Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 27 (Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023)

 

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 03/7

Ngày 05/7

1

Huyện Ninh Giang

06h00

14h30

Xã: Đông Xuyên, Ninh Hải, thôn 7 xã Tân Hương

Công ty: Nam Dương, May Việt Khang

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

06h00

06h20

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, Thị Trấn Ninh Giang, Hồng Phong, Kiến Quốc, Hồng Phúc, Hồng Dụ

Công ty: Trọng Minh, Sao Vàng, Gia Bảo, Hương Quỳnh Đăng, Phúc Hoàng, May Top VN, CPXD Hồng Phong

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Ninh Giang

14h30

14h50

Xã: Đồng Tâm, Hiệp Lực, Thị Trấn Ninh Giang, Hồng Phong, Kiến Quốc, Hồng Phúc, Hồng Dụ

Công ty: Trọng Minh, Sao Vàng, Gia Bảo, Hương Quỳnh Đăng, Phúc Hoàng, May Top VN, CPXD Hồng Phong

Chuyển phương thức cấp điện

4

Tứ Kỳ

08h00

09h00

Cắt điện TBA 180kVA Ngọc Lâm 5 lộ 373E8.7

Xã: Tân Kỳ

 

Công tác theo kế hoạch

5

Tứ Kỳ

09h00

10h00

Cắt điện TBA 560kVA Ngọc Lâm lộ 373E8.7

Xã: Tân Kỳ

 

Công tác theo kế hoạch

6

Tứ Kỳ

10h00

11h00

Cắt điện TBA 320kVA Tái Sơn lộ 373E8.13

Xã: Tái Sơn

 

Công tác theo kế hoạch

7

Tứ Kỳ

11h00

12h00

Cắt điện TBA 400kVA Tái Sơn 2 lộ 373E8.13

Xã: Tái Sơn

Công tác theo kế hoạch

Ngày 06/7

1

Huyện Thanh Miện

 

06h30’

 

 

09h30’

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Thôn Hội Yên, Triều Dương, Phan Xá xã Chi Lăng Nam; Thôn Tào Khê, Phương Khê xã Chi Lăng Bắc

Công tác theo kế hoạch

2

 

Tứ Kỳ

08h00

09h00

Cắt điện TBA 250kVA TT Quang Phục 1 lộ 373E8.13

Xã: Quang Phục

Công tác theo kế hoạch

3

 

09h00

10h00

Cắt điện TBA 320kVA Bích lâm lộ 373E8.13

Xã: Quang Phục

Công tác theo kế hoạch

4

Tứ Kỳ

10h00

11h00

Cắt điện TBA 320kVA Bích Cẩm lộ 373E8.13

Xã: Quang Phục

Công tác theo kế hoạch

Ngày 07/7

5

Huyện Ninh Giang

07h30

16h30

XNKTCTTL Ninh Giang: TBA B.Sông Rùa

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Gia Lộc

04h30

13h00

Trường Lương Thế Vinh.

Công tác theo KH

7

Huyện Gia Lộc

04h30

13h00

 • Xã: Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc, xã Ngọc Kỳ huyện Tứ Kỳ.

TBA chuyên dùng: Vinfast, Chiếu sáng HN – HP T18, Babeeni, Ánh Linh

Công tác theo KH

8

Huyện Gia Lộc

04h30

04h50

 • Xã: Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc, Lê Lợi, Hồng Hưng huyện Gia Lộc
 • Xã: Dân Chủ huyện Tứ Kỳ.
 • Xã: Gia Xuyên, phường Thạch Khôi – TP Hải Dương.
 • Cụm CN Hoàng Diệu, Cụm CN Thạch Khôi, Gia Xuyên

TBA chuên dùng: Long Hải, HaViNa, JoTon, Tân Bình, Hương Thu Hiền, Agribank, Lê Công Tùng, Phạm Văn Tuân, Hương Thu Hiền, Trần Đình Quý, Tấn Thành, MOVEVINA.

Chuyển phương thức

9

Huyện Gia Lộc

06h30

06h50

 • Xã: Gia Tân, Thị Trấn Gia Lộc, Lê Lợi, Hồng Hưng huyện Gia Lộc
 • Xã: Dân Chủ huyện Tứ Kỳ.
 • Xã: Gia Xuyên, phường Thạch Khôi – TP Hải Dương.
 • Cụm CN Hoàng Diệu, Cụm CN Thạch Khôi, Gia Xuyên

TBA chuên dùng: Long Hải, HaViNa, JoTon, Tân Bình, Hương Thu Hiền, Agribank, Lê Công Tùng, Phạm Văn Tuân, Hương Thu Hiền, Trần Đình Quý, Tấn Thành, MOVEVINA.

Chuyển phương thức

10

Huyện Gia Lộc

13h00

13h20

 • Xã: Thị Trấn Gia Lộc, Lê Lợi, Hồng Hưng huyện Gia Lộc
 • Xã: Dân Chủ huyện Tứ Kỳ.
 • Cụm CN Hoàng Diệu, TBA chuên dùng:, Trần Đình Quý, Tấn Thành, MOVEVINA

 

Chuyển phương thức

11

TP Hải Dương

04h30

06h30

Mất điện một phần khu vực Phú Tảo, Đồng Vải, Lễ Quán .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

12

 

Tứ Kỳ

   04h30

06h30

   04h50

06h50

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ Đo Đếm 02 Quảng Nghiệp đến CD373-7/37 nhánh Quảng Nghiệp và các xã Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Xã:  Dân Chủ, Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ, Đại Hợp, Tân Kỳ

Cty:Nguyễn Dương Hưng

Chuyển phương thức

13

Tứ Kỳ

04h30

13h00

Cắt điện ĐZ 373E8.7 nhánh Ngọc Kỳ

Xã: Ngọc Kỳ

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Kim Thành

08h30

10h00

* TBA Bưu điện Đồng Gia

Công tác theo kế hoạch

15

 

 

 

 

 

Ngày 08/7

1

TP Hải Dương

07h30

10h45

Mất điện một phần khu vực Ái Quốc, Vũ Xá ..

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

 

Tứ Kỳ

07h00

10h00

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ CD373-7/01 Nhánh Bình Lãng đến hết nhánh

Xã:  Bình Lãng

Cty:

Công tác theo kế hoạch

3

Thành Phố Chí Linh

04h30

07h30

 

- Mất điện một phần khu vực Phường Phả Lại, Văn An, Sao Đỏ, Chí Minh

 

Công tác theo kế hoạch

05h00

07h00

- Mất điện một phần khu vực Phường Văn An

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

07h30

07h45

·  ĐZ377E8.6 :

* Xã: Lai Vu.

* Công ty:  Chợ Lai Vu.

 

Chuyển Phương thức cấp điện

5

Huyện Kim Thành

10h45

11h00

·  ĐZ377E8.6 :

* Xã: Lai Vu.

* Công ty:  Chợ Lai Vu.

 

Chuyển Phương thức cấp điện

6

Huyện Nam Sách

07h30

07h45

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Cty Đại an tín, dinh dưỡng, Điện An Lâm, Tú Nhận, bình an, Lihua Bliter, KDNS số 11, Điện Hà Hanh

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  TT Nam Sách,

Chuyển phương thức cấp điện

7

Huyện Nam Sách

10h45

11h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: : Cty Đại an tín, dinh dưỡng, Điện An Lâm, Tú Nhận, bình an, Lihua Bliter, KDNS số 11, Điện Hà Hanh

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  TT Nam Sách,

Chuyển phương thức cấp điện

8

Huyện Nam Sách

07h30

11h00

Cty: Đoàn văn khắp, FBA, Đức Thịnh, Nguyễn huy tuấn, Nguyễn Đình Tuân, lưu thị tám, phạm thị mười, dự án cấp nước 160, Cty Điện an phú

Xã:  Phú Điền, cộng hòa

Công tác theo kế hoạch

Ngày 09/7

1

Huyện Ninh Giang

07h30

12h00

Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang

Công ty: Sao Vàng

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

07h00

11h00

Mất điện TBA Bơm Bình Lâu

Thực hiện công việc theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

06h00

06h20

Mất điện khu vực Phường Nhị Châu TP Hỉa Dương .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

16h40

17h00

 

 

4

TP Hải Dương

08h15

08h30

Mất điện khu vực Thôn Tiến Đạt Thôn Độc Lập TP Hải Dương .

Chuyển PT

5

Thành Phố Chí Linh

04h30

07h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Cổ Thành, xã Nhân Huệ

 

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Kim Thành

08h00

16h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã:  Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh.

* Công ty: Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành 5

 

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Kim Thành

08h00

12h20

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã: Thượng Vũ, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Kim Thành

08h15

08h30

·  ĐZ471E8.6 :

* Xã:

* Công ty: Tuấn Dương A 1000, Tuấn Dương B 560, CK Bình Dương 320, Container 400, Pacyfic B 750, CS KCN Lai Vu 30, Tinh Lợi 2000+3000+2500+2500, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin 1000, Ống Thép xoắn 750, Tinh Lợi 3000+2500, Nhôm Tân Á 2000, IBest Việt Nam 1000.

Chuyển Phương thức cấp điện

9

Huyện Kim Thành

15h00

15h20

·  ĐZ471E8.6 :

* Xã:

* Công ty: Tuấn Dương A 1000, Tuấn Dương B 560, CK Bình Dương 320, Container 400, Pacyfic B 750, CS KCN Lai Vu 30, Tinh Lợi 2000+3000+2500+2500, XD Lai Vu 75, TT Điều hành Vinashin 1000, Ống Thép xoắn 750, Tinh Lợi 3000+2500, Nhôm Tân Á 2000, IBest Việt Nam 1000.

Chuyển Phương thức cấp điện

10

Huyện Kim Thành

08h15

08h30

·  ĐZ476E8.6 :

* Xã:

* Công ty: Dệt Pacific 3*3150, Bơm tiêu Vinashin 400, NS Lai Vu 180, Nước thải Lai Vu 180, Misawa 560, Dệt 10/10 1000, nhà máy nước sạch Lai Vu 100, May Tinh Lợi C, Misawa B 560

Chuyển Phương thức cấp điện

11

Huyện Kim Thành

15h00

15h20

·  ĐZ476E8.6 :

* Xã:

* Công ty: Dệt Pacific 3*3150, Bơm tiêu Vinashin 400, NS Lai Vu 180, Nước thải Lai Vu 180, Misawa 560, Dệt 10/10 1000, nhà máy nước sạch Lai Vu 100, May Tinh Lợi C, Misawa B 560

Chuyển Phương thức cấp điện

12

Huyện Nam Sách

08h15

08h30

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400+500, TOYODENSO, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuynjaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa

Chuyển phương thức cấp điện

13

Huyện Nam Sách

15h00

15h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400+500, TOYODENSO, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuynjaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa,

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 03/07/2023 01:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31