Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 20 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 16/5

1

Huyện Kim Thành

08h00

16h00

ĐZ 375 E8.6 ĐZ nhánh Bãi Mạc BÎ375E8.6

* Xã:. TBA Bãi Mạc B

* KH:

ĐL Kim Thành thực hiện sửa chữa 5S TBA Bãi Mạc B

2

Huyện Ninh Giang

11h30

13h30

Xã:Thôn Tân Hợp xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

11h30

13h00

TBA An Nhân 2 - 320 kVA lộ 373E8.13

Xã: thôn An Nhân

Công tác theo KH

Ngày 17/5

1

Huyện Nam Sách

07h30

09h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng:

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   Nam Trung

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

07h30

09h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng:

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   Hợp Tiến

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

09h00

10h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng:

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   thôn Ngô Đồng - Nam Hưng

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Nam Sách

10h30

12h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng:

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   thôn Linh Xá, Ngô Đồng - Nam Hưng

Công tác theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

07h00

12h00

 

Mất điện 1 phần khu vực phía Tây Nam Cường .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

6

Huyện Kim Thành

08h00

11h00

* Xã:.

* KH: TBA Lê Vũ Long -560kVA

ĐL Kim Thành thực hiện thay thế và nâng công suất TI tại TBA Lê Vũ Long -560kVA

Ngày 18/5

1

TP Hải Dương

08h30

17h00

Mất điện một phần khu vực Thôn Phú Tảo .

Thực hiện công việc theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

06h00

09h30

 • Mất điện khu vực Thôn Chùa Thượng .

 

Thực hiện công việc theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Miện

06h30’

 

12h20’

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Thôn Thọ xuyên, Trại Mới xã Lam Sơn, thôn Thúy Lâm, Đào Lâm xã Đoàn Tùng.

 • - KH chuyên dùng gồm TBA : Leotech,  Alpha Group, HTX Dịch Vụ Điện xã Hồng Quang, Nhữ Văn Hào

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Thanh Miện

06h30’

12h00’

 

06h50’

12h20’

 

- Mất điện KH sinh hoạt : Thôn Đại Đồng xã Lê Hồng.

 • - KH chuyên dùng gồm TBA :  May Việt Trí, Việt Nhật, Phạm Văn Toán.

Chuyển phương thức cấp điện.

5

Huyện Thanh Miện

06h30’

12h00’

 

06h50’

12h20’

 

- Mất điện KH sinh hoạt:  Xã Tân Trào, thôn Phạm Tân, Phạm Xá, Vũ Xá, Văn Xá xã Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm TBA : Vũ Văn Quảng.

 •  

Chuyển phương thức cấp điện.

Ngày 19/5

1

Huyện Nam Sách

08h30

11h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng:

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Khu Nguyễn Văn Trỗi, TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

08h30

11h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Điện lực Nam Sách

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  

Công tác theo kế hoạch

Ngày 20/5

3

TX Kinh Môn

 

     06h00

 

09h30

Xã: Khu Tử Lạc: TBA Tử Lạc A, B, C, D

Cty: Nhật Hà, Lê Văn Khánh 1, 2, Tân Hà Kiều, AN Bình, Tân Phú Xuân, Đức Dương, Phúc Cường An, Bắc Trung Hải, Tiến Trung, XM Hoàng Thành 1000kVA

Công tác theo kế hoạch

4

TX Kinh Môn

06h00

15h00

Xã: Khu Tử Lạc: TBA Tử Lạc A, B, C, D

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

06h00

06h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Phạm thị mười; Đoàn Văn Khắp, Đức Thịnh, FBA, Nguyễn ĐÌnh Tuân, Hoàng Long Đức, Lưu Thị Tám, Cấp nước 160; Thi công cầu Hàn, XNKT CT Thủy Lợi Nam Sách, Tiểu đoàn 214, Trong anh, nước sạch thanh sơn, k98, Đông Hòa, Minh Hương, Estar blighting, Ngọc Vũ, Đông Bắc, Kho K98, Nguyễn Văn Công, F&G, Bệnh viện ĐK Nam Sách, Hoàng Thanh, Thuế Nam Thanh, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh.

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   Hồng Phong, Nam Hồng, An Sơn, Minh Tân, An Thượng, An Lâm, Phú Điền, Cộng hòa, TT Nam Sách, Ái Quốc.

Chuyển phương thức cấp điện

6

Huyện Nam Sách

06h00

07h30

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Nam Khê

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   Hồng Phong

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Nam Sách

07h30

07h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Minh Hiệp, Nam Khê

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   Hồng Phong, An Sơn, Minh Tân,.

Chuyển phương thức cấp điện

8

Huyện Nam Sách

06h00

09h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Cty Nước sạch số 11, Tú nhận, Chuyue bliter vn, điện tử lihua, Bình An, Dinh dưỡng, Trung Dũng, Điện an lâm, Điện Hà Hanh, Đại An Tín, Thành Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   Đồng Lạc, An Lâm, TT Nam Sách

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Nam Sách

09h30

09h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Phạm thị mười; Đoàn Văn Khắp, Đức Thịnh, FBA, Nguyễn ĐÌnh Tuân, Hoàng Long Đức, Lưu Thị Tám, Cấp nước 160; Thi công cầu Hàn, XNKT CT Thủy Lợi Nam Sách, Tiểu đoàn 214, Trong anh, nước sạch thanh sơn, k98, Đông Hòa, Minh Hương, Estar blighting, Ngọc Vũ, Đông Bắc, Kho K98, Nguyễn Văn Công, F&G, Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Nam Khê, Bệnh viện ĐK Nam Sách, Hoàng Thanh, Thuế Nam Thanh, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh.

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:   Hồng Phong, Nam Hồng, An Sơn, Minh Tân, An Thượng, An Lâm, Phú Điền, Cộng hòa, TT Nam Sách, Ái Quốc.

Chuyển phương thức cấp điện

10

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ 377 E8.6

* Xã:. Lai Vu

* KH: TBA chợ Lại Vu

Chuyển phương thức cấp điện

11

Huyện Kim Thành

09h30

09h50

ĐZ 377 E8.6

* Xã:. Lai Vu

* KH: TBA chợ Lại Vu

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 21/5

1

Huyện Nam Sách

06h30

06h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Thắng, Oriental sport, Bê tông THăng Long, Young Jin Flex, Toàn Cầu (NM Giấy), Việt Hòa, Hồng Thịnh, Nguyệt Linh, F Man, Cientex, Viotex, Nhân Hăng, BSE, Q&T, Dinh Dưỡng CNC, Trường Giang, Thành Đạt, Long Hưng, Điện cơ 1991, Phương Đông, Nguyễn Thị NHỡ, Xăng dầu Ba Hàng, Châu Á Thái Bình Dương, Anh Quân, Richsland, Thái Bình Dương, Phú HẢi, Trung Tuấn, Trường Hàng Giang, Tuấn Giang, Tầu QUốc, Chu Văn Qua, Chi cục Kiểm lâm, Cường Thịnh 68,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Đồng Lạc, P Nam Đồng, Ái Quốc

Chuyển phương thức cấp điện

2

Huyện Nam Sách

10h30

10h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Thắng, Oriental sport, Bê tông THăng Long, Young Jin Flex, Toàn Cầu (NM Giấy), Việt Hòa, Hồng Thịnh, Nguyệt Linh, F Man, Cientex, Viotex, Nhân Hăng, BSE, Q&T, Dinh Dưỡng CNC, Trường Giang, Thành Đạt, Long Hưng, Điện cơ 1991, Phương Đông, Nguyễn Thị Nhỡ, Xăng dầu Ba Hàng, Châu Á Thái Bình Dương, Anh Quân, Richsland, Thái Bình Dương, Phú Hải, Trung Tuấn, Trường Hàng Giang, Tuấn Giang, Tầu QUốc, Chu Văn Qua, Chi cục Kiểm lâm, Cường Thịnh 68,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Đồng Lạc, P Nam Đồng, Ái Quốc

Chuyển phương thức cấp điện

3

TP Hải Dương

06h30

10h30

Mất điện khu vực Xã Tiền Tiến ,

Công tác theo kế hoạch

4

TP Hải Dương

06h10

06h30

Mất điện Khu vực Thôn Du Tái , Cập Nhất , Quyết Thắng

Công tác theo kế hoạch

5

TP Hải Dương

10h30

10h50

Mất điện Khu vực Thôn Du Tái , Cập Nhất , Quyết Thắng

Công tác theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

06h30

10h30

Mất điện khu vực Tiền Tiến , Cập Nhất

Công tác theo kế hoạch

7

TP Hải Dương

06h10

06h30

Mất điện khu vực Thôn Phú Lương , Nam Đồng, Nhân Nghĩa ,Tân Lập, Khánh Hội

Công tác theo kế hoạch

8

TP Hải Dương

10h30

10h50

Mất điện khu vực Thôn Phú Lương , Nam Đồng, Nhân Nghĩa ,Tân Lập, Khánh Hội

Công tác theo kế hoạch

9

TP Hải Dương

05h30

06h15

Mất điện khu vực Triển Lãm

Công tác theo kế hoạch

10

TP Hải Dương

12h15

13h00

Mất điện khu vực Triển Lãm

Công tác theo kế hoạch

11

TP Hải Dương

05h30

13h00

Mất điện khu vực Phố Phạm Ngũ Lão, Ngã Sáu

Công tác theo kế hoạch

12

TP Hải Dương

05h15

05h30

Mất điện khu vực Võ Thị Sáu, Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Dũ , Chương Dương và 1 phần khu Phía Đông Nam Cường .

Mất điện TBA chuyên dùng : Truyền Hình 1, NGân Hàng NN, Kho Bạc, Tòa Nhà Vittel, Sở Tài Chính, NH Á Châu, TTVH Xứ Đông

Công tác theo kế hoạch

13

TP Hải Dương

13h00

13h20

Mất điện khu vực Võ Thị Sáu, Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Dũ , Chương Dương và 1 phần khu Phía Đông Nam Cường .

Mất điện TBA chuyên dùng : Truyền Hình 1, NGân Hàng NN, Kho Bạc, Tòa Nhà Vittel, Sở Tài Chính, NH Á Châu, TTVH Xứ Đông

Công tác theo kế hoạch

14

TP Hải Dương

04h45

05h00

 • Mất điện khu vực : cầu Cốn, Tam Giang, Ngọc Uyên, Lê Viết Hưng, Trường Bắn, Phú Lương Phường Ngọc Châu

 Mất điện TBA chuyên dùng : DN Thăng Long 2, DN Tiến Dũng .

Công tác theo kế hoạch

15

TP Hải Dương

13h45

14h00

 • Mất điện khu vực : cầu Cốn, Tam Giang, Ngọc Uyên, Lê Viết Hưng, Trường Bắn, Phú Lương Phường Ngọc Châu

 Mất điện TBA chuyên dùng : DN Thăng Long 2, DN Tiến Dũng .

Công tác theo kế hoạch

16

Huyện Cẩm Giàng

06h00

10h20

Cty: Khuôn mẫu Nhật Minh

Xã: Cẩm Phúc Thôn Hoà Tô, Hoàng Xá

Công tác theo kế hoạch

17

Huyện Kim Thành

06h00

17h00

ĐZ373 E8.22 từ Xt đến CD373-7/46 Kim Liên

* Xã:. Kim Liên, TT phú Thái

* KH:

CS Cầu Thái 100, Nam Tài I 1500, Nam Tài T 1500, Nam Tài K 2000, Nam Tài M 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, 560, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Huy Văn F, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, , XD Kim Lương 25, Yvone 800, Huy Hoàng 800, Phúc An B 560,  BCH 700, Đóng tàu Hoàng Gia A 1250, Hoàng Giang B 750, Hanogo 750, cọc ống Kiến Hoa Đất Việt 1250

ĐL Kim Thành công tác.

18

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ373 E8.22 sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD377-7/31 nhánh Kim Liên 5, CD22 Móc Lèo, CD92, CD372-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2

* Xã:. TT Phú Thái, Phúc Thành

* KH: Hoàng Trường 630,  Vận Tải Trường An 1500, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, , Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, , Nam Tài A 500, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, , Nam Tài Y 1000, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000, Vinh Phát 1600, Nam Tài Z 1000

Chuyển PTVH ( Thao tác  CD372-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2 )

19

Huyện Kim Thành

17h00

17h20

ĐZ373 E8.22 sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD377-7/31 nhánh Kim Liên 5, CD22 Móc Lèo, CD92, CD372-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2

* Xã:. TT Phú Thái, Phúc Thành

* KH: Hoàng Trường 630,  Vận Tải Trường An 1500, Nam Tài P 1500, Nam Tài o 1500, Nam Tài L 1500, Nam Tài S 1500, Nam Tài R 1500, Nam Tài Q 1500, Cơ khí Thắng Lợi 320, Nam Tài G 1000, Nam Tài E 1500, InJaViNa 630+400, Nam Tài C 1000, May Đông Tài 1500, Nam Tài B 1000, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, , Nhà Máy NC Phú Thái 180 A, Nhà Máy NC Phú Thái 180 B, Viễn Thông KT 50, , Nam Tài A 500, Hưng Long B 320, Nam Tài X 2000+1000, , Nam Tài Y 1000, Nam Tài F 1000, Nam Tài D 2000, Vinh Phát 1600, Nam Tài Z 1000

Chuyển PTVH ( Thao tác  CD372-7/09 nhánh Cầu Phú Thái 2 )

20

Huyện Kim Thành

06h00

06h20

ĐZ 370 E8.6:

* Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt..

* Công ty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên A, Lê Vũ Long, Nguyễn Quốc Tuấn

Chuyển PTVH ( Thao tác  CD372-7/09  Cầu Phú Thái 2 )

21

Huyện Kim Thành

17h00

17h20

ĐZ 370 E8.6:

* Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt..

* Công ty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên A, Lê Vũ Long, Nguyễn Quốc Tuấn

Chuyển PTVH ( Thao tác  CD372-7/09 Cầu Phú Thái 2 )

22

Huyện Kim Thành

06h30

06h50

· ĐZ 373E8.23:

 * Xã:  Liên Hòa

* KH: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà Chuyển PTVH

23

Huyện Kim Thành

10h30

10h50

ĐZ 373E8.23:

 * Xã:  Liên Hòa

* KH: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà Chuyển PTVH

24

Huyện Thanh Miện

05h30’

14h00’

05h50’

14h20’

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Thanh Giang và toàn bộ xã Hồng Phong.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : Nhà Máy Nước, Nhà Máy Nước 1, Tự Dùng Bơm My Động.

Chuyển phương thức cấp điện.

25

Huyện Ninh Giang

 

 

 

 

05h30

 

 

 

 

09h00

 

-Xã: Nghĩa An; Đông Xuyên;Tân Phong;Hồng Phúc;Hưng Long;Văn Hội

- Cty: Gạch Vạn Phúc;Đào văn Vinh;Đào Văn Viển; Đoàn Văn Bao;Nguyên Hồng; Đắc Trần; May Hải Anh;Glory;Minh Thái; Haichuang; Gạch Hưng Long;XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

26

Huyện Ninh Giang

 

05h30

 

14:00

- Xã: Nghĩa An; Đông Xuyên;Tân Phong;Hồng Phúc.

- Cty: Gạch Vạn Phúc;Đào văn Vinh;Đào Văn Viển; Đoàn Văn Bao;Nguyên Hồng;Đắc Trần.

 

Công tác theo kế hoạch

27

Huyện Ninh Giang

 

07:30

      

        09:30

 

- Cty: Tân Long

Công tác theo kế hoạch

28

Huyện Ninh Giang

 

09:30

 

 

11:30

 

- Cty: Gia Bảo 2

 

Công tác theo kế hoạch

29

Huyện Ninh Giang

06:45

06:55

 

- Xã: Nghĩa An

- Cty:Đến Vân;Vạn Sơn;Như Ý

 

Chuyển phương thức cấp điện

30

Huyện Ninh Giang

13:30

13:40

 

- Xã: Nghĩa An

- Cty:Đến Vân;Vạn Sơn;Như Ý

 

Chuyển phương thức cấp điện

31

Huyện Thanh Hà

06h30

10h30

Công ty: Ceraglas, Nguyễn Văn Khanh, Công ty nước sạch Hải Dương, Việt Tiến TH, Hải Hà, Hùng Cường HC, Hùng Cường TH, Công ty MaKaLot.

Công tác kế hoạch

32

Huyện Thanh Hà

06h30

06h45

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thị trấn Thanh Hà, một phần xã Cẩm Chế, Tân An, An Phượng, Thanh Hải, Thanh Quang.

Công ty: Công ty XD Phượng Hoàng, Tân Phát, Đinh Trịnh Dinh, Đài VT Thanh Hà, Chi cục Thuế, Kho Bạc huyện, TT Y tế huyện Thanh Hà, Nguyễn Văn Hiếu, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc An, cầu Hợp Thanh, chiếu sáng cầu Thái Bình, nước sạch Trường Thành, may Đinh Trịnh Tú, may TBT 1, nhà máy nước sạch Thanh Hải, huyện Uỷ Thanh Hà, Hà Hải (Thanh Cường), Công ty TNHH Hoài Sơn, Công ty TNHH Chang Chuang, xốp Phúc Cường, Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, nước sạch Thanh Bính, HTX điện Thanh Cường, Tuấn An..

Chuyển phương thức

33

Huyện Thanh Hà

10h30

10h45

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thị trấn Thanh Hà, một phần xã Cẩm Chế, Tân An, An Phượng, Thanh Hải, Thanh Quang.

Công ty: Công ty XD Phượng Hoàng, Tân Phát, Đinh Trịnh Dinh, Đài VT Thanh Hà, Chi cục Thuế, Kho Bạc huyện, TT Y tế huyện Thanh Hà, Nguyễn Văn Hiếu, UBND huyện 1+2, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc An, cầu Hợp Thanh, chiếu sáng cầu Thái Bình, nước sạch Trường Thành, may Đinh Trịnh Tú, may TBT 1, nhà máy nước sạch Thanh Hải, huyện Uỷ Thanh Hà, Hà Hải (Thanh Cường), Công ty TNHH Hoài Sơn, Công ty TNHH Chang Chuang, xốp Phúc Cường, Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, nước sạch Thanh Bính, HTX điện Thanh Cường, Tuấn An..

Chuyển phương thức

34

Huyện Tứ Kỳ

07h00

13h00

Cắt điện ĐZ 373E8.19 từ sau CD373-7/126 đến CD373-7/148 đến CD08 Cầu Yên.

Xã: Chisd Minh, TT Tứ Kỳ

Công ty: Hoàng Minh, THPT Tứ Kỳ, NS Đông Kỳ

Công tác theo KH

Ngày 22/5

1

Huyện Kim Thành

08h00

09h00

* Xã:. TBA Ngũ Phúc F.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

2

Huyện Kim Thành

09h00

10h00

* Xã:. TBA Ngũ Phúc A.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

3

Huyện Kim Thành

10h00

11h00

* Xã:. TBA Ngũ Phúc B.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

4

Huyện Kim Thành

11h00

12h00

* Xã:. TBA UB Huyện A.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

5

Huyện Kim Thành

13h30

14h30

* Xã:. TBA  Phương Duệ B.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

6

Huyện Kim Thành

14h30

15h30

* Xã:. TBA Việt Hưng A.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

7

Huyện Kim Thành

15h30

16h30

* Xã:. TBA bơm Tuấn Hưng.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

Ngày 23/5

1

Huyện Kim Thành

08h00

09h00

* Xã:. TBA Tuấn Hưng D.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

2

Huyện Kim Thành

09h00

10h00

* Xã:. TBA Kim Lương G.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

3

Huyện Kim Thành

10h00

11h00

* Xã:. TBA Kim Lương H.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

4

Huyện Kim Thành

11h00

12h00

* Xã:. TBA UB Huyện B.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

5

Huyện Kim Thành

13h30

14h30

* Xã:. TBA Cống Khê 1.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

6

Huyện Kim Thành

14h30

15h30

* Xã:. TBA Phố Ga B.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

7

Huyện Kim Thành

15h30

16h30

* Xã:. TBA Cổ Dũng B.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

Ngày 24/5

1

Huyện Kim Thành

08h00

09h00

* Xã:.  TBA Kim Tân A.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

2

Huyện Kim Thành

09h00

10h00

* Xã:. TBA Bơm Kim Tân.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

3

Huyện Kim Thành

10h00

11h00

* Xã:. TBA Cẩm La B

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

4

Huyện Kim Thành

14h00

15h00

* Xã:. TBA Minh Tiến 2.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

5

Huyện Kim Thành

15h00

16h00

* Xã:. TBA Bưu Điện Đồng Gia.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

6

Huyện Kim Thành

17h00

18h00

* Xã:. TBA Bơm Tam Kỳ.

* KH:

Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA

 

 

 

TAGS:
Tác giả: Theo Trung tâm ĐKX Hải Dương ; xuất bản: 16/05/2023 02:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31