Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 08 từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 21/02

1

Huyện Kim Thành

09h00

13h00

Xã Việt Hưng

Công tác kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/02

1

Huyện Ninh Giang

08h30

12h30

Thôn Phụ Rực xã Hồng Phúc

Công tác kế hoạch

10h00

11h30

Ngày 23/02

1

Huyện Ninh Giang

09h00

12h00

Thôn An Lãng xã Hồng Phúc

Công tác kế hoạch

10h00

11h30

Thôn 2 xã Văn Hội

2

Thị Xã Chí Linh

05h30

07h00

Phường: Chí Minh; Thái Học ( TBA Xóm Đình ) Cộng Hòa

Công tác kế hoạch

16h00

17h30

Xã: An Lạc; Tân Dân; Đồng Lạc

05h30

17h30

Xã: Đồng Lạc; Tân Dân ( TBA CQT Thôn Giang Hạ)

 

 

 

 

 

 

Ngày 24/02

1

Thị Xã Chí Linh

06h00

17h30

- Xã: Đồng Lạc ( TBA Tế Sơn; Mạc Ngạn; Thủ Chính)

Công tác kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 25/02

1

Huyện Kim Thành

09h00

12h00

Xã Kim Anh

Công tác kế hoạch

2

Huyện Kinh Môn

05h00

10h00

Xã : Phúc Thành (Phúc Thành A)

Cty: Quốc Anh

Công tác kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 26/02

1

Huyện Kim Thành

05h00

05h15

Xã Thượng Vũ, Cộng Hòa, TBA: Bơm Tuần Mây, Gạch Chiến Thắng, Kho 76, Gạch Kim Thanh, Hồng Hưng

Công tác kế hoạch

11h30

11h45

2

Huyện Kinh Môn

05h00

11h30

Xã : Lê Ninh, Bạch Đằng ( Bạch Đằng C, D, Bơm Trạm lộ), Xã Thất Hùng, Thái Sơn ( Bơm Quảng Trí 250kVA)

Cty: Đức Tuấn, Bình Minh 1,2, Tuấn Tài, Nguyễn Quốc Biển, Gạch Bến Triều, Lê Văn Kỳ, XNKTCT Thủy Lợi ( Bơm Trạm lộ, Bơm Quảng Trí, Bơm Lê Ninh, Bơm Thất Hùng )

Công tác kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 20/02/2017 02:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31