Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 14 từ ngày 03/4/2016 đến ngày 09/4/2017

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 04/04

1

Huyện Kim Thành

09h00

10h30

TBA: Tự dùng ĐLKT

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h00

TBA: Đại Xuyên, Xã Đại Đức

Ngày 05/04

1

Huyện Bình Giang

09h00

12h00

Xã: Tân Hồng: mất điện thôn Mộ Trạch

Công tác theo kế hoạch

Ngày 07/04

1

Huyện Kim Thành

09h00

10h00

TBA: Phúc Thành A, Xã Phúc Thành

Công tác theo kế hoạch

10h00

12h00

TBA: Bình Dân B, Xã Bình Dân

2

Huyện Ninh Giang

06h30

14h00

- Xã Kiến Quốc

- Bưu Điện Kiến Quốc

3

Huyện Bình Giang

06h30

08h30

Xã: Tân Hồng Mất điện TBA Tân Phong C và Mộ Trạch 2 (thôn Mộ Trạch)

Ngày 08/04

1

Huyện Cẩm Giàng

       13h30

14h30

Thay công tơ 3 pha điện tử  định kỳ TBA Cty KPF (3x2500+1500+1000)KVA 22/0.4KV Lộ 476E8.11

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Thay công tơ 3 pha điện tử  định kỳ TBA Cty Brothes KTX (  2x500KVA) Lộ 373E8.15

11h30

12h30

Thay công tơ 3 pha điện tử  định kỳ TBA Cty Hùng Hằng (  2x1000KVA) Lộ 371E8.15

2

Huyện Chí Linh

06h30

17h00

- Phường: Cộng Hòa

Ngày 09/04

1

Huyện Gia Lộc

05h00

12h00

- Các TBA thuộc ĐL TP Hải Dương: Huy Hoàng, Hội Nông Dân, Sở Tài Nguyên, Phú Thọ 2, Thôn Trại Thọ, Phú Tảo 2, Phú Tảo 4. 

- Các TBA thuộc ĐL Gia Lộc: Cty Hưng Vượng, Cty Phúc An, trường Lương Thế Vinh, Cty may BVT.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

06h00

08h00

-Cty: Thuận Lợi, Việt Mỹ, Đông Phát, Phạm Văn Nhân,CK Trần Hưng Đạo, Bắc Hải, Hưng Phú, Nguyễn Thị Thỏa, Cấp nước, Lữ 214, CS Quốc Lộ 38, Bưu Điện Sặt, Chăn nuôi Hoa Kỳ, XN Thủy Nông, Trường Quân Sự,

-Xã: Tráng Liệt và TT Sặt Mất điện toàn bộ

 

16h00

17h30

3

TP Hải Dương

05h00

12h00

TBA Chuyên dùng: Huy Hoàng, Sở Tài Nguyên, Hội Nông dân. TBA Công cộng: Phú Tảo 2+4, Trại Thọ ( một phần dân cư Phường Thạch Khôi).

06h00

11h00

TBA công cộng : Hoàng Anh, LĐ-LĐ, Trường Dược, Kios  Bình An, NH Ngoại Thương, Kios Công An, CP Auto, Bảo Việt, Khối Công An, Kho Bạc Tỉnh, CNNH Ngoại Thương, Công Ty Sứ, NH ĐTPT, NHNNPTNT, TBA Công cộng: Khu Nhà ở quân nhân, Chợ mát 1+2+4, Làng Lilama, Nguyễn Lương Bằng, Kim Cương , TĐT ô tô, Bình Minh 3.(một phần dân cư Phường Thanh Bình, Phạm Ngũ Lão, Bình Hàn).

4

Huyện Nam Sách

07h00

17h00

KH: Nước sạch thanh sơn

5

Huyện Kinh Môn

07h30

16h30

KH: Công ty Khánh An

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 03/04/2017 01:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31