Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 40 NĂM 2019 (Từ 30/9/2019 đến 06/10/2019)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

Ngày 02/10/2019

1

Huyện Kinh Môn

08h00

10h30

Xã: TT Minh Tân (TBA Đức Dương 13)

Công tác theo kế hoạch

Ngày 05/10/2019

1

TP Chí Linh

06h00

17h30

- Phường: Cộng Hòa (TBA: KDC Bích Động, KDC Trúc Thôn, Trúc Thôn, Tiên Sơn 2)
- Xã: Hưng Đạo, Lê Lợi
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: VLXD, Sét Trúc Thôn, Hồng Nhung,
Di Tích Côn Sơn, NK Tỉnh Ủy, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn
, Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách).

Công tác theo kế hoạch

21h20

21h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần 2, Mật Sơn); Sao Đỏ (TBA Việt Tiên Sơn
1+2+3, An Ninh, Mít Sắt); Thái Học (TBA Miễu Sơn 1+2); Văn Đức (TBA Vĩnh
Đại 2; An Lạc (TBA Thôn Đại 1+2, Bờ Chùa, Trại Nẻ, Thôn An Bài); Văn An
(TBA Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc, Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: May Minh Tuấn, Kim Bôi, Bông Sen, Nhôm
Đông Á, Deashin, Thế Giới Mới, Cấp Nước 5, Dịch Vụ Giải trí Hoàn Hảo,
TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình
Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Công tác theo kế hoạch

22h20

22h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây

Công tác theo kế hoạch

3

TP Hải Dương

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

23h00

23h20

Thôn Độc Lập

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Ngọc Châu, Bình Hàn, Trần Hưng Đạo, Quang Trung

Công tác theo kế hoạch

23h40

24h00

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

23h00

23h20

Xã:
KH:Tuấn Dương, Bơm tiêu KCN, Dệt Pacific, May Tinh Lợi, CS KCN, XD KCN, TT điều hành KCN, Container, Cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn Vinasin.

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Xã: Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

22h20

22h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thị trấn Nam Sách, Minh Tân, Đồng Lạc, An Châu, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng, Quốc Tuấn , Thanh Quang, An Bình, An Sơn, Nam Hồng, Hồng Phong, Thái Tân, Nam Trung, An Lâm

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

 

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Hà

21h20

21h40

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng, Cty Ceraglas.

 

Công tác theo kế hoạch

Ngày 06/10/2019

1

TP Chí Linh

23h20

23h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần 2, Mật Sơn); Sao Đỏ (TBA Việt Tiên Sơn
1+2+3, An Ninh, Mít Sắt); Thái Học (TBA Miễu Sơn 1+2); Văn Đức (TBA Vĩnh
Đại 2; An Lạc (TBA Thôn Đại 1+2, Bờ Chùa, Trại Nẻ, Thôn An Bài); Văn An
(TBA Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc, Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: May Minh Tuấn, Kim Bôi, Bông Sen, Nhôm
Đông Á, Deashin, Thế Giới Mới, Cấp Nước 5, Dịch Vụ Giải trí Hoàn Hảo,
TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama, Cẩm Thái Hưng, XN Bình
Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Chuyển PT ĐZ

22h20

22h40

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây

Chuyển PT ĐZ

06h00

17h30

Phường: Cộng Hòa (TBA: KDC Bích Động, KDC Trúc Thôn, Trúc Thôn, Tiên Sơn 2)
- Xã: Hưng Đạo, Lê Lợi
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: VLXD, Sét Trúc Thôn, Hồng Nhung,
Di Tích Côn Sơn, NK Tỉnh Ủy, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Cty SXTM Trúc Thôn
, Tiểu Đoàn 3, Nguyễn Văn Bách).

Công tác theo kế hoạch

2

TP Hải Dương

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

23h00

23h20

Thôn Độc Lập

Công tác theo kế hoạch

23h20

23h40

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Ngọc Châu, Bình Hàn, Trần Hưng Đạo, Quang Trung

Công tác theo kế hoạch

23h40

24h00

Mất điện một phần Thuộc Phường : Nhị Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Cẩm Giàng

06h00

08h00

TT Lai Cách , TBA CQT thôn Năm

Công tác theo kế hoạch

06h00

08h00

ĐZ 372E8.15 , từ XT- CD 85
Cty , BQL Khu CN Tân Trường , Nam Quang 1+2 , Cty VSM , ANT , Hợp Thành , CP Ánh Dương , Tiền Thực ( Chế biến thức ăn Hoa Kỳ) , Bình Sâm ,
Xã : Tân Trường ( TBA Tân Kỳ) , Cẩm Phúc (TBA Tân Hòa)

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

ĐZ 372E8.15 Sau Recloser Tân Trường
Cty ANT, UMC , Chi Hua , Jagua , Pegasut , Đinh ốc vít Evegren , Mascos ,Uniden , Sankyu , YAS Real Estate VN , Valqua ,VIFON, Khung nhà thép SBC , ABSFIL vina , Zunow , Sansei , Minh Phú , TBA Phú Xá , Leong Hup , SHOWA Valve , Xử lý nước Thải

Công tác theo kế hoạch

07h00

17h00

ĐZ nhánh Sumidenso 2500kVA lộ 475E8.11

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

23h00

23h20

KH:Tuấn Dương, Bơm tiêu KCN, Dệt Pacific, May Tinh Lợi, CS KCN, XD KCN, TT điều hành KCN, Container, Cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn Vinasin.

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Xã: Lai Vu.

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Nam Sách

21h20

21h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thượng Đạt; Nam Đồng, Đồng Lạc

Công tác theo kế hoạch

22h20

22h40

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã An Châu; Thị trấn Nam Sách, Minh Tân, Đồng Lạc, An Châu, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng, Quốc Tuấn , Thanh Quang, An Bình, An Sơn, Nam Hồng, Hồng Phong, Thái Tân, Nam Trung, An Lâm

Công tác theo kế hoạch

22h40

23h00

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

23h00

23h20

Mất điện một phần Thuộc Phường Xã Đồng Lạc, An Lâm, Phú Điền, Cộng Hòa; Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Hà

21h20

21h40

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng, Cty Ceraglas.

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Tứ Kỳ

07h00

12h00

Cắt điện CD nhánh TBA Kiêm Tân thuộc ĐZ 373E8.7:
Khu vực mất điện TBA Kiêm Tân - ĐL Tứ Kỳ

Công tác theo kế hoạch

08h00

11h00

Cắt điện TBA Quang Minh 3, thôn Đông Hào, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc.

Công tác theo kế hoạch

8

Huyện Bình Giang

06h00

06h15

Công ty: - Việt Cường, Rượu Eratop, Rượu Lamilitiquaise, May Mai Huy Sinh, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Văn Thành, Duy Thái Hưng, Chiếu sáng Cầu Ô Xuyên. Xã: - Hồng Khê: Mất Điện toàn bộ - Cổ Bì: mất điện toàn bộ - Long Xuyên: mất điện toàn bộ - Thái Học: mất điện một phần (mất các TBA Phú Khê, CQT Phú Khê, CQT Phố Phủ, Bơm Phủ). - Tân Việt: mất điện toàn bộ (trừ các TBA Bình An, Bình An 2) - Hùng Thắng: mất điện toàn bộ.

Công tác theo kế hoạch

12h00

12h15

Tác giả: Theo TTDKX HD ; xuất bản: 30/09/2019 07:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31