Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 46 NĂM 2020 (Từ 09/11/2020 đến 15/11/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 46 NĂM 2020

(Từ 09/11/2020 đến 15/11/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 09/11

1

Huyện Kim Thành

06h00

Ngày 09/11

17h00

Ngày 09/11

* Xã: Cẩm La, Kim Tân.

* KH: Cấp nước Kim Tân.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

15h00

Ngày 09/11

17h00

Ngày 09/11

* Xã: Cẩm La, Đồng Gia, Tam Kỳ, Đại Đức.

* KH: Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK Quân, Cấp nước Kim Tân, Bưu điện Đồng Gia.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

21h00

Ngày 07/11

05h00

Ngày 09/11

07h30

Ngày 09/11

21h20

Ngày 07/11

55h20

Ngày 09/11

07h45

Ngày 09/11

* Xã: Lai Vu, Thượng Vũ, Cộng Hòa.

* KH: Vôi Hồng Hưng, Gạch Kim Thanh, Kho K76, Gạch Chiến Thắng, Hải Dương Ga, Bơm Tuần Mây.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

15h00

Ngày 09/11

17h00

Ngày 09/11

* Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt

* KH: Thành Phát, Gạch Tuy Len, Phú Minh, Bao Bì Trung Kiên, Lê Vũ Long.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 10/11

1

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

18h00

-Xã Chi Lăng Bắc: TBA Phương Khê 1, Tào Khê 2.

KH: Thôn Phương Khê, Tào Khê.

-Xã Tứ Cường: TBA Phú Mễ.

KH: Thôn Phú Mễ.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 11/11

1

Thành Phố Chí linh

08h30

10h00

Phường: Cổ Thành (TBA An Ninh)

 

Chuyển phương thức

2

Thành Phố Chí linh

10h30

12h00

Phường: Cổ Thành (TBA Cổ Thàn 3)

 

Chuyển phương thức

3

Thị xã Kinh môn

 

06h00

 

16h00

: Thất hùng,một phần xã Lê ninh.một phần xã Thất hùng

Cty:CTY Lê văn Kì,DNTM Bình Minh,CTY 27/7,Đức Tuấn

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 12/11

1

Huyện Gia Lộc

 

07h00

16h00

07h15

16h15

-    TBA Công cộng:  Thọ Xương, Thọ Xương 2 – xã Đức Xương

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

07h00

16h00

-Xã: Tân Phong; Tân Quang; Văn Hội

 

 Công tác theo kế hoạch

 

3

Huyện Thanh Miện

 

 

06h00  

 

 

18h00   

-Thị Trấn Thanh Miện – TBA Vàng Hạ, Bơm Phượng Hoàng B, Hùng Sơn Treo, Bơm Hùng Sơn, Bơm Đò Luồi, Phù Nội, Anh Dũng .

- KH: Khu Vàng Hạ, Thị Trấn, Phù Nội.

-  TBA – KH: Tiến Thương.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 13/11

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/11

1

Thành Phố Chí linh

05h30

07h00

Phường: Cộng Hòa (TBA Trúc Thôn 1, KDC Bích Động)

Công ty: Đấ Sét Tinh, VLXD,

Chuyển phương thức

2

Thành Phố Chí linh

14h00

17h00

- Phường: Hưng Đạo; Cộng Hòa (TBA: KDC Bích Động, Tiên Sơn 2, Trúc Thôn 1)

- Xã: Lê Lợi

- TBA Chuyên Dùng và các Cty:  Di Tích Côn Sơn, NK Tỉnh Ủy, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn, Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách).

 

Chuyển phương thức

3

Thành Phố Chí linh

05h30

17h00

Phường: Cộng Hòa (TBA Trúc Thôn 2)

Công ty: Vigacera

Chuyển phương thức

4

Huyện Thanh Hà

08h30

09h30

Xã: Một phần Khu 1 TT Thanh Hà (TBA Khu 1)

 

Công tác theo kế hoạch.

5

Huyện Thanh Hà

10h00

11h30

Xã: một phần Khu 1 TT Thanh Hà ( TBA Tự Dùng)

Công tác theo kế hoạch.

6

Huyện Thanh Hà

11h45

12h45

Xã: một phần thôn Tú xã Vĩnh Lập ( TBA Vĩnh Lập C)

Công tác theo kế hoạch.

7

Huyện Thanh Hà

13h00

14h00

Xã: một phần thôn Thiệu xã Vĩnh Lập ( TBA Vĩnh Lập D)

Công tác theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

Ngày 15/11

1

Huyện cẩm giàng

06h00

07h30

16h00

17h30

 

06h15

07h45

16h15

17h45

 

ĐZ 379E8.15 từ XT - CD 112

Cty TNHH hưng phát, tiến đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN, Đồng Bằng

xã Cẩm Phúc ( TBA Cờ Đỏ)

Chuyển phương thức

2

Huyện cẩm giàng

06h00

 

 

17h45

 

 

ĐZ 379E8.15 từ CD 112÷ 97 ÷ CD 379-7/05

Cty: Cấp nước Ghẽ, Cấp III Cẩm Giàng, Tân Phúc, Lâm Huy, (Đông Húc TBA Lâm Huy 630) Tân Huy Hoàng, Vạn Đắc Phúc, Hợp Lực Cảng Việt, Chung Mo, Nước Sạch Cẩm Phúc,

-Xã: Cẩm Phúc (TBA Bơm Cẩm Phúc A)

-Xã: Tân Trường (TBA CQT Tràng Kỹ)

 

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện cẩm giàng

 

06h00

16h00

 

 

 

07h45

17h45

 

 

ĐZ 379E8.15 từ CD 112÷ lèo 109

Cty: Đồng Tâm

-Xã: Cẩm Phúc( Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, B, CQT Lê Xá, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít)

Tháo, đấu lèo cột 109

4

Huyện cẩm giàng

07h00

08h30

ĐZ 471E8.11 từ XT ÷ CD 475-7/32÷ CD 476-7/28 ÷ 476-7/44 ÷ CDPT 476A/RMU 14

Cty: Sumiden 3, Fujiseiko Innovation, Minh Phú, TBA T1, Mango, HTX Điện TBA Cẩm Đông 5, Chang Hong, USFEED Co, Burwitz, PTHT Đại An TBA 1000, LB Traccing 320, TWINS, DOLEXPHA, HAID

 

Công tác theo kế hoạch

5

Thành Phố Chí linh

07h00

17h00

Phường: Cộng Hòa (TBA Cầu Dòng, Cầu Dòng 2)

Công ty: Ngôi sao Việt 1, Ngôi Sao Việt 2, Mỏ đất)

Công tác theo kế hoạch

6

Thành Phố Chí linh

05h00

06h15

Phường: Phả Lại (TBA Phả Lại 1+2+3+4+5+6, Tập Thể Phả Lại 1+2, Phao Sơn, Thạch Thủy, Sùng Yên, Càng Cua, Ngã Tư Bình Giang, Ngã Ba Thủy Tinh, Bơm Bình Giang, CQT Hữu Lộc)

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: (TBA Cao Cường 1250, Cao Cường 1000, Bắc Sơn, Long Thành Hải, Kim Sinh Việt, Minh Hằng, Đại Phú Gia, Bảo Long)

 

Công tác theo kế hoạch

7

Thành Phố Chí linh

16h00

18h00

Phường: Phả Lại (TBA Phả Lại 1+2+3+4+5+6, Tập Thể Phả Lại 1+2, Phao Sơn, Thạch Thủy, Sùng Yên, Càng Cua, Ngã Tư Bình Giang, Ngã Ba Thủy Tinh, Bơm Bình Giang, CQT Hữu Lộc)

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: (TBA Cao Cường 1250, Cao Cường 1000, Bắc Sơn, Long Thành Hải, Kim Sinh Việt, Minh Hằng, Đại Phú Gia, Bảo Long)

 

Công tác theo kế hoạch

8

Thành Phố Chí linh

05h00

18h00

Phường: Phả Lại (TBA Phả Lại 1+2+3+4+5+6, Tập Thể Phả Lại 1+2, Phao Sơn, Thạch Thủy, Sùng Yên, Càng Cua, Ngã Tư Bình Giang, Ngã Ba Thủy Tinh, Bơm Bình Giang, CQT Hữu Lộc)

-TBA Chuyên Dùng và các Cty: (TBA:Cao Cường 1000, Bắc Sơn, Long Thành Hải, Bảo Long)

 

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Gia Lộc

 

06h00

18h00

  • TBA Công cộng:  xã  Đức Xuong, Quang Minh

Công tác theo kế hoạch

10

Huyện Thanh Miện

 

 

06h00

       

 

 

18h00

       

-Thị Trấn Thanh Miện – TBA  Triệu Nội, Thái Thạch, Ủy Ban Huyện, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Thượng.

- KH: Khu Vàng Thượng, Vàng Hạ, Thị Trấn, Triệu Nội, Thái Thạch.

-  TBA – KH: Bệnh Viện ĐK Thanh Miện, Ngân Hàng Nông Nghiệp, Mạnh Dũng, Hà Phương, KDC Thị Trấn Thanh Miện 1,Nhôm Quang Minh, Bơm Phượng Hoàng A.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: TT ĐKXHD ; xuất bản: 08/11/2020 02:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31