Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 21 TỪ NGÀY 22/05/2023 ĐẾN 28/05/2023

STT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 24/5

1

Huyện Bình Giang

07h00

08h00

 • Công ty Tiến Long mất điện TBA Tiến Long 320 KVA

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

08h00

09h00

 • Lữ Đoàn 214 mất điện TBA Lữ Đoàn 214 – 100 KVA

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

09h00

10h00

 • Xã Tráng Liệt mất điện khu vực KDC Tây Bắc( TBA KDC Tây Bắc 2 – 400 KVA)

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

10h00

11h00

 • Xã Tráng Liệt mất điện khu vực KDC Tây Bắc( TBA KDC Tây Bắc 3 – 400 KVA)

Công tác theo kế hoạch

5

 

Huyện Ninh Giang

 

05h30

 

14:00

- Xã: Nghĩa An; Đông Xuyên; Vạn Phúc; Ninh Hải, Hồng Dụ, Hiệp Lực.

- Công ty: Hộ KD Đào Văn Viển; TNHH MTV SenYing; May Việt Khang; TNHH XD & TM TDH Nam Dương;

 

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Kim Thành

07h30

11h30

* Xã:.  

* KH: TBA Nam Tài Q -1.500kVA ÎĐZ373E8.22.

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA Nam Tài Q -1.500kVA

7

Huyện Kim Thành

07h30

09h30

* Xã:.  TBA Cộng Hòa D - 400kVA ÎĐZ373E8.6

* KH:

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA Cộng Hòa D - 400kVA

8

Huyện Kim Thành

09h30

11h30

* Xã:.

* KH: TBA Đóng Tàu Thành Long B -630kVA ÎĐZ375E8.6

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA Đóng Tàu Thành Long B -630kVA

9

Huyện Thanh Miện

05h30’

14h00’

05h50’

14h20’

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Phù Tải, Đan Giáp, Võ Văn xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức cấp điện.

10

TP Hải Dương

05h00

06h45

 • Mất điện 1 phần khu vực Xã Nam Đồng

Thực hiện công việc theo kế hoạch

Ngày 25/5

1

Huyện Gia Lộc

06h00

10h30

- các TBA khách hàng chuyên dùng: Bệnh viện Nhi HD, Bệnh viện Thần Kinh, Cơ giới Phúc Tuấn, Chiếu sáng đường 62m số 3 + số 4, Trung tâm khoa học Công nghệ.

Công tác theo KH

2

Huyện Ninh Giang

08h00

09h30

 Nhà máy nước Quyết Thắng

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Ninh Giang

09h30

11h30

 Nhà máy nước Tân Hương

 

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

08h00

11h00

* Xã:.

* KH: TBA XiNan - 2x630kVA ÎĐZ375E8.6

ĐL Kim Thành thực hiện: Thay thế nâng công suất TI tại TBA XiNan - 2x630kVA

5

TP Hải Dương

06h00

10h30

 • Mất điện một phần khu vực Xã Liên Hồng

Thực hiện công việc theo kế hoạch

6

TX Kinh Môn

07h30

08h30

TBA Quang Trung 3 (Một phần xã Quang Thành)

Công tác theo .kế hoạch

7

TX Kinh Môn

08h30

09h30

TBA Hiệp Hòa 2 ( Một phần xã Hiệp Hòa )

Công tác theo .kế hoạch

8

TX Kinh Môn

09h30

10h30

TBA Lê ninh D ( Một phần xã Lê Ninh )

Công tác theo .kế hoạch

9

TX Kinh Môn

10h30

11h30

TBA Lê Ninh F ( Một phần xã Lê Ninh )

Công tác theo .kế hoạch

10

TX Kinh Môn

11h30

12h30

TBA Lê Ninh B ( Một phần xã Lê Ninh )

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 26/5

1

TX Kinh Môn

07h30

08h30

TBA Thất Hùng 1 (Một phần Phường Thất Hùng)

Công tác theo .kế hoạch

2

TX Kinh Môn

08h30

09h30

TBA Bạch Đằng 2 ( Một phần xã Bạch Đằng )

Công tác theo .kế hoạch

3

TX Kinh Môn

09h30

10h30

TBA Bạch Đằng C ( Một phần xã Bạch Đằng )

Công tác theo .kế hoạch

4

TX Kinh Môn

10h30

11h30

TBA Bạch Đằng D ( Một phần xã Bạch Đằng )

Công tác theo .kế hoạch

5

TX Kinh Môn

11h30

12h30

TBA Bạch Đằng 1 ( Một phần xã Bạch Đằng )

Công tác theo .kế hoạch

6

TX Kinh Môn

12h30

13h30

TBA Bơm Trạm Lộ ( Một phần xã Bạch Đằng )

Công tác theo .kế hoạch

7

TX Kinh Môn

08h00

12h00

TBA Huề Trì B ( Một phần Phường Huề Trì )

Công tác theo .kế hoạch

8

TX Kinh Môn

09h30

13h30

TBA Bích Nhôi A ( Một phần Phường Minh Tân )

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 27/5

1

Huyện Thanh Hà

06h00

10h00

Các xã: Thanh Hồng, một phần xã Thanh Quang.

Công ty may Đinh Trịnh Tú, Chiếu sáng cầu Thái Bình, NM nước Trường Thành.

Công tác kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

 

05:00

 

05:10

-Xã: Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội

- Cty: May Hải Anh;Glory;Minh Thái; Haichuang; Gạch Hưng Long;XNKTCTTL Ninh Giang

 

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

13:00

 

13:10

Chuyển phương thức cấp điện

3

Huyện Kim Thành

 

06h00

 

06h20

· ĐZ 373E8.23:

 * Xã:  Liên Hòa C+G

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà Chuyển PTVH

10h00

10h20

4

Huyện Kim Thành

06h00

 

17h20

 

ĐZ373 E8.22 từ Xt đến CD373-7/46 Kim Liên

* Xã:. Kim Liên, TT phú Thái

* KH:

CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, 560, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, , XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560,  BCH 700, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250, Hoàng Giang B 750, Hanogo 750, cọc ống Kiến Hoa Đất Việt 1250

 

ĐL Kim Thành công tác.

5

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ373 E8.22 sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD377-7/31 nhánh Kim Liên 5, CD22 Móc Lèo, CD92, CD372-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2

 

* Xã:. TT Phú Thái, Phúc Thành

* KH: Hoàng Trường 630,  Vận Tải Trường An 1500, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, , Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, , Nam Tài A 500, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, , Nam Tài Y 1000, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000, Vinh Phát 1600, Nam Tài Z 1000

Chuyển PTVH ( Thao tác  CD373-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2 )

17h00

17h20

6

Huyện Kim Thành

06h00

 

06h20

 

ĐZ 372 E8.6:

* Xã: Tuấn Hưng I+F, Cam Đông 2

* Công ty: Vĩnh Lộc, Than Việt Phát

 

17h00

17h20

7

Huyện Thanh Miện

05h00’

 

13h00’

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Phù Tải, Đan Giáp, Võ Văn xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Công tác theo kế hoạch

8

TP Hải Dương

06h00

12h00

 • Mất điện một phần khu vực Phường Bình Hàn, Phường Việt Hòa. Dọc Đường QL5A  theo hướng HP-HN Ngã Tư 559  đến Ngã Tư Minh Ngọc

 

Thực hiện công việc theo kế hoạch

9

TP Hải Dương

05h30

05h50

 • Mất điện một phần khu vực Phường Bình Hàn, Phường Nhị Châu. Dọc Đường QL5A theo hướng HP-HN từ Cầu Phú Lương đến Ngã Tư 559 

 

Chuyển PTVH

10

TP Hải Dương

12h30

12h50

11

Thành Phố Chí Linh

05h00

14h00

- Mất điện một phần khu vực phường Hoàng Tân, phường Bến Tắm, xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám.

Công tác theo kế hoạch

12

TX Kinh Môn

06h00

06h20

Công ty: Thành Dũng, Minh Tuấn, Phú Hưng, Long Thành.

Công tác theo .kế hoạch

17h00

17h20

 

 

Ngày 28/5

1

Huyện Cẩm Giàng

07h00

10h00

C.ty:,ANT , UMC 2, Chi Hua, Jaguar, Pegasus, Đinh ốc vít Evegreen, Mascot, Uniden VN, SanKyu, Yas Real Estate VN, Valqua, VIFON, Khung nhà thép SBC, ABSFIL VINA, ZUNOW, SanSei, Jupiter, Minh Phú, Leong Hup, Showa valve, Three coler stone (TCS), Xử lý nước thải KCN Tân Trường,

Xã: Tân Trường (TBA Thôn Phú Xá)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

05h00

11h20

ĐZ377E8.22 ÷ CD377-7B/01 (LL377-375E8.22), CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1, CD373-7/07 nhánh Kim Liên 3, CD377-7/31 nhánh Kim Liên 5, CD377-7/34 nhánh Kim Liên 1, CD377-7/01 nhánh Bơm Đại Đức

* Xã:.Kim liên,Kim Anh, Kim Tân, Đống Cẩm, Kim Tân, Tam Kỳ .

* KH: Cấp nước Kim Tân 100 Tuấn Tú 630, Tân An 500, QC PKKQ 50, XD Hà Nội 1250, Nam Tài U 750, Nam Tài H 1500, Nam Tài V 2000,

 

ĐL Kim Thành công tác

3

Huyện Kim Thành

05h00

05h20

Chuyển phương thức ĐZ377E8.22 từ sau CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1 ÷ CD373-7/02 nhánh An Thái 1

* Xã:.  .

Văn Chúc B 560, Kim Anh D 560, Kim Anh B 560, Quyết Thắng 630

* KH:

 

ĐL Kim Thành công tác

11h00

11h20

4

Huyện Kim Thành

04h45

05h00

Chuyển phương thức ĐZ377E8.22 từ sau CD377-7/01 nhánh Bơm Đại Đức ÷ CD375-7/146 Đình Giọng

* Xã:.Tam kỳ, Đại Đức

* KH: Minh Trường Sơn 560, Thái Dương 1000 Vụ Hát Tường A+B+C,

 

ĐL Kim Thành công tác

11h15

11h30

5

Huyện Kim Thành

04h45

05h00

ĐZ375E8.22 từ sau  Rec375/54 Kim Đính- Hết

* Xã:.

Kim Đính, Đại Đức, Đồng Cẩm, Liên Hòa, Bình Dân

* KH: Bùi Văn Tam 250, , Đồng Văn Nhượng 400 VLXD Bình Dân A+B 630, Mạnh Ngân A 1250, Giày Victory 2*2500 Trần Thị Oanh 320, Trường Thịnh Phát 1000, Thái Nguyên 320, Trần Thị Nga 560, Nguyễn Văn Lớn 630, Dại An 320

 

ĐL Kim Thành công tác

11h15

11h30

6

TP Hải Dương

06h00

10h00

 • Mất điện khu vực dọc QL5A theo hướng HP-HN từ khu vực Đại đội thiết giáp đến Công ty Việt Á

Thực hiện công việc theo kế hoạch

7

TP Hải Dương

06h00

15h00

 • Mất điện khu vực dọc QL5A theo hướng HP-HN từ khu vực Công ty Tân Cương đến Công ty Taihee Vina

Thực hiện công việc theo kế hoạch

8

TX Kinh Môn

05h30

11h00

Công ty: Cường Thịnh, TH Phú Thịnh, Mỏ Đá Thống Nhất, Tân Sơn Cơ Giới, Tân Đông, Ánh Hồng, MTV-9, Áng Bát, VT Minh Tuấn, Thanh Quyết, Bùi Minh Ngọc.

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 29/5

1

Huyện Bình Giang

07h30

Ngày 29/05

08h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Trạm Bơm Tân Hồng- xã Tân Hồng ( MBA Bơm Tân Hồng- 320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Bình Giang

08h30

Ngày 29/05

09h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch A- 320 kVA)

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Bình Giang

09h30

Ngày 29/05

10h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch B- 400 kVA)

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Bình Giang

10h30

Ngày 29/05

11h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch 3 - 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Bình Giang

14h30

Ngày 29/05

15h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Bình Minh : mất điện Khu vực Thôn Tân Phong - xã Bình Minh  ( MBA Tân Phong C - 180 kVA)

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Bình Giang

15h30

Ngày 29/05

16h30

Ngày 29/05

Xã:

 • Xã Tân Hồng : mất điện Khu vực Thôn Mộ Trạch - xã Tân Hồng ( MBA Mộ Trạch 2 - 400 kVA)

Công tác theo kế hoạch

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 22/05/2023 04:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31