Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 21 từ ngày 16/5/2016 đến ngày 23/5/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

18/5/2016

1

Huyện Bình Giang

04h00

06h00

Công ty: không

 

Xã:Vĩnh Hồng

  • Mất điện TBA Vĩnh Hồng A 320 KVA, Vĩnh Hồng B 320 KVA, Vĩnh Hồng D 250 KVA,Bằng Trai 180 KVA,Phụng Viền 180 KVA,Đỗ Xá 100  KVA.

Đấu nối TBA CQT Vĩnh Hồng F 560 KVA-35/0,4 KV tại cột 8 nhánh Vĩnh Hồng D thuộc ĐZ 371 E8.15

 

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 16/05/2016 07:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31