Tin Hải Dương PC

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm, chúc Tết Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Chiều nay 05/02, Đoàn đại biểu của Tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Sản - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Đỗ Khắc Hiếu - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thực - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết tại Trạm 110kV Đồng Niên thuộc Xí nghiệp Lưới điện cao thế - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết tại trạm 110kV Đồng Niên

Thay mặt Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, các đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, các đồng chí lãnh đạo trong Ban Giám đốc Công ty, một số Trưởng các phòng ban liên quan và Xí nghiệp Lưới điện cao thế cùng tiếp đoàn.

Đồng chí Phạm An Ngọc thay mặt cho CBCNV Xí nghiệp Lưới điện cao thế, một trong những đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết Bính Thân đã báo cáo phương án trực vận hành cung ứng điện trong dịp Tết, trong đó nêu rõ tinh thần trách nhiệm với công việc của CBCNV đối với quá trình trực vận hành phục vụ Tết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương nói chung và Xí nghiệp Lưới điện cao thế nói riêng đón Tết Bính Thân vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của Công ty trong việc cung ứng điện cho các phụ tải có nhu cầu về điện ngày càng tăng, đặc biệt là trong dịp Tết Bính Thân. Đồng chí tin tưởng trên cơ sở kết quả đã đạt, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

Đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tình hình cung ứng điện dịp tết Bính Thân

Thay mặt cho tập thể CBCNV của Công ty, đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Đồng chí báo cáo thêm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kế hoạch đầu tư xây dựng trong thời gian tới để đảm bảo công tác cung ứng điện cho nhu cầu phát triển công nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cố gắng cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho nhân dân để không khí đón xuân được vui vẻ, đầm ấm; khắc phục nhanh nhất các sự cố xảy ra (nếu có).

Nhân dịp Tết Bính Thân, thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Xí nghiệp Lưới điện cao thế; thay mặt Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng quà cho Xí nghiệp Lưới điện cao thế.Thay mặt Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, các đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, các đồng chí lãnh đạo trong Ban Giám đốc Công ty, một số Trưởng các phòng ban liên quan và Xí nghiệp Lưới điện cao thế cùng tiếp đoàn.

Đồng chí Phạm An Ngọc thay mặt cho CBCNV Xí nghiệp Lưới điện cao thế, một trong những đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết Bính Thân đã báo cáo phương án trực vận hành cung ứng điện trong dịp Tết, trong đó nêu rõ tinh thần trách nhiệm với công việc của CBCNV đối với quá trình trực vận hành phục vụ Tết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương nói chung và Xí nghiệp Lưới điện cao thế nói riêng đón Tết Bính Thân vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của Công ty trong việc cung ứng điện cho các phụ tải có nhu cầu về điện ngày càng tăng, đặc biệt là trong dịp Tết Bính Thân. Đồng chí tin tưởng trên cơ sở kết quả đã đạt, Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

Thay mặt cho tập thể CBCNV của Công ty, đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Đồng chí báo cáo thêm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kế hoạch đầu tư xây dựng trong thời gian tới để đảm bảo công tác cung ứng điện cho nhu cầu phát triển công nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cố gắng cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho nhân dân để không khí đón xuân được vui vẻ, đầm ấm; khắc phục nhanh nhất các sự cố xảy ra (nếu có).

Nhân dịp Tết Bính Thân, thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Xí nghiệp Lưới điện cao thế; thay mặt Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng quà cho Xí nghiệp Lưới điện cao thế.

TAGS:
Tác giả: Phòng QHCĐ ; xuất bản: 05/02/2016 04:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31