Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 41 NĂM 2020 (Từ 05/10/2020 ĐẾN 11/10/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 41 NĂM 2020

(Từ 05/10/2020 ĐẾN 11/10/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 06/10

1

Huyện  Tứ Kỳ

08h45

 

11h45

 

-Cắt TBA 180kVA Ngọc Lâm 4 .

: Thôn Ngọc Lâm xã Tân Kỳ

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 07/10

1

Huyện  Tứ Kỳ

08h45

 

11h45

 

-Cắt điện TBA 400kVA Đại Hợp .

: Đại Hợp

Công tác theo kế hoạch

2

Thành Phố Chí Linh

06h00

18h00

- Xã: An Lạc (TBA Bờ Chùa, Đồng Vầy, Thôn An Bài, Bơm An Bài)

- TBA chuyên dùng và các công ty: Nước Sạch An Lạc, May Minh Tuấn, Kim Bôi

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 08/10

1

Thành  Phố Chí Linh

05h00

06h30

- Phường: Bến Tắm (TBA Nông Trường)

- Xã: Bắc An (TBA Chín Thượng, Vành Liệng, Chín Hạ, Chín Thượng, Chín Thượng 2, Trại sắt, Đội 4, Cổ Mệnh, Bãi Thảo, B ãi Thảo 3)

- TBA chuyên dùng và các công ty: Thanh Nhuần, Kho K91, Lũ Đoàn 454

 

Công tác theo kế hoạch

15h30

18h00

Xã: Phường An Phụ (TBA Huề Trì B)

05h00

18h00

- Xã: Bắc An (TBA Chín Thượng, Chín Thượng 2, Chín Hạ, Trại Sắt, Đội 4, Tân Trường)

2

Huyện Thanh Miện

 

05h00

 

07h00

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Chương, Thôn Vũ, Xóm Chùa, B- Lam Sơn.
KH: Thôn Thọ Chương, Thôn Vũ, Phố Chương.
-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA B- Đoàn Tùng, Đoàn Tùng 750 kVA, Chợ Thông T1+ T2, Phạm Lâm, Xóm Cầu, Xóm Chấm, Đào Lâm 2.
KH: thôn Thúy Lâm, Đầu Lâm, Phố Thông, Xóm Cầu, Xóm Chấm.
-Xã Thanh Tùng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Đông, Thôn La Xá, Phố Đoàn.
-Các KH có TBA Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát, Cần Câu, Bình Nguyên, ORIEN MAX, Young Hoa, ILSUNG VN.

Công tác theo kế hoạch

 

05h00

 

20h00

-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Đoàn Tùng 2, Phạm Lâm 1
KH: thôn Phạm Lâm, Phố Thông

-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã ( Trừ TBA Đỗ Thượng )
KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.
-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Côi Thượng, Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.

 

13h00

 

18h00

Các KH có TBA Trường Giang, Vietstar, Leo Tech 2
 

3

Huyện Thanh Hà

08h30

10h30

TBA Bơm Du Tái 1.

Công tác theo kế hoạch

10h45

12h45

Thôn An Liệt xã Thanh Hải

4

Huyện Gia Lộc

09h30

11h30

- TBA Thọ Xương ,xã Đức Dương  Huyện Gia Lộc

 

Công tác theo kế hoạch

05h00

20h00

- TBA Quang Tiền ,xã Đồng Quang  Huyện Gia Lộc

 

5

Huyện Ninh Giang

05h30

06h30

-Xã Hiệp Lực ; Khu 6 TT Ninh Giang

-Thôn Đại Đồng xã An Khê-Quỳnh Phụ-Thái Bình

-TT Y Tế H.Ninh Giang; XNKTCTTL Ninh Giang

Công tác theo kế hoạch

05h30

16h30

Xã Hiệp Lực

Ngày 09/10

1

Huyện Thanh Miện

 

06h00

 

18h00

-Xã: Lê Hồng gồm các TBA Phương Quan, Phí Xá, B.Phí Xá T1+T2, Quốc Tuấn
KH: thôn Phương Quan, Phí Xá, Quốc Tuấn
-Thị Trấn thanh Miện gồm các TBA An Lạc, An Lạc 1
KH: Khu an Lac
 

 

 

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

2

Huyện Ninh Giang

05h30

06h30

Xã Hiệp Lực

-Thôn Đại Đồng xã An Khê-Quỳnh Phụ-Thái Bình

Công tác theo kế hoạch

 

05h30

17h30

Xã  Hiệp Lực

-Thôn Đại Đồng xã An Khê-Quỳnh Phụ-Thái Bình

16h00

17h30

-Xã Hiệp Lực ; Khu 6 TT Ninh Giang

-Thôn Đại Đồng xã An Khê-Quỳnh Phụ-Thái Bình

-TT Y Tế H.Ninh Giang; XNKTCTTL Ninh Giang

3

Huyện Thanh Hà

08h30

12h30

Khu 2, khu 7, khu 6 Thị trấn Thanh hà.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 10/10

1

Huyện  Tứ Kỳ

05h00

 

07h00

 

-Cắt điện ĐZ nhánh Bơm Quang Khải lộ 373E8.7.

: Quang Khải

Công ty: Sky Dragon

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

06h00

17h00

Xã: Thượng Vũ.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 11/10

1

Huyện  Tứ Kỳ

06h00

 

17h00

 

-Cắt điện ĐZ 375E8.19 Từ sau CD01 nhánh Bơm Nguyên Giáp đến lèo 102 đến CD ĐĐ23 triều trái.

: Tiên Dộng, Hà Thanh, Hà Kỳ, Minh Đức

Công ty: Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hữu Vang.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

 

07h00

 

 

08h00

 

ĐZ 471E8.15: Vĩnh Hãn, Fuji Seiko, BQL KCN PĐ, Jupiter, Cơ vụ PĐ, Nisei, Siam, Brother F1, KTX Brother 1-560kVA Trường Phú

Công tác theo kế hoạch

07h00

 

17h00

 

ĐZ nhánh TBA Sumidenso - 2500kVA lộ 475E8.11

Theo đề nghị của Công ty Sumidenso

07h00

17h00

ĐZ nhánh TBA Sumidenso -  (750+630)kVA lộ 472E8.11

Theo đề nghị của Công ty Sumidenso

 

 

 

 

 

Tác giả: TT ĐKXHD ; xuất bản: 04/10/2020 11:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31