Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 23 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 05/6

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

Thôn Nghĩa Dũng xã Đại Sơn

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Thôn Nghĩa Dũng xã Đại Sơn

10h00

11h00

Thôn Xuân Nẻo xã Hưng Đạo

11h00

12h00

Thôn Xuân Nẻo xã Hưng Đạo

13h00

14h00

Thôn Xuân Nẻo xã Hưng Đạo

14h00

15h00

Thôn Xuân Nẻo xã Hưng Đạo

Ngày 06/6

 1.  

Huyện Bình Giang

07h30

08h30

Xã:  Xã Vĩnh Hồng, mất điện một phần KDC My Thữ, KDC số 1 Vĩnh Hồng ( MBA Vĩnh Hồng G- 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

08h30

09h30

Xã: Vĩnh Tuy, mất điện thôn Vĩnh Lại ( MBA Vĩnh Tuy- 560 kVA)

Công tác theo kế hoạch

09h30

10h30

Xã: Hùng Thắng, mất điện một phần thôn Hòa Ché (MBA Hùng Thắng E- 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

08h30

09h30

Thôn 2 xã Văn Hội

Công tác theo kế hoạch

08h30

11h30

- Thôn Đông Cao xã Đông Xuyên

- XNKTCT TL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

 09h45

10h45

XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

Thôn Lũng Quý xã Kiến Quốc

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

Thôn Xuân Nẻo xã Hưng Đạo

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Thôn Thượng Hải xã Bình Lãng

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Thôn An Nhân TT Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

Thôn An Nhân TT Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h00

Thôn Thiết Tái xã Thái Sơn

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

Thôn Đại Đình xã Ngọc Kỳ

Công tác theo kế hoạch

Ngày 07/6

1

Huyện Tứ Kỳ

08h00

09h00

Thôn Quảng Giang xã Đại Hợp

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Bơm Quảng Giang

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Thôn Quảng Giang xã Đại Hợp

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

Thôn Thượng Sơn xã Tái Sơn

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h00

Thôn Thiết Tái xã Tái Sơn

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

Thôn Ngọc Lâm xã Tân Kỳ

Công tác theo kế hoạch

Ngày 08/6

 1.  

Huyện Bình Giang

07h30

11h30

Xã Thái Dương: mất điện một phần thôn Hoàng (MBA Hoàng Sơn -320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

07h00

08h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng

Công tác theo kế hoạch

08h00

09h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Cao Hòa, xã Cao Thắng

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Tào Khê, xã Chi Lăng Bắc

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

 

03h50

16h00

 

04h00

16h20

CTy: Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng TS, Ng. Thi Miên, V.V Hạt, Hoa Sữa, Nhà máy nước An Thanh, Tân Phong, Thắng lợi , SEVINa , Bệnh Viện Đa Khoa , Ng. Th Hiền, Vạn Sơn, Vạn Sơn, An Trí Thiện, Youtech, GFT Việt Nam, CS Mỹ Nghệ, FOCE , Phú Mỹ, Hòa Bình.

Xã: An Thanh, Cộng Lạc, Phượng Kỳ, Văn tố, An Thanh, Minh Đức, Tt Tứ Kỳ, Chí Minh, Quang Phục.

Chuyển phương thức

Ngày 09/6

 1.  

TX Kinh Môn

06h00

16h00

TBA Di Dân Hiệp Sơn (Một phần phường Hiệp Sơn)

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

08h30

12h30

Một phần khu Bình Lộc và đường Ngô Quyền

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Miện

07h00

08h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Ấp Lam Sơn, xã Lam Sơn

Công tác theo kế hoạch

08h00

09h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đầu Lâm, xã Đoàn Tùng

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng

Công tác theo kế hoạch

14h00

15h00

Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng

Công tác theo kế hoạch

Ngày 10/6

 1.  

Huyện Gia Lộc

04h00

06h30

TBA Phương Khê

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

05h00

12h00

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần Thị trấn Thanh Miện, Lam Sơn, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn (huyện Gia Lộc)

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Ngân Hàng NN, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1, Nhôm Quang Minh, Đường Ngũ, Cao Duệ, Nhật Tân, Thị Đức 2, Công ty XD Số 7, Viettar, Leotech 2, Trường Giang, Trường Sơn

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

04h00

06h00

Thôn La Xá xã Dân Chủ

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Hà

05h30

11h30

Xã: Tân An, Thanh Hải, An Phượng, một phần xã Thanh Khê, Thanh Sơn.

Công ty: Công ty XD Phượng Hoàng, Tân Phát, Đinh Trịnh Dinh, may TBT 1, nhà máy nước sạch Thanh Hải, Hải Hà 2, HTX điện lực Thanh Hải.

Công tác theo kế hoạch

05h30

05h45

Công ty: Công ty may Makalot, Nguyễn Văn Khanh, Việt Tiến TH, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Hải Hà 1, Nước sạch Tiền Tiến, Công ty nước sạch Hải Dương.

Công tác theo kế hoạch

11h30

11h45

Công ty: Công ty may Makalot, Nguyễn Văn Khanh, Việt Tiến TH, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Hải Hà 1, Nước sạch Tiền Tiến, Công ty nước sạch Hải Dương.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 11/6

 1.  

TX Kinh Môn

06h00

07h30

TBA Dân cư Phía Nam (Một phần Phường An Lưu)

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

05h00

10h30

Xã: TBA Phạm Mệnh D ( Một phần xã Phạm Thái)

Công ty: Bình Minh, Nguyễn Thị Mỵ, Phúc Ngọc, Vũ Anh Đức, Tân Cương, Hà Thanh, Trung Nam, Hoàng Anh HD, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng.

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

04h00

13h00

Mất điện khu vực: Ngọc Lặc, Mỹ Xá, Bơm Ngọc Sơn

Công tác theo kế hoạch

04h00

13h00

Mất điện khu vực: Ngọc Lặc, Mỹ Xá, Bơm Ngọc Sơn

Công tác theo kế hoạch

05h30

12h30

Mất điện khu vực dọc QL5A theo hướng HP-HN từ khu vực KDC Việt Hòa đến Đường Triệu Quang Phục , Một Phần Phường Cẩm Thượng, Khu vực Đồng Niên, Hàn Trung Một Phần Đường Việt Hòa.

Công tác theo kế hoạch

05h00

08h00

Mất điện: Công Ty Quốc Trưởng, DN Hồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

03h15

03h30

 Khu vực Gia Xuyên

Chuyển phương thức cấp điện

03h40

03h50

Khu vực Cảng Cống Câu, Đông Nam Cường, Khu dân cư Kim Lai, Cầu Cốn, Ngọc Châu, Ngọc Châu, Một Phần Đường Lê Thanh Nghị, Mạc Đĩnh Chi, Đặng Quốc Chinh, Khu Vực Bình Lộc, Bình Lâu

Chuyển phương thức cấp điện

14h15

14h30

Khu vực Gia Xuyên

Chuyển phương thức cấp điện

16h00

16h15

Khu vực Cảng Cống Câu, Đông Nam Cường, Khu dân cư Kim Lai, Cầu Cốn, Ngọc Châu, Ngọc Châu, Một Phần Đường Lê Thanh Nghị, Mạc Đĩnh Chi, Đặng Quốc Chinh, Khu Vực Bình Lộc, Bình Lâu

Chuyển phương thức cấp điện

4

Huyện Ninh Giang

03h00

03h15

Thôn Đại Sơn, Đại Xuyên, Xuân An xã Nghĩa An

Chuyển phương thức cấp điện

13h45

14h00

Thôn Đại Sơn, Đại Xuyên, Xuân An xã Nghĩa An

Chuyển phương thức cấp điện

5

Huyện Thanh Miện

06h00

12h00

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần xã Thanh Giang, Ngũ Hùng, Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam

- KH chuyên dùng gồm các TBA: Hà Ninh, Mạnh Tuấn, HK Việt Nam, Nhuận Duật, Quảng Phong, Quảng Phong 2, GFT UNIQUE VN.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Tứ Kỳ

04h00

13h00

Cty: Tấn hưng, ConTiNua.

: Ngọc sơn

Công tác theo kế hoạch

03h00

13h45

03h15

14h00

Cty: Tân Phong, Thắng lợi SEEViNa, Bệnh Viện Đa Khoa, NG. Th Hiền, Vạn Sơn, Vạn Sơn, Việt Phát.

Xã : Minh Đức, Quang Khải.

Chuyển phương thức cấp điện

03h00

13h45

03h15

14h00

Cty: Tuyên Du, Xuân Quỳnh, Việt Đài, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng TS, Ng. Thi Miên, V.V Hạt, Hoa Sữa, Nhà máy nước An Thanh, Tân Phong, Thắng lợi , SEVINa , Bệnh Viện Đa Khoa

Xã: Tứ xuyên , Chí Minh, Quang Phục, Tái Sơn, Tân Kỳ.

Chuyển phương thức cấp điện

7

Huyện Kim Thành

06h00

09h20

* Xã: Bình Dân, Kim Đính, Kim Tân

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h20

* Công ty: An Lạc Thành 100, Lê Thị Thảo 400, Kim Tân F 400, Kim Tân C 320, Kim Tân E 320, Viên Chử 400

Công tác theo kế hoạch

15h30

17h20

* Xã: Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa

Công tác theo kế hoạch

07h30

11h00

* Công ty:  Bùi Văn Tam 250, Đồng Văn Nhượng 400, Bơm Đồng Vì sinh hoạt, VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A 1250, Giày Victory 2*2500, Đại An 320, Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Trần Thị Nga 560, Nguyễn Văn Lớn 630, , Đình Giọng 180, Đình Giọng 2

Công tác theo kế hoạch

03h30

03h45

* Xã: Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa

Công tác theo kế hoạch

13h45

14h00

* Công ty:  Bùi Văn Tam 250, Đồng Văn Nhượng 400, Bơm Đồng Vì sinh hoạt, VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A 1250, Giày Victory 2*2500, Đại An 320, Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Trần Thị Nga 560, Nguyễn Văn Lớn 630, , Đình Giọng 180, Đình Giọng 2

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Nam Sách

03h00

03h15

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng, Long hưng, Châu á thái bình dương, May tình thương, XD Ba hàng,Anh Quân, Giấy THD Điện cơ 1991, sáng mỹ, nghĩa mỹ, Thái bình dương,  Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang,Tầu Quốc,Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68.

+ Mất điện các khách hàng SH: Xã đồng lạc, phường Nam Đồng (TPHD)

Chuyển phương thức cấp điện

05h00

08h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng:Tuấn Giang. Quốc trưởng, XNVT Hồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

13h30

17h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Phú hải, Thái Bình Dương, chợ Đầu Mối, gỗ Richland, XNVT Hồng Lạc, Tuấn Giang, Hàng Giang,Tầu Quốc,Chi Cục Kiểm Lâm, Đài Quang, Cường thinh 68.

Công tác theo kế hoạch

17h00

17h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Thành thắng, Orienstar, bê tông thăng long, Young jin Flex, Toàn cầu, Hồng thịnh, Nhân Hăng, Q&T, BSE, Fman, Nguyệt linh, Citex, trường giang, Dinh dưỡng QT CNC. Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng, Long hưng, Châu á thái bình dương, May tình thương, XD Ba hàng,Anh Quân, Giấy THD Điện cơ 1991, sáng mỹ, nghĩa mỹ.

+ Mất điện các khách hàng SH: Xã Đồng Lạc, phường Nam Đồng (TPHD).

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 05/06/2023 09:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31