Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 7 (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 19/03

  1.  

Huyện Gia Lộc

06h00

12h00

- Khu vực thôn Phúc Tân xã Gia Tân ;

- Các TBA khách hàng: Đại Dương, Hòa Bình, Xuân Bình,  Hùng Sơn,  Phát Long,  Hoàng Long,  Tân Trung Đức,  Đại Phú,  Hải Hà,  Quang Thái,  Long Hải, M&S Vina, Nguyễn Thế Khang, Vĩnh Thuận, Hồng Minh, Tân Bình, Đại Phú 2,  Nguyễn Văn Duật,  Cty CP cơ khí XD và XNK Thành Đông.

Công tác theo kế hoạch

1

Huyện Thanh Miện

06h30

14h00

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Tiêu Lâm- xã Ngũ Hùng. một phần TT Thanh Mện; Thôn Gia Cốc, An Nghiệp, Đống rừng xã Tứ Cường; Thôn Cao Lý, Hòa Bình, Văn Khê, Phạm Khê, Bằng Bộ xã Cao Thắng.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Huyện Ủy;  Tiểu Đoàn 3;  Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, Hight Rock; Công Ty TNHH Tài Phát;  Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh Bình; Công Ty TNHH Mạnh Tuấn.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 22/03

1

Huyện Nam Sách

07h30

09h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Tháp Phan - xã Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

09h15

10h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Đông Duệ, Hảo Thôn - xã Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

10h40

12h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quan Đình - xã Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/03

1

Huyện Nam Sách

07h30

09h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Kim Bảng - xã Phú Điền

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

09h00

10h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Lâm Xuyên- xã Phú Điền

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

10h30

11h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Kim Khê- xã Phú Điền

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Nam Sách

11h30

12h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Lý Văn- xã Phú Điền

Công tác theo kế hoạch

Ngày 24/03

1

Huyện Kim Thành

08h00

   09h00

TBA Quảng Bình 3 - 320kVA ÎĐZ377E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA

2

Huyện Kim Thành

   09h00

10h00

TBA Đồng Kênh 3 - 320kVA ÎĐZ377E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA

3

Huyện Kim Thành

14h00

15h00

TBA Kim Anh D -560kVA ÎĐZ377E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA

4

Huyện Kim Thành

15h00

16h00

TBA An Thái B -560kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA

5

Huyện Kim Thành

16h00

17h00

TBA Bưu Điện Phú Thái - 100kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện thí nghiệm định kỳ MBA

6

Huyện Kim Thành

08h00

12h00

· .ĐZ 377E8.22

ĐZ nhánh Nuôi trồng thủy sản Đại ĐứcÎ377E8.22

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế, nâng công suất MBA Nuôi trồng Thủy sản Đại Đức từ 180kVA lên 250kVA

7

Huyện Nam Sách

07h30

09h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Khu Nguyễn Văn Trỗi, Khu Mạc Thị Bưởi (quán Năm Gian) – TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Nam Sách

09h00

10h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Điện Hồng Phong

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  thôn Mạc Xá – Xã Minh Tân

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Nam Sách

10h30

12h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Điện Thái Tân

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 25/03

10

Thành Phố Chí Linh

06h00

12h00

- Mất điện một phần khu vực phường Phả Lại

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/03

1

TP Hải Dương

03h00

07h00

- Mất điện một phần khu vực phía Tây Nam Cường, Khu 8 Tân Bình, Khu Đàm Lộc Đức Minh.

 

- Mất điện TBA chuyên dùng : Sen Tím, Bệnh Viện DND, BIDV Thành Đông, Đồng Anh, Hóa Dầu T&T, CHXD Đường 52 ( Trạm xạc Vinfast ) .

Công tác theo kế hoạch .

2

TP Hải Dương

06h00

12h00

- Mất điện 1 phần khhu 3 Thạch Khôi và 1 phần khu vực Gia Xuyên .

Công tác theo kế hoạch .

3

TP Hải Dương

07h00

13h00

- Mất điện 1 phần Đường NGuyễn Thị Duệ và khu Đô Thị Tuệ Tĩnh .

- Mất điện TBA chuyên dùng : In Minh Khai, Cty CNS, Tân Việt , Lam Cường,

Công tác theo kế hoạch .

4

TP Hải Dương

07h00

07h20

- Mất điện khu vực : Đường Điện Biên Phủ, NGuyễn Thượng Mẫn, Kho Đỏ, Chi Lăng, Quang Trung , An Ninh và Đường Trần Hưng Đạo .

- Mất điện TBA chuyên dùng: Cty CP Dược, Sở GD, Minh Anh, Nhà Làm Việc TỈnh Ủy, NH ĐT&PT Hải Dương.

 

5

TP Hải Dương

13h00

13h20

- Mất điện khu vực : Đường Điện Biên Phủ, NGuyễn Thượng Mẫn, Kho Đỏ, Chi Lăng, Quang Trung , An Ninh và Đường Trần Hưng Đạo .

- Mất điện TBA chuyên dùng: Cty CP Dược, Sở GD, Minh Anh, Nhà Làm Việc TỈnh Ủy, NH ĐT&PT Hải Dương.

 

6

Huyện Cẩm Giàng

08h30

12h50

Công ty: KPF –MBA 2x2500+1500+1000

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h50

C.ty: Vĩnh Hàn, Fujiseiko, BQL KCN PHÚC ĐIỀN, Jupiter

(TBA KCN Phúc Điền), Trạm cơ vụ Phúc Điền (Đài viễn thông C.Giàng -TBA KCN Phúc Điền 180kVA), Nissei, Siam Stell, Brother  1 (TBA -1000,1750,350,2500, 2000)kVA  KTX -1 (TBA560), Trường Phú

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Cẩm Giàng

08h30

12h30

08h50

12h50

Công ty: Namyang ,Myongshin Tech vina , DS Global , (LMS 1700+650+ 3x1000+1500)

Chuyển PTVH

9

Thành Phố Chí Linh

07h00

11h00

- Mất điện Công ty Nhôm Đông Á, Công ty Deasshin

Công tác theo kế hoạch

10

Thành Phố Chí Linh

05h30

16h30

- Mất điện một phần khu vực phường Cổ Thành, một phần khu vực xã Nhân Huệ

Công tác theo kế hoạch

11

Thành Phố Chí Linh

05h00

17h00

- Mất điện một phần khu vực phường Phả Lại

Công tác theo kế hoạch

12

Huyện Kim Thành

06h00

07h30

·  ĐZ372E8.6 :

 * Xã: Tuấn Việt.

Chuyển phương thức vận hành

13

Huyện Kim Thành

15h30

17h00

·  ĐZ372E8.6 :

 * Xã: Tuấn Việt.

Chuyển phương thức vận hành

14

Huyện Kim Thành

06h00

17h00

·  ĐZ372E8.6 :

 * Công ty:  Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

ĐL Kinh Môn công tác

15

TX Kinh Môn

06h00

07h30

Công ty: Thành Dũng 1, Phú Hưng, Long Thành

Công tác theo kế hoạch

16

TX Kinh Môn

15h30

17h00

Công ty: Thành Dũng 1, Phú Hưng, Long Thành

Công tác theo kế hoạch

17

TX Kinh Môn

06h00

17h00

Công ty: Thành Dũng 2, 3, Minh Tuấn

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 18/03/2023 04:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31