Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 18 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 04/5

1

Huyện Gia Lộc

07h30

12h00

 

 • TBA: Hội Xuyên, Hội Xuyên 2, Thị Trấn 10, Thị Trấn 11.

 

Công tác theo KH

2

Huyện Tứ Kỳ

08h30

11h30

TBA Trạch Lộ 3 - 180 kVA lộ 375E8.19

Xã: thôn Trạch Lộ

Cty:

 

Công tác theo KH

Ngày 05/5

1

TX Kinh Môn

08h00

11h30

Xã: Lê Ninh (TBA Lê Ninh A)

 

Công tác theo .kế hoạch

09h30

12h30

Xã:  Phường An Phụ (TBA Huề Trì E)

08h00

13h30

Xã: Hoàng Sơn (TBA Hoành Sơn C)

2

Huyện Gia Lộc

07h30

12h00

 • Xã: Thống Nhất, Yết Kiêu huyện Gia Lộc.

Xã Liên Hồng – TP Hải Dương.

Công tác theo KH

Ngày 06/5

1

Huyện Thanh Miện

 

08h00

 

 

14h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần Thị Trấn Thanh Miện

Công tác theo kế hoạch

 

08h00

 

 

14h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Một phần thôn Thọ Xuyên xã Lam Sơn

Công tác theo kế hoạch

2

TX Kinh Môn

06h00

12h30

Xã: Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn C, Hiệp Sơn E).

Cty: Trường KM 2, Thép An Bình, Hoa Dương, Cty CPTM&VT Thái Hà, Công ty CPTM&VT Thái Hà 1,  Vinfast.

 

 

Công tác theo .kế hoạch

3

Thành Phố Chí Linh

06h00

17h00

- Mất điện một phần khu vực phường Hoàng Tân, phường Cộng Hòa, phường Bến Tắm, xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám.

Công tác theo kế hoạch

14h00

17h00

- Mất điện một phần khu vực phường Hoàng Tân, Hoàng Tiến

4

TP Hải Dương

07h30

12h30

Mất điện một phần khu vực Khu An Phú, Phường Tân Bình, TP Hải Dương

Thực hiện công việc theo kế hoạch

13h00

17h00

Mất điện một phần khu vực Vạn Lộc Tây Nam Cường

5

Huyện Tứ Kỳ

06h00

16h00

Cắt điện ĐZ 375E8.19 từ sau CD375-7B/52 đến hết

Xã: Hà Thanh, Hà kỳ, Tiên Động, Minh Đức

Công ty: Việt Thanh, Đỗ Hữu Vang, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, NMN Minh Đức

Công tác theo KH

Ngày 07/5

1

Huyện Kim Thành

06h00

16h20

· ĐZ371E8.22:

 * Xã:  Kim Xuyên, Phúc Thành, Kim Anh.

* Công ty: Tuabin T1+3+5, Quỳnh Khê C 560, Trung Kiên B+C 1000+1500, Trung Kiên D 1500+2000, Đoàn Kết 320, Phú Thành 750, XD Phú Thái 50, Cường Ngoan 560, Anh Tuấn 250, Nhật Nam 250, Bệnh Viện KT 630, , Phúc Sơn KT 320, Trung Kiên B, Thiện Đáp C 630, Kho Bạc Kim Thành 5

Công ty TNHH phát triển năng lượng TNT Hà Nội thi công công trình SCL năm 2023

06h00

16h20

·  ĐZ374E8.6 :

* Xã: Thượng Vũ, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên.

* Công ty:  Nếm Thơm, Trần Công Quyền, Bắc Bình, Vinaso, Nguyễn Văn Nam, Phân bón Sơn Trang, APT Serraphin A+B, Nhà máy xử lý rác thải A+B, Trần Công Quynh, Nguyễn Quang Kiên. Huy Văn A 400, , RiCo 560, Thượng Vũ E 250, , Bùi Đình Tú 400, Mai Hương 250, Mạnh Hoạch A 100, Bơm úng Quảng Đạt B, Viet Home 630, May Mặc NKD 630, , Trần Đình Trọng 400, Bùi Đình Tú 250, Huy Văn B 400, Bơm úng Quảng đạt A 560, , Trần Đình Trọng 2 400, Bùi Đình Tú 3 630

Công ty TNHH phát triển năng lượng TNT Hà Nội thi công công trình SCL năm 2023

06h00

09h20

* ĐZ 375E8.6:

* Xã:  Cộng Hòa, Tuấn Việt, Cổ Dũng, Kim Xuyên, Phúc Thành.

* Công ty:, LiLaMa10 630+400, Sunrong 1000+1500, Cổ Dũng F 630, Chợ Cổ Dũng 560, Cộng hòa B 400, Việt Đông 1500, Nông Sản Tân Phú 400, Xi Nan 630 + 630, Hữu Hùng 180, TT GDTX 180, CSQL5 Cổ Dũng 30, Nguyễn Danh Lĩnh 180, Mạnh Hoạch B 50, CSQL5 Tuấn Hưng 30, Cảnh My A 630, Cảnh My B 800, Phương Duệ B 180, Nguyễn Văn Biên 560, Phương Duệ A 560, Bao bì Toàn Cầu 560, Vững Mạnh 160, XD Trung Kiên A 50, Lilama Mis 630, Thành Long A 180, Đóng Tàu Thành Long 630, Bùi Văn Khánh 250, Thành Long D 560, Đóng Tàu Thành Long B 630, Nguyễn Quỳnh Hương 250, Thành Long B 560, Thành Long E 630, Long Sơn 750, Việt Phát A+B 800, Hợp Nhất 320, XM Thành Công 2*560+1000+630+1200, Nguyễn Thị Thịnh 630, Cường Phương 180, Phan Vũ A 1250, Chung JYE 2*2000, CTY NƯỚC SẠCH VỆ SINH NÔNG THÔN, Thành Nghĩa New 400, Long Sơn B, LiLaMa 10 B 630XNK Phú Thái 250, Khánh Hòa VN Phan Vũ B 1000, Thành Long C 560, Bao bì An Phát 250, An Đại Phát 250, Hải Hà 560.

Công ty TNHH phát triển năng lượng TNT Hà Nội thi công công trình SCL năm 2023

06h00

16h20

* ĐZ 375E8.6 Nhánh Việt Hưng A:

* Xã: Tuấn Việt.

* Công ty:  Bơm Việt Hưng (750+320)

ĐL Kim Thành thực hiện công việc SCTX năm 2023

2

Huyện Bình Giang

06h00

11h00

 

06h20

11h20

 

*  Cty :

 • - Cty Dệt Văn Giang, Cty Sơn KOVA, Cty Lục Nam, Huy Hoàng, Ngọc Khánh, Cty Clark, Cty Phúc Khang, Cty CP MT Tình ThươngTT Y Tế Bình Giang Cty Sun Flower, Cty Tiến Long, Chăn nuôi Hoa Kỳ, Cấp nước sạch Bình Giang, Nữ Đoàn 214, Khoa Bạc Bình Giang, Thuận Thiện Thành, Bưu Điện Sặt, Huy Hoàng, Gia Anh, Tình Thương, Minh Đức B, Tuấn Linh, Tuấn Linh 2, Công ty cổ phần SQ PLASTICS, Công ty TNHH HANSUNG GLOBAL VINA, Lâm Phúc, Paising, Ngọc Khánh, Chi cục Thuế, Kết cấu thép 568, Công ty TNHH Greenyellow Smart Solutions Việt Nam, Công ty cổ phần One Distribution Network, Ô tô Nguyên, Cty Serin, XN Đại Địa, Công ty TNHH SHINIH Việt Nam - CN Hà Nội, Công ty TNHH BST, Cty HTX Lương Ngọc, Minh Đức A ( ĐL Hưng Yên

 

*  Xã

 • - Mất điện một phần xã  Vĩnh Hồng, Tân Hồng,Thúc Kháng
 • - Một phần TT Sặt : ( TBA  KDC Sặt 1,2,3, Sặt C, Ấp Thanh Bình, Sặt F - Khối cơ quan Huyện Bình Giang )

 

Chuyển PT cấp điện

14h00

 

16h20

 

 • *  Cty :
 • - Cty Huy Hoàng, Lâm Phúc , Môi Trường Tình Thương, Minh Phúc, Cty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Quang Anh, Dệt Văn Giang, Cty HTX Lương Ngọc
 •  
 • *  Xã
 • - Thôn Châu Khê, Tranh Ngoài, Lương Ngọc xã Thúc Kháng
 • - một phần thôn My Cầu xã Tân Hồng
 •  

 

Công tác theo kế hoạch

06h00

15h00

 

09h20

16h50

 

 • *  Cty :
 • - Cty Quang Thuận, Bắc Hải, Hưng Phú, Phạm Văn Nhân, Việt Mỹ, Đông Phát, Thuận Lợi, Trường Quân Sự, CK Trần Hưng Đạo
 •  
 • *  Xã
 • - Một phần thị Trấn Kẻ Sặt (( TT Sặt + Tráng Liệt )

 

Công tác theo kế hoạch

06h00

 

16h50

 

 • *  Cty : Cty Hưng Phú, Quang Thuận

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

04h00

17h50

Công ty: SUNTEL ,SamSong

 

Thay thế HCC bằng các tủ RMU

04h00

17h30

04h20

17h50

Công ty : PTHT Đại An, Xử lý nước thải 400kVA

Chuyển phương thức vận hành

06h00

11h00

09h20

11h20

Công ty:  Toàn Mỹ, Giai Mỹ, YIHONG(Vũ Thị Hiền), Sợi Ôn Châu Việt Nam (TBA TAEYANG), Vạn Xuân, Nam Phát, Cao su PT  (TBA Minh Phát), Thuận Phát, Việt Phát, Danh Khoa(TBA Thượng Khuông), CSSX Đức Quang(TBA Thượng Khuông), Công ty Tây Bắc(TBA Thượng Khuông), Khuôn Mẫu TVHE(TBA Thượng Khuông)

Công tác theo KH

06h00

11h20

Công ty:  YIHONG Việt Nam (Hoàng Anh 750kVA), Gas Thái Bình Dương

(công ty Việt Hải), Liên Hoà

Công tác theo KH

06h00

14h00

11h20

14h20

Công ty:  An Phát (TBA 250kVA) Atexvina (TBA An Phát), Minh Anh, Tấn Dũng,  Mạnh Anh (TBA Bình Phiên, TBA An Lại), Xăng dầu Ngọc Thanh(TBA Bình Phiên), Ngân hàng NN- Cẩm Giàng, (TBA Bình Phiên), Hồng Nguyên(TBA Ngọc Liên E)

Công tác theo KH

06h00

14h20

Công ty:  Ngọc Minh Green Farm (TBA Huân Liễu), Hùng Hằng, Yên Viên, CPVT Xăng dầu Hải Dương, Vinh Cường (TBA 630kVA),

Công tác theo KH

09h00

11h00

09h20

11h20

C.ty: Xí nghiệp thủy nông(TBA Bơm Cẩm Điền),  Bình Phát(TBA Đông Dương cũ),  TAYA, Thần Châu Ngọc Việt, Lê Hồng Quang, ( Doanh nghiệp Đồng Nhân), UNIQUE SOUND VN, Lâm Long, Đại Thành Long (TBA Lâm Long), SEOUL I.E. VINA (TBA Lâm Long), Vũ Minh, BOSHENG VN (TBA Vũ Minh), Trần Thị Nề (TBA Bơm Hưng Thịnh) Lê Việt Hưng (TBA Bơm Hưng Thịnh), Nam Thái Sơn - Phương Bắc, Đô Thành (TBA OMÍC), Lập Thịnh VN (TBA Đông Hoà), Tsusutmi(TBA Đông Hòa), Phùng Thị Mai Thưa, Đông Hải, Dương Linh(TBA Nông Sản 2), Tiến Hưng(TBA Thành Phát), Thành Phát, Việt Nhật, Việt Trung, Kết cấu thép, JY Steel VN(TBA Kết cấu thép Hưng Thịnh), VẠN LỢI (Cty Hoàng Long), Hoàng Anh

(TBA 630kVA+ Trường Giang 630), Việt Hưng

(TBA Trường Giang), Hoàng Thanh( KDC Cẩm Điền 4x560), Cadisun - Cáp Thượng Đình HTXDVNN Cẩm Điền

(TBA Bơm Lương Điền- Cẩm Điền), Hưng Thịnh, Hồng Hải, Khang Đức(TBA Tân Việt), Xăng dầu Quán gỏi, Việt Nhật,

Xã: Hưng Thịnh(TBA Ngọc Mai, Bơm Hưng Thịnh), Vĩnh Tuy

(TBA Thôn Hồ, Bơm Mòi, CQT Vĩnh Tuy, Khuôn Mẫu Nhật Minh Thượng

 Khuông), Hưng Thịnh(TBA CN Điện)

 

Chuyển PTVH

4

TX Kinh Môn

06h00

16h30

Xã: Phường Phạm Thái (Thái Sơn D, Thái Sơn E, Thái Sơn C, Phạm Mệnh B, Phạm Mệnh A, Phạm Mệnh C, Phạm Mệnh E, Phạm Mệnh D).

Phường An Sinh (TBA  An Sinh A, An Sinh B, An Sinh 1, An Sinh C, An Sinh D, Bơm An Sinh công cộng).

Phường Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn D, Hiệp Sơn 1, Hiệp Sơn F, Hiệp Sơn H, Hiệp Sơn G, Hiệp Sơn B, Hiệp Sơn 2,  Di Dân Hiệp Sơn, An Sinh 2, Hiệp Sơn 3).

Cty: Di Tích Đền Cao, May Hải, Nguyễn Thị Mỵ, Bình Minh, Phú Cường KM, Tân Cương, Hà Thanh, Trung Nam, XNK Đà Nẵng, Khoáng Sản TPA, Phúc Ngọc, Vũ Anh Đức 320kVA, Vũ Anh Đức 800kVA, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Thơm, Cấp Nước Hiệp Sơn, Phương Khiêm, XNK Đà Nẵng 2 - 320kVA, Hoàng Anh HD

 

 

 

Công tác theo .kế hoạch

5

Thành Phố Chí Linh

06h00

17h00

- Mất điện một phần khu vực phường Hoàng Tân, phường Bến Tắm, xã Bắc An, xã Hoàng Hoa Thám.

Công tác theo kế hoạch

6

TP Hải Dương

06h30

12h30

Mất điện một phần Phường Ngọc Châu, Phường Quang Trung các tuyến phố chính như Nguyễn Công Hoan, Quang Trung kéo dài, Canh Nông, Thanh Niên và các tuyến phố lân cận...

Thực hiện công việc theo kế hoạch

7

Huyện Nam Sách

02h30

02h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,  Tùng Lộc, Điện bến thành,  Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Nam Khê, Tùng Lộc, Điện bến thành, Điện minh thắng, huy hoàng, nhâm mạnh, Điện An Lâm,  Trường hải, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, âu châu, Hà Bình, CS Cầu bình, HTX Thành Công, Bơm Long Động, Hồng Ngọc., BD Tăng âm, Kho bạc , Nông sản đông hưng, vũ công

 

 

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính., TT Nam sách, Nam trung,  An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong,  an bình, an lâm.

Chuyển phương thức cấp điện

11h30

11h50

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính, Nguyễn Văn Huy, Minh Du, Amafarm, Hải Tân,  Tùng Lộc, Điện bến thành,  Nước sạch Thái Tân; Gốm Chu Đậu, Hapro Chu Đậu, Bê tông Thăng Long, Minh Hiệp, Nam Khê, Tùng Lộc, Điện bến thành, Điện minh thắng, huy hoàng, nhâm mạnh, Điện An Lâm,  Trường hải, Minh Tín, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, âu châu, Hà Bình, CS Cầu bình, HTX Thành Công, Bơm Long Động, Hồng Ngọc., BD Tăng âm, Kho bạc , Nông sản đông hưng, vũ công

 

 

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân, Nam Hưng, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính., TT Nam sách, Nam trung,  An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong,  an bình, an lâm.

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 01/05/2023 02:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31