Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 26 từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 27/06

1

Huyện  Kim Thành

07h00

16h00

Xã Thượng Quận (Bãi Mạc B)

Công tác theo kế hoạch

TT Phú Thái (Phố Ga B)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 28/06

1

Huyện Ninh Giang

08h00

12h00

Thôn Mai xã Hiệp Lực

Công tác theo kế hoạch

09h30

11h00

Thôn Mai + Thôn Trung xã Hiệp Lực

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

04h30

06h00

1 phần xã Hùng Sơn, Thị Trấn.

Theo kế hoạch.

Ngày 29/06

1

TP. Hải Dương

08h30

09h30

Toàn bộ phụ tải sau TBA Chương Mỹ ( Một phần phường Lê Thanh Nghị)

Công tác theo kế hoạch

09h30

11h00

Toàn bộ phụ tải sau TBA Thượng Đạt ( Một phần phường Tân Bình)

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h30

Toàn bộ phụ tải sau TBA Lộ Cương 1 (1 phần phường Tân Bình )

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h30

Toàn bộ phụ tải sau TBA Viện Điều Dưỡng ( 1 Phần phường Trần Hưng Đạo)

Công tác theo kế hoạch

09h30

11h00

Toàn bộ phụ tải sau TBA Cẩm Thượng 3 (1 phần phường Cẩm Thượng)

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h30

Toàn bộ phụ tải sau TBA  Chiếu sáng số 3

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/06

1

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Phường: Chí Minh, Văn An (TBA thôn Kênh trung)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 01/07

1

Huyện Chí Linh

05h00

18h00

- Phường: Chí Minh, Văn An (thôn Kênh trung)

Công tác theo kế hoạch

05h00

07h00

- Xã: Lê Lợi

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

07h30

   08h30

- ĐZ nhánh Sankyu- 560kVA lộ 372-E8.15

Thay công tơ 3 pha định kỳ

09h00

   10h00

- ĐZ nhánh Yas Real Estate 320kVA lộ 372-E8.15

Thay công tơ 3 pha định kỳ

10h30

   11h30

- ĐZ nhánh Thức ăn gia súc CP (500+3x2000+2500)kVA lộ 370-E8.15

Thay công tơ 3 pha định kỳ

Ngày 02/07

1

Huyện  Kim Thành

06h00

06h15

ĐZ 372 E8.6: Xã Tuấn Hưng, Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Đại, Than Việt Phát, CS Cầu An Thái, Nam Tài I+K,  Xã Kim Lương.

Công tác theo kế hoạch

18h00

18h15

ĐZ 372 E8.6: Xã Tuấn Hưng, Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Đại, Than Việt Phát, CS Cầu An Thái, Nam Tài I+K,  Xã Kim Lương.

Công tác theo kế hoạch

06h00

18h00

ĐZ 372 E8.6: Xã Kim Lương, Vận tải Trường An, bê tông Đất Việt, Song Toàn, Phúc An A+B, CSQL5 Kim Lương, Hoàng Giang, Phúc Sơn, Đình Phú, Huy Văn D+C+E, Nam Tài M.

Công tác theo kế hoạch

15h00

18h00

ĐZ 373E2.9HP: Hùng Ngọc, giầy Bình Dương, Hoàng Gia, BCH, Nam Linh.

Công tác theo kế hoạch

2

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Phường: Chí Minh, Văn An (TBA thôn Kênh Trung, thôn Kiệt Đông)

Công tác theo kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 27/06/2017 08:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31