Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 42 NĂM 2020 (Từ 12/10/2020 đến 18/10/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 42 NĂM 2020

(Từ 12/10/2020 đến 18/10/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 12/10

 

 

 

 

 

 

Ngày 13/10

 

 

 

 

 

 

Ngày 14/10

1

TP Hải Dương

07h00

15h30

TBA Trung tam viễn thông Khu vực 1.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 15/10

1

TP Hải Dương

06h00

11h00

- TBA Liên Hồng 1000kVA (Thanh Xá, Liên Hồng, TP Hải Dương)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Ninh Giang

07h00

13h00

 Khu 1 TT Ninh Giang

Công ty: May XK top VN, Phúc Hoàng, Tân Việt Anh. XNKTCT thủy lợi

Công tác theo kế hoạch

Ngày 16/10

1

Huyện Thanh Miện

05h30

18h00

05h50

18h20

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Vô Hối 2, Lê Bình 1, Tự Dùng.
KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.
-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.
- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc
-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý1. Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Bằng Bộ.
- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình, Bằng Bộ, Phạm Khê.
- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, High Rock, Viễn Thông Thanh Miện.

Công tác theo kế hoạch

05h30

18h00

-Xã Cao Thắng gồm TBA: Bằng Bộ 1, Văn Khê.
- KH: Thôn Bằng Bộ, Văn Khê.
- Các KH có TBA: Hoa Sen, Thành Vinh, Trần Minh Chuật, Nam Anh, Đại Dương.

 

 

 

 

 

 

Ngày 17/10

1

TP Chí Linh

01h00

08h00

- Phường Phả lại  TBA: Cao Đường, Thôn Cao Dường

- TBA chuyên dùng và các công ty: Phú Thành, Phụ gia Bê tông

Công tác theo kế hoạch

01h00

01h20

- Phường: Cổ Thành (TBA Cổ Thành 1+2+3, Nam Đoài, Cổ Châu, Ninh Giàng, Cải Cách); Xã: Nhân huệ (TBA An Ninh, Tu Ninh, Nhân Huê 1+2, Bơm Nhân Huệ, Đáp Khê) Phả Lại (TBA Bãi Bông, Phả Lại 8, 9); Văn An (TBA Trại Mới, Văn An)

Phường: Sao Đỏ (TBA Nguyễn Trãi 1+2+3+4+5, Rẽ Kênh, TQC 2/9, Trường Cơ Khí, CQT Trường Quân Chính, KDC Hoàn Hảo, Chu Văn An, Hưng Đạo 1+5);

Phường: Cộng Hòa (TBA Thông Cống, Cộng Hòa, Trúc Cương, Trúc Cương 2, Cầu ván, Tiên Sơn, CQT Tân Tiến, KDC Phố Ngái, Cầu Dòng);

Phường: Chí Minh (TBA CQT Mật Sơn)                                                                                                      

- Xã: Nhân Huệ                                                                                                                                             - TBA Chuyên Dùng và các Cty: Sông Dà Cao Cường, Cường Thạch, Tuyển Xỉ, Nước Sạch Văn An 1, Cấp Nước Phả Lại 1+2, Seidenstichkr, Thương Mại hà Nội, Chịu Lửa Hưng Đạo, Đào Văn Nam, Kho Bạc, Ngân Hàng Ngoại Thương, Lan Chi Mart, Cty CPTM Chí Linh, Trường Linh 560+630, TT Nuôi Dưỡng Tâm Thàn, Cty CP Trúc Thôn, Thương Binh, Chi Cục Thuế, Xưởng X56, NK Tỉnh Ủy, KS Công Đoàn, Ngân Hàng NNPT Nông Thôn, Trường THPT Chí Linh, Trường THCS Chu Văn An, Cấp Nước 4+6, Đơn Vị 490, Đền thờ Chu Văn An, UB Thị Xã, Vin Com, Trường QSQK3, Bệnh Viện ĐK Chí Linh. Cấp Nước Phả Lại 1, 2.

Công tác theo kế hoạch

08h00

08h20

2

Huyện Gia Lộc

06h00

12h00

Xã: Yết Kiêu và một phần Thị trấn Gia Lộc.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

05h00

07h00

15h00

17h00

05h15

07h15

15h15

17h15

* Xã: Liên Hòa.

* KH: Đào Mạnh Dần

Công tác theo kế hoạch

4

TX Kinh Môn

06h00

16h30

Công ty: Vạn Phúc, XM Vạn Chánh, Than Cao Xanh, BV Nhị Chiểu.

Phường: Phú Thứ ( Phú Thứ A, Phú Thứ C, Phú Thứ D, Phú Thứ H, Phú Thứ F)

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Hà

05h00

06h30

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần xã Thanh Quang.

Công tác theo kế hoạch

16h00

17h30

05h00

17h30

Xã Thanh Cường, Vĩnh Lập

05h00

07h00

Xã: Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Quang

15h00

17h00

05h00

17h00

Cty giầy Hiệp An

6

Huyện Thanh Miện

05h30

18h00

-Thị trấn TM gồm các TBA:Viễn Thông TM. B.Quán Khoang, Vô Hối, Vô Hối 2, Lê Bình 1, Tự Dùng.
KH: Khu thị trấn TM, Vô hối, An Lạc.
-Xã Tứ Cường gồm các TBA: An Nghiệp, An Nghiệp 2, An Khoái, An Khoái 3, Đống Rừng, Gia Cốc, Gia Cốc 1, B.Gia Cốc, Tứ Cường.
- KH: Thôn An Nghiệp, An Khoái, Đống Rừng, Gia Cốc
-Xã Cao Thắng gồm các TBA:B.Cao Lý, Cao Lý 1, Hòa Bình, Phạm Khê, Cao Hòa, Văn Khê, Bằng Bộ.
- KH: Thôn Cao Lý, Hòa Bình, Văn Khê, Bằng Bộ, Phạm Khê.

- Các KH có TBA: Huyện Ủy,Tiểu Đoàn 3, Phú Nguyên, Phú Nguyên 2, High Rock, Viễn Thông Thanh Miện.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

05h00

06h10

16h00

17h10

05h20

06h30

16h20

17h30

-Cắt ĐZ 373E8.13 từ REC 03 Thanh Cường đến CD 22B

: Chí Minh

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 18/10

1

Huyện Cẩm Giàng

07h00

11h00

KH: Cty Đức Anh; Hoàng Hải Nam ; Bao bì Quyết Thắng; Bao bì Quyết Thắng 2; Mital; Tadlack; HTG; Nguyễn Văn Quyên.

Công tác theo kế hoạch

07h00

17h00

ĐZ nhánh TBA Sumidenso - 2000kVA lộ 475E8.11

Công tác theo kế hoạch

2

TP Chí Linh

05h00

06h30

Phường: Thái Học: (TBA Xóm Đình, Bơm Thái Học A); Chí Minh (TBA Nhân Hậu, Thanh Trung, Khang Thọ, Văn Giai); Đồng Lạc; Tân Dân; An Lạc (TBA Bơm An Lạc, xã An Lạc, Bờ Đa, Bờ Chùa 2); Sao Đỏ (TBA Thái Học 1+2+3, Hừng Vương 1+2 +3, Hưng Đạo 3+4, Bạch Đằng, Trường Cơ Giới, Kênh Mai 1, Kênh Mai 2, Kênh Mai Mỏ, Đồng mai.

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Trường Cơ Điện, Hoàng Anh, Nước Sạch Đồng Lạc, Đức Phúc, Tuấn Thư, Dược Hải Ninh, Cấp Nước 3, Cao Cường, Trường Cơ Điện, TT Y tế Dự Phòng, LICOGI, Sân Gôn, Mạnh Dũng, Trại Giam K3.

Công tác theo kế hoạch

13h00

14h30

05h30

07h00

Phường: Văn An (TBA Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc, Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc).

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

15h00

16h30

3

TP Hải Dương

06h00

08h00

Mất điện một phần khu vực phường Ái Quốc.

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

06h00

13h00

Mất điện một phần khu vực các phường Thành Bình, Tân Bình, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị.

TBA Chuyên dùng: TT Giáo Dục TX, Cục Thuế, Khối Công An, CP Auto, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Vietcom Bank, Kho Bạc Tỉnh, Bảo Việt, HUDIC, Nhất Ly, Bơm Bình Lâu ( 2x400+50). Tuấn Cường, Hotel Phương Anh.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

06h00

12h00

* Xã: Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

* Xã: Lai Vu.

* KH: Nam Thắng, XD Lai Khê, CKCX Vinashin, Nhôm Tân Á, Nuôi trồng TS Lai Vu, Hồng Lạc.

5

TX Kinh Môn

06h00

16h30

Công ty: Vạn Phúc, XM Vạn Chánh, Than Cao Xanh, BV Nhị Chiểu.

Phường: Phú Thứ ( Phú Thứ A, Phú Thứ C, Phú Thứ D, Phú Thứ H, Phú Thứ F)

Công tác theo kế hoạch

12h30

16h30

Công ty: TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Sơn NaVa, Hoài Phát, Phú Thuận, Khoáng Sản Việt Nam, Vôi DLH, TH Phú Thinh, Phú Duy, Đức Phúc, Cường Thịnh, CP phú Thịnh, Tân Đông, Mỏ Đá Thống Nhất, Tân Sơn Cơ Giới, Hoàng Thị Ánh Hồng, MTV6-9, Mỏ Đá Ánh Bát, VT Minh Tuấn, Thanh Quyết, Bùi Minh Ngọc, Trường THPT Nhị Chiểu, Đức Việt 568, NM Nước Minh Tân, Triệu Vương, Tiến Hoàng, Việt Ngân, Minh Phúc, NH Nhị Chiểu, NH Đầu Tư Hải Dương, Đức Dương, Tiến Trung, Thành Phát 668, BT Thành Hưng.

Phường: Phường Phú Thứ, Minh Tân.

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Nam Sách

08h00

08h20

Cty: An Phát cụm CN Nam Đồng, Nước Sạch Phía Bắ 160, Bơm Ngọc Trì, Điện Cộng Hòa, Phạm Thị Mười,Đức Thịnh, Đoàn Văn Khắp, Nguyễn Đình Tuân, Nguyễn Huy Tuấn, Hoàng Long Đức

Xã: Phú Điền, Cộng Họa, Phường Ái Quốc.

Công tác theo kế hoạch

12h00

12h20

06h00

08h20

Cty:  CS Cầu Lai Vu, Thức ăn chăn nuôi tiền trung, CS QL 5-km59

Xã: Phường Ái Quốc

07h00

07h20

Cty:  Điện Nam Cường, Điện Hợp Tiến, Điện Quốc Tuấn, Thành Đại, Hoàng Tùng, Nước sạch nam tân, Long Thuận, XNK Hưng Thịnh, Đồng Dương, Đài  VT Nam Chính, Minh Du, Điện quang Cường, Unitex

Xã: Nam Tân, Quốc tuấn, Hợp Tiến, Nam chính, Hiệp Cát, Nam Hưng, Nam Tân, Khu Dân cư Thanh Quang Quốc Tuấn, Nam Hưng.

15h00

15h20

7

Huyện Thanh Hà

05h00

17h30

Xã: Thanh Cường, Vĩnh Lập.

Công tác theo kế hoạch

06h00

08h00

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Tân Việt, Cẩm Chế, Thanh Xuân, Liên Mạc

8

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

18h00

-Xã: Tứ Cường gồm TBA Phú Mễ.
KH: thôn Phú Mễ.
-Xã Ngũ Hùng Các TBA Ngũ Hùng, La Ngoại, Tiêu Lâm, Tiêu Lâm 1, Tiêu Lâm CQT.
KH: Thôn La Ngoại, Tiêu Lâm.
-Xã Chi Bắc Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Tào Khê, Phú Khê, Phương Khê.
-Xã Chi Nam Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Hội Yên, Triều Dương, An Dương.
-Xã Thanh Giang Các TBA Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải, Phù Tải 3, Bơm Thanh Giang T1+T2, Đan Giáp.
KH: Thôn Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải, Đan Giáp.
-Các KH có TBA HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong

Công tác theo kế hoạch

9

Huyện Tứ Kỳ

07h00

17h00

-Cắt điện ĐZ 373E8.19 và ĐZ 371E8.19 từ XT đến hết .

Xã: Quang Trung, Nguyên Giáp, Cộng Lạc, An Thanh, Văn Tố, Phượng Kỳ

Cty: GFT, Forec, Thanh Sang, Nguyễn Thị Hiếu, Cơ Sở Mỹ Nghệ, An Trí Thiện, Youngtech, Nguyễn Công Băng, Nguyễn Thị Mến, Phạm Thị Hải Yến

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo Phòng KD ; xuất bản: 11/10/2020 11:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31