Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 20 từ ngày 09/5/2016 đến ngày 15/5/2016

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

10/5/2016

1

Huyện Kinh Môn

06h00

10h00

06h10

10h10

Cty: Tân Hà Kiều , Lê Văn Khánh, Đức Dương, Phúc Cường An, XM Hoàng Thạch, XD A318, Tiến Trung

Công tác theo kế hoạch

11/5/2016

1

Huyện Kinh Môn

06h00

06h10

Cty: Tân Hà Kiều

Công tác theo kế hoạch

12/5/2016

1

Huyện Ninh Giang

08h00

16h00

Bơm Xí Nghiep KTCT TL Ninh Giang

Cắt điện theo kế hoạch

Ngày 14/05

1

Huyện Tứ Kỳ

06h00

12h00

 : Hà Thanh,Hà Kỳ,Nguyện Giáp,Tiên Động ,Minh Đức

 

công tác kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

06h00

07h30

TT Sặt: Mất điện TBA CQT Khu 5 180 KVA

 

06h00

18h00

 • Xã Thái Hòa : Mất điện toàn bộ các TBA của xã
 • Xã Thái Dương : Mất điện toàn bộ các TBA của xã
 • Xã Bình Minh : Mất điện  các TBA Bình Minh B 320KVA,Bình Min h E 180KVA
 • Xã Thúc Kháng : Mất điện  các TBA Ngọc Tân 180KVA,Ngọc Cục 180KVA,CQT Ngọc Cục 560 KVA,Bơm Thúc Kháng 320 KVA,Tào khê 100KVA.
 • Xã Tân Hồng : Mất điện  các TBA Tân Phong C100KVA,Mộ Trạch 250KVA,CQT Tân Hồng 180 KVA,Bơm Tân Hồng 320 KVA.
 • Xã Thái Học : Mất điện TBA Thái học C

 

Công tác theo kế hoạch

3

Thị Xã Chí Linh

05h00

06h30

- Phường: Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

 

 

16h00

17h30

4

Huyện Cẩm Giàng

06h00

17h30

Lộ 373E81: - Đài phát thanh Bắc Bộ VN3

- Công ty: Thuận Phát, Việt Phát, Danh Khoa, Xuân Thép, Gas Thái Bình Dương, Liên Hòa, Hoàng Dương, Ngọc Hưng, An Phát, Minh Anh, Mạnh Anh, Ngọc Thanh, Hồng Nguyên, Huân Liễu, Hùng Hằng, Giếng Ngọc Liên, Đào Hoa Nam, Vinh Cường, Xưởng nhựa

- Xã: Lương Điền (TBA Đông Giao A, B, CQT Đông Giao, Cầu Dốc, An Lại, Bơm Lương Điền, Bái Dương, Đồng Khê), Hưng Thịnh (TBA Thượng Khuông),  Ngọc Liên ( tất cả các TBA ); Cẩm Hưng (tất cả các TBA)

Công tác theo kế hoạch

15/05/2016

1

Huyện Cẩm Giàng

05h00

12h00

Lộ 376-E8.11

-Công ty: Hùng Vang, Incera, Geshen, Orisel, Quang Vinh, Kho xăng dầu K132, cơ sở Phạm Văn Viễn, An Thắng, Thái Dương, Anh Ánh, Trường Thành, Minh Thanh, Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Lý, Hà Thị Phương, Tân Hương, VICO, Nước sạch Cẩm Vũ, Miên Yên, Gạch Hồng Thành

-Bơm Tiên Kiều, Bơm Văn Thai

-Xã: tất cả các TBA xã Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cẩm Sơn, Cẩm Định, Cẩm Hoàng;

-Xã Thạch Lỗi (TBA NTTS Thạch Lỗi 2; Thạch Lỗi E)

Công tác theo kế hoạch

20h00

23h00

Lộ 476-E8.11: Công ty KPF, NamYang, PTHT Đại An, LB Traccing

Riêng Công ty SD Global MBA 2x2000kVA mất điện từ 20h00 ngày 15/05 đến 06h00 ngày 16/05/2016

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kinh Môn

05h00

 

18h00

 

 

Cty: Quốc Anh, Trường cấp 3 Quang Thành.

Xã: Phúc Thành (Thái Sơn A,C)

Công tác theo kế hoạch

05h00

16h30

06h30

18h00

Xã : Thăng Long (TBA Thăng Long A,B,C,D,E,F,G,H, Thăng Long Đồng Quan Bến) Quang Trung (TBA Quang Trung A,B,C,D,E,F,G) Phúc Thành ( TBA Phúc Thành B) Lạc Long  (TBA Lạc Long A,B,C,D,E,F) Hiệp Hoà (TBA Hiệp Hoà A,B,C,D,E) Thượng Quận (TBA Thượng Quận A,B,C,D) và An Phụ ( TBA Huề trì A,B,C); XN khai thác công trình Thủy Lợi ( TBA Bơm An Phụ, B Đồng Quan Bến, B Đèo Ngà, B Kênh Than).

Cty: Đúc Phúc, Tân Tiến,  QK3, Bưu Điện Thái Mông,  PK Đa Khoa Phúc Thành, QH

04h00

17h00

05h30

18h30

Công ty: Thành Dũng, Minh Tuấn,  Việt Mỹ, Phú Hưng.

 

05h00

18h00

05h10

18h10

Cty: Hoa Dương, Thép An Bình, Trường PTTH Kinh Môn 2, Cấp nước Hiệp Sơn, BD Phạm Mệnh, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng, Đông Hải 27/7, Vũ Anh Đức, Bình Minh (Phạm Mệnh), Di Tích Đền Cao, Phú Cường KM, Bình Minh (Bạch Đằng), XN Gạch Bến Triều, Tuấn Tài, Nguyễn Quốc Biển, Đức Tuấn, Lê Văn Kỳ.

Xã: Hiệp Sơn, An Sinh, Phạm Mệnh, Thái Sơn, Bạch Đằng, Thất Hùng, Lê Ninh

3

Huyện Kim Thành

05h00’ ngày 15/5/2016

05h10’ ngày 15/5/2016

ĐZ 371 E86:XBT thôn Lai Khê (Cộng Hòa ) Thượng Vũ A+C (công ty điện Hòa Vũ), Công ty gạch Chiến Thắng, công ty gạch Kim Thanh, Kho K76, Công ty Vôi Hồng Hưng, Bơm Tuần Mây.

Công tác theo kế hoạch

17h50’ ngày 15/5/2016

18h00’ ngày 15/5/2016

ĐZ 371 E86:XBT thôn Lai Khê (Cộng Hòa ) Thượng Vũ A+C (công ty điện Hòa Vũ), Công ty gạch Chiến Thắng, công ty gạch Kim Thanh, Kho K76, Công ty Vôi Hồng Hưng, Bơm Tuần Mây.

04h00’ ngày 15/5/2016

05h30’ ngày 15/5/2016

ĐZ 372 E86: VT Trường An, Kiến Hoa Đất Việt, Song Toàn, Phúc An A+B, CSQL5 Kim Lương, Kim Lương A+C+D- thôn Cổ Phục Và Nam Lương Xá, Hoàng Giang, Phúc Sơn, Đình Phú, BCH, Huy Văn C+D.

17h00’ ngày 15/5/2016

18h30’ ngày 15/5/2016

ĐZ 372 E86: VT Trường An, Kiến Hoa Đất Việt, Song Toàn, Phúc An A+B, CSQL5 Kim Lương, Kim Lương A+C+D- thôn Cổ Phục Và Nam Lương Xá, Hoàng Giang, Phúc Sơn, Đình Phú, BCH, Huy Văn C+D.

04h00’ ngày 15/5/2016

18h30’ ngày 15/5/2016

ĐZ 372 E86 từ sau lèo nhánh CSQL5:  CSQL5 Kim Lương, Kim Lương C+D- thôn Cổ Phục Và Nam Lương Xá.

3

Huyện Thanh Miện

06h00

17h00

12h00

18h30

Cắt điện ĐZ 373 E 8.14 từ sau CD 128 đến CD79, CD+Rec Hồng Khê để Điện Lực Bình Giang công tác

TBA: Xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

15h30

17h00

 • TT Sặt: Mất điện TBA CQT Khu 5 180 KVA

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

Công ty:

 Bưu điện Phủ, Trương THPT Bình Giang, Young Dong Vina, Panta, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Đại Lợi, Phạm T T Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, .

Xã:

 • Xã Thái Học: mất điện toàn bộ
 • Xã Nhân Quyền: mất điện toàn bộ (trừ TBA Nhân Quyền C thôn Đan Loan

 

 

 • Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ
 • Nhánh Phạm Lý thuộc Thanh Miện

 

Công tác theo kế hoạch

17h00

18h30

06h00

18h30

Công ty: GRANDOCEAN 800 KVA,Anh Đạt 180 KVA

 

Xã:

 • Xã Thái Hòa : Mất điện toàn bộ các TBA của xã
 • Xã Thái Dương : Mất điện toàn bộ các TBA của xã
 • Xã Bình Minh : Mất điện  các TBA Bình Minh B 320KVA,Bình Min h E 180KVA
 • Xã Thúc Kháng : Mất điện  các TBA Ngọc Tân 180KVA,Ngọc Cục 180KVA,CQT Ngọc Cục 560 KVA,Bơm Thúc Kháng 320 KVA,Tào khê 100KVA.
 • Xã Tân Hồng : Mất điện  các TBA Tân Phong C100KVA,Mộ Trạch 250KVA,CQT Tân Hồng 180 KVA,Bơm Tân Hồng 320 KVA.
 • Xã Thái Học : Mất điện TBA Thái học C

 

 

Công tác theo kế hoạch

16/05/2016

1

Huyện Cẩm Giàng

02h00

06h00

Lộ 478-E8.11: Công ty Kefico, SD Global (MBA 4x2500kVA)

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 09/05/2016 07:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31