Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 41 (TỪ 03/10/2022 ĐẾN 09/10/2022)

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 03/10

1

Huyện Kim Thành

06h30

09h30

ĐZ 374E8.6 từ sau CD nhánh Cổ Dũng H đến TBA Cổ Dũng H.

* Xã: Cổ Dũng.

*KH:

Công tác theo kế hoạch

Ngày 04/10

 1.  

Huyện Kim Thành

08h30

10h30

: Tuấn Việt, Liên Hòa

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

11h00

13h00

: Tuấn Việt, Liên Hòa

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

08h00’

 

16h00’

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Khu Phượng Hoàng Thượng-TT Thanh Miện, Thôn Đông xã Thanh Tùng, Thôn Xóm Thượng xã Hồng Phong.

Luân chuyển MBA.

Ngày 05/10

 1.  

Huyện Ninh Giang

05h30

 

07h00

 

-Xã: Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; xã Vạn Phúc;xã Tân Phong;xã Hồng Phúc;Thôn An Lý xã Hưng Long.

- Cty: Gạch Vạn Phúc;Đào Văn Viển 2; Đào Văn Vinh; Đoàn Văn Bao; Giầy Nguyên  Hồng; Đắc Trần;XNKTCT TL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

11h00

 

12h30

 

-Xã: Thôn Trịnh Xuyên xã Nghĩa An; xã Vạn Phúc;xã Tân Phong;xã Hồng Phúc;Thôn An Lý xã Hưng Long.

- Cty: Gạch Vạn Phúc;Đào Văn Viển 2; Đào Văn Vinh; Đoàn Văn Bao; Giầy Nguyên  Hồng; Đắc Trần;XNKTCT TL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

05h30

11h00

- Cty: CBNS Vạn Phúc

 

 1.  

Huyện Ninh Giang

 

05h30

 

05h40

-Xã: Nghĩa An; Vạn Phúc; Đông Xuyên; Ninh Hải; Hồng Dụ; Hồng Phong;Kiến Quốc;Hồng Phúc; Hưng Long;Văn Hội

- Cty: May Hải Anh; Haichuang; Gạch Hưng Long; Glory;Đào Văn Viển; Giầy Da Gia Bảo; CPXD Hồng Phong;

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Ninh Giang

 

12h30

 

12h40

-Xã: Nghĩa An; Vạn Phúc; Đông Xuyên; Ninh Hải; Hồng Dụ; Hồng Phong;Kiến Quốc;Hồng Phúc; Hưng Long;Văn Hội

- Cty: May Hải Anh; Haichuang; Gạch Hưng Long; Glory;Đào Văn Viển; Giầy Da Gia Bảo; CPXD Hồng Phong;

Công tác theo kế hoạch

Ngày 07/10

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

22h40

23h00

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ sau CD 01 Thanh Cường

Công ty: không

Xã: Chí Minh

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

23h00

23h20

Cắt điện ĐZ 371, 373E8.19 và 373E8.13 sau Rec 95 Hưng Đ

Công ty: Hoàng Long, Vũ Văn Hạt 2, Nguyễn Văn Lực, BĐ Cầu Xe, Hòa Bình, Phú Mỹ, Khuôn Mẫu, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Force Unique, NMN An Thanh, Vạn Lộc, NMN Đông Kỳ, Hoàng Minh, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên, Vũ VĂn Hạt, TT Y Tế, Cây Trồng & TS, Hà Bắc, Hồng Ngọc, Lilama, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Tuyên Du

Xã: Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Công Lạc, Phượng Kỳ, Quang Trung, An Thanh, Chí Minh, TT Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

23h20

23h40

Cắt điện ĐZ 375, 377E8.19

: Minh Đức, Hà Kỳ, Thanh Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp, Quang Trung.

Công ty: Mạnh Toàn, Nhôm Kính, Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến, Mạnh Toàn, Baihong, Hasky, SX Keo, Thanh Bình, Quý Cao, Tinh Lợi

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

22h10

23h00

ĐZ373E8.23

* Xã: Liên Hòa.

* KH: Đào Mạnh Dần.

ĐL Thanh Hà chuyển phương thức vận hành.

 1.  

Huyện Thanh Hà

22h40

23h00

Xã: Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê, Cẩm Chế, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Quang, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Hồng.

Các Công ty, doanh nghiệp: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Xốp Phúc Cường, Tuấn An, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà, Hà Hải Thanh Cường, Nhà máy  nước sạch Thanh Bính, Công ty Hoài Sơn, HTX Điện lực Thanh Cường, Công ty Giầy Hiệp An, Công ty Công ty TNHH Chang Chuang, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Chuyển phương thức

Ngày 08/10

 1.  

Thành Phố Chí Linh

06h00

14h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Hoàng Tân, Phường Bến Tắm, Xã Bắc An, Xã Hoàng Hoa Thám

- TBA chuyên dùng: D6, Sư 395, Kem Tràng Tiền, Minh    Phúc, Thanh Nhuần

 

Công tác theo kế hoạch

 1.  

 

Huyện Tứ Kỳ

 

12h00

23h00

12h20

23h20

Cắt điện ĐZ 371, 373E8.19 và 373E8.13 sau Rec 95 Hưng Đ

Công ty: Hoàng Long, Vũ Văn Hạt 2, Nguyễn Văn Lực, BĐ Cầu Xe, Hòa Bình, Phú Mỹ, Khuôn Mẫu, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Force Unique, NMN An Thanh, Vạn Lộc, NMN Đông Kỳ, Hoàng Minh, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên, Vũ VĂn Hạt, TT Y Tế, Cây Trồng & TS, Hà Bắc, Hồng Ngọc, Lilama, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Tuyên Du

Xã: Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Công Lạc, Phượng Kỳ, Quang Trung, An Thanh, Chí Minh, TT Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 1.  

 

Huyện Tứ Kỳ

 

10h00

23h20

10h20

23h40

Cắt điện ĐZ 375, 377E8.19

: Minh Đức, Hà Kỳ, Thanh Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp, Quang Trung.

Công ty: Mạnh Toàn, Nhôm Kính, Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến, Mạnh Toàn, Baihong, Hasky, SX Keo, Thanh Bình, Quý Cao, Tinh Lợi.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Thành Phố Hải Dương

06h30

14h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Hải Tân

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Thành Phố Hải Dương

06h10

06h30

Mất điện một phần khu vực Đông Nam Cường Phường Hải Tân. Khu vực Đường Bùi Thị Xuân và các tuyến phố lân cận.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Thành Phố Hải Dương

14h10

14h30

Mất điện một phần khu vực Đông Nam Cường Phường Hải Tân. Khu vực Đường Bùi Thị Xuân và các tuyến phố lân cận.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Gia Lộc

05h00

17h00

- TBA : Tấn Thành, Trần Đình Quý, và các TBA thuộc ĐL Tứ Kỳ quản lý.

Công tác theo KH

Ngày 09/10

 1.  

 

Huyện Tứ Kỳ

 

23h00

23h20

Cắt điện ĐZ 371, 373E8.19 và 373E8.13 sau Rec 95 Hưng Đ

Công ty: Hoàng Long, Vũ Văn Hạt 2, Nguyễn Văn Lực, BĐ Cầu Xe, Hòa Bình, Phú Mỹ, Khuôn Mẫu, GFT, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Force Unique, NMN An Thanh, Vạn Lộc, NMN Đông Kỳ, Hoàng Minh, CC Thuế, Nguyễn Thị Miên, Vũ VĂn Hạt, TT Y Tế, Cây Trồng & TS, Hà Bắc, Hồng Ngọc, Lilama, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Tuyên Du

Xã: Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Công Lạc, Phượng Kỳ, Quang Trung, An Thanh, Chí Minh, TT Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 1.  

 

Huyện Tứ Kỳ

 

22h40

 

23h00

 

Cắt điện ĐZ 375, 377E8.19

: Minh Đức, Hà Kỳ, Thanh Kỳ, Tiên Động, Nguyên Giáp, Quang Trung.

Công ty: Mạnh Toàn, Nhôm Kính, Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Mến, Mạnh Toàn, Baihong, Hasky, SX Keo, Thanh Bình, Quý Cao, Tinh Lợi.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

11h00

ĐZ 471E8.6 đến CD 40A.

* Xã:

*KH: Tuấn Dương A 1000, Tuấn Dương B 560, CK Bình Dương 320, Container 400, Pacyfic 750, CS KCN Lai Vu 30, Tinh Lợi 2000+3000+2500+2500, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin 1000, Ống Thép xoắn 750, Tinh Lợi 3000+2500, Nhôm Tân Á 2000, IBest Việt Nam 1000.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

11h00

ĐZ 476E8.6 đến CD 40B.

* Xã:

*KH:Dệt Pacific 3*3150, Bơm tiêu Vinashin 400, NS Lai Vu 180, Nước thải Lai Vu 180, Misawa 560, Dệt 10/10 1000, nhà máy nước sạch Lai Vu 100, May Tinh Lợi C, Misawa B 560.

 

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

12h00

ĐZ 375E8.22 từ sau CDPT375-7/89 nhánh Bình Dân C đến hết.

* Xã: Bình Dân.

*KH: Giầy Viettory.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

 

06h30

 

 

12h30

 

Thuận Phát 250+1500kVA, Minh Phát, Nam Phát

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

 

10h00

12h00

 

 

10h20

12h20

 

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN,

EDV, TONGWEI

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

 

10h00

 

 

12h20

 

C.ty: Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm

(TBA CCB Thành đông),

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00

 

 

12h20

 

C.ty: Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách,  Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

 

06h00

10h00

 

 

07h50

12h20

 

C.ty: Tâm Phúc Xanh Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy

: Tân Trường (TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Cẩm Giàng

 

07h30

10h00

 

 

07h50

10h20

 

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

06h15
12h45

06h30
13h00

Cty:

 • Cty Dệt Văn Giang, Cty Sơn KOVA, Cty Lục Nam, Lâm Phúc, Cty Clark, Cty Phúc Khang, Cty CP MT Tình Thương, TT Y Tế Bình Giang Cty Sun Flower, Cty Tiến Long,Cty QJT, Chăn nuôi Hoa Kỳ, Bưu Điện Sặt, Huy Hoàng, Gia Anh, Tình Thương, Minh Đức B, Minh Đức A, Tuấn Linh, Tuấn Linh 2, Lâm Phúc, Kho Bạc, Bùi Thị Linh, Sun Floưer, Ngọc Khánh, Chi cục Thuế, Kết Cấu thép 568, Ô Tô Nguyên, SeRin, BST, Green Yellow, XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty CP điện Lương Ngọc, Đại Địa, Trắc Địa, Cấp Nước Sặt, Thi Công QL 38, XN Gia Súc Hoa Kỳ, Lữ 214.

Xã:

Một phần xã Vĩnh Hưng, Thúc Kháng, Tân Hồng, Vĩnh Hồng, TT Sặt.

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

Ngày 10/10

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ373E8.23

* Xã: Liên Hòa.

* KH: Đào Mạnh Dần.

ĐL Thanh Hà chuyển phương thức vận hành.

 1.  

Huyện Thanh Hà

06h00

06h20

Xã: Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê, Cẩm Chế, Thị trấn Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Quang, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Hồng.

Các Công ty, doanh nghiệp: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Xốp Phúc Cường, Tuấn An, XNKTCT thủy lợi huyện Thanh Hà, Hà Hải Thanh Cường, Nhà máy  nước sạch Thanh Bính, Công ty Hoài Sơn, HTX Điện lực Thanh Cường, Công ty Giầy Hiệp An, Công ty Công ty TNHH Chang Chuang, TT Viễn thông Thanh Hà, Viettel Thanh Hà.

Chuyển phương thức

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 03/10/2022 08:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31