Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 38 (TỪ 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022)

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 13/09/2022

1

TP Hải Dương

08h00

11h00

Một phần khu vực Đường Nguyễn Thị Duệ và Đường Vũ Hựu.

Chuyển phương thức

2

Huyện Ninh Giang

08h30

10h00

Xã: Hưng Long

Công tác theo kế hoạch

10h10

12h45

Xã: Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

10h00

14h30

Xã: Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

Ngày 14/09/2022

1

Huyện Thanh Hà

08h00

10h00

Một phần thôn An Lão xã Thanh Khê.

Công tác theo kế hoạch

09h15

11h15

Một phần thôn Thúy Lâm xã Thanh Sơn.

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h30

Một phần thôn Tráng Liệt xã Thanh Sơn.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

04h30

07h00

Xã: Vạn Phúc, Ninh Hải, Nghĩa An

Công ty: CBNS Vạn Phúc, Cổ phần XD và TM Thịnh Đạt, KH Đào Văn Vinh, Đào Văn Viển.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

06h00

09h20

Xã: TBA Cổ Dũng H

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Nam Sách

07h00

10h20

Xã: Thôn Bịch Đông xã Nam Chính  

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Tứ Kỳ

08h00

10h00

Một phần thôn An Lão xã Thanh Khê.

Công tác theo kế hoạch

09h15

11h15

Một phần thôn Thúy Lâm xã Thanh Sơn.

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h30

Một phần thôn Tráng Liệt xã Thanh Sơn.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Miện

04h30

 

04h50

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức

07h00

 

07h20

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức

Ngày 15/09/2022

1

Huyện Thanh Hà

04h30

04h40

Xã: Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy.

Công ty: Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà.

Chuyển phương thức

04h30

06h30

Xã: Thanh Hồng.

Công ty: May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Công tác theo kế hoạch

06h30

15h00

Xã: Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần xã Thanh Quang.

Công ty: Hoài Sơn, Hà Hải Thanh Cường.

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h00

Xã: Thanh Hồng.

Các công ty: May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, Nhà máy nước sạch Trường Thành.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h10

Xã: Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy.

Công ty: Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà.

Chuyển phương thức

2

TP Hải Dương

08h30

10h00

Mất điện một phần khu vực Đường Vũ Hựu - P. Thanh Bình.

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h00

Mất điện một phần khu vực: Khu đô thị Tuệ Tĩnh, TPHD.

Công tác theo kế hoạch

12h30

14h00

Mất điện một phần khu vực: Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

04h30

04h50

 Xã: Liên Hòa C+G

Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức

17h00

17h20

Xã: Liên Hòa C+G

Công ty: Đào Mạnh Dần

Chuyển phương thức

4

Huyện Tứ Kỳ

04h30

04h40

Xã: Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy.

Các Công ty, doanh nghiệp: Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà.

Chuyển phương thức

04h30

06h30

Các xã Thanh Hồng.

Các công ty: May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Công tác theo kế hoạch

06h30

15h00

Các xã Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần xã Thanh Quang.

Các Công ty: Hoài Sơn, Hà Hải Thanh Cường.

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h00

Các xã Thanh Hồng.

Các công ty: May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h10

Xã: Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy.

Các Công ty, doanh nghiệp: Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà.

Chuyển phương thức

5

Huyện Thanh Miện

08h00

14h00

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đỗ Thượng xã Phạm Kha, thôn Vĩnh Mộ xã Lê Hồng.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 16/09/2022

1

Huyện Thanh Hà

04h30

04h50

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Chuyển phương thức

04h30

06h00

Một phần xã Thanh Quang và một phần thôn Lại Xá xã Thanh Thủy.

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

04h30

17h00

Một phần xã Thanh Quang.

Công tác theo kế hoạch

15h30

17h00

Một phần xã Thanh Quang và một phần thôn Lại Xá xã Thanh Thủy.

Công ty: TNHH May mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

04h30

17h00

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

04h30

04h50

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Chuyển phương thức

04h30

06h00

Một phần xã Thanh Quang và một phần thôn Lại Xá xã Thanh Thủy.

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

04h30

17h00

Một phần xã Thanh Quang.

Công tác theo kế hoạch

15h30

17h00

Một phần xã Thanh Quang và một phần thôn Lại Xá xã Thanh Thủy.

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

08h00

14h00

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đông xã Thanh Tùng, Thôn Phạm Lý xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 17/09/2022

1

Huyện Thanh Hà

04h30

17h00

Một phần xã Thanh Quang và một phần thôn Lại Xá xã Thanh Thủy.

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h00

Xã Thanh Quang.

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h10

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Chuyển phương thức

2

Huyện Bình Giang

06h00

13h00

Xã : Một phần xã Thúc Kháng- Thôn Lương Ngọc, Tranh, Châu Khê (TBA Lương Ngọc, Lương Ngọc 2, Tranh Ngoài Tranh Ngoài 2, Châu Khê, Châu Khê 2, Minh Tân), Thôn My Cầu – Xã Tân Hồng ( TBA My Cầu )

Cty : Huy Hoàng, Môi Trường Tình Thương, Dệt Văn Giang, Lâm Phúc,   Cty CP Lương Ngọc

Công tác theo kế hoạch

3

TX Kinh Môn

 

07h15

 

12h15

Phường: Phú Thứ, Minh Tân, Tân Dân, Duy Tân.

Công ty:  TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Sơn NaVa, Hoài Phát, Phú Thuận, KS Việt Nam, Vôi CN DLH, VTC Group, TH Phú Thịnh, Phú Duy, Đức Phúc 2, NH Vietinbank, Cường Thịnh, Nhôm Tân Đông, MĐ Thống Nhất, MĐ Áng Bát, Tân Sơn Cơ Giới, Ánh Hồng, MTV 6&9, Bùi Minh Ngọc, Thanh Quyết, VT Minh Tuấn, CP Phú Thịnh, Áng Sơn, Phú Thịnh, Trường cấp 3 Nhị Chiểu, Đức Việt 568, NH Đầu Tư Phát Triển, BT Thành Hưng, CS Cầu Đá Vách, Đức Dương, Tiến Trung, Thành Phát 668, Việt Ngân, Triệu Vương, Việt Anh, Nước sạch Minh Tân, Vạn Phúc, Than Cao Xanh, BV Nhị Chiểu, Lê Văn Sướng, Xuân Phú, Trường Khánh, Phương Chiến, Long An 999, Thân Thị Tám,Phú Tân A, Cơ khí Phạm Tân, Đóng tàu Duy Tân, Duyên Linh, Trung Hải

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

04h30

17h00

* Xã: Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Gia Lộc

04h30

04h50

Các TBA công xã: Quang Minh, Đức Xương.

Chuyển phương thức

07h00

07h20

Các TBA công xã: Quang Minh, Đức Xương.

Chuyển phương thức

23h40

24h00

TBA công cộng xã: Thống Nhất, Yết Kiêu, TT Gia Lộc

TBA chuyên dung: Nước Sạch Thống Nhất, Vĩnh Nghiệp

Chuyển phương thức

6

Huyện Tứ Kỳ

04h30

17h00

Một phần xã Thanh Quang và một phần thôn Lại Xá xã Thanh Thủy.

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h00

Xã Thanh Quang.

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h10

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Chuyển phương thức

Ngày 18/09/2022

1

Huyện Bình Giang

00h20

00h40

Xã: Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt, một phần xã Hồng Khê (TBA An Dật

Cty: KH Trần Văn Thành

Chuyển phương thức

17h00

17h20

Xã: Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt, một phần xã Hồng Khê (TBA An Dật)

Cty: KH Trần Văn Thành

Chuyển phương thức

2

TP Hải Dương

05h30

13h30

Mất điện một phần khu vực phường: Thanh Bình

Công tác theo kế hoạch

05h00

07h00

Mất điện một phần khu vực phường: Việt Hòa Và Khách hàng Chuyên Dùng: Cty Đá Mài, Bơm Nước Thô Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

05h00

11h00

Mất điện một phần khu vực phường: Việt Hòa Và Khách hàng Chuyên Dùng: Cty Đá Mài, Bơm Nước Thô Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

07h00

15h00

Mất điện một phần khu vực: Chi các, Chi Hòa Thuộc Phường Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

15h00

17h00

Mất điện một phần khu vực phường: Việt Hòa.

Công ty: Cty Đá Mài, Bơm Nước Thô Việt Hòa

Công tác theo kế hoạch

01h00

01h20

Mất điện một phần khu vực phường: Tứ Minh

Chuyển phương thức

01h20

01h40

Mất điện một phần khu vực phường: Tứ Minh Khu Vự Tứ Thông, Xuân Dương, Thượng Đạt, Cẩm Khê

Chuyển phương thức

02h00

02h20

Mất điện một phần khu vực phường: Tứ Minh, Việt Hòa, Khu CN Đại An, Cụm CN An Phát, Cụm CN Lai Cách

Chuyển phương thức

15h40

16h00

Mất điện một phần khu vực phường: Tứ Minh, Việt Hòa, Khu CN Đại An, Cụm CN An Phát, Cụm CN Lai Cách

Chuyển phương thức

16h20

16h40

Mất điện một phần khu vực phường: Tứ Minh Khu Vự Tứ Thông, Xuân Dương, Thượng Đạt, Cẩm Khê

Chuyển phương thức

17h20

17h40

Mất điện một phần khu vực phường: Tứ Minh

Chuyển phương thức

3

TX Kinh Môn

07h00

17h00

Cty: Khánh An

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

06h00

09h20

Xã: Tuấn Hưng G, Cổ Dũng H.

Công ty: Nến Thơm 2*1800, Phân Bón Sơn Trang 560, Nguyễn Văn Nam 560, ATP Seraphin B-1000, Trần Công Quynh 320, Nguyễn Quang Kiên 180, NM Rác thải 400, Công trình đô thị Hải Dương (Rác thải 750), Trần Công Quyền, Bắc Bình HD 560, ATP Seraphin A - 500, Vinaso 1000.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Minh Tân, Hồng Phong

+ Mất điện các TBA Chuyên dùng: Cty điện Hồng Phong, Bê tông thăng long cơ sở 2

Chuyển phương thức

05h00

11h20

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Thái Tân, An Sơn

+ Mất điện các TBA Chuyên dùng: Cty điện Thái Tân, nước sạch thái tân, Cty Điện An Sơn, Gốm chu đậu, XN Sứ chu đậu

Công tác theo kế hoạch

11h00

11h20

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Minh Tân

+ Mất điện các TBA Chuyên dùng: Cty điện Hồng Phong, Bê tông thăng long cơ sở 2

Chuyển phương thức

15h00

15h20

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Minh Tân, An Sơn, Hồng Phong

+ Mất điện các TBA Chuyên dùng: Cty điện Hồng Phong, Bê tông thăng long cơ sở 2, Cty điện thái tân, Cty điện an sơn,  Gốm chu đậu, XN Sứ chu đậu,  nước sạch thái tân

Chuyển phương thức

17h00

17h20

+ Mất điện các khách hàng SH tại xã:  Minh Tân, An Sơn, Hồng Phong

+ Mất điện các TBA Chuyên dùng: Cty điện Hồng Phong, Bê tông thăng long cơ sở 2, Cty điện thái tân, Cty điện an sơn,  Gốm chu đậu, XN Sứ chu đậu, nước sạch thái tân

Chuyển phương thức

6

Huyện Gia Lộc

01h00

01h20

TBA chuyên dùng: Bệnh Viên Nhi HD, Bện viện Thần Kinh, công ty Phúc Tuấn

Chuyển phương thức

17h20

17h40

TBA chuyên dùng: Bệnh Viên Nhi HD, Bện viện Thần Kinh, công ty Phúc Tuấn

Chuyển phương thức

16h40

17h00

TBA công cộng xã: Thống Nhất, Yết Kiêu, TT Gia Lộc

TBA chuyên dung: Nước Sạch Thống Nhất, Vĩnh Nghiệp

Chuyển phương thức

7

Huyện Cẩm Giàng

 

05h00

15h00

 

07h20 17h20

C.ty: Hùng Vang, Incera, Orisel, Quang Vinh, HTX Điện Cao An, Cty Than Hải Phòng, XD K132, Cty TNHH An Thắng, Thái Dương, Trường Thành , Anh Ánh, Minh Thanh, Hợp Thành, HTX Nông sản Đức Chính, Công ty Bình Minh An, Bơm Văn Thai, Phạm Thị Lý, DN Hà Thị Phương, CP Chế biến nông sản Tân Hương, BQL Đền Bia, HuyềnNguyễn Văn Tuấn, Công ty Taeil Vina, Việt Phú, Hưng Huy, Phạm Phùng Nên, Công ty HTC, Doanh nghiệp tư nhân Huân Liễu

Xã: TT Lai Cách (TBA CQT Trằm)

Xã: Đức Chính Lôi Xá, Làng chài, Đức chính A,D, Bơm Tiên Kiều);

Xã: Cẩm Văn (TBA, Cẩm Văn A, B,C, D, E, Văn Thai 1, 2, 3,4

Xã: Cẩm Vũ (Phú Lộc A, B, C, D, E, Nghĩa Phú 1,2, 3, Hoang Gia 1, 2, 3)  Hoành Lộc, Đền Bia.

Xã:  Định Sơn (Cẩm Định A, B, C, D, E, F, G, An Tân, Tân An, bằng Quân, Xã: Cẩm Hoàng (Phượng Hoàng, Phượng Hoàng 1, phượng Hoàng 2, Phí xá.

Công tác theo kế hoạch

03h00

16h20

Kefico, SD Global

Công tác theo kế hoạch

05h00

15h00

07h20

17h20

Cty Hiền Lê, Á Châu, Itani, Cânda, Hoàng Thanh

Xã: TT Lai Cách, TBA Thôn Chằm, An Định 3

Công tác theo kế hoạch

 

 07h00

  15h00

     

07h20

15h20   

C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA),    Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm (TBA CCB Thành đông), Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh, Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việt tiên Sơn, Khung nhà thép, Que Hàn Việt Đức, TT Giáo dục thường xuyên Cẩm Giàng, Trường THPT Cẩm giàng 2, Bệnh viện Ghẽ, Cơ sở chăn nuôi Xuân Đại, Cơ sở Nguyễn Huy Duy, Bơm Tăng Áp Kim Giang.

Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B, TM Dịch vụ Ghẽ, Phố Ghẽ, Chi Khê, Phiên Thành, Trại Chi Khê)

Chuyển phương thức

 

 00h00

  17h20

 

     

00h20  17h40

    

C.ty: ANT, UMC, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường, BQL KCN Tân Trường( TBA Nam Quang 1, 2, Khu DC và DV KCN Tân Trường, VSM 1, Đông Á( TBA VSM 2), ÁNH DƯƠNG VIỆT NHẬT (TBA HỢP THÀNH), Hoa Kỳ (TBA Tiền Thực), Dinh dưỡng Thái Lan (TBA Bình Sâm  630kVA).

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá, Tân Kỳ), Cẩm Phúc (TBA Tân Hoà)

Chuyển phương thức

00h00

17h20

00h20 17h40

Xí nghiệp Giống lúa Lai Cách, Phát triển hạ tầng KCN Đại An

Chuyển phương thức

 

 00h00

  17h00

 

     

00h20

17h20

    

C.ty:Tokomimtech, Hồng Trí, Sambound, Super Foam,Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku,

Xã: Cẩm Đông ( TBA Cẩm Đông A, B, C, D, E, F, G); Cẩm Đoài ( TBA Cẩm Đoài A, Hòa Bình),

Chuyển phương thức

 

 00h00

  17h00

 

     

00h20

17h20

 

C.ty: XD Quý Dương, AJINOMOTO, Máy Brother, CP, Hitachi Cable (TBA Hitachi 3, UMC (MBA 2x2500+2x2000), Iriso, Giống gia cầm Cẩm Bình, Tungkang.

Xã: Tân Trường (TBA Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ, CQT Tràng Kỹ C), Cẩm Phúc(TBA Phúc Cầu, Phúc Cầu 2)

Chuyển phương thức

 

 04h30

  17h30

 

     

04h50

17h50

    

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng, Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ), Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Chuyển phương thức

 

 04h30

  17h30

 

     

04h50

17h50

    

C.ty: Anh Kiệt, Agro Diversity Management VN (TBA Bon Bon), Nguyễn Huy Duy, Bơm Tăng Áp

Xã Lương Điền , TBA Bối Tượng A, B; An Thái, Lường Xá

Xã: Cẩm Hoàng, TBA Cẩm Hoàng A, B, C, Quý Khê

Chuyển phương thức

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 11/09/2022 02:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31