Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 24 từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 13/06

1

Huyện  Kim Thành

06h00

12h00

TBA Cộng Hòa B

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/06

1

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Phường: Chí Minh, Văn An (TBA thôn Kênh trung)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

Cty: Nước sạch Nam Tân, Hoàng Tùng, Cty Điện Nam Cường, Cty điện hợp tiến, XNK Hưng Thịnh, Đài viễn thông nam chính, Cty điện quang cường, Cty điện Quốc Tuấn, Cty Hoàng Thanh, Đông dương, Cty Điện thành đại, Đức trung.
Xã: Nam Hưng, Hiệp Cát, Nam Chính

Công tác theo kế hoạch

18h00

18h20

3

Huyện Gia Lộc

05h00

18h00

Cắt điện ĐZ nhánh Khuông Phụ lộ 378E8.1:

Khu vực Thị trấn Gia Lộc, xã Phương Hưng, xã Lê Lợi, xã Gia Hòa.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 15/06

2

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Phường: Chí Minh, Văn An (thôn Kênh trung)

Công tác theo kế hoạch

07h00

17h00

- Xã: Cổ Thành (TBA Nhân Huệ 1)

09h30

15h00

- Xã: Văn Đức (TBA Bích Thủy)

 

 

 

 

 

 

Ngày 16/06

1

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Phường: Chí Minh, Văn An (TBA thôn Kênh trung)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm giàng

08h00

12h00

Xã Cao An

Công tác theo kế hoạch

09h30

11h30

Xã Tân Trường

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

07h30

12h00

TBA Thôn Ngà - xã Phương Hưng.

Công tác theo kế hoạch

07h30

12h00

TBA Bùi Thượng - xã Lê Lợi.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 17/06

1

Thị Xã Chí Linh

05h00

12h00

- Phường: Cộng Hòa, Hoàng Tân, Bến Tắm

Công tác theo kế hoạch

- Xã: Hoàng Tiến, Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Hưng Đạo, Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/06

1

Huyện  Kim Thành

06h00

06h10

Xã Tuấn Hưng, Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Đại, Than Việt Phát, CS Cầu An Thái, Nam Tài I+K, Xã Kim Lương

Công tác theo kế hoạch

15h50

16h00

06h00

16h00

Xã Kim Lương, Vận tải Trường An, bê tông Đất Việt, Song Toàn, Phúc An A+B, CSQL5 Kim Lương, Hoàng Giang, Phúc Sơn, Đình Phú, Huy Văn D+C+E

06h00

18h00

Hùng Ngọc, giầy Bình Dương, Hoàng Gia, BCH, Nam Linh

2

Huyện Cẩm Giàng

05h00

12h00

Công ty: KPF, NamYang, PTHT Đại An, LB Traccing, Dolexpha

Công tác theo kế hoạch

06h00

14h00

09h00

17h00

TBA Phạm thị Lý , DN hà thị phương , CP chế biến nông sản tân hương , BQL đền bia , cty VICO- TBA phú lộc A ,Cty CP NS và VSNT –TBA phú lộc A , DNTN Miên yên –TBA phí xá , Cty gạch hồng thành –TBA NTTS Thạch lỗi 2

-Xã Cẩm Văn: TBA Cẩm Văn A-Thôn Văn Thai, TBA Cẩm Văn B -Thôn Hoành Lộc, TBA Cẩm Văn E - Xóm trong, trạm nội, trạm ngoại, TBA Văn Thai 1-Thôn cầu 3 , TBA Văn Thai 2- xóm trong

- Xã Cẩm Vũ: TBA Phú Lộc A-Đội 5, TBA Phú Lộc B-Đội 7, TBA Phú Lộc C-Đội 5, 6,  Trai hồng quang, xóm tây, TBA Nghĩa Phú –Thôn nghĩa phú ; TBA Nghĩa Phú 2-Thôn nghĩa phú; TBA Hoàng Gia – thôn hoàng gia; TBA hoàng gia 2- Thôn hoàng gia

- Xã Cẩm Sơn: TBA Cẩm Sơn –đội 1,2,3 ; TBA-CQT cẩm sơn – đội 1, 2, 3

 - Xã  Thạch Lỗi: TBA –NTTS Thạch Lỗi 2; TBA Thạch Lỗi E

- Xã Cẩm Hoàng: TBA Cẩm Hoàng A; Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1;  Phượng Hoàng 2; Cẩm Hoàng; Cẩm Hoàng B; Quý Khê; Ngọc Lâu; 19/5; Phí Xá

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kinh Môn

06h00

 

06h15

 

Cty: Phú Hưng, Việt Mỹ, Minh Tuấn, Thành Dũng

Công tác theo kế hoạch

16h00

 

16h150

 

Cty: Phú Hưng, Việt Mỹ, Minh Tuấn, Thành Dũng

4

Huyện Bình Giang

03h20

03h40

Cty : Nhật Minh

Xã: Vĩnh Tuy

Công tác theo kế hoạch

04h00

04h20

Cty:568, hoa kỳ,SeRin, Ôtô Nguyên, Đông Phát, Việt Mỹ, Trắc Địa, Đại Địa,Lữ Đoàn 214, Thi Công QL38, Hưng Phú, Bắc Hải, Cấp Nước Sạch, Nguyễn Thị THỏa, Trường Quân Sự, Thuận Lợi, BĐ.Sặt.

Xã: Tráng Liệt, Vĩnh Tuy

Công tác theo kế hoạch

23h00

13h20

5

TPHD

04h00

09h00

 

-TBA Công Cộng: Bắc Hàn Giang, K14 Bình Hàn, K7 Quang Trung,K10 Bình Hàn, Thanh Niên 3, Canh Nông 2, Cầu Đạo, Thôn Phú Bình, C/S Đường Gom 5, Xuyên Á, C/S Cầu Vượt Phú Lương – mất điện một phần Phường Bình Hàn, một phần Phường Nhị Châu

-TBA Chuyên Dùng: Phúc Tiến, Đặng Hữu Túy, Trường Thành, Siêu Thị Marko, Nguyên Hương, Quảng Lợi, Cty May 2, Asian 2, Hoana, Đức Giang, Xuyên Á, BHXH 2

Công tác theo kế hoạch.

 

04h00

04h30

-TBA Công Cộng: Quang Trung 1+2+3, Quang trung 1A, Thanh Niên, Đoàn Kết 1+2,Kios Trần Hưng Đạo, Đô Lương 1+2, Đường 30/10, Viện Điều Dương, Ban Chỉ Huy QS, Tỉnh Ủy 2, Kios Tỉnh Ủy 1, Bắc Sơn, Kios UB Tỉnh, Viện Mắt, Canh Nông, Kios Bắc CV Bạch Đằng, Hòa Bình.-Mất điện một phần Phường Quang Trung và Phường Trần Hưng Đạo                                                                              

- TBA Chuyên Dùng:Sở Giáo Dục, Nhà Làm Việc Tỉnh Ủy, Minh Anh, Việt Tiệp, K/S Hữu Nghị, NHTMCP-PT Hải Dương.

09h30

09h50

Ngày 19/06

1

Huyện Bình Giang

03h20

03h40

Cty : Nhật Minh

Xã: Vĩnh Tuy

Công tác theo kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 12/06/2017 02:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31