Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 07 từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 14/02

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

14h00

Xã Thạch Lỗi

Công tác kế hoạch

10h00

13h00

Xã Kim Giang

Ngày 15/02

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

10h00

Xã Cẩm Điền

Công tác kế hoạch

10h00

13h00

Xã Cẩm Điền                                                                         

2

Huyện Ninh Giang

06h30

11h30

Cty: Mạnh Ngân, Gạch Bình Dân A&B

Công tác kế hoạch

Ngày 16/02

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

12h00

Xã Lương Điền

Công tác kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

06h00

15h00

- Thôn Vĩnh Xuyên+Thôn Ngọc Hòa xã Vĩnh Hòa

- Công ty: Hùng Sơn ,Gỗ Vĩnh Hòa

Công tác kế hoạch

Ngày 17/02

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/02

1

Huyện Thanh Miện

06h00

18h00

Một phần xã Đoàn Tùng, Hồng Quang

Công tác kế hoạch

Ngày 19/02

1

Huyện Kim Thành

08h00

11h00

 

ĐZ971TG Kim Thành A ÷ CD52: Cty May An Phát, Giống cây trồng KT, An Kim Hải, Nước Sạch Thành Đạt,Cty  AD Việt, Bơm Úng Kim Đính, Xã Kim Anh, Xã Kim Đính, Xã Ngũ Phúc

 

Công tác kế hoạch

13h00

19h00

ĐZ971TG Kim Thành A ÷ CD52: Cty May An Phát, Giống cây trồng KT, An Kim Hải, Nước Sạch Thành Đạt,Cty  AD Việt, Bơm Úng Kim Đính, Xã Kim Anh, Xã Kim Đính, Xã Ngũ Phúc

2

Huyện Thanh Miện

06h00

18h00

Một  phần xã Lam Sơn,Đoàn Tùng, Phạm Kha,Phạm Trấn,Thanh Tùng

Công tác kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

06h00

18h00

Xã Nhân Quyền

Công tác kế hoạch

06h30

11h30

Cty Gỗ Mạnh Tuyên

4

Huyện Tứ Kỳ

06h00

17h00

Xã : Văn Tố thôn Đông Lâm, Nho Lâm, Đồng Kênh, Mỹ Ân

Công Ty: Young Tech, An Trí Thiện

Công tác kế hoạch

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 13/02/2017 10:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31