Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 11 từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 13/3

1

Huyện Nam Sách

23h00

23h20

Cty: Tú Nhận, Huy Tuấn, XD PVOIL, Orienta sport, BT Thăng Long, Việ hòa, Viotex, Nhân Hằng, Q&T, Thành Đạt, BSE,  May Tình Thương, DX Ba Hàng, Châu á TBD, Young Jin Flex, Rich land, Cty CP DV Thái Bình Dương, Phú Hải, Trường Hàng Giang, Chu Văn Qua, B. Nam Đồng, Thi công cầu hàn, Bơm đò hàn, Minh Hương, Ngọc Vũ, PIC, Trọng Anh, K98, NS Thanh sơn, Thức Ăn Chăn nuôi Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía bắc, XD Tiền Trung, BĐ Tiền Trung, Trường CNKT HD, Trường THNN HD, Đồng Xuân, Thu Phí QL5, Nhựa hồng hà, Fomostar, huy hà, XL4, nghĩa Mỹ , Toàn Cầu, Sáng Mỹ, Nút GT Lập Thể
Xã:  Đồng lạc

Công tác theo kế hoạch

Ngày 14/3

1

Huyện Thanh Miện

 

 

08h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

- Xã Thanh Giang:  TBA Thanh Giang T2.

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

08h00

 

 

 

 

15h00

 

 

-Xã Tứ Cường:  TBA An Khoái 2.

2

Huyện Nam Sách

12h30

12h50

Cty: Tú Nhận, Huy Tuấn, XD PVOIL, Orienta sport, BT Thăng Long, Việ hòa, Viotex, Nhân Hằng, Q&T, Thành Đạt, BSE,  May Tình Thương, DX Ba Hàng, Châu á TBD, Young Jin Flex, Rich land, Cty CP DV Thái Bình Dương, Phú Hải, Trường Hàng Giang, Chu Văn Qua, B. Nam Đồng, Thi công cầu hàn, Bơm đò hàn, Minh Hương, Ngọc Vũ, PIC, Trọng Anh, K98, NS Thanh sơn, Thức Ăn Chăn nuôi Tiền Trung, Kim Chính, Nước sạch phía bắc, XD Tiền Trung, BĐ Tiền Trung, Trường CNKT HD, Trường THNN HD, Đồng Xuân, Thu Phí QL5, Nhựa hồng hà, Fomostar, huy hà, XL4, nghĩa Mỹ , Toàn Cầu, Sáng Mỹ, Nút GT Lập Thể
Xã:  Đồng lạc

03h30
11h30

03h50
11h50

Cty: Phạm Thị Mười, Đoàn văn khắp, Nguyễn Đình Tuân, Lưu thị tám, DA Nước Sạch , Nguyễn Khắc thọ, Đức Thịnh, Điện cộng Hòa.
Xã: Cộng hòa, Phú Điền

Ngày 16/3

1

Huyện Tứ Kỳ

04h30

08h00

04h45

08h15

 :Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục,Quang Khải, Tái Sơn

Cty ;Nguyễn Dương Hưng, Bùi Huy Hạnh

 

Chuyển phương thức

2

Huyện Nam Sách

23h00

23h20

Cty: Tú Nhận, Huy Tuấn, XD PVOIL, Orienta sport, BT Thăng Long, Việ hòa, Viotex, Nhân Hằng, Q&T, Thành Đạt, BSE,  May Tình Thương, DX Ba Hàng, Châu á TBD, Young Jin Flex, Rich land, Cty CP DV Thái Bình Dương, Phú Hải, Trường Hàng Giang, Chu Văn Qua, B. Nam Đồng
Xã: Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc, ĐL Thành Phố

04h30

08h20

 • TBA Thuộc phường Thạch Khôi
 • Xã Gia Xuyên, Gia Lương, Gia Khánh, Gia Tân, Tân Tiến, Viện Cây, Thống Nhất

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kinh Môn

09h00

 

16h00

 

: Thất Hùng

Công tác theo kế hoạch

10h00

 

16h00

 

: Thất Hùng

Công tác theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

04h30

08h00

: Thạch Khôi

Công tác theo kế hoạch

04h30

12h30

Phường: Hải Tân

KH: MeGa, Cty Gạch Ngọc Sơn

Ngày 15/3

1

Huyện Thanh Miện

            08h00

 

 

17h00

 

 

- Xã Tiền Phong

 

Công tác theo kế hoạch

            08h00

 

 

17h00

 

- Xã Tứ Cường

Công tác theo kế hoạch

            08h00

 

 

17h00

 

- Xã Tứ Cường

Công tác theo kế hoạch

Ngày 17/3

1

Huyện Tứ Kỳ

 

16h30

16h45

Xã :Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Tân Kỳ, Quang Phục,Quang Khải, Tái Sơn

Cty ;Nguyễn Dương Hưng, Bùi Huy Hạnh

 

Chuyển Phương Thức

04h30

13h00

Xã :Ngọc Sơn

Cty ;Tấn Hưng, Cty Giấy HD, continuence

 

Công tác theo kế hoạch

04h30

16h30

Xã :Ngọc Sơn,Kỳ Sơn, Đại Đồng,Hưng Đạo, Tái Sơn, Bình Lãng, Quang Phục, Đông Kỳ, Tây Kỳ, Tứ Xuyên,TT Tứ Kỳ,Văn Tố

Cty 36 ;Xuân Cầu, Vật liệu mài, DLT, Nhung Thanh, Nam An, Trường Hải,SungJin Nice,Đồng Tâm, Phúc Đạt, RICHWAY, Bùi Văn Thu,Hoàng Gia Việt, Phú Yên, XD Ngọc Sơn, Thuận Cường, Đặng Xuân Thanh, Minh Tú, Nguyễn Văn Hưng, Tiểu đoàn 23, Trường Phát, Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực, YE JIN, XN Giống, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LILAMA, Hà Bắc, cây trồng và thủy sản, TT Y Tế, Chi cục Thuế, Nguyễn Thị Miên, Nước sạch Dông Kỳ, NM Nước An Thanh, Bùi Đức Dục

 

Công tác theo kế hoạch

16h30

16h50

Xã :Ngọc Sơn,Kỳ Sơn, Đại Đồng,Hưng Đạo, Tái Sơn, Bình Lãng, Quang Phục, Đông Kỳ, Tây Kỳ, Tứ Xuyên,TT Tứ Kỳ,Văn Tố

Cty 36 ;Xuân Cầu, Vật liệu mài, DLT, Nhung Thanh, Nam An, Trường Hải,SungJin Nice,Đồng Tâm, Phúc Đạt, RICHWAY, Bùi Văn Thu,Hoàng Gia Việt, Phú Yên, XD Ngọc Sơn, Thuận Cường, Đặng Xuân Thanh, Minh Tú, Nguyễn Văn Hưng, Tiểu đoàn 23, Trường Phát, Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực, YE JIN, XN Giống, Tuyên Du, Xuân Quỳnh, LILAMA, Hà Bắc, cây trồng và thủy sản, TT Y Tế, Chi cục Thuế, Nguyễn Thị Miên, Nước sạch Dông Kỳ, NM Nước An Thanh, Bùi Đức Dục

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Hà

07h00

16h30

Xã Hợp Đức, Thanh Bính, Thanh Cường, Trường Thành, Thanh Hồng, Vĩnh Lập.

Công ty, xí nghiệp: nhà máy nước sạch Thanh Bính, Trường Thành, Công ty Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng cầu Thái Bình, Công ty Hà Hải – Thanh Cường, Công ty xốp Phúc Cường.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

16h30

16h50

 • Xã Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Thống Kênh, Thị trấn Gia Lộc, Hoàng Diệu
 • Dân Chủ, Ngọc Kỳ, Quảng Nghiệp

Công tác theo kế hoạch

12h30

12h50

 • Xã Tân Hưng, cụm CN Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 12/03/2018 04:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31