Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 40 NĂM 2020 (Từ 28/9/2020 đến 04/10/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 40 NĂM 2020

(Từ 28/9/2020 đến 04/10/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 28/9

 

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 29/9

1

Huyện Cẩm Giàng

08h00

11h00

KH: TBA Xăng Dầu K132

Công tác theo kế hoạch

14h00

17h00

KH: TBA Xăng Dầu K132

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Gia Lộc

07h00

17h00

KH: TBA Bơm Thống Kênh, xã Thống Kênh  Huyện Gia Lộc

 

Công tác theo kế hoạch

3

TX Kinh Môn

06h00

16h00

 :Phường An Sinh (TBA An Sinh A, An Sinh 2).

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Ninh Giang

08h00

10h00

Công ty Phúc Hoàng

 

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 30/9

1

TX Kinh Môn

06h00

16h00

Xã: Phường An Sinh (TBA An Sinh B)

Công tác theo kế hoạch

08h45

11h45

Xã: Phường An Phụ (TBA Huề Trì B)

 

Ngày 01/10

1

Huyện Thanh Miện

05h00

07h00

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Chương, Thôn Vũ, Xóm Chùa, B- Lam Sơn.
KH: Thôn Thọ Chương, Thôn Vũ, Phố Chương.
-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA B- Đoàn Tùng, Đoàn Tùng 750 kVA, Chợ Thông T1+ T2, Phạm Lâm, Xóm Cầu, Xóm Chấm, Đào Lâm 2.
KH: thôn Thúy Lâm, Đầu Lâm, Phố Thông, Xóm Cầu, Xóm Chấm.
-Xã Thanh Tùng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Đông, Thôn La Xá, Phố Đoàn.
-Các KH có TBA Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát, Cần Câu, Bình Nguyên, ORIEN MAX, Young Hoa, ILSUNG VN.

 

 

 

 

 

Công tác theo kế hoạch

05h00

20h00

-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Đoàn Tùng 2, Phạm Lâm 1
KH: thôn Phạm Lâm, Phố Thông

-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã ( Trừ TBA Đỗ Thượng )
KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.
-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Côi Thượng, Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.

13h00

18h00

-Các KH có TBA Trường Giang, Vietstar, Leo Tech 2.

2

Huyện Bình Giang

 

 

 

 

05h00

 

 

 

 

05h15

Cty:  

 •  Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuyến, Cty điện Hồng Khê, CS Cầu Ô Xuyên ( BQLKT đường cao tốc HN-HP) , Duy Thái Hưng, Cty rượu Eratop, Cty rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường, Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ,  XNKTCTTL Huyện Bình Giang , Tuấn Nội, Hưng Hoàng Phát , Anh Đạt, Minh Huấn, Cty CP Điện Hồng Khê.

Xã:

 • Mất điện toàn bộ các xã: Thái Học, Bình Minh, Thái Dương, Thái Hòa, Bình Xuyên, Nhân Quyền, Hồng Khê, Cổ Bì, Nhánh Phạm Lý.
 • Xã Tân Hồng:  mất điện một phần xã Tân Hồng (Trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá, My Cầu, My Cầu Tây).
 • Xã Thúc Kháng:  mất điện một phần xã Thúc Kháng gồm cácTBA Bơm Thúc Kháng, Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê, CQT Ngọc Cục.
 • Xã Tân Việt: mất điện thôn Bình An
 • Xã Long Xuyên: mất điện thôn Bá Hợp

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

 

 

07h00

 

 

 

07h15

3

Huyện Gia Lộc

09h30

11h30

- TBA Thọ Xương, xã Đức Dương  Huyện Gia Lộc.

 

 

08h30

13h00

- TBA Quang Tiền, xã Đồng Quang  Huyện Gia Lộc.

 

 

4

TX Kinh Môn

06h00

16h00

Xã: Phường An Sinh (TBA An Sinh C, An Sinh D)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 02/10

1

TX Kinh Môn

06h00

16h00

Xã: Phường An Sinh (TBA An Sinh 1)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 03/10

1

Huyện Gia Lộc

04h00

06h00

-TBA : Đức Đại 2, Gia Lộc 8, Thôn Chằm, Thu Hiền, Bơm Gia Hòa, Thôn Ghạch, Lê Lợi, Thôn Dôi, thôn Hống, Bơm Yết Kiêu, nước sạch Lê Lợi, Bơm Khuông phụ, Phạm Văn Tuân , Huyện Gia Lộc

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

04h00

04h20

- Mất điện khu vực Thôn Phú tảo, Lễ Quán, Nguyên xá, Thái Bình và khu 3 Thạch Khôi.

- Mất điện TBA chuyên dùng: Huy Hoàng, Hội Nông Dân, Sở Tài Chính.

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h20

3

Huyện Kim Thành

05h30

15h00

06h30

17h00

* Xã: Ngũ Phúc, Kim Anh, Kim Đính

* KH: Giống cây trồng, May An Phát, Nguyễn Phương Đông, nước sạch Thành Đạt, TEINVINA.

Công tác theo kế hoạch

05h30

17h00

TBA : Bơm Ngũ Phúc, Bơm úng Kim Đính, Kim Đính E, TEINVINA.

Công tác theo kế hoạch

4

TX Kinh Môn

06h00

10h00

Xã: Phường An Sinh (TBA An Sinh A, An Sinh 2, An Sinh B)

Công tác theo kế hoạch

06h00

16h30

Xã: Phường Duy Tân (TBA Duy Tân C, Duy Tân D, Duy Tân H), Xã Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn A,B,C,D,E).

Cty: Đóng Tầu Duy Tân, XN200, XN204, Trần Trọng Dũng, Trường Phúc, Ngô Duy Mỳ, Điện Nước Duy Tân.

Công tác theo kế hoạch

13h30

16h00

Xã: Phường An Sinh (TBA An Sinh C, An Sinh D, An Sinh 1)

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Thanh Hà

06h00

07h30

Xã Thanh Hải.

Công tác theo kế hoạch

16h30

18h00

06h00

18h00

Thôn An Liệt xã Thanh Hải

Ngày 04/10

1

Huyện Thanh Miện

06h00

18h00

-Xã: Tứ Cường gồm các TBA An Nghiệp 1, Bơm An Khoái, Phú Mễ, Phú Mễ 1, An Khoái 1 , An Khoái 2.
KH: thôn An Nghiệp, Phú Mễ, An Khoái.
-Xã Ngũ Hùng Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn La Ngoại, Cụ Trì, Mơ Trì, Tiêu Lâm.
-Xã Chi Bắc Các TBA trong toàn Xã
KH: Thôn Tào Khê, Phú Khê, Phương Khê.
-Xã Chi Nam Các TBA trong toàn Xã.
KH: Thôn Hội Yên, Triều Dương, An Dương.
-Xã Thanh Giang Các TBA Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải, Phù Tải 3, Bơm Thanh Giang T1+T2, Đan Giáp.
KH: Thôn Tiêu Sơn, Đồng Lại, Phù Tải, Đan Giáp.
-Các KH có TBA Phòng Không Không Quân, HK Việt Nam, GFT Unique, Hà Linh, Quảng Phong.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Cẩm Giàng

07h00

12h20

Xã Cao An: Cao An A, B, C, Đào Xá

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Kim Thành

05h30

15h30

 

06h30

17h00

 

* Xã: Tuấn Việt, Kim Xuyên, Thượng Quận (Bãi Mạc), Ngũ Phúc.

* KH: Huy Văn A+B, Mạnh Hoạch A, Cảnh My, Toàn Cầu, Vững Mạnh, Nguyễn Văn Biên, XD Trung Kiên A, La Ma Miss, Thành Long A+C+B+D+E, Đóng Tàu Thành Long A+B, Nguyễn Quỳnh Hương, Việt Phát A+B, XD Phú Thái, Hợp Nhất, Long Sơn A+B, Xi Măng Thành Công, Phan Vũ, Giày Chung JYE, Thành Nghia NEW, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh.

Công tác theo kế hoạch

05h30

17h00

* Xã : Tuấn Hưng, Ngũ Phúc

* KH : Huy Văn A+B

Công tác theo kế hoạch

4

TX Kinh Môn

06h00

16h30

Xã: Phường Duy Tân (TBA Duy Tân C, Duy Tân D, Duy Tân H), Xã Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn B,C,D,E).

Cty: Đóng Tầu Duy Tân, XN200, XN204, Trần Trọng Dũng, Trường Phúc, Ngô Duy Mỳ, Điện Nước Duy Tân.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Ninh Giang

06h00

09h00

-Xã : Nghĩa An; Tân Hương; Vạn Phúc; Đông Xuyên; -XNCBNS Vạn Phúc; Nhà Máy Gạch không nung Vạn Phúc; Đào Văn Viển

Công tác theo kế hoạch

 

6

Huyện  Tứ Kỳ

13h00

18h00

Xã : Minh Đức, TT Tứ Kỳ

Công ty: Tân Phong, SEES VINA, Thành Đạt, Hoàng Minh, BV Đa Khoa, Kho Bạc, PTTH Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

 

 

 

 

 

Tác giả: TT ĐKXHD ; xuất bản: 27/09/2020 07:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31