Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 22 TỪ 29/05/2023 ĐẾN 04/06/2023

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 29/5

1

Huyện Kim Thành

08h00

17h00

* Xã:  Thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận

* Công ty:

ĐL Kim Thành thực hiện sửa chữa 5S tại TBA

Ngày 30/5

1

Huyện Thanh Hà

06h30

13h00

Một phần thôn Phượng Đầu xã An Phượng.

Công ty XD Phượng Hoàng.

Công tác kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

08h30

10h30

TBA Đồng Bình - 250 kVA lộ 373E8.7

Xã: thôn Đồng Bình

 

Công tác theo KH

3

Huyện Tứ Kỳ

09h00

10h00

TBA Nghi Khê 3 – 180kVA lộ 373E8.7

Xã: Thôn Nghi Khê

 

Công tác theo KH

4

Huyện Bình Giang

07h30

Ngày 24/05

08h30

Ngày 24/05

Xã:

Xã Thúc Kháng : mất điện thôn Ngọc Tân ( MBA Ngọc Tân- 320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Bình Giang

08h30

Ngày 24/05

10h30

Ngày 24/05

Xã:

Xã Thái Dương : mất điện thôn Hoàng Sơn ( MBA Hoàng Sơn- 320 kVA và Hoàng Sơn 2 – 180kVA)

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Bình Giang

10h30

Ngày 24/05

11h30

Ngày 24/05

Xã:

Xã Thúc Kháng : mất điện thôn Ngọc Cục  ( MBA Ngọc Cục- 560 kVA)

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Bình Giang

14h30

Ngày 24/05

15h30

Ngày 14/05

Xã:

Xã Thúc Kháng : mất điện thôn Tào Khê  ( MBA Tào Khê- 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Bình Giang

15h30

Ngày 24/05

16h30

Ngày 14/05

Xã:

Xã Thúc Kháng : mất điện Bơm Thúc Kháng  ( MBA Bơm Thúc kháng 320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 31/5

1

Huyện Bình Giang

07h30

Ngày 29/05

08h30

Ngày 29/05

Xã:

Xã Thái Học : mất điện Thôn Sồi Cầu ( MBA Sồi Cầu - 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

08h30

Ngày 29/05

09h30

Ngày 29/05

Xã:

Xã Thái Học : mất điện Thôn Phú Khê ( MBA Phú Khê - 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

09h30

Ngày 29/05

10h30

Ngày 29/05

Xã:

Xã Hồng Khê : mất điện Thôn Bùi Khê ( MBA Bùi Khê- 320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

10h30

Ngày 29/05

11h30

Ngày 29/05

Xã:

Xã Hồng Khê : mất điện Thôn Trin Nữ ( MBA Trinh Nữ- 250 kVA)

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Bình Giang

14h30

Ngày 29/05

16h30

Ngày 29/05

Xã:

Xã Cổ Bì : mất điện Thôn Ô Xuyên  ( MBA Ô Xuyên 1 và 3 - 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

6

Thành Phố Chí Linh

06h00

09h30

- Mất điện một phần khu vực Xã Lê Lợi

Công tác theo kế hoạch

7

TP Hải Dương

08h00

      12h30

 

Mất điện Cty Sứ HD và 1 phần khu vực đường Điện Biên Phủ .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 1/6

1

Huyện Ninh Giang

08h30

09h00

Thôn Tam Tập xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

09h45

11h15

Thôn An Cúc xã Kiến Quốc

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

11h30

13h30

Thôn Đại Đồng xã An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

07h30

Ngày 29/05

14h30

Ngày 29/05

Xã:

Xã Long Xuyên  : mất điện Cánh Khăm ( MBA Cánh Khăm  - 500 kVA)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 2/6

1

Huyện Ninh Giang

08h30

10h30

Thôn Cẩm Bối xã Ứng Hoè

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

11h30

13h00

Thôn Ngọc Hoà xã Vĩnh Hoà

Công tác theo kế hoạch

Ngày 4/6

1

Huyện Kim Thành

03h00

03h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã:  Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh

* Công ty: Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Kim Thành

17h00

17h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã:   Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh

* Công ty: Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Kim Thành

03h00

03h20

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

Chuyển phương thức cấp điện

4

Huyện Kim Thành

17h00

17h20

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã:  Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

Chuyển phương thức cấp điện

5

Huyện Ninh Giang

08h00

11h00

Công ty George Glory

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Cẩm Giàng

05h00

12h20

C.ty: Cấp nước Ghẽ, Trường Cấp III, Cẩm Giàng

Xã: Tân Trường( TBA CQT Tràng Kỹ)

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Cẩm Giàng

05h00

07h00

10h00

12h00

05h20

07h20

10h20

12h20

C.ty: Hưng Phát(TBA Cờ Đỏ), Tiến Đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN (TBA Citicom), Đồng Bằng,

Xã: Cẩm Phúc (TBA Cờ Đỏ,

Chuyển phương thức

8

Huyện Cẩm Giàng

05h00

10h00

07h20

12h20

C.ty: Tân Phúc, Lâm Huy, Đông Húc ( TBA Lâm Huy 630), Vạn Đắc Phúc, Hợp lực cảng Việt, Chung Mo, Nước sạch Cẩm Phúc, Đồng Tâm

Xã: Cẩm Phúc ( CQT Nguyễn A, CQT Lê Xá, Nguyễn B, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A, Bơm Lê Vũ),

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Tứ Kỳ

5h00

5h10

TBA An Lại 2, TBA Bơm Đò Bía, TBA Thôn Mạc lộ 377E8.14ộ 377E8.14

Xã: Thôn An Lại, Thôn Mạc

 

10

Huyện Tứ Kỳ

7h00

7h10

TBA An Lại 2, TBA Bơm Đò Bía, TBA Thôn Mạc lộ 377E8.14ộ 377E8.14

Xã: Thôn An Lại, Thôn Mạc

 

11

Huyện Gia Lộc

05h00

07h00

- Các TBA khách hàng chuyên dùng: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trọng Thưởng, May Quang Minh, May Quang Minh, Phạm Thị Nhung, Hồng Quang, Công Trình 565
- Các TBA công cộng xã Đoàn Thượng

Công tác theo KH

12

Huyện Thanh Miện

05h30’

07h00’

16h00’

17h30’

 

05h50’

07h20’

16h20’

17h50’

 

- KH chuyên dùng gồm TBA : HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Nhữ Văn Hào

Chuyển phương thức cấp điện.

13

Huyện Thanh Miện

05h30’

16h00’

 

07h20’

17h50’

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Thôn Đại Đồng xã Lê Hồng.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Việt Nhật, Phạm Văn Toán, Alpha Group, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Nhữ Văn Hào

Công tác theo kế hoạch

14

Huyện Thanh Miện

06h30’

 

17h50’

 

- KH chuyên dùng gồm TBA :  May Việt Trí

Công tác theo kế hoạch

15

ĐIỆN LỰC NAM SÁCH

08h00

08h15

Cty:  Phú Nguyên, Thành Phát, Quảng Long Xương, May Wanna, May Hưng Thịnh, Bơm Hải Nam, Đại An Tín, Việt Trung, Phú Gia, Ya-AJM, Hanh Thúy, T-V-T, Trung Dũng,  An Nghĩa,

Xã: Đồng Lạc,

Công tác theo kế hoạch

16

TP Hải Dương

05h30

10h00

Mất điện khu vực dọc QL5A theo hướng HP-HN từ khu vực Đại đội thiết giáp đến Công ty Việt Á

Thực hiện công việc theo kế hoạch

17

TP Hải Dương

05h30

15h00

Mất điện khu vực dọc QL5A theo hướng HP-HN từ khu vực Công ty Tân Cương đến Công ty Taihee Vina

Thực hiện công việc theo kế hoạch

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 27/05/2023 10:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31