Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 16 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

STT

Thành phố, Huyện, Thị xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 18/4

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

07h30

08h30

TBA Thượng Hải 400kVA lộ 373E8.13

Xã: Bình lãng

 

Công tác theo KH

2

Huyện Tứ Kỳ

09h00

09h40

TBA An Nhân 3 - 560kVA lộ 373E8.19

 : TT Tứ Kỳ

Công tác theo KH

3

Huyện Tứ Kỳ

09h50

10h50

 TBA An Nhân - 560kVA lộ 373E8.19

: TT Tứ Kỳ

Công tác theo KH

4

Huyện Tứ Kỳ

11h00

11h45

TBA Đại Đình  - 400kVA lộ 373E8.7

: Ngọc Kỳ

Công tác theo KH

5

Huyện Tứ Kỳ

13h15

14h00

TBA Ngọc Kỳ 2 - 560kVA lộ 373E8.7

: Ngọc Kỳ

Công tác theo KH

6

Huyện Tứ Kỳ

14h15

15h00

TBA Ngọc Kỳ - 400kVA lộ 373E8.7

Xã ; Ngọc Kỳ

Công tác theo KH

7

Huyện Tứ Kỳ

15h10

16h00

TBA Ngọc Kỳ 3 - 320kVA lộ 373E8.7

:  Ngọc Kỳ

Công tác theo KH

8

Huyện Tứ Kỳ

16h10

17h00

TBA Tái Sơn 3 - 560kVA lộ 373E8.13

:Tái Sơn

Công tác theo KH

9

TX Kinh Môn

08h00

11h30

TBA Đức Dương 3 ( Một phần TT Minh Tân)

Công tác theo .kế hoạch

Ngày 19/4

10

Huyện Tứ Kỳ

07h30

08h30

TBA La Xá 2 - 400kVA lộ 373E8.7

: Dân chủ  

Công tác theo KH

11

Huyện Tứ Kỳ

09h00

09h40

TBA An Lại 2 - 400kVA lộ 373E8.7

: Dân Chủ

Công tác theo KH

12

Huyện Tứ Kỳ

09h50

10h50

TBA Cao La - 400kVA lộ 373E8.7

: Dân chủ  

Công tác theo KH

13

Huyện Tứ Kỳ

13h15

14h00

TBA An Lại - 400kVA lộ 373E8.7

: Dân chủ  

Công tác theo KH

14

Huyện Tứ Kỳ

14h15

15h00

TBA La Xá  - 560kVA lộ 373E8.7

: Dân chủ  

Công tác theo KH

15

Huyện Tứ Kỳ

15h10

16h00

TBA Dân Chủ - 320kVA lộ 373E8.7

: Dân chủ  

Công tác theo KH

16

Huyện Tứ Kỳ

16h10

17h00

TBA Đồng Bình - 250kVA lộ 373E8.7

: Dân chủ  

Công tác theo KH

17

Huyện Tứ Kỳ

09h00

09h40

TBA Lạc Dục 3 - 560kVA lộ 373E8.13

:Hưng Đạo  

Công tác theo KH

18

Huyện Tứ Kỳ

09h50

10h50

TBA Thiết Tái - 320kVA lộ 373E8.13

: Tái Sơn  

Công tác theo KH

19

Huyện Tứ Kỳ

11h00

11h45

TBA Ngọc Trại - 250kVA lộ 373E8.7

: Ngọc Kỳ  

Công tác theo KH

20

Huyện Tứ Kỳ

10h15

11h45

TBA T1+T2+T3+T4 bơm Đò Neo Lộ 373E8.13

Xã: Đại Sơn

Công tác theo KH

21

Huyện Kim Thành

07h30

09h30

* Xã: TBA Cổ Dũng A - 560kVA ÎĐZ375E8.6

* KH:.

ĐL Kim Thành thực hiện thay TI định kỳ tại TBA Cổ Dũng A - 560kVA

22

Huyện Kim Thành

09h30

11h30

* Xã: TBA Cộng Hòa A -560kVA ÎĐZ375E8.6

* KH:.

ĐL Kim Thành thực hiện thay TI định kỳ tại TBA Cộng Hòa A -560kVA

23

Huyện Kim Thành

13h30

15h30

* Xã: TBA Cộng Hòa C -400kVA ÎĐZ375E8.6

* KH:.

ĐL Kim Thành thực hiện thay TI định kỳ tại TBA Cộng Hòa C -400kVA

24

Huyện Kim Thành

15h00

17h00

* Xã: TBA Thượng Vũ E - 400kVA ÎĐZ374E8.6

* KH:.

ĐL Kim Thành thực hiện thay TI định kỳ tại TBA Thượng Vũ E - 400kVA

Ngày 20/4

25

Huyện Thanh Miện

08h00

12h00

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Đào Lâm xã Đoàn Tùng.

Công tác theo kế hoạch

26

Huyện Tứ Kỳ

08h45

 

09h45

 

TBA An Tân - 400kVA lộ 471E8.19

: Quang Trung  

Công tác theo KH

27

Huyện Tứ Kỳ

10h00

 

11h30

 

TBA Bơm Cống Ghạch T2 - 320kVA lộ 373E8.19

: Ngọc Kỳ

Công tác theo KH

28

Huyện Kim Thành

07h30

09h30

* Xã: TBA Thiên Xuân 1 -400kVA ÎĐZ377E8.22

KH:.

ĐL Kim Thành thực hiện thay TI định kỳ tại TBA Thiên Xuân 1 -400kVA

29

Huyện Kim Thành

09h30

11h30

* Xã: TBA Đội 18 xã Kim Tân - 250kVA ÎĐZ377E8.22

KH:.

ĐL Kim Thành thực hiện thay TI định kỳ tại TBA Đội 18 xã Kim Tân - 250kVA

30

Huyện Kim Thành

13h30

15h30

* Xã: TBA Tam Kỳ A -560kVA ÎĐZ377E8.22

KH:.

ĐL Kim Thành thực hiện thay TI định kỳ tại TBA Tam Kỳ A -560kVA

Ngày 22/4

 1.  

Huyện Thanh Miện

 

 

05h30

07h30

15h00

16h30

 

 

 

 

 

05h50

07h50

15h20

16h50

 

 

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Thọ Chương, Thôn Vũ, Xóm Chùa xã Lam Sơn.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :  Chi cục Thuế, Kho Bạc, Bình Nguyên, Cần Câu Herty Rise, Orient Mark.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

05h30

15h00

 

07h50

16h50

 

- Mất điện KH sinh hoạt: một phần xã Đoàn Tùng, xã Thanh Tùng, Thôn Đỗ Thượng xã Phạm Kha.

- KH chuyên dùng gồm các TBA : TT DV-TM Tùng Khang, Deahan, Koyomachine,  Koyomachine VN 2, Minh Phát, ILSung ViNa, Nguyễn Văn Tuất, Young Hoa.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

05h30

 

16h50

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Khu dân cư Chợ Thông Mới xã Đoàn Tùng

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Thanh Miện

05h30

16h30

07h50

16h50

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn Văn Xá, Tiên Lữ, Phạm Lý xã Ngô Quyền.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

08h00

11h30

Thôn mỹ tạch- xã Bình Minh, bệnh viện đa khoa Bình Giang ( TT Y Tế dự phòng huyện Bình Giang)- MBA Bệnh viện ĐK Bình Giang.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

08h00

12h30

Thôn Tuấn- xã Hùng Thắng ( MBA Hùng Thắng C)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

08h30

14h00

Thôn Quang Tiền- xã Bình Minh ( MBA Bình Minh D)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

TX Kinh Môn

06h00

14h00

Xã: Phường Minh Hòa (TBA Minh Hòa: D, 2, 5, F, B, A, 1, C) và TBA Hiến Thành: D, 6, Thái Thịnh E.

Cty: Ngọc Khuê, Trương Văn Huy, Vũ Văn Mận, Vũ Văn Thủy, Minh Khánh, Minh Ánh, CN Thủ Đô, Dương Văn Sơn, Bùi Văn Quyền, Trương Văn Tự, Nguyễn Văn Hảo.

Công tác theo kế hoạch

 1.  

TX Kinh Môn

06h00

16h30

Xã: TBA Thái Thịnh: B, C, D, F, 1 và TBA Minh Hòa: 3, 4, 6, Bãi Giá.

Cty:, CN Thủ Đô, Dương Văn Sơn, Bùi Văn Quyền, Trương Văn Tự, Hải Nam, Minh Thắng, Vệt Phú, NS Thái Thịnh.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 23/4

 1.  

Huyện Bình Giang

05h30

07h30

13h00

05h50

07h50

13h20

*  Cty : XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty điện  Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, CS Cầu Ô Xuyên..

 • Grand Ocean, Anh Đạt, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina, 
 • Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood, Hoàng Đình Hùng, Cầu Vượt Thái Học, Cầu Vượt Nhân Quyền..
 • Hải Anh 2, Kiến trúc KTC, Bệnh viện ĐKBG, TT GDTX, THPT Bình Giang

*  Xã:

 •  Một phần xã Ngô Quyền (huyện   thanh miện)
 • Mất điện xã Bình Xuyên, Nhân Quyền, Hồng Khê, Cổ Bì, Thái Học, Thái Dương, Thái Hòa

Một Phần xã Bình Minh, Tân Hồng, Thúc Kháng, Long Xuyên, khu máy kéo- Tân Việt, thôn Hồ-Vĩnh Tuy

Chuyển phương thức cấp điện kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

05h30

07h50

*  Cty : XN KTCTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood, Hoàng Đình Hùng, Cầu Vượt Thái Học, Cầu Vượt Nhân Quyền.

*  Xã:  Một phần xã Ngô Quyền (huyện   thanh miện)

 • Mất điện xã Bình Xuyên, Nhân Quyền.

Một Phần xã thái học: Sồi Cầu, Tó, Vạc

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Bình Giang

11h30

13h20

XÃ: Mất điện thôn Hòa Loan- xã Nhân Quyền ( MBA Nhân Quyền C)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

06h00

17h00

Cắt điện ĐZ 372E8.19 từ CD 372-7/01 Nhánh Cộng Lạc đến CD 372-7/29 VT

Xã : Cộng Lạc, Văn Tố , Phượng Kỳ

Cty: Nguyễn Công Băng, YOUNGTECH , An Trí Thiện, Nước Sạch An Thanh, Kim Loại màu, Hòa Bình , Phú Mỹ, GFT, GFT 2, Thanh Sang,FORCE UNIQUE , Nguyễn Thị Hiếu, Khuôn Mẫu, Cống Cầu Xe 2.

Công tác theo KH

 1.  

Huyện Tứ Kỳ

15h00

17h00

Cắt điện ĐZ 37E8.19 từ XT – CD373-7/104.

: Quang Trung

Cty: Trung Kiên, NMN An Thanh

Công tác theo KH

 1.  

TX Kinh Môn

04h30

17h00

Cty: Tân Nguyên 1 ( lộ 381E8.10)

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Nam Sách

06h00

12h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: :

+ Mất điện các khách hàng SH  xã:  Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

12h00

· ĐZ471E8.6:

 * Xã:

* KH: Tuấn Dương A+B, Thi công Tinh Lợi 2B, Dệt Pacific Crystal B, May Tinh Lợi B, CS KCN Lai Vu, May Tinh Lợi A, IBEST, XD Lai Vu, TT điều hành & TM Vinahin, Vinahin Container B, Nhôm Tân Á, NM SX Ống Thép Xoắn, CK Bình Dương.

ĐL Kim Thành thực hiện công việc SCTX năm 2023

 1.  

Huyện Kim Thành

06h00

12h00

· ĐZ476E8.6:

 * Xã:

* KH: Nước SHNT xã Lai Vu,  Dệt Pacific Crystal A, NS Lai Vu, Bơm tiêu KCN Vinahin, May Tinh Lợi C,  Missawa, Missawa B, Dệt 10/10.

ĐL Kim Thành thực hiện công việc SCTX năm 2023

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 15/04/2023 01:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31