Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 26 (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 26/6

1

Huyện Kim Thành

08h00

16h00

TBA: Một phần thị trấn Phú Thái

Hoán vị  MBA

2

Huyện Kim Thành

08h00

16h00

TBA: XBT Lai Khê.

Hoán vị  MBA

Ngày 27/6

1

Huyện Thanh Miện

 

08h00

 

 

12h00

 

Mất điện KH Điện Lực Huyện Thanh Miện.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Hà

08h30

10h00

Xã: Xóm 7, xóm 8 và xóm 10 thôn Ngọc Lộ xã Tân Việt.

Công tác kế hoạch

Ngày 28/6

1

Thành Phố Chí Linh

05h00

07h00

-Mất điện một phần khu vực Phường Đồng Lạc, Phường Tân Dân

Công tác theo kế hoạch

Ngày 29/6

1

TP Hải Dương

08h00

16h00

Mất điện: Thôn Lễ Quán

Công tác theo kế hoạch

Ngày 30/6

1

Huyện Tứ Kỳ

08h00

12h00

ĐZ nhánh Phượng Kỳ 3 lộ 372E8.19

Xã: Phượng Kỳ

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

06h00

09h00

Xã: Thôn Phương Khê xã Hồng Hưng huyện Gia Lộc

Xã: Dân Chủ huyện Tứ Kỳ

Công ty MOVE VINA

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

06h00

06h20

Xã: Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Thị Trấn Gia Lộc huyện Gia Lộc

Xã: Ngọc Kì huyện Tứ Kỳ

Cụm CN Hoàng Diệu, Trần ĐÌnh Quý, Tấn Thành, Joton, HaViNa, Lê Công Tùng, Phạm Văn Tuân, Hưng Thu Hiền, Nước Sạch Lê Lợi.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Gia Lộc

09h00

09h20

Xã: Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Thị Trấn Gia Lộc huyện Gia Lộc

Xã: Ngọc Kì huyện Tứ Kỳ

Cụm CN Hoàng Diệu, Trần ĐÌnh Quý, Tấn Thành, Joton, HaViNa, Lê Công Tùng, Phạm Văn Tuân, Hưng Thu Hiền, Nước Sạch Lê Lợi.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

08h00

11h30

Một phần xã Hợp Tiến

Công tác theo kế hoạch

Ngày 01/7

1

TP Hải Dương

08h00

15h00

Mất điện: một phần Khu vực Ecopark, Đông Nam Cường, Đường Bùi thị Xuân Thuộc Phường Hải Tân

Công tác theo kế hoạch

2

Thành Phố Chí Linh

04h30

07h30

- Mất điện một phần khu vực Phường Văn An

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/7

1

Huyện Kim Thành

03h00

03h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã:  Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh.

* Công ty: Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành 5

TBA: XBT Lai Khê.

Hoán vị  MBA

2

Huyện Kim Thành

17h00

17h20

Hoán vị  MBA

3

Huyện Kim Thành

03h00

03h20

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã: Thượng Vũ, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

Chuyển Phương thức cấp điện

4

Huyện Kim Thành

17h00

17h20

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã: Thượng Vũ, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

Chuyển Phương thức cấp điện

5

Huyện Kim Thành

02h40

03h00

·  ĐZ377E8.6 :

* Xã: Lai Vu.

* Công ty:  Chợ Lai Vu.

Chuyển Phương thức cấp điện

6

Huyện Kim Thành

16h20

16h40

·  ĐZ377E8.6 :

* Xã: Lai Vu.

* Công ty:  Chợ Lai Vu.

Chuyển Phương thức cấp điện

7

TP Hải Dương

08h00

11h00

Mất điện: một phần Khu vực hai bên đường Nguyễn Lương Bằng, Đức Minh, Nguyễn Văn Linh Thuộc Phường Thanh Bình

Công tác theo kế hoạch

Ngày 05/7

1

Huyện Tứ Kỳ

06h00

16h00

ĐZ nhánh Toại An lộ 383E8.19

Xã: Chí Minh

Công ty: Vũ Văn Hạt

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

06h00

16h00

ĐZ nhánh Bơm Tứ Xuyên lộ 383E8.19

Xã: Chí Minh

Công ty: Không

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Phòng Điều Độ - Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương ; xuất bản: 25/06/2023 07:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31