Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 8 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 20/02

1

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

Cắt điện TBA 320kVA Bơm Mỗ Đoạn lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Cắt điện TBA 400kVA Kỳ Sơn 2 lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Cắt điện TBA 400kVA Phương Quất lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

Cắt điện TBA 400kVA Phương Quất 2 lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h00

Cắt điện TBA T1 - 560kVA Bơm Bỉnh Di lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

Cắt điện TBA T2 - 180kVA Bơm Bỉnh Di lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h00

Cắt điện TBA 400kVA Kỳ Sơn lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h00

Cắt điện TBA 400kVA Nghĩa Xá lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Cty:

Công tác theo kế hoạch

Ngày 21/02

1

 

Huyện Gia Lộc

 

06h30

10h00

TBA: ĐỒng Quang 1, ĐÔng Hạ, ĐÔng Hạ 2, ĐỒng Quang 3

Công tác theo kế hoạch

06h30

17h00

TBA Công ty Tiến Huy

Công tác theo kế hoạch

Ngày 22/02

1

TP Hải Dương

07h45

15h30

- Mất điện một phần khu Lộ Cương .

 

Công tác theo kế hoạch

08h45

14h15

- Mất điện một phần Đường Lê Thanh Nghị .

 

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

Cắt điện TBA 560kVA Ô Mễ lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Cắt điện TBA 560kVA Ô Mễ 2 lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Cắt điện TBA 560kVA Ô Mễ 3 lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

Cắt điện TBA 400kVA Ô Mễ 4 lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

13h00

140h00

Cắt điện TBA 560kVA TT Hưng Đạo lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

Cắt điện TBA 560kVA Lạc Dục 3 lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h00

Cắt điện TBA 560kVA Lạc Dục lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h00

Cắt điện TBA 180kVA CQT Hưng Đạo lộ 373E8.13

Xã: Hưng Đạo

Cty:

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

08h00

16h30

Xã:

Xã Long Xuyên: mất điện khu vực Cánh Khăm, Cậy một phần Long Xuyên ( MBA Cánh Khăm- 500 kVA)

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Gia Lộc

09h30

13h30

Thôn Bái Hạ xã Toàn Thắng

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/02

 1.  

Thành Phố Chí Linh

09h00

12h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

13h00

17h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Sao Đỏ

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

06h00

22h30

06h20

22h50

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ 02 Quảng Nghiệp đến CD 373-7/37 Quảng Nghiệp

Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ, Ngọc Kỳ, Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Cty: Nguyễn Dương Hưng

Chuyển phương thức

3

Huyện Ninh Giang

 

 

05h00

 

05h20

 

 

 

-Xã : Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội; Kiến Quốc; Hồng Phong.

- Công ty: Haichuang;Gạch Hưng Long;Glory;Minh Thái;Hải Anh;Gạch Hồng Phong;

Công tác theo kế hoạch

 

12h30

 

 

12h50

 

23h00

 

 

23h20

 

 

05h20

 

 

05h40

 

-Xã : Nghĩa An; Vạn Phúc;Tân Phong; Hưng Long;Hồng Phúc;Vạn Phúc;Ứng Hoè;Hồng Đức;Tân Quang An Đức.Văn Hội

- Cty: Gạch Vạn Phúc;Đào Văn Viển 1+2; Đào Văn Vinh; Giầy Nguyên Hồng;Đoàn Văn Bao;CBNS Vạn Phúc;Phạm Thành Lập;Tân Long;WingsBurg VN

 

 

 

 

 

12h00

 

 

 

12h20

06h00

06h20

-Xã :Ứng Hoè; Nghĩa An

-Cty:Sumidenso;Mastyna;Universal;Đến Vân; Vạn Sơn;PK Như Ý;Camex

 

 

22h30

22h50

4

Huyện Nam Sách

08h00

10h50

 

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  thôn Chi Đoan - xã Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

10h15

12h50

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  thôn Mỹ Xá - xã Minh Tân

5

Huyện Thanh Miện

05h00

05h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

12h30

12h50

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/02

1

Thành Phố Chí Linh

08h00

10h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Sao Đỏ

Công tác theo kế hoạch

10h00

14h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Thái Học

Công tác theo kế hoạch

14h00

16h30

- Mất điện một phần khu vực phường Phả Lại

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

04h20

22h20

04h40

22h40

Cắt điện ĐZ 376E8.7 từ 19Minh Đức đến CD 376-7/70 Minh Đức

Xã: Minh Đức, Quang Khải

Cty: Sky Dragon, Việt Phát, NĐ Cường

Chuyển phương thức

3

Huyện Bình Giang

08h00

11h00

Xã:

Xã Tân Hồng: mất điện khu vực Mộ Trạch, một phần Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch 3- 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

05h40

23h40

06h00

24h00

Công ty:

 • Trần Văn Thành, XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty điện  Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, CS Cầu Ô Xuyên..

Xã:

Xã Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt (trừ thôn Bình An), Cổ Bì, Hồng Khê, một phần xã Thái Học.

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

4

 

Huyện Ninh Giang

 

 

 

23h00

 

 

23h20

 

 

 

 -Xã : Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội; Kiến Quốc; Hồng Phong.

- Công ty: Haichuang;Gạch Hưng Long;Glory;Minh Thái;Hải Anh;Gạch Hồng Phong;

Công tác theo kế hoạch

 

04h00

 

04h20

-Xã : Nghĩa An; Vạn Phúc;Tân Phong;Vạn Phúc;Ứng Hoè;Hồng Đức;Tân Quang An Đức.Văn Hội

- Cty: Phạm Thành Lập;Tân Long;WingsBurg VN

 

22h40

23h00

5

Huyện Thanh Miện

 

04h00’

 

 

04h20’

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

05h20’

05h40’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Đại Dương, Nam Anh, High Rock, Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Đại Dương, Nam Anh, High Rock, Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/02

1

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Văn Đức

Công tác theo kế hoạch

08h00

16h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại

2

Huyện Tứ Kỳ

05h00

 

05h20

 

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ 02 Quảng Nghiệp đến CD 373-7/37 Quảng Nghiệp

Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ, Ngọc Kỳ, Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Cty: Nguyễn Dương Hưng

Chuyển phương thức

(TT ĐÓNG CD37 Quảng Nghiệp lúc 05h00)

05h00

05h20

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ REC 95 Hưng Đạo đến CD 373-7/121 Quang Phục đến CD 373-7/37 Quảng Nghiệp

Xã: Bình Lãng, Quang Phục,Tái Sơn, Quang Khải, Tân Kỳ

Cty: Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực, Huệ Lực, YEJIN, Trường Phát, Đức Mạnh Phát, Bùi Huy Hạnh

Chuyển phương thức

(Nháy REC 95 Hưng Đạo)

06h00

06h20

Cắt điện ĐZ 376E8.7 từ 19Minh Đức đến CD 376-7/70 Minh Đức

Xã: Minh Đức, Quang Khải

Cty: Sky Dragon, Việt Phát, NĐ Cường

Chuyển phương thức

( Thao tác  ĐÓNG CD 376-7/70 Minh Đức)

06h00

06h20

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ REC376/110 Minh Đức đến CD 376-7/70 Minh Đức

Xã: Minh Đức, Thị Trấn, Phượng Kỳ, Văn Tố

Cty: Nguyễn Thị Hiền, Vạn Sơn, SEES VINA, Vạn Phát, Thắng Lợi, Tân Phong, Thành Đạt, BV Đa Khoa

Chuyển phương thức

(Nháy REC 110 Minh Đức)

3

 

Huyện Gia Lộc

05h00

05h20

 • Xã Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc

Cụm CN Hoàng Diệu huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

13h00

13h20

 • Xã Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc

Cụm CN Hoàng Diệu huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

 • Xã Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc

Cụm CN Hoàng Diệu huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

 

 

06h00

 

 

12h00

 

 

-Xã :Ứng Hoè; Nghĩa An

-Cty: Mastyna;Universal;Đến Vân; Vạn Sơn;PK Như Ý;Camex

 •  

Công tác theo kế hoạch

 

 

12h20

 

12h40

-Xã:Hồng Phong;Kiến Quốc;Hồng Phúc; Đồng Tâm;TT Ninh Giang;Hiệp Lực; Hồng Dụ

 • - Cty:CPXD Hồng Phong; Hồng Lạc;Sao Vàng;Hương Quỳnh Đăng;Trường THPT Ninh Giang; Phúc Hoàng;UB Huyện;NM Nước;TT Y Tế Huyện; Gia Bảo 2; TT Văn Hoá Thể thao

 

23h20

23h40

-Xã :Ứng Hoè; Nghĩa An

-Cty:Sumidenso;Mastyna;Universal;Đến Vân; Vạn Sơn;PK Như Ý; Quỳnh Anh;Camex

 •  

 

Ngày 26/02

1

Huyện Cẩm Giàng

07h30          10h30

07h50                     10h50

Cty :  Hiền Lê , Á Châu , IRitani , Canada , Hoàng Thanh , (Thôn Trằm xã lai cách)

Chuyển PT Vận hành

07h00

12h00

Cty : KPF (khu đại an mở rộng)

Công tác theo kế hoạch

2

 

TP Hải Dương

07h30

07h50

- Mất điện một phần Đường An Đình Phường Tứ Minh và khu vực Hàn Trung Phường Việt Hòa .

 

- Mất điện TBA chuyên dùng : Cty Hóa Xá, Đá Mà 3 , Bơm Nước Thô Việt Hòa .

 

Nháy MC 377E8.1 để phục vụ công tác .

10h30

10h50

- Mất điện một phần Đường An Đình Phường Tứ Minh và khu vực Hàn Trung Phường Việt Hòa .

- Mất điện TBA chuyên dùng : Cty Hóa Xá, Đá Mà 3 , Bơm Nước Thô Việt Hòa .

 

Nháy MC 377E8.1 để phục vụ công tác .

3

Huyện Tứ Kỳ

16h20

16h40

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ 02 Quảng Nghiệp đến CD 373-7/37 Quảng Nghiệp

Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ, Ngọc Kỳ, Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Cty: Nguyễn Dương Hưng

Chuyển phương thức

(TT CẮT CD37 Quảng Nghiệp)

16h20

16h40

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ REC 95 Hưng Đạo đến CD 373-7/121 Quang Phục đến CD 373-7/37 Quảng Nghiệp

Xã: Bình Lãng, Quang Phục,Tái Sơn, Quang Khải, Tân Kỳ

Cty: Hoàng Long, Nguyễn Văn Lực, Huệ Lực, YEJIN, Trường Phát, Đức Mạnh Phát, Bùi Huy Hạnh

Chuyển phương thức

(Nháy REC 95 Hưng Đạo)

17h00

17h20

Cắt điện ĐZ 376E8.7 từ 19Minh Đức đến CD 376-7/70 Minh Đức

Xã: Minh Đức, Quang Khải

Cty: Sky Dragon, Việt Phát, NĐ Cường

Chuyển phương thức

( Thao tác  CẮT CD 376-7/70 Minh Đức)

17h00

17h20

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ REC376/110 Minh Đức đến CD 376-7/70 Minh Đức

Xã: Minh Đức, Thị Trấn, Phượng Kỳ, Văn Tố

Cty: Nguyễn Thị Hiền, Vạn Sơn, SEES VINA, Vạn Phát, Thắng Lợi, Tân Phong, Thành Đạt, BV Đa Khoa

Chuyển phương thức

(Nháy REC 110 Minh Đức)

4

Huyện Bình Giang

05h40

23h40

06h00

24h00

Công ty:

 • Trần Văn Thành, XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty điện  Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, CS Cầu Ô Xuyên..

Xã:

Xã Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt (trừ thôn Bình An), Cổ Bì, Hồng Khê, một phần xã Thái Học.

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

5

 

Huyện Gia Lộc

16h20

16h40

 • Xã Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Thị Trấn Gia Lộc

Cụm CN Hoàng Diệu huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

 

 

 

16h00

 

 

 

16h20

-xã:Vạn Phúc;Ninh Hải;Đông Xuyên;Hồng Phong; Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội; Kiến Quốc;

 • - Công ty: Haichuang;Gạch Hưng Long;Glory;Minh Thái;Hải Anh;Gạch Hồng Phong;

Công tác theo kế hoạch

 

16h20

 

16h40

-Xã :Ứng Hoè; Nghĩa An

-Cty:Sumidenso;Mastyna;Universal;Đến Vân; Vạn Sơn;PK Như Ý

 

 •  

 

 

01h00

 

 

01h20

-Xã:Hồng Phong;Kiến Quốc;Hồng Phúc; Đồng Tâm;TT Ninh Giang;Hiệp Lực; Hồng Dụ

- Cty:CPXD Hồng Phong; Hồng Lạc;Sao Vàng;Hương Quỳnh Đăng;Trường THPT Ninh Giang; Phúc Hoàng;UB Huyện;NM Nước;TT Y Tế Huyện; Gia Bảo 2; TT Văn Hoá Thể thao

 •  

 

 

01h20

 

 

01h40

 

-Xã: Đồng Tâm;TT Ninh Giang;Hiệp Lực; Hồng Dụ

- Cty: Hồng Lạc;Sao Vàng;Hương Quỳnh Đăng;Trường THPT Ninh Giang; Phúc Hoàng;UB Huyện;NM Nước;TT Y Tế Huyện; Gia Bảo 2; TT Văn Hoá Thể thao

 •  

5

Huyện Nam Sách

07h30

07h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Nam Khê

 

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

07h30

10h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu

 

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  An Sơn, Thái Tân

10h30

10h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Nam Khê

 

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong

6

Huyện Thanh Miện

01h00

01h20

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

01h00

01h20

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

05h20

05h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Đại Dương, Nam Anh, High Rock, Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

16h00

16h20

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Tứ Cường, Thị Trấn Thanh Miện và Toàn bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Đại Dương, Nam Anh, High Rock, Tài Phát, Công Ty CP Xăng Dầu Khí Ninh Bình.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/02

1

Huyện Tứ Kỳ

05h00

 

05h20

 

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ 02 Quảng Nghiệp đến CD 373-7/37 Quảng Nghiệp

Xã: Đại Hợp, Tân Kỳ, Ngọc Kỳ, Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Cty: Nguyễn Dương Hưng

Chuyển phương thức

 

2

Huyện Bình Giang

08h00

12h30

Xã:

Xã Hùng Thắng: mất điện khu vực Nhân Kiệt, một phần Hùng Thắng ( MBA Nhân Kiệt- 320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

 

 

 

06h00

 

 

 

06h20

-Xã : Nghĩa An; Vạn Phúc;Tân Phong;Vạn Phúc;Ứng Hoè;Hồng Đức;Tân Quang An Đức.Văn Hội

- Cty: Phạm Thành Lập;Tân Long;WingsBurg VN

Công tác theo kế hoạch

 

 

06h20

 

 

06h40

-xã:Vạn Phúc;Ninh Hải;Đông Xuyên;Hồng Phong; Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội; Kiến Quốc;

- Công ty: Haichuang;Gạch Hưng Long;Glory;Minh Thái;Hải Anh;Gạch Hồng Phong;

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

05h20

 

 

 

05h40

-Xã: Đồng Tâm;TT Ninh Giang;Hiệp Lực; Hồng Dụ

- Cty: Hồng Lạc;Sao Vàng;Hương Quỳnh Đăng;Trường THPT Ninh Giang; Phúc Hoàng;UB Huyện;NM Nước;TT Y Tế Huyện; Gia Bảo 2; TT Văn Hoá Thể thao

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

06h00

06h20

- Mất điện KH sinh hoạt:  một phần Thị Trấn Thanh Miện.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Bệnh Viện Đa Khoa TM, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

06h20

06h40

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 18/02/2023 10:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31