh Môn

08h00

09h30

Cty: XM Thành Công 3

Công tác theo kế hoạch

Ngày 06/07

1

Huyện Gia Lộc

07h00

10h00

- TBA:  Thị Trấn 2 thuộc Thị trấn Gia Lộc.

Thay MBA  Thị Trấn 2

06h00

12h00

- TBA:  Thị Trấn 3 thuộc Thị trấn Gia Lộc.

Thay MBA  Thị Trấn 3

Ngày 07/07

1

Huyện Gia Lộc

06h00

12h00

- TBA:  xã Phương Hưng thuộc xã Phương Hưng.

Thay MBA xã Phương Hưng

07h30

11h00

- TBA:  Bơm Thống Kênh  thuộc xã Thống Kênh.

Thay MBA Bơm Thống Kênh 

Ngày 08/07

1

Thị Xã Chí Linh

05h00

06h30

- Phường: Thái Học; Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

16h30

18h00

- Xã: An Lạc

05h00

18h00

- Xã: Tân Dân; Đồng Lạc

2

Huyện Gia Lộc

07h30

10h00

- TBA:  Vô Lượng thuộc xã Thống Nhất.

Thay MBA  Vô Lượng

06h00

11h00

- TBA:  thôn Trung  thuộc xã Thống Nhất.

Thay MBA  thôn Trung 

Ngày 09/07

1

Thị Xã Chí Linh

05h00

06h30

- Phường: Thái Học; Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

16h30

18h00

- Xã: An Lạc

05h00

18h00

- Xã: Tân Dân; Đồng Lạc

Ngày 10/07

1

Huyện Gia Lộc

07h30

09h00

- TBA Haivina.

Thay công tơ định kỳ.

2

Huyện Thanh Miện

06h00

18h00

TBA: 1000 kVA Đại Dương, 560 kVA Hoa Sen, 250 kVA Trần Minh Chuật,  180 kVA Thành Vinh, 560 kVA Viễn Thông Bưu Điện,  500 kVA Phú Nguyên, 180 kVA Huyện Ủy.

 Xã: Cao Thắng, Tứ Cường, Thị Trấn

Theo kế hoạch.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Huyện Tứ Kỳ

05h00

06h30

17h00

18h30

05h10

06h40

17h10

18h40

   Xã:

 Tái Sơn, Bình Lãng, Đông Kỳ, Tây Kỳ, Thị Trấn Tứ Kỳ, Văn Tố, An Thanh, Cộng Lạc, Tứ Xuyên

   Công ty:

 Trường Phát, Yein Vina, Hạt Ngọc, Nguyễn Văn Lực, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Hà Bắc, Lilama, Nguyễn Thi Miên, Nước sạch Đông Kỳ, Bùi Đức Dục, Nước sạch An Thanh, Đức Tuấn, An Trí Thiện, YoungTech, Cơ sở Mỹ Nghệ, GFT, ForUneque

  

Công tác theo kế hoạch

05h00

17h00

06h30

18h30

    Xã:

 Văn Tố, An Thanh, Cộng Lạc

    Công ty:

  An Trí Thiện, YoungTech, Cơ sở Mỹ Nghệ, GFT, ForUneque

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

06h00

12h00

ĐZ 373 E8.6: Nam Thắng, Trương Quốc Phong, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Lai Vu A, VinasinA+B, CKCX Vinasin, Lắp máy & XD, Hồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Cẩm Giàng

05h00

09h00

Công ty: CP Đại An, Diamond, Hanamoto, Linh Anh, Sợi Vĩ Sơn, Ván Sàn, Hulane Electronic, DongBang, Chemilens, Liên Đại, Aureole mitani, Silkroad

-Lắp CDPT tại cột 8A

-Đấu nối TBA Công ty Liên Đại 630kVA

 

05h00

08h00

-Công ty: Hoàng Dương, Giày Ngọc Hưng

-Xã: Lương Điền (TBA Bơm Lương Điền, Đồng Khê, Bái Dương)

Đấu nối TBA Công ty Vina Sekyo

 

Ngày 11/07

1

Huyện Gia Lộc

08h00

08/07

14h30

11/07

- TBA Tân Trung Đức.

Đại tu, sủa chữa MBA.

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 04/07/2016 04:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31