Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 42 NĂM 2019 (Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 14/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 16/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 17/10/2019

1

Ninh Giang

08h00

11h00

Thôn Tiền Liệt+Hữu Trung xã Tân Phong

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/10/2019

1

Tứ Kỳ

08h00

11h00

TBA 180KVA Cống An Thổ
Xã: Hà Thanh

xử lý khiếm khuyết MBA

07h15

09h15

Cắt điện CD Nhánh Kiêm Tân lộ 373E8.7
Xã :Quảng Nghiệp

đấu nối TBA CQT Kiêm Tân 2 -400KVA
tại cột 02 nhánh Kiêm tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 19/10/2019

1

Thanh Hà

23h40

24h00

Xã: Quyết Thắng, Tiền Tiến, Tân An, Thanh Hải, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Bính, Hợp Đức, Trường Thành, thị trấn Thanh Hà, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Tân Việt, Liên Mạc, Thanh Xuân, Cẩm Chế.
KH: Ceraglas, Makalot, Hải Hà 1+2, TBT 1+2, Nguyễn Văn Khanh, xây dựng Phượng Hoàng, UBND huyện Thanh Hà, trung tâm y tế huyện Thanh Hà, giầy Hiệp An, cầu Hợp Thanh, may An Lương, xốp Phúc Cường, may Hiệp Hạnh, HTX tiểu thủ CN Thanh Niên, Xuân Hiền, nước sạch: Thanh Hải, Thanh Bính, Tân Việt, Thanh Lang.

Chuyển Phương Thức

23h20

23h40

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Trường Thành, một phần xã Thanh Bính.
KH: May Đinh Trịnh Tú, Chiếu sáng cầu Thái Bình, lò ghạch Bùi Văn Viện, Nguyễn Hữu Vách, Nước Sạch Thanh Hồng.

Chuyển Phương Thức

2

Gia Lộc

23h20

23h40

Cắt điện ĐZ 370E8.1:
- Khu vực khu công nghiệp Thạch Khôi: -TBA Chuyên dùng : CS QL 37, Minh Kiểm, Quang Giáp 1+2, Bơm Tăng Áp, NS Thạch Khôi, Tân Long, Vĩnh Thành, Thêu In Đông Dương, Quốc Bảo, in Vinh Nguyễn, ST Thái Bình, 2 Way, Cửu Long, Hà My, Quang Long,Giày Hải Dương, Thanh Phong,Công ty SX và KT HT, Hương XK, SX&TM Gia Lộc, Nhựa ốp tường Kim Sơn

Chuyển Phương Thức

3

TP Hải Dương

22h40

23h00


-Mất điện: + Công Cộng: Hải Tân 1+2+3+4, Bảo Tháp; NMN Hải Tân, Phúc Duyên 1+2, Kios Hà Hải 1+2+3, Cầu hải Tân, Xử lý nước, Khu 9 ĐNC, Kios 10+11+12 ĐNC, Âu thuyền, Nam XN Gỗ, Bùi Thị Xuân 1+2+3, Kios 5+6+7+8 ĐNC, Khu 16 Ngọc Châu, KDC Kim Lai, Bến Ca nô, Lương Thế Vinh, Khu 4 ĐNC, Chương Dương 2
+ Chuyên Dùng: Thắng lợi, Xăng dầu Tân Bình, Bưu điện Hải Tân, Bệnh viện Y học cổ truyền : Ecopark (1250+560), Quảng trường thống nhất, Nhà thi đấu (320+560), Bộ CHQS, Mariecuiri, MN Sao Mai, BV Hòa Bình, CSSX bánh kẹo Vân Giang, Bơm úng (3MBA), Doanh trại & kho trạm hậu cần bộ CHQS

Chuyển PT

23h00

23h20

-Mất điện: ĐZ475E8.13 ¸ Việt Hưng, CD23, CD47
+ Công Cộng: Phủ Lỗ 1+2+3+4, Cống Đọ, Bê tông, TT Bê tông, KDC 9 Hải Tân , : Lê thanh nghị 1+2, Khu 17 Lê thanh nghị, Hồ trái bầu 1+2+3, Đặng Quốc Chinh, Mạc Đĩnh Chi.
+ Chuyên Dùng: Khu phố chợ Hải Tân, IDJ; Vật tư xăng dầu

Chuyển PT

23h20

23h40

-Mất điện ĐZ375E8.13 ¸ CD303-5, CD07
: + Công Cộng: Bảo Thái, TT Cảng cống câu

Chuyển PT

23h20

23h40

-Mất điện • ĐZ370E8.1 ¸ CD301-0E8.1, CD07, CD03 Nhánh 40-1
+ Công Cộng: Khu 16 Tân Bình, Shint BVT-lộ công cộng, Khuê Liễu
+ Chuyên Dùng: Tỉnh Đoàn, Hải Linh, Cục thuế Tỉnh, Shint BVT 1+2
Phú Tảo 1+3, Phú Thọ, Thanh Liễu 1+2, Đông Quan 1+2, Cương Xá 1, Đông Hưng, Bơm Tân Hưng, Khuê Chiền

Chuyển PT

4

Tứ Kỳ

23h20

23h40

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ sau MC Tổng- 303-5- 91-CDPT UB HUyện- 22B- CDPT176.
Xã: Ngọc Sơn,Kỳ Sơn, Đại Đồng,Hưng Đạo, Bình Lãng,Tái Sơn Đông Kỳ,TT Tứ Kỳ, Tứ Xuyên, Tây Kỳ,
An Thanh,
CTy :Xuân Cầu,Xăng Dầu Ngọc Sơn,Hùng Mạnh,DNT,Nhung Thanh,Mỹ Lạc,Sungjinne, Trường Hải,Nam Am,
Đồng Tâm 1,2, Fuji,CP Phúc Đạt,Tấm Lợp Phúc Đạt,RICWAY,Bùi Văn Thu, An Thái,Đăng Xuân Thanh
Hoàng Gia Việt,DNTN NGọc Sơn1,2,Thuận Cường 1,2, P.V.Cường,Minh Tú, Đăng Dương,Tiểu Đoàn 23
YEAJin1,2, Trường Phát, XN Giống,Hoàng Long, NG.V.Lực, V.V.Hạt 1.2,Tuyên du1,2,Xuân Quỳnh, Lilama,
Hồng Ngọc, Hà Bắc,Cây trồng TS,TT Y Tế,NT Miên, Chi Cục Thuế,N.S.Đông Kỳ,Vạn Lộc,N,M.Nước An Thanh.

chuyển phương Thức

05h00

06h30

Cắt điện ĐZ 373E8.7 Từ sau CDN Minh Đức 3 đến CDPT UB Huyện
Xã :Minh Đức, TT Tứ Kỳ
CTy : Tân Phong , Thắng Lợi,SEEVINA, THPT Tứ Kỳ 2,Thành Đạt,Bệnh Viện, THPT Tứ Kỳ,Kho Bạc,
Hoàng Minh..

đấu nối TBA CQT Minh Đức 4-400KVA
tại cột 03 nhánh Vạn Tải

5

Ninh Giang

05h00

05h15

-Xã:Nghĩa An,Quyết Thắng,Ứng Hòe
- Cty :Universal, Mastina, Camex, Quỳnh Anh,Nhà máy nước Quyết Thắng.

Công tác theo kế hoạch

06h30

06h45

-Xã:Nghĩa An,Quyết Thắng,Ứng Hòe
- Cty :Universal, Mastina, Camex, Quỳnh Anh,Nhà máy nước Quyết Thắng.

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Ngày 20/10/2019

1

Thanh Hà

06h00

18h00

Xã: Quyết Thắng, Tiền Tiến, Tân An, Thanh Hải, An Lương, Phượng Hoàng, một phần xã: Thanh Sơn, Thanh Khê, Thị trấn Thanh Hà.
KH: Ceraglas, Makalot, Hải Hà 1+2, TBT 1, Nguyễn Văn Khanh, xây dựng Phượng Hoàng, UBND huyện Thanh Hà, trung tâm Y tế huyện Thanh Hà, Nước sạch Thanh Hải, Nước sạch Tiền Tiến.

Công tác theo kế hoạch

07h00

18h00

Xã: Thanh Hồng,Thanh Cường,Vĩnh Lập,Trường Thành,một phần xã Thanh Bính.
KH: May Đinh Trịnh Tú,Chiếu sáng cầu Thái Bình,lò ghạch Bùi Văn Viện,Nguyễn Hữu Vách,Nước Sạch Thanh Hồng.

Công tác theo kế hoạch

18h00

18h20

Xã: Thị trấn Thanh Hà, Việt Hồng, Thanh An Thanh Lang, Tân Việt, Liên Mạc, Thanh Xuân, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Bính, Hợp Đức, một phần xã Thanh Sơn, Thanh Khê.
KH: Giầy Hiệp An, Cầu Hợp Thanh, Thanh Bính, Tân Việt, Thanh Lang, xốp Phúc Cường, may Hiệp Hạnh, HTX Tiểu thủ CN Thanh Niên, Xuân Hiền.

Chuyển Phương Thức

2

Gia Lộc

23h20

23h40

Cắt điện ĐZ 370E8.1:
- Khu vực khu công nghiệp Thạch Khôi: -TBA Chuyên dùng : CS QL 37, Minh Kiểm, Quang Giáp 1+2, Bơm Tăng Áp, NS Thạch Khôi, Tân Long, Vĩnh Thành, Thêu In Đông Dương, Quốc Bảo, in Vinh Nguyễn, ST Thái Bình, 2 Way, Cửu Long, Hà My, Quang Long,Giày Hải Dương, Thanh Phong,Công ty SX và KT HT, Hương XK, SX&TM Gia Lộc, Nhựa ốp tường Kim Sơn

Chuyển Phương Thức

3

TP Hải Dương

22h40

23h00


-Mất điện: + Công Cộng: Hải Tân 1+2+3+4, Bảo Tháp; NMN Hải Tân, Phúc Duyên 1+2, Kios Hà Hải 1+2+3, Cầu hải Tân, Xử lý nước, Khu 9 ĐNC, Kios 10+11+12 ĐNC, Âu thuyền, Nam XN Gỗ, Bùi Thị Xuân 1+2+3, Kios 5+6+7+8 ĐNC, Khu 16 Ngọc Châu, KDC Kim Lai, Bến Ca nô, Lương Thế Vinh, Khu 4 ĐNC, Chương Dương 2
+ Chuyên Dùng: Thắng lợi, Xăng dầu Tân Bình, Bưu điện Hải Tân, Bệnh viện Y học cổ truyền : Ecopark (1250+560), Quảng trường thống nhất, Nhà thi đấu (320+560), Bộ CHQS, Mariecuiri, MN Sao Mai, BV Hòa Bình, CSSX bánh kẹo Vân Giang, Bơm úng (3MBA), Doanh trại & kho trạm hậu cần bộ CHQS

Chuyển PT

23h00

23h20

-Mất điện: ĐZ475E8.13 ¸ Việt Hưng, CD23, CD47
+ Công Cộng: Phủ Lỗ 1+2+3+4, Cống Đọ, Bê tông, TT Bê tông, KDC 9 Hải Tân , : Lê thanh nghị 1+2, Khu 17 Lê thanh nghị, Hồ trái bầu 1+2+3, Đặng Quốc Chinh, Mạc Đĩnh Chi.
+ Chuyên Dùng: Khu phố chợ Hải Tân, IDJ; Vật tư xăng dầu

Chuyển PT

23h20

23h40

-Mất điện ĐZ375E8.13 ¸ CD303-5, CD07
: + Công Cộng: Bảo Thái, TT Cảng cống câu

Chuyển PT

23h20

23h40

-Mất điện • ĐZ370E8.1 ¸ CD301-0E8.1, CD07, CD03 Nhánh 40-1
+ Công Cộng: Khu 16 Tân Bình, Shint BVT-lộ công cộng, Khuê Liễu
+ Chuyên Dùng: Tỉnh Đoàn, Hải Linh, Cục thuế Tỉnh, Shint BVT 1+2
Phú Tảo 1+3, Phú Thọ, Thanh Liễu 1+2, Đông Quan 1+2, Cương Xá 1, Đông Hưng, Bơm Tân Hưng, Khuê Chiền

Chuyển PT

03h30

18h00

Mất điện + Công Cộng: Khu 13 Hải Tân
+ Chuyên Dùng: Meega. Cty Ngọc Sơn (2x1000)

Làm việc có KH

06h00

06h20

-Mất điện • ĐZ371E8.16 từ sau Rec50¸ CD302-4/12, CD374-7/23, MC372E8.13
CÁc TBA: Thôn Phú Lương; Nam Đồng D; Hồng Lạc<560kVa>; Cty TNHH Quốc Trưởng 2 <320kVA>;
Cty TNHH Quốc Trưởng lộ <400>; Nhân Nghĩa 320; Tân Lập <320>; DNTN Thanh Tuyền <180>;
Thôn Khánh Hội<250>; Khánh Hội 2 <180kVA>

Chuyển PT

4

Tứ Kỳ

03h30

18h00

Cắt điện ĐZ 376E8.13
Xã : Ngọc Sơn
CTy : Tấn Hưng , Giấy HD ,Continuanace

Cắt điện TBA 110kv Ngọc Sơn để
công tác ( không có nguồn cấp)

07h00

09h30

Cắt điện ĐZ 371+373E8.19
Xã :Quang Trung, Nguyên Giáp,cộng Lạc, An Thanh, Văn Tố,Phượng Kỳ.
CTy : P.H.Yến,SX keo,Hòa Bình,GFT, Thanh Sang,Founiques,Yuongtech, Ng.Công Băng, An Trí Thiện,
CSMỹ Nghệ,

Đấu nối TBA CQT Mậu Công 400KVA
tại cột 09 ĐZ mạch kép

07h00

18h00

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ sau MC Tổng- 303-5- 91-CDPT UB HUyện- 22B- CDPT176.
Xã: Ngọc Sơn,Kỳ Sơn, Đại Đồng,Hưng Đạo, Bình Lãng,Tái Sơn Đông Kỳ,TT Tứ Kỳ, Tứ Xuyên, Tây Kỳ,
An Thanh,
CTy :Xuân Cầu,Xăng Dầu Ngọc Sơn,Hùng Mạnh,DNT,Nhung Thanh,Mỹ Lạc,Sungjinne, Trường Hải,Nam Am,
Đồng Tâm 1,2, Fuji,CP Phúc Đạt,Tấm Lợp Phúc Đạt,RICWAY,Bùi Văn Thu, An Thái,Đăng Xuân Thanh
Hoàng Gia Việt,DNTN NGọc Sơn1,2,Thuận Cường 1,2, P.V.Cường,Minh Tú, Đăng Dương,Tiểu Đoàn 23
YEAJin1,2, Trường Phát, XN Giống,Hoàng Long, NG.V.Lực, V.V.Hạt 1.2,Tuyên du1,2,Xuân Quỳnh, Lilama,
Hồng Ngọc, Hà Bắc,Cây trồng TS,TT Y Tế,NT Miên, Chi Cục Thuế,N.S.Đông Kỳ,Vạn Lộc,N,M.Nước An Thanh.

TBA 110kv Ngọc Sơn Công Tác
ĐL Tứ Kỳ kết hợp kiểm tra bảo dưỡng
ĐZ 35kv và TBA .

5

Thanh Miện

05h00

13h00

-Xã: Lê Hồng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn 32, Quốc Tuấn, Phương Quan, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ.
-Xã: Đoàn Kết Các TBA trong toàn Xã.
KH: thôn Tòng Hóa, Thủ Pháp, Bùi Xá, Từ Xá, Châu Quan.
-Xã Tân Trào Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Ngọc Lập, Lăng Gia, An Xá, Yên Xá, Hoàng Tường, Từ Ô..
-Xã Ngô Quyền gồm Các TBA Phạm Tân, Phạm Tân 1, Phạm Xá, Phạm Xá 2, Vũ Xá, Vũ Xá 1, Vũ Xá 3, B.Chùa Khu.
KH: Thôn Phạm Tân, Vã Xá, Phạm Xá.
-Khu Thị Trấn Thanh Miện gồm các TBA An Lạc, An Lạc 1.
KH: Khu An Lạc.
-Các KH có TBA Phạm Văn Thắng, BDM, Vũ Văn Quảng 

Công tác theo kế hoạch

6

Chí Linh

06h00

15h30

- Phường: Sao Đỏ (TBA Nguyễn Trãi 2+3+4, Rẽ Kênh, TQC 2/9, Trường Cơ Khí, CQT Trường Quân Chính, KDC Hoàn Hảo, Chu Văn An, Hưng Đạo 1+5
- Phường: Cộng Hòa (TBA Thông Cống, Thông Cống 2)
- Phường: Chí Minh (TBA CQT Mật Sơn)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Ngân Hàng NNPT Nông Thôn, Trường THPT Chí Linh, Trường THCS Chu Văn An, Cấp Nước 4+6, Đơn Vị 490, Đền thờ Chu Văn An, UB Thị Xã, Vin Com, Trường QSQK3, Bệnh Viện ĐK Chí Linh

Công tác theo kế hoạch

7

Cẩm Giàng

07h00

17h00

Nhánh TBA Cty Sumidenso 2x1000KVA 22/0.4KV Lộ 475E8.11

Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống
dây chuyền sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Theo TTDKX HD ; xuất bản: 14/10/2019 07:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31