Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch Thu GCS công tơ và thu tiền Điện - ĐL Chí Linh

TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
I Khối cơ quan    
1 TBA Bơm Nhân Huệ (CD2) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
2 TBA Đội 8  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
3 TBA Bơm Đồi Chùa (CD) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
4 TBA Bơm Đồn Điền Tây 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
5 TBA Bơm Chí Minh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
6 TBA Trại Giam  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
7 TBA Bơm Hoàng Xà  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
8 TBA Bơm Mạc Ngạn  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
9 TBA Giang Hạ  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
10 TBA Vĩnh Đại  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
11 TBA Lữ Đoàn 454 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
12 TBA Đơn Vị 395 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
13 TBA Trại giam Hoàng Tiến  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
14 TBA Viện Phong 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
15 TBA Đền Kiếp Bạc  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
16 TBA An Mô (TTVT) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
17 TBA Lộc Đa (Trường TH Bắc An) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
18 TBA Di tích Côn Sơn  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
19 TBA Nhà khách Tỉnh uỷ  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
20 TBA Kho 91 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
21 TBA Bộ Chỉ Huy Quân Sự 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
22 TBA Trại Giam Hoàng Tiến 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
23 TBA Tiểu Đoàn 3  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
24 TBA Chiếu sáng Quốc lộ 18  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
25 TBA Bơm Đồng Cời 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
26 TBA Hoàng Tân 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
27 TBA Minh Anh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
28 TBA Bưu Điện Bến Tắm 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
29 TBA Việt thanh  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
30 TBA Bưu Điện Hoàng Tiến 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
31 TBA Bơm Hoàng Tiến  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
32 TBA Tiền Định  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
33 TBA Xã Hoa Thám  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
34 TBA Cổ Mệnh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
35 TBA An Lĩnh  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
36 TBA Trại Giam K2 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
37 TBA Trường Cơ Giới  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
38 TBA Trường Cơ Điện 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
39 TBA Trường Cơ Điện 2  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
40 TBA Bơm Triều Nội 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
41 TBA TT Y tế dự phòng 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
42 TBA Xã An Lạc 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
43 TBA Trường nghề ca na đa 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
44 TBA Bệnh Viện Đa Khoa CL 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
45 TBA Trường QSQK3 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
46 TBA Đơn vị 490  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
47 TBA Đền thờ Chu Văn An 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
48 TBA Cộng Hoà  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
49 TBA Thương Binh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
50 TBA Trường Lái Xe 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
51 TBA Xưởng 56 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
52 TBA Công Đoàn (Côn Sơn) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
53 TBA NK Tỉnh Uỷ  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
54 TBA Trường Cơ Khí  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
55 TBA Kho Bạc 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
56 TBA Trường THPT Chí Linh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
57 TBA Ủy ban Thị Xã 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
58 TBA LĐXH Hải Dương 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
59 TBA Phân trại K3 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
60 TBA Phố Ngái  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
61 TBA Viễn Thông Văn Đức 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
62 TBA TT Nuôi dưỡng tâm thần 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
63 TBA Bơm kỳ đặc  30  
64 TBA Bơm Kỳ Đặc  30  
65 TBA Bơm Hoàng Tiến  30  
66 TBA Bơm An Bài  30  
67 TBA Bơm An bài 2 30  
68 TBA Bơm An Bài 1 30  
69 TBA Bơm Kênh Trung  30  
70 TBA Bơm Kênh Trung  30  
71 TBA Bơm Kênh Trung  30  
72 TBA Tân Dân  30  
73 TBA Bơm Vạn Thắng 2  30  
74 TBA Bơm Thái Học A 30  
75 TBA Bơm Thái học B  30  
76 TBA Bơm Vạn Thắng 1  30  
77 TBA Bơm Vạn Thắng 30  
78 TBA Bơm Đại Tân 30  
79 TBA Bơm Văn Đức  30  
         
         
II Khối doanh nghiệp     
2 TBA Hoàng Tân 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
3 TBA Minh Anh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
4 TBA Bưu Điện Bến Tắm 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
5 TBA Việt thanh   16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
6 TBA Bưu Điện Hoàng Tiến 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
8 TBA Tiền Định (TTVT) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
9 TBA Xã Hoa Thám (TTVT) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
10 TBA Cổ Mệnh (TTVT) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
11 TBA An Lĩnh (TTVT) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
12 TBA Chịu lửa Hưng Đạo 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
13 TBA XD Bình Dương 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
14 TBA Hưng Hà 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
15 TBA ABC  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
16 TBA Phục thiện 1  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
18 TBA Cty CP Thành Đồng 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
19 TBA Đại Phong 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
20 TBA Mộc Hợp Tiến 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
21 TBA Trại Giống 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
22 TBA Cấp Nước 1 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
23 TBA Vật Liệu Xây Dựng 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
24 TBA Đất Sét Tinh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
25 TBA Hồng nhung (CD ) 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
26 TBA Lê Lợi  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
27 TBA Đơn Vị D6 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
28 TBA Sét Trúc Thôn 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
29 TBA Chân Thiện Mỹ 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
30 TBA Thăng Long 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
31 TBA Đại Việt Cổ  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
32 TBA Chăn nuôi Nguyễn Văn Bách 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
33 TBA ABC  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
34 TBA Chấn Mải 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
35 TBA Công ty CPTM An Bình Phát  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
36 TBA Bông Sen 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
37 TBA Cấp Nước 2 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
38 TBA Cấp Nước 5 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
39 TBA DV giải trí Hoàn Hảo 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
40 TBA Xử lý nước sạch An Lạc 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
41 TBA Constrexim  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
42 TBA Siêu thị Smart 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
43 TBA Xã An Lạc 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
44 TBA Cao Cường  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
45 TBA Cty Hoàng Anh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
46 TBA Thu phí QL 183 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
47 TBA Xăng dầu A318  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
48 TBA Bơm Tế Sơn 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
49 TBA Cấp Nước 3 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
50 TBA Hải Linh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
51 TBA Thủ Chính  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
52 TBA Trường nghề ca na đa 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
53 TBA Việt Tiên Sơn 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
54 TBA Thái Bình Dương 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
55 TBA Lâm Quyên 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
56 TBA Hoàn Hảo 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
57 TBA Mỏ Đất  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
58 TBA IQLINKS 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
59 TBA Ngôi Sao Việt 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
60 TBA Trường Linh  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
61 TBA Cty VINA FLY 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
62 TBA Trường Linh  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
63 TBA Cấp Nước PL 1 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
64 TBA Cấp Nước PL 2 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
65 TBA CTy CP TM Chí Linh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
66 TBA Cty Trúc Thôn 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
67 TBA XD và TM Hà Nội 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
68 TBA Lôi Động  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
69 TBA NH Đầu Tư 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
70 TBA Cấp Nước 6 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
71 TBA Cấp Nước 4 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
72 TBA Hữu Phong 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
73 TBA NH Ngoại Thương 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
74 TBA 320 KVA Tiên Sơn 1  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
75 TBA Phố Ngái 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
76 TBA Viễn Thông Văn Đức 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
77 TBA Kỳ Tam Anh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
78 TBA Khánh Hồng 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
79 TBA NM Thủy Tinh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
80 TBA Gạch Tuynel  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
81 TBA Hộ KD Cá Thể Hoàng Hữu Diển 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
82 TBA Hộ KD Vũ Duy Lực 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
83 TBA Vinh Quang 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
84 TBA XN Bình Minh 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
85 TBA Cẩm thái hưng 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
86 TBA Đại nghĩa 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
87 TBA Đại Dương 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
88 TBA Thiên Ân 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
89 TBA Cty Thánh Khởi 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
90 TBA Quang Tuấn 2 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
91 TBA  Lilama 69-1 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
92 TBA CSSX Đào văn Nam 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
93 TBA Bơm Nhân Huệ  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
94 TBA Đại Phú Gia 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
95 TBA Long Thành Hải 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
96 TBA Sông Đà 12  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
97 TBA Phả Lại 9  16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
98 TBA Bơm Bình Giang 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
99 TBA Xử lý nước thải SH 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
100 TBA Xây dựng cầu 75 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
101 TBA PG bê tông 16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
102 TBA Cường Thạch 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
103 TBA Bắc Sơn 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
104 TBA Sân Gôn 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
105 TBA Đức Phúc 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
106 TBA seidensticker  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
107 TBA XN Giầy Da  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
108 TBA XN Giầy Da  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
109 TBA Mỏ Đất  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
110 TBA Cty CP Trúc Thôn 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
111 TBA Seidensticker  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
112 TBA Cty Chịu lửa Hưng Đạo 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
113 TBA Gạch gốm Hoàng Tân 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
114 TBA Cty CP ĐT XD Minh Dũng 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
115 TBA Cty Bảo Long 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
116 TBA VLXD Phả Lại  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
117 TBA Phú Thịnh Phát 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
118 TBA ĐTXDTM Trung - Việt  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
119 TBA Gốm Hoa Sơn  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
120 TBA Công Ty Cổ phần Gốm Mỹ 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
121 TBA Công ty CPSXVLXD Phả Lại  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
122 TBA Tân Vĩnh Hưng 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
123 TBA DAESHIN  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
124 TBA Cty Nhôm Đông Á 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
125 TBA May Minh Tuấn 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
126 TBA Cty Thế Giới 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
127 TBA Kim Sinh Việt 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
128 TBA Cao Cường  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
129 TBA Cao Cường  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
130 TBA Cao Cường  1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 
131 TBA Gạch Men 1 Từ ngày 05 đến ngày 08 hàng tháng 
10 Từ ngày 12 đến ngày 15 hàng tháng 
16 Từ ngày 19 đến ngày 22 hàng tháng 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 09:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31