Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tuần 03 từ ngày 16/01/2017 đến ngày 23/01/2017

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 16/01

1

Huyện Kinh Môn

08h00

 

16h00

 

Xã : Thất Hùng

Công tác theo kế hoạch

Ngày 17/01

1

Huyện Tứ Kỳ

08h00

 

15h00

 

 Xã : Đại Hợp 

Công tác theo kế hoạch

08h00

17h00

Xã: Quang Trung

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

06h00

11h00

TBA: Mai Hương

Công tác theo kế hoạch

Ngày 18/01

1

Huyện Cẩm Giàng

06h30

17h00

- ĐZ 370E.15 Cắt điện ĐZ nhánh ICS  đấu nối MBA T2 Cty ICS Việt Nam 800kVA

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

05h00

17h30

Xã: Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

08h00

12h20

Cty: Điện Thành Đại
Xã:

Công tác theo kế hoạch

      08h00

      11h30

Cty: Điện Nam Hồng
Xã:

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

 

04h00

 

 

06h30

 

     - Xã Chi Nam,Chi Bắc,Thanh Giang,Ngũ Hùng.

     -   1 phần xã Tứ Cường.

Công tác theo kế hoạch

06h30

09h30

 • Cắt điện ĐZ nhánh Đồng Chấm Î377 E8.7.

(Thao tác CDLĐ nhánh Đồng Chấm ÎĐZ377E8.7)

 •  1 phần xã Phong.

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 19/01

1

Huyện Kim Thành

05h00

17h30

Xã: Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

06h00

08h00

ĐZ 374 E8.6: Cty Rico,Thượng Vũ B, Cty Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam , Cty CPTM ATP,Nhà máy xử lý rác, Cty CP APT Serafin, Thượng Vũ E, Phân bón Sơn Trang, Trần Công Quynh, Tuấn Hưng B, Bùi Đình Tú, Nguyễn Danh Tú, Mai Hương, xã Kim Xuyên, Trung Kiên B, Phú Thành ,Trung kiên C, Xăng dầu Phú thái, Cty Cường Ngoan, Giầy Chung JYE, Cơ khí Nhật Nam, xã Phúc Thành, UB huyện, Chi cục Thuế, Ngân Hàng Nông Nghiệp, UBH Kim Thành, thị trấn Phú Thái , Nam Tài H,  Xã Kim Khê , Xã Kim Anh , Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Tam Kỳ , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính , xã Ngũ Phúc ,Xã Kim Tân, Xã Bình Dân, Xã Liên Hòa, Bưu điện Đồng Gia, Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú, Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ, Vụ Hát Tường A+B+C, Cty Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, Cty May An Phát, Giống cây trồng KT, An Kim Hải, Nước Sạch Thành Đạt,Cty  AD Việt, Bơm Úng Kim Đính, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì , An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng.

 

 

06h00

08h00

ĐZ 374 E8.6 từ sau Réc 01 Tam Kỳ: Xã Kim Khê , Xã Kim Anh , Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Tam Kỳ , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính , xã Ngũ Phúc ,Xã Kim Tân, Xã Bình Dân, Xã Liên Hòa, Bưu điện Đồng Gia, Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú, Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ, Vụ Hát Tường A+B+C, Cty Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì , An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng.

 

 

12h30

14h00

ĐZ 374 E8.6 từ sau Réc 01 Tam Kỳ: Xã Kim Khê , Xã Kim Anh , Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Tam Kỳ , Xã Đại Đức, Xã Kim Đính , xã Ngũ Phúc ,Xã Kim Tân, Xã Bình Dân, Xã Liên Hòa, Bưu điện Đồng Gia, Quân Chủng PKKQ, Cty Tuấn Tú, Cty Tân An, Bơm Tam Kỳ, Vụ Hát Tường A+B+C, Cty Minh Trường Sơn, Nuôi Trồng Thủy Sản, Cty Thái Dương, Bơm Đại Đức, Cấp Nước Kim Tân, Bơm Kim Tân, Cty  Mạnh Ngân, Bơm Đồng Vì , An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng.

 

 

2

Huyện Thanh Miện

04h00

06h30

 • Cắt điện ĐZ 373 E8.14 đến CD 128.

 

 • Xã Phạm Kha,Phạm Trấn,Thanh Tùng.
 • 1 phần xã Lam Sơn,Đoàn Tùng

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

      04h00

      06h20

Cty:
Xã: Minh Tân

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Cẩm Giàng

04h00

06h00

- ĐZ 377-E8.1:

- Công ty: Xăng dầu Đức Chính, Hiền Lê, Á Châu, Canada, Hoàng Thanh

 

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Gia Lộc

06h30

08h30

 • Xã Nhật Tân.

 

Công tác theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

08h30

15h00

TBA Phú Lương 2:mất điện 1 phần khu 9 Ngọc Châu

Công tác theo kế hoạch

04h00

       06h00

TBA Khách Hàng: Bơm Nước Thô Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h00

TBA: Nhị Châu 3: mất điện 1 phần khu 3 Nhị Châu

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Bình Giang

04h00

 

06h30

 

Công ty: không

Xã:

 • Xã Nhân Quyền mất điện TBA Nhân Quyền C-320kVA,

 

ĐL thanh Miện công tác

8

Huyện Kinh Môn

03h00

 

06h00

 

Xã : Thăng Long (Thăng Long A,B,D,E,F,G), Lạc Long (Lạc Long A,B,C,D,E,F), Thôn Bờ Nông, Hiệp Hòa (Hiêph Hòa A,B,C,D,E), Thượng Quận (Thượng Quận A,B,C,D,E), An Phụ (Huề Trì A,B,C), Bơm An Phụ, Bơm Kênh Than

Cty: QH

Công tác theo kế hoạch

Ngày 20/01

1

Huyện Tứ Kỳ

05h00

 

17h30

 

  Xã : Ngọc Kỳ

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

05h00

15h30

07h00

17h30

 • Các TBA: Bơm Hoàng Diệu, Nghĩa Hy, Văn Lâm, Đại Tỉnh, Long Tràng, Lai Hà thuộc xã Hoàng Diệu.
 • TBA: Chiếu sáng đường cao tốc HN – HP T18

Công tác theo kế hoạch

05h00

17h30

 • Các TBA: Hoàng Diệu 5, Phương Lộc xã Hoàng Diệu.
 • Xã Ngọc Kỳ

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

09h00

11h00

TBA: Bãi Mạc

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h00

TBA: Cẩm La B

Công tác theo kế hoạch

05h00

17h30

ĐZ 373+377E8.6: Nam Thắng, Trương Quốc Phong, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Lai Vu, VinasinA+B, CKCX Vinasin, Lắp máy & XD, Hồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

05h30

 

05h50

 

Công ty:

Grand ocean, Anh Đạt, Bưu điện Phủ, Trương THPT Bình Giang, Young Dong Vina, Panta, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Đại Lợi, Phạm T T Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Đào Quang Hoạt,Ống Nhựa ASEAN. Tuấn Linh,Lâm Phúc,TTY Tế Dự Phòng,Môi Trường Tình Thương,Phú Thiên Long,Gỗ Tiến Lâm,Đại Phát,ForViet,Hải Anh,CPTKKTKT,TTGD Thường Xuyên,Bệnh Viện ĐKBG

 

Xã:

 • Xã Thái Học: mất điện toàn bộ(Trừ TBA Phú Khê,TBA CQT Phú Khê,TBA CQT Phố Phủ 180 KVA,TBA Bơm Phủ 180KVA)
 • Xã Nhân Quyền: mất điện toàn bộ (trừ TBA Nhân Quyền C thôn Đan Loan)
 • Xã Thái Dương: mất điện toàn bộ
 • Xã Thái Hòa: mất điện toàn bộ
 • Xã Bình Minh: mất điện toàn bộ (trừ TBA Bình Minh D thôn Bá Đông và TBA Bình Minh C thôn Nhuận Đông)
 • Xã Tân Hồng: mất điện toàn bộ (trừ Trạch Xá, Tuyển cử, Đông My Cầu, Tây My Cầu, Xóm Đường 20)
 • Xã Thúc Kháng: mất điện thôn Ngọc Cục, Tào khê, Ngọc Tân
 • Xã Bình Xuyên: mất điện toàn bộ
 • Nhánh Phạm Lý thuộc Thanh Miện
 • Vĩnh Hồng mất điện toàn bộ xã.
 • Tân Phong  TBA Tân Phong A,CQT Trạch Xá,My Cầu.

 

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

Cty: Thi công cầu hàn, Minh hương, ngọc vuc, pic, tiểu đoàn 214, k98, Nước sạch thanh sơn, thức ăn chăn nuôi tiền trung, Km 58, Kim Chính , Nam Dương, XD Tiền trung, BĐ Tiền trung, Trường NN Hải dương, trường cao đẳng hải dương, Thu phí QL5, Đồng xuân, nhựa hồng hà, fomosta, huy hà, XL 4, Nghĩa mỹ, toàn cầu, sáng mỹ, nút giao thông lập thể, tú nhận, huy tuấn, thu hằng, orienta spot, bêt tông thăng long, việt hòa, viotex, BSE, Nhân hằng, Q và T, Gạch thành đạt, may tình thương, XD Ba hàng, youngjin flex,
Xã: Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

17h30

17h50

Cty: Thi công cầu hàn, Minh hương, ngọc vuc, pic, tiểu đoàn 214, k98, Nước sạch thanh sơn, thức ăn chăn nuôi tiền trung, Km 58, Kim Chính , Nam Dương, XD Tiền trung, BĐ Tiền trung, Trường NN Hải dương, trường cao đẳng hải dương, Thu phí QL5, Đồng xuân, nhựa hồng hà, fomosta, huy hà, XL 4, Nghĩa mỹ, toàn cầu, sáng mỹ, nút giao thông lập thể, tú nhận, huy tuấn, thu hằng, orienta spot, bêt tông thăng long, việt hòa, viotex, BSE, Nhân hằng, Q và T, Gạch thành đạt, may tình thương, XD Ba hàng, youngjin flex,
Xã: Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

Ngày 21/01

1

Huyện  Kim Thành

05h00

17h30

ĐZ 373+377E8.6: Nam Thắng, Trương Quốc Phong, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Lai Vu, VinasinA+B, CKCX Vinasin, Lắp máy & XD, Hồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

09h00

12h00

TBA: Kim Anh A.

Công tác theo kế hoạch

09h00

12h00

TBA: Ngũ Phúc C.

Công tác theo kế hoạch

04h00 và 18h00

06h00 và 18h15

ĐZ 370 E8.6: Xã Thượng Vũ, Xã Việt Hưng.

Công tác theo kế hoạch

04h00 và 18h00

06h00 và 18h15

ĐZ 370 E8.6: Xã Thượng Vũ, Xã Việt Hưng.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

1500

1700

Khu 5 Kẻ Sặt

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

05h00

17h30

 • Các TBA: Nghĩa Hy, Văn Lâm, Đại Tỉnh, Long Tràng, Lai Hà, Hoàng Diệu 5, Phương Lộc  thuộc xã Hoàng Diệu.
 • Xã Ngọc Kỳ.
 • TBA Chiếu sang đường cao tốc HN – HP T18

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h30

 • TBA Bơm Hoàng Diệu xã Hoàng Diệu.

 

4

Huyện Tứ Kỳ

05h00

 

17h30

 

  Xã : Ngọc Kỳ

Công tác theo kế hoạch

5

Thị Xã Chí Linh

06h00

17h30

Xã: Hoàng Hoa Thám

Phục vụ công tác theo kế hoạch

6

Huyện Kinh Môn

04h00

 

06h00

 

Xã : Vụ Sơn A,B, Kinh Hạ 1,2, UB Huyện KM, Phúc Lâm, Long Xuyên (Long Xuyên A,C), Bơm Móc Lèo, An Lăng A,B, Cổ Tân, Huề Trì D, Thượng Quận F, Bơm Móc Lèo

Cty: XM Thành Công 3 (cầu), Chiếu Sáng cầu Hiệp Thượng, Đại Cường, Đức Mạnh 1,2, Ngọc Thắng, Khánh An, Bùi Văn Khánh, Phú Sơn, KD, Sơn Thái, Bưu Điện An Lưu, Phương Nam, Chi Cục Thuế, Hồng Hà, Kho Bạc, Lắp Máy 69-3, NM Nước Kinh Môn, Hoàng Nam, Đức Việt, Minh Thắng (Long Xuyên), BOT, Nông Sản HD, Tự Dùng 220kV, Đức Anh

Công tác theo kế hoạch

04h00

18h00

Xã: An Trung A,B, Khu Đô Thị Phía Nam TTKM, Lưu Hạ, Cộng Hòa, Hiệp An (Hiệp An A,B,C,D,E), Long Xuyên B, Thái Thịnh (Thái Thịnh A,B,C,D,E,F), Hiến Thành (Hiến Thành A,B,C,D,E,F), Minh Hòa (Minh Hòa A,B,C,D,E,F), Bơm Hiến Thành, Bơm Bãi Giá, Bơm Bãi Thoi

Cty: Chịu Lửa, Buwit, Thành Phát, Hồng Thắng, Sao Sáng, Nguyễn Văn Chung, Việt Phú, NM Nước Thái Thịnh, NM Nước Nguyễn Văn Hảo, Minh Khánh, Minh Ánh, Ngọc Khuê, Minh Thắng (Thái Thịnh), Trương Văn Huy, Vũ Văn Thủy,

7

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

Cty: Thi công cầu hàn, Minh hương, ngọc vuc, pic, tiểu đoàn 214, k98, Nước sạch thanh sơn, thức ăn chăn nuôi tiền trung, Km 58, Kim Chính , Nam Dương, XD Tiền trung, BĐ Tiền trung, Trường NN Hải dương, trường cao đẳng hải dương, Thu phí QL5, Đồng xuân, nhựa hồng hà, fomosta, huy hà, XL 4, Nghĩa mỹ, toàn cầu, sáng mỹ, nút giao thông lập thể, tú nhận, huy tuấn, thu hằng, orienta spot, bêt tông thăng long, việt hòa, viotex, BSE, Nhân hằng, Q và T, Gạch thành đạt, may tình thương, XD Ba hàng, youngjin flex,
Xã: Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

17h30

17h50

Cty: Thi công cầu hàn, Minh hương, ngọc vuc, pic, tiểu đoàn 214, k98, Nước sạch thanh sơn, thức ăn chăn nuôi tiền trung, Km 58, Kim Chính , Nam Dương, XD Tiền trung, BĐ Tiền trung, Trường NN Hải dương, trường cao đẳng hải dương, Thu phí QL5, Đồng xuân, nhựa hồng hà, fomosta, huy hà, XL 4, Nghĩa mỹ, toàn cầu, sáng mỹ, nút giao thông lập thể, tú nhận, huy tuấn, thu hằng, orienta spot, bêt tông thăng long, việt hòa, viotex, BSE, Nhân hằng, Q và T, Gạch thành đạt, may tình thương, XD Ba hàng, youngjin flex,
Xã: Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

Ngày 22/01

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

10h00

- ĐZ 377E8.1 Đài VN3

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

15h00

17h30

- Các TBA thuộc khu CN Hoàng Diệu, Gia Lộc.

- Các TBA: Đức Đại, Hội Xuyên, Hội Xuyên 2, Thị Trấn 7 thuộc Thị trấn Gia Lộc.

- xã Hoàng Diệu, Hồng Hưng.

- xã Dân Chủ, Quang Nghiệp.

 

Công tác theo kế hoạch

3

05h00

17h30

- xã Hoàng Diệu, Ngọc Kì

Công tác theo kế hoạch

4

Thị Xã Chí Linh

06h00

17h30

- Phường: Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

05h00

08h00

05h15

08h15

- Phường: Văn An; Mật Sơn

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Kinh Môn

04h00

 

06h00

 

Xã : Long Xuyên (Long Xuyên A,C), Bơm Móc Lèo, An Lăng A,B, Cổ Tân, Huề Trì D, Thượng Quận F, Bơm Móc Lèo

Cty: Đức Việt, Minh Thắng (Long Xuyên), BOT, Nông Sản HD, Tự Dùng 220kV, Đức Anh

Công tác theo kế hoạch

04h00

18h00

Xã: An Trung A

Cty: Chịu Lửa, Buwit, Thành Phát

16h30

 

18h00

 

Xã : Kinh Hạ 1,2, UB Huyện KM, Phúc Lâm

Cty: Bưu Điện An Lưu, Phương Nam, Chi Cục Thuế, Hồng Hà, Kho Bạc, Lắp Máy 69-3, NM Nước Kinh Môn, Hoàng Nam

6

Huyện Thanh Miện

06h30

08h30

 • Cắt điện ĐZ 472 E8.14÷ CD402-4/02÷CDLĐ+CDPT 472-7/81 Hồng Quang.

 

 • 1  phần xã Lam Sơn,Đoàn Tùng.

 

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

05h00

 

17h30

 

  Xã : Ngọc Kỳ

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Nam Sách

08h00

12h20

Cty: 
Xã: Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

02h00

05h20

Cty: Nước sạch Nam Tân, Hoàng Tùng, Điện Nam Cường, Điện Hợp Tiến, Điện Quang Cường, Điện Quốc Tuấn, XNK Hưng Thịnh, Á Châu, Đông Dương, Thành Đại, May Thiên Tân, Hoàng Thanh.
Xã: Nam Chính, Nam Hưng, Hiệp Cát

05h00

05h20

Cty: XN thủy nông, XN giống cây trồng, Xăng dầu thăng long, Điện Bình Phương, Xăng dầu Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Đức Bình Minh, Bến Thành, Huy Hoàng, Hưng Luận, Điện An Lâm, Minh Tín, Thạch Dương, Yến Thanh, Hà Bình, CS Cầu Bình, Vimax, HTX Thành Công.
Xã: 

08h00

08h20

Cty: Nước sạch Nam Tân, Hoàng Tùng, Điện Nam Cường, Điện Hợp Tiến, Điện Quang Cường, Điện Quốc Tuấn, XNK Hưng Thịnh, Á Châu, Đông Dương, Thành Đại, May Thiên Tân, Hoàng Thanh, XN thủy nông, XN giống cây trồng, Xăng dầu thăng long, Điện Bình Phương, Xăng dầu Quốc Tuấn, Điện Minh Thắng, Đức Bình Minh, Bến Thành, Huy Hoàng, Hưng Luận, Điện An Lâm, Minh Tín, Thạch Dương, Yến Thanh, Hà Bình, CS Cầu Bình, Vimax, HTX Thành Công, Kho Bạc Nam Sách, Vinaso, Anh Phát, Trường Độ
Xã: TT Nam Sách

05h00

08h20

Cty: Điện Hồng Phong, Gạch ngọc vũ tuynel, Nguyễn Văn Công, Điện Nam Hồng, Điện An Sơn(công ty cp xlđ và đtxd hải dương) Bệnh viện đa khoa nam sách, Bưu điện tăng âm, Điện Thái Tân, XN Thủy Nông, Minh Hiệp, XN Gốm Chu Đậu, Cá Giống, Anh Châu, Hapro Chu đậu, Nước sạch thái tân.
Xã: TT Nam Sách, Minh Tân

05h00

16h20

Cty: Điện An Lâm, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh
Xã: TT Nam Sách

 

9

Huyện Kim Thành

05h00’ ngày 22/01/2017

17h30’ ngày 22/01/2017

ĐZ 377 E8.6: Xã Lai Vu

Công tác theo kế hoạch

05h00’ ngày 22/01/2017

17h30’ ngày 22/01/2017

ĐZ 471+476 E8.6: Tuấn Dương, Bê tông thép và ĐTXD vinasin 13, Container Vinasin 7+12, Ống thép xoắn Vinasin 8, Cao đẳng Vinasin 16. Dệt Pacific, bơm tiêu Vinasin, gỗ Shinec, phân đoạn tầu thủy Vinasin, điện điện tử Vinasin, may Tinh Lợi, Chất lượng hàng đầu Vinasin, TT điều hành Vinasin.

Công tác theo kế hoạch

 

Tác giả: Theo phòng điều độ ; xuất bản: 13/02/2017 10:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31