Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 17 (Từ ngày 24/4/2023 đến 03/5/2023)

STT

TP, Huyện,

Thị xã

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 25/4

1

Huyện Gia Lộc

09h30

14h00

TBA Nghĩa Hy xã Hoàng Diệu

Công tác theo kế hoạch

10h30

15h00

TBA Quán Đào 3 xã Tân Tiến

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Tứ Kỳ

08h30

09h30

TBA Nghĩa Xá 2 - 320 kVA lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Công tác theo kế hoạch

10h00

11h40

TBA Quang Phục - 250kVA lộ 373E8.19

Xã: Quang Phục

Công tác theo kế hoạch

11h30

12h30

TBA Độ Trung - 180kVA lộ 373E8.7

Xã: Đại Hợp

Công tác theo kế hoạch

Ngày 26/4

1

Huyện Gia Lộc

08h30

12h00

TBA Thôn Ngà - TT Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

09h30

14h00

TBA Tiên Lý xã Yết Kiêu

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

07h30

11h30

Một phần khu vực Đông Nam Cường

Công tác theo kế hoạch

08h00

11h00

Một phần khu vực Vạn Lộc Tây Nam Cường

Công tác theo kế hoạch

07h30

11h30

Một phần Thôn Cập Nhất xã Tiền Tiến

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

08h30

09h30

TBA Quí Cao - 560kVA

Xã: Nguyên Giáp

Công tác theo kế hoạch

10h00

12h00

TBA Lạc Dục  - 400kVA

Xã: Dân Chủ

Công tác theo kế hoạch

Ngày 27/4

1

Huyện Cẩm Giàng

08h30

10h00

TBA Phú Lộc C – Xã Cẩm Vũ (Một phần thôn Phú Lộc)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

08h30

11h00

TBA Trúc Lâm xã Hoàng Diệu

Công tác theo kế hoạch

09h30

12h00

TBA Đức Đại TT Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

08h30

12h00

TBA Bùi Thượng xã Lê Lợi

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

04h40

23h00

05h00

23h20

Xã : Nguyên giáp, Quang Trung

Cty: Baihong, Cơ Khí Mạnh toàn, HasKy, Baihong, Keo, May tinh Lợi, CP Quý Cao, N.T.Thanh Bình

Chuyển phương thức vận hành

Ngày 28/4

1

Huyện Ninh Giang

07h30

09h30

KH: Trọng Minh

Công tác theo kế hoạch

09h30

11h30

KH: Nam Dương, Ngàn Mạch

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

08h00

14h00

Xã: Một phần xã Lam Sơn, Đoàn Kết

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Thanh Hà

07h00

11h30

KH: Việt Tiến TH, Hộ KD Nguyễn Văn Khanh

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Tứ Kỳ

23h00

23h30

: Nguyên Giáp, Quang Trung

Cty: Baihong, Cơ Khí Mạnh toàn, HasKy, Baihong, Keo, May Tinh Lợi, CP Quý Cao, N.T.Thanh Bình

Chuyển phương thức vận hành

Ngày 29/4

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/4

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

17h00

KH: TBA Brother 1-(1.000 + 350 + 2.500)kVA + TBA Brother 2 - (1.750+2.000)kVAÎ471E8.15 (Công Ty Brother)

Công tác theo kế hoạch

08h00

17h00

KH: TBA Brother KTX 1 - 560kVAÎ471E8.15 (Công ty Brother)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 01/5

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

17h00

KH: TBA Brother 4 - (1.800 + 2x1.500 + 2x1.250)kVAÎ474E8.15 (Công ty Brother)

Công tác theo kế hoạch

08h00

17h00

KH: TBA Brother 5 - 2x2.000kVA Î473E8.15

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/5

 

 

 

 

 

 

Ngày 03/5

1

TX Kinh Môn

06h00

07h30

Xã: Phường Hiệp An (TBA Hiệp An B, Hiệp An C, Hiệp An D, Hiệp An E, DC mới Hiệp An, Bưu Điện Hiệp An, Đô Thị Thành Công T8, T9, T12, T13, T14.). Phường An Lưu (TBA An Trung B, DC Phía Nam).

Cty: Vietory, Trường Cấp 3 KM, Hồng Thắng, Thuận An, Mạnh Thường.

Công tác theo kế hoạch

14h30

16h00

Công tác theo kế hoạch

06h00

16h00

Xã: Phường Hiệp An (TBA Hiệp An A, Hiệp An 2)

Công tác theo kế hoạch

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 24/04/2023 09:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31