Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 27 từ ngày 27/6/2016 đến ngày 03/7/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 27/06

1

Huyện Thanh Miện

08h30

16h00

Cắt điện TBA Phù Nội - 400kVAÎĐZ972TG Thanh Miện để luân chuyển MBA

Công tác kế hoạch

09h30

15h00

Cắt điện TBA Bơm An Khoái - 250kVAÎĐZ972TG Thanh Miện để luân chuyển MBA

 

Ngày 28/06

1

Điện lực Kim Thành

06h00

09h00

TBA 320kVA 35/0,4kV Việt Hưng A thuộc lộ 375 E8.6.

Công tác kế hoạch

Ngày 29/06

1

Huyện Nam Sách

03h00

07h00

Cty: : Phú Hải, Thái Bình Dương, Richland, Trường Hàng Giang, Bơm Nam Đồng, Chu Văn Qua, Tàu Quốc B, Hiến Hảo, Tuấn Giang, Đường Sắt Hà Hải.

: Nam Đồng

Công tác kế hoạch

2

 

Huyện Thanh Hà

 

07h30

11h30

Thôn Quan Khê xã Việt Hồng

Công tác kế hoạch

03h00

03h15

Một phần thôn Cập Nhất , khu tập thể Tàu Quốc Xã Tiền Tiến

07h00

07h15

3

TP- Hải Dương

  04hh00

10h00

Tây Nam cường, kios 30,32 Tây Nam Cường, Khu vực mất điện P. Tân Bình

Công tác kế hoạch

Ngày 30/06

1

 

Huyện Thanh Hà

 

07h30

09h30

Thôn 3 xã Thanh Xá

Công tác kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

08h00

17h00

Công ty TayA (2x3000+2000)kVA- 35/0,4kV lộ 379-E8.15

Bảo dưỡng, VSCN các MBA, các tủ trung thế

 

3

Huyện Thanh Miện

05h00

16h30

06h30

18h00

- Cắt điện ĐZ472E8.14 từ sau CD472-7/146 Ngọc Lập ÷ lèo 39, hết nhánh Phạm Xá trong thời gian tháo và đấu lèo cột 18 nhánh Phạm XáÎĐZ472E8.14

(Nháy CDPT472-7/78 Hồng Quang để thao tác CDLĐ472-7/146 Ngọc Lập không điện)

     - TBA Trường PTTH Hồng Quang 50 kVA, C.Ty Việt Trí 400 kVA

- Xã: Hồng Quang, Tân Trào, Ngô Quyền.

Công tác kế hoạch

4

Huyện Kinh Môn

05h00

16h00

06h30

18h00

 

Xã: Bạch Đằng (Bạch Đằng A,B,E,F), Thái Sơn (Thái Sơn A,B)

Cty: Bơm Thái Sơn

Công tác kế hoạch

05h00

 

18h00

 

Cty: Bưu Điện Phạm Mệnh, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng, Đông Hải 27/7, Vũ Anh Đức, Bình Minh (Phạm Mệnh), Di Tích Đền Cao, Phú Cường KM

Xã:  Thái Sơn (Thái Sơn C,D,E), An Sinh(An Sinh A,B,C,D,Bơm An Sinh), Phạm Mệnh (Phạm Mệnh A,B,C,D)

Công tác kế hoạch

Ngày 01/07

1

Huyện Thanh Hà

07h30

09h30

Một phần thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế

Công tác kế hoạch

Ngày 02/07

 

 

 

 

 

 

Ngày 03/07

1

Điện lực Kim Thành

03h00

03h15

ĐZ 371 E86:XBT thôn Lai Khê (Cộng Hòa ) Thượng Vũ A+C (công ty điện Hòa Vũ), Công ty gạch Chiến Thắng, công ty gạch Kim Thanh, Kho K76, Công ty Vôi Hồng Hưng, Bơm Tuần Mây.

Công tác kế hoạch

05h45

06h00

ĐZ 371 E86:XBT thôn Lai Khê (Cộng Hòa ) Thượng Vũ A+C (công ty điện Hòa Vũ), Công ty gạch Chiến Thắng, công ty gạch Kim Thanh, Kho K76, Công ty Vôi Hồng Hưng, Bơm Tuần Mây.

2

TP- Hải Dương

04h00

05h30

Các TBA  Hoàn Cầu , Nam Á, Cty Ford

Công tác kế hoạch

3

Huyện Kinh Môn

03h00

 

06h00

 

 

Xã : Thăng Long (TBA Thăng Long A,B,C,D,E,F,G,H, Thăng Long Đồng Quan Bến) Quang Trung (TBA Quang Trung A,B,C,D,E,F,G) Phúc Thành ( TBA Phúc Thành A,B,C) Lạc Long  (TBA Lạc Long A,B,C,D,E,F) Hiệp Hoà (TBA Hiệp Hoà A,B,C,D,E) Thượng Quận (TBA Thượng Quận A,B,C,D) và An Phụ ( TBA Huề trì A,B,C); XN khai thác công trình Thủy Lợi ( TBA Bơm An Phụ, B Đồng Quan Bến, B Đèo Ngà, B Kênh Than).

Cty: Đức Phúc, Tân Tiến,  QK3, Bưu Điện Thái Mông,  PK Đa Khoa Phúc Thành, QH, Quốc Anh, Cấp 3 Quang Thành

Công tác kế hoạch

Ngày 04/07

1

TP- Hải Dương

04h00

05h30

. Các TBA  Hoàn Cầu , Nam Á, Cty Ford

Công tác kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 27/06/2016 02:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31