Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 24 từ ngày 06/6/2016 đến ngày 12/6/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 07/06

1

Huyện Gia Lộc

 

06h00

 

17h30

Xã: Lê Lợi (Thôn Bùi thượng + Bùi Hạ)

Công tác theo kế hoạch

1

Huyện Thanh Miện

 

04h30

 

 

04h50

 

Cắt điện chuyển phương thức ĐZ 371 E 8.7 đến CD 03 (lien lạc 371-373 E8.7) sang ĐZ 371 E 8.14 cấp để giảm tải cho MBAT1E8.7.

Công tác theo kế hoạch

05h00

05h20

           Chuyển phương thức ĐZ375E8.14 ÷ CD301-5, CD305-3, CDPT45A sang ĐZ376E8.3 cấp để giảm tải cho MBAT1E8.14

           TBA: C.Ty Phú Nguyên 500 kVA, Huyện Ủy 100 kVA, Viễn Thông Bưu Điện T.M 560 kVA, Hoa Sen 560 kVA, Đại Dương 1000 kVA, Thành Vinh 180 kVA, Trần Minh Chuật 250 kVA, Tiểu Đoàn 3-50 kVA  .

            Xã: Tứ Cường, Cao Thắng, Thị Trấn.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 08/06

1

Huyện Gia Lộc

05h00

06h30

Xã: Phương Hưng, Lê Lợi, Toàn Thắng.

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h30

05h00

17h30

Xã: Lê Lợi (Thôn Bùi thượng + Bùi Hạ)

Công tác theo kế hoạch

1

TP Hải Dương

08h00

12h00

Khu vực mất điện:Khu DC đường Trương Hán siêu, Đường nguyễn Du, 1 phần phường Bình hàn

Công tác theo kế hoạch

1

Huyện Thanh Miện

05h00

06h00

Cắt điện ĐZ 373 E 8.14  từ sau CD Nhánh Phạm Kha  đến hết đường dây.

 Xã: Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn.

Công tác theo kế hoạch

15h00

18h00

Cắt điện ĐZ 373 E 8.14  từ sau CD Nhánh Phạm Kha 4 đến hết đường dây, để đấu nối TBA Phạm Kha 2.

 Xã: Phạm Kha.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 09/06

1

Huyện Gia Lộc

05h00

06h30

Xã: Toàn Thắng, Phương Hưng

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h30

05h00

17h30

Xã: Lê Lợi

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

08h00

          12h00

Khu vực mất điện: 1 phần Phường Quang Trung, 1 Phần khu DC 5 Phường Cẩm Thượng, 1 Phần khu DC Lộ Cương Phường Tứ Minh

Công tác theo kế hoạch

Ngày 10/06

1

Huyện Gia Lộc

05h00

17h30

Xã: Phương Hưng, Lê Lợi, Toàn Thắng.

Công tác theo kế hoạch

13h00

17h30

Xã: Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Toàn Thắng, Gia Hòa, Yết Kiêu, Trùng Khánh, Thống Nhất.

Công tác theo kế hoạch

11h00

17h30

Xã: Thống Nhất, Liên Hồng.

TBA: Nước sạch Thống Nhất

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h30

Xã: Thống Nhất

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

08h00

          10h00

Khu vực mất điện: 1 phần khu DC Phường Thanh Bình ( Ngõ 202 Ngô Quyền Và Đường Ngô Quyền)

     Công tác theo kế hoạch

3

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Xã: An Lạc

Công tác theo kế hoạch

Ngày 11/06

1

TP Hải Dương

04h00

06h00

Khu vực mất điện: Khu DC trên Đường Nguyễn Trãi P Phạm ngũ Lão

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

 

18h00

 

Cắt điện ĐZ 377 E 8.7 từ sau CD 527 đến CD 164A.

TBA: Nhà Máy Nước 320 kVA

Xã: Tiền Phong, Diên Hồng, Thanh Giang.

 

Công tác theo kế hoạch

3

Thị Xã Chí Linh

05h00

18h00

- Xã: An Lạc; Tân Dân

Công tác theo kế hoạch

06h00

17h30

Phường: Cộng Hòa ( TBA KDC Tiền Định )

- Xã: Văn Đức

4

Huyện Cẩm Giàng

 

05h00

06h30

16h30

18h30

 

05h10

06h40

16h40

18h40

Lộ 376-E8.11

, An Thắng, Thái Dương, Anh Ánh, Trường Thành, Minh Thanh, Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Lý, Hà Thị Phương, Tân Hương, VICO, Nước sạch Cẩm Vũ, Miên Yên, Gạch Hồng Thành

-Bơm Tiên Kiều, Bơm Văn Thai

-Xã: tất các TBA Làng Trài, An Thắng, B Tiên Kiều xã Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cẩm Định, Cẩm Hoàng;

-Xã Thạch Lỗi (TBA NTTS Thạch Lỗi 2; Thạch Lỗi E)

Công tác theo kế hoạch

05h00

18h400

TBA Cẩm Hoàng 180kVA, TBA Cẩm Hoàng B 180kVA

Công tác theo kế hoạch

05h00

16h30

06h30

18h30

TBA xã Cẩm Sơn, TBA Quý Khê, Ngọc Lâu, 19/5 thuộc xã Cẩm Hoàng

Xã Thạch Lỗi (TBA NTTS Thạch Lỗi 2; Thạch Lỗi E)

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Ninh Giang

05h00

06h30

Xã Hiệp Lực,Khu 6 TT Ninh Giang.

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h30

06h00

18h00

Xã: Hồng Phúc, Kiến Quốc, Hồng Phong, Hưng Long,  Hưng Thái, Văn Giang.

Công ty: Gạch Hồng Phong, Gạch Hưng Long.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 12/06

1

TP Hải Dương

04h30

08h00

Khu vực mất điện: Khu DC trên Dường An Ninh, 1 phần Phường Quang Trung- Khách hàng Sở Giáo dục

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

04h30

11h30

04h50

11h50

  Cắt điện chuyển phương thức ĐZ 375 E 8.7 đến CD79, CD80, REC + CD09 Nguyên Giáp sang ĐZ 374 E 8.3 cấp hỗ trợ  trong thời gian cắt điện trạm E8.7 đến 11h30 chuyển lại theo phương thức cũ.

Công tác theo kế hoạch

3

Thị Xã Chí Linh

06h30

17h00

- Phường: Phả Lại

Công tác theo kế hoạch

- Xã: Cổ Thành; Nhân Huệ

Công tác theo kế hoạch

05h00

18h00

- Xã: An Lạc

Công tác theo kế hoạch

05h00

06h30

- Phường: Thái Học

Công tác theo kế hoạch

15h00

18h00

- Xã: Tân Dân; Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kinh Môn

05h00

 

17h30

 

 

Cty: BD Phạm Mệnh, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng, Đông Hải 27/7, Vũ Anh Đức, Bình Minh (Phạm Mệnh), Di Tích Đền Cao, Phú Cường KM, NM Nước sạch Hiệp Sơn, Trường cấp 3 KM 2, Hoa Dương, Thép An Bình.

Xã: Hiệp Sơn (Hiệp Sơn A,B,C,D,E,F), Thái Sơn (Thái Sơn C,D,E), An Sinh(An Sinh A,B,C,D,Bơm An Sinh), Phạm Mệnh (Phạm Mệnh A,B,C,D)

Công tác theo kế hoạch

05h00

17h00

07h00

18h30

 

Công ty: Tự Dùng trạm 220kV, Lê Văn Minh, Tân Mỹ, Toàn Dân, Minh thắng, Thép Ống Đức Việt,  Nông Sản HD,Thành Dũng,  Minh Tuấn,  Việt Mỹ, Phú Hưng .

Xã: An Phụ ( Cổ Tân, An Lăng A,B , Huề Trì D), Long Xuyên ( Lonng Xuyên A, C, Bơm Long Xuyên, Bơm Móc Lèo).

 

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

04h00

04h30

Công Ty: Kho Bạc, Sơn Trang, Anh Phát, XN Giống cây trồng, XD Thăng Long, Bình Phương, XD Quốc Tuấn, Trọng Tình, Huy Hoàng, Minh Tín, Thạch Dương, Yến Thanh, Việt Thanh, HTX Thành Công

: TT Nam Sách, Nam Hồng, An Lâm, Nam Trung, An Bình, Thanh Quang, Quốc Tuấn

Công tác theo kế hoạch

04h00

04h20

Công Ty:Nguyễn Văn Công, Ngọc Vũ Tuynel, Gốm Chu Đậu, Sứ Hapro Chu Đậu, Nước sạch Thái Tân, Minh Hiệp, BVĐK Nam Sách, Hồng Ngọc, Bưu điện Nam Sách, Thuận Thịnh,  Kho Bạc, Sơn Trang, Anh Phát, XN Giống cây trồng, XD Thăng Long, Bình Phương, XD Quốc Tuấn, Trọng Tình, Huy Hoàng, Minh Tín, Thạch Dương, Yến Thanh, Việt Thanh, HTX Thành Công

: Đồng Lạc, Hồng Phong, Minh Tân, An Sơn, An Lâm, Thái Tân, TT Nam Sách, Nam Hồng, An Lâm, Nam Trung, An Bình, Thanh Quang, Quốc Tuấn

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Kim Thành

05h00

07h00

ĐZ 370 E8.6: Thượng Vũ D, Việt Hưng C, Thành Phát A+B, XM Hải Âu, Phú Minh, Gạch Tuynen, Phố Ga A, Lê Vũ Long.

Công tác theo kế hoạch

17h00

18h30

ĐZ 375 E8.6 từ sau CD 92 đến 01 móc lèo đến CD 04 đến lèo 122A:  Phúc Thành B+C, Dài Viễn Thông, NMN Phú Thái A+B, Phố Ga B, BĐ Phú Thái, CSQL 5 Phú Thái, Hưng Long A+B, Nguyễn Quốc Tuấn, Than Việt Phát, Nam Ninh, Hoàng Đại, may Đông Tài, Nam Tài A+B+C+D,+E+F+G, Inravina A+B, CK Thắng Lợi.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h10

ĐZ 370 E8.6: Thượng Vũ D, Việt Hưng C, Thành Phát A+B, XM Hải Âu, Phú Minh, Gạch Tuynen, Phố Ga A, Lê Vũ Long.

Công tác theo kế hoạch

18h20

18h30

ĐZ 370 E8.6: Thượng Vũ D, Việt Hưng C, Thành Phát A+B, XM Hải Âu, Phú Minh, Gạch Tuynen, Phố Ga A, Lê Vũ Long.

Công tác theo kế hoạch

05h00

06h30

ĐZ 374 E8.6: Kim Khê A+B, Kim Anh A+B+C+D+E+F+G, Cẩm La A+B+C, Đồng Gia A+B+C+D, Bưu điện Đồng Gia, Quan Chủng PKKQ, Tuấn Tú, Tân An, Tam Kỳ A+B+C+D+E, Bơm Tam Kỳ, Đại Xuyên, Văn Thọ, kiến Đức, Kiến Đức B, Đình Giọng, Vụ Hát Tường A+B+C, Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, May An Phát, Giống cây trồng KT, Bơm Quảng Đạt, Huy Văn A+B, Ngũ Phúc A+B+C+D+E+F, An Kim Hải, Nước Sạch Thành Đạt, Bơm Kim Đính, Kim Đính A+B+C+D, AD Việt, Bơm Úng Kim Đính, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Kim Tân A+C, Thiên Xuân, Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì, Bình Dân A+B+C+D+E+F, Liên Hòa A+B+C+D.

Công tác theo kế hoạch

17h00

18h30

ĐZ 374 E8.6: Kim Khê A+B, Kim Anh A+B+C+D+E+F+G, Cẩm La A+B+C, Đồng Gia A+B+C+D, Bưu điện Đồng Gia, Quan Chủng PKKQ, Tuấn Tú, Tân An, Tam Kỳ A+B+C+D+E, Bơm Tam Kỳ, Đại Xuyên, Văn Thọ, kiến Đức, Kiến Đức B, Đình Giọng, Vụ Hát Tường A+B+C, Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, May An Phát, Giống cây trồng KT, Bơm Quảng Đạt, Huy Văn A+B, Ngũ Phúc A+B+C+D+E+F, An Kim Hải, Nước Sạch Thành Đạt, Bơm Kim Đính, Kim Đính A+B+C+D, AD Việt, Bơm Úng Kim Đính, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Kim Tân A+C, Thiên Xuân, Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì, Bình Dân A+B+C+D+E+F, Liên Hòa A+B+C+D.

Công tác theo kế hoạch

05h00

05h10

ĐZ 374 E86:Cty Rico,Thượng Vũ B,Cty Sơn Trang,Nguyễn Văn Nam ,Cty CPTM ATP,Nhà máy sử lý rác,Cty CP Aresafin, Thượng Vũ E, Phân bón Sơn Trang, Trần Công Quynh,Tuấn Hưng B,Bùi Đình Tú,Nguyễn Danh Tú, Mai Hương,Thiện Đáp, Quỳnh Khê C, Trung Kiên B,Đoàn Kết 1,Phú Thành ,Trung kiên C,Xăng dầu Phú thái,Cty Cường Ngoan,Giầy Chung JYE,Cơ khí Nhật Nam,Phúc Thành A,Tân Phú,Chi cục Thuế,Ngân Hàng Nông Nghiệp,UBH Kim Thành,Văn Chúc ,An Thái.

Công tác theo kế hoạch

06h20

06h30

ĐZ 374 E86:Cty Rico,Thượng Vũ B,Cty Sơn Trang,Nguyễn Văn Nam ,Cty CPTM ATP,Nhà máy sử lý rác,Cty CP Aresafin, Thượng Vũ E, Phân bón Sơn Trang, Trần Công Quynh,Tuấn Hưng B,Bùi Đình Tú,Nguyễn Danh Tú, Mai Hương,Thiện Đáp, Quỳnh Khê C, Trung Kiên B,Đoàn Kết 1,Phú Thành ,Trung kiên C,Xăng dầu Phú thái,Cty Cường Ngoan,Giầy Chung JYE,Cơ khí Nhật Nam,Phúc Thành A,Tân Phú,Chi cục Thuế,Ngân Hàng Nông Nghiệp,UBH Kim Thành,Văn Chúc ,An Thái.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h10

ĐZ 374 E86:Cty Rico,Thượng Vũ B,Cty Sơn Trang,Nguyễn Văn Nam ,Cty CPTM ATP,Nhà máy sử lý rác,Cty CP Aresafin, Thượng Vũ E, Phân bón Sơn Trang, Trần Công Quynh,Tuấn Hưng B,Bùi Đình Tú,Nguyễn Danh Tú, Mai Hương,Thiện Đáp, Quỳnh Khê C, Trung Kiên B,Đoàn Kết 1,Phú Thành ,Trung kiên C,Xăng dầu Phú thái,Cty Cường Ngoan,Giầy Chung JYE,Cơ khí Nhật Nam,Phúc Thành A,Tân Phú,Chi cục Thuế,Ngân Hàng Nông Nghiệp,UBH Kim Thành,Văn Chúc ,An Thái.

Công tác theo kế hoạch

18h20

18h30

ĐZ 374 E86:Cty Rico,Thượng Vũ B,Cty Sơn Trang,Nguyễn Văn Nam ,Cty CPTM ATP,Nhà máy sử lý rác,Cty CP Aresafin, Thượng Vũ E, Phân bón Sơn Trang, Trần Công Quynh,Tuấn Hưng B,Bùi Đình Tú,Nguyễn Danh Tú, Mai Hương,Thiện Đáp, Quỳnh Khê C, Trung Kiên B,Đoàn Kết 1,Phú Thành ,Trung kiên C,Xăng dầu Phú thái,Cty Cường Ngoan,Giầy Chung JYE,Cơ khí Nhật Nam,Phúc Thành A,Tân Phú,Chi cục Thuế,Ngân Hàng Nông Nghiệp,UBH Kim Thành,Văn Chúc ,An Thái.

Công tác theo kế hoạch

05h00

18h30

ĐZ 374 E8.6 từ sau CD 64: Cẩm La A thôn Quảng Bình, Đồng Gia A+B+C+D, Bưu điện Đồng Gia, Tuấn Tú, Tân An, QCPK Không Quân, Tam Kỳ A, bơm Tam Kỳ, Tam Kỳ B thôn Nái Đông, Tam Kỳ E, Đại Xuyên thôn Đại Xuyên, Văn Thọ thôn Văn Thọ, Kiến Đức A+B, Đình Giọng, Vụ Hát Tường A+B+C, Tam Kỳ D+C thôn Nghĩa Xuyên và Đồng Kênh, bơm úng Đại Đức, Minh Trường Sơn, Thái Dương,  Nuôi trồng thủy sản.

Công tác theo kế hoạch

ĐZ 372 E86 Từ sau lèo cột 11 (07 cũ): VT Trường An, Kiến Hoa Đất Việt, Song Toàn, Phúc An A+B, CSQL5 Kim Lương, Kim Lương A+C+D+E - thôn Cổ Phục Và Nam Lương Xá, Hoàng Giang, Phúc Sơn, Đình Phú, BCH, Huy Văn C+D.

Công tác theo kế hoạch

05h00

06h30

ĐZ 372 E8.6: BOT cầu thái.

Công tác theo kế hoạch

17h00

18h30

ĐZ 372 E8.6: BOT cầu thái.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

04h00

 

04h30

 ĐZ 373E8.7 và 971TGNA

Xã:Tân Kỳ,Đại Hợp,Quang Phục,Dận Chủ,Minh Đức,Quang Khải,Ngọc Kỳ,Quảng Nghiệp

Cty:Bùi Huy Hạnh

Công tác theo kế hoạch

 

12h00

 

12h30

  ĐZ 373E8.7 và 971TGNA

Xã:Tân Kỳ,Đại Hợp,Quang Phục,Dận Chủ,Minh Đức,Quang Khải,Ngọc Kỳ,Quảng Nghiệp

Cty:Bùi Huy Hạnh

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Ninh Giang

05h00

12h00

Xã Vạn Phúc; Tân Phong; Đông Xuyên; Ninh Hải; Hồng Dụ; Hồng Thái; An Đức; Hoàng Hanh; Quang Hưng; Tân Quang; Văn Hội.

Công tác theo kế hoạch

04h00

04h30

Xã Hồng Đức; Ninh Hòa; Nghĩa An; Quyết Thắng; Ứng Hòe

Công ty Sumidenso; Quỳnh Anh

Công tác theo kế hoạch

12h00

12h30

04h30

04h50

Xã Tân Hương; Ninh Thành; Vĩnh Hòa; Đồng Tâm; Hiệp Lực; Hồng Phong; Kiến Quốc; Hồng Phúc; Hưng Long; Hưng Thái; Văn Giang; Thị Trấn Ninh Giang;

Công ty Hùng Sơn; Trọng Minh; Sao Đỏ; Sao Vàng; Hương Quỳnh Đăng; Bao Bì Ninh Giang; Gạch Hồng Phong; Gạch Hưng Long.

Công tác theo kế hoạch

11h30

11h50

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 06/06/2016 04:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31