Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 53 (Từ ngày 26/12/2022 đến 01/01/2023)

STT

Thành Phố, Huyện,

Thị xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 26/12

1

Huyện Nam Sách

08h00

15h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: TOYODENSO

 + Mất điện các khách hàng SH tại xã:  

Theo đề nghị  của khách hàng

Ngày 27/12

1

Thành Phố Chí Linh

08h30

09h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Tân Dân

Công tác theo kế hoạch

09h45

12h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

Ngày 28/12

1

Huyện Cẩm Giàng

07h00

18h00

C.ty: Mascot Tân Trường

Cắt điện theo đề nghị của khách hàng (KH vệ sinh CN nhà xưởng)

2

Thành Phố Chí Linh

08h30

11h45

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả lại

Công tác theo kế hoạch

Ngày 29/12

1

Thành Phố Chí Linh

06h15

13h15

- Mất điện một phần khu vực Phường Cộng Hòa, Xã Hưng Đạo, Xã Lê Lợi

 - TBA Chuyên Dùng và các Cty: Bộ Chỉ Huy QS, SXTM Trúc Thôn, Tiểu Đoàn 3, Cầu Đồng Việt, Ngyễn Văn Bách

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/12

1

Thành Phố Hải Dương

04h00

04h20

- Mất điện một phần khu vực phường Việt Hòa, Cẩm Thượng

Chuyển PT

12h40

13h00

04h20

04h40

- Mất điện một phần khu vực phường Cẩm Thượng, Bình Hàn.

- Mất điện TBA Gạch Ceramic, một phần KCN Công Nghệ Cao An Phát.

Chuyển PT

12h20

12h40

2

 

Huyện Ninh Giang

 

 

08h00

 

09h30

 

-Cty : Gạch Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

 

10h00

 

 

11h30

 

-Cty: Đắc Trần

3

TX Kinh Môn

06h30

10h00

Xã: Một phần xã Duy Tân ( TBA: Duy Tân H, Duy Tân C, Duy Tân D)

Cty: XN 204, Đóng tàu Duy Tân.

Công tác theo kế hoạch

08h00

12h00

TBA Minh Hòa C

08h00

14h00

TBA Minh Hòa D

Ngày 31/12

1

Huyện Bình Giang

 

07h00

 

 

12h00

 

 

*  Cty : Công ty Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ.

Công tác theo kế hoạch

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 26/12/2022 10:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31