Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 37 NĂM 2019 (Từ 9/9/2019 đến 15/9/2019)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

1. ĐL TP Hải Dương

1

15/09/19

02h00

05h00

Mất điện một phần khu vực phường Bình Hàn, Nhị Châu.. dọc Quốc lộ 5A từ Ngã Tư Lilama đến Khu vực Big C và một số điểm lân cận….

Công tác theo KH

2. ĐL Cẩm Giàng

1

Ngày 13/9/2019

08h00

10h00

- TBA chi khê 180KVA 35/0,4KV lộ 374E8.11

Công tác theo kế hoạch

10h30

12h30

TBA Bệnh viện ghẽ 100KVA 35/0,4KV lộ 374E8.11

 

3. ĐL Chí Linh

1

Ngày 12/09/2019

03h00

07h00

- Phường: Phả lại (TBA Cao Đường, Thôn Cao Đường)
-TBA Chuyên Dùng và các Cty: Phụ Gia bê tông Phả lại

Công tác theo kế hoạch

2

Ngày 13/09/2019

04h00

04h20

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Hoàng Hà, Tân Vĩnh Hưng, thành Đồng, Minh Dũng,
An Bình Phát, Lan Chi Mark2

Chuyển PT ĐZ phục vụ công tác theo kế hoạch

06h00

06h20

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông, Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc,
Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây, TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama,
Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Chuyển PT ĐZ

3

Ngày 15/09/2019

05h00

05h20

- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Hoàng Hà, Tân Vĩnh Hưng, thành Đồng, Minh Dũng,
An Bình Phát, Lan Chi Mark2

Chuyển PT ĐZ phục vụ công tác theo kế hoạch

05h30

05h50

- Phường: Chí Minh (TBA Chùa Vần, KDC Hồ Mật Sơn, Núi Đá, Kênh Trung, Hố Nẻo,
Hố Nẻo 1+2); Văn An (TBA Kiệt Đông, Thôn Tường, Thôn Tường 2, Trại Sen 2, Kỳ Đặc,
Thông Lộc, Bơm Kỳ Đặc)
- TBA Chuyên Dùng và các Cty: Siêu Thị Smart, Contrexim, Trại Giam K2, Bơm Kênh Trung,
Bơm Chí Minh, Bơm Đồn điền Tây, TM Sao Đỏ, Thiên An, Đại Ngĩa, thánh Khởi, Lilama,
Cẩm Thái Hưng, XN Bình Minh, Đại Nghĩa, Quang Tuấn, Đại Dương.

Chuyển PT ĐZ

4. ĐL Kinh Môn

1

Ngày 13/09/2019

04h40

06h40

Xã: Một phần TT Phú Thứ (TBA Phú Thứ A,C,D,F)
KH: XM Vạn Chánh, Vạn Phúc, BV Nhị Chiểu, Than Cao Xanh, Trường Khánh, XM Phú Tân A
.

Công tác theo kế hoạch

2

Ngày 14/09/2019

23h30 - 13/9

19h00 - 14/9

Xã: TT Kinh Môn, xã Hiệp An, Thái Thịnh, Minh Hòa, Hiến Thành và TBA Long Xuyên B (Duẩn Khê)
KH: XM Thành Công 3, Khánh An, Đức Mạnh 1,2, Đại Cường, ST Lan Chi, Quảng Tân, Ngọc Thắng, Đức Thành, Phú Sơn, Sơn Thái, Sông Hàn, KD, Bưu Điện Kinh Môn, NN Viettinbank, NH Aribank, Phương Nam, Hồng Hà, Kho Bạc, CC Thuế, NM Nước TT KM, UB Huyện KM, Lắp máy 69-3, Hoàng Nam, Chịu lửa Burwitz, Thành Phát, Hồng Thắng, Bưu Điện Hiệp An, Sinh Thái Thành Công, Trường cấp 3 KM1, Viettory, Thuận An, Nguyễn Văn Trung, Minh Thắng (Thái Thịnh), Minh Khánh, Minh Ánh, Việt Phú, Ngọc Khuê, Trương Văn Huy, Vũ Văn Thủy, Vũ Văn Mận, Trương Văn Tự, Dương Văn Sơn, Bùi Văn Quyền, CN Thủ Đô, NM Nước Thái Thịnh, Nguyễn Văn Hảo

Công tác theo kế hoạch

3

Ngày 14/09/2019

23h30 - 13/9

19h00 - 14/9

KH: Thép Tân Nguyên

Công tác theo kế hoạch

4

Ngày 14/09/2019

23h30 - 13/9

19h00 - 14/9

Xã: TBA Phú Thứ B,E, Lỗ sơn, và toàn bộ TT Minh Tân, toàn bộ khu Hạ Chiểu
KH: Vôi DLH, TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Phú sơn, Hoài Phát, Phú Thuận, KS Việt Nam, TH Phú Thịnh, Đức Phúc 2, Phú Duy, NH Viettinbank, Cường Thịnh, Nhôm Tân Đông, Phú Thịnh, Áng Bát, Tân Sơn Cơ Giới, Minh Tuấn, Thanh Quyết, Bùi Minh Ngọc, MĐ Thống Nhất, Trường cấp 3 Nhị Chiểu, Đức dương, NM Nước Minh Tân, NH Đầu Tư Nhị Chiểu, Tiến Trung, Cầu Đá vách, Triệu Vương, Minh Phúc, Việt Ngân, Tiến Hoàng.

Công tác theo kế hoạch

5

Ngày 14/09/2019

23h30 - 13/9

02h00 - 14/9


KH: XM Phú tân

Công tác theo kế hoạch

6

Ngày 14/09/2019

23h30 - 13/9

02h00 - 14/9

Xã: Một phần TT Phú Thứ (TBA Phú Thứ A,C,D,F)
KH: XM Vạn Chánh, Vạn Phúc, BV Nhị Chiểu, Than Cao Xanh, Trường Khánh, XM Phú Tân A
.

Công tác theo kế hoạch

7

Ngày 13-15/09/2019

23h30 - 13/9

19h00 - 15/9


KH: Tân Nguyên

Công tác theo kế hoạch

8

Ngày 15/09/2019

05h00

19h00

Xã: Một phần TT Phú Thứ (TBA Phú Thứ A,C,D,F), xã Duy Tân, Hoành Sơn, Tân Dân
KH: XM Vạn Chánh, Vạn Phúc, BV Nhị Chiểu, Than Cao Xanh, Trường Khánh, XM Phú Tân A, Lê Văn Sướng, Xuân Phú, Phương Chiến, XM Thành Công 2, XM Duyên Linh, XM Trung Hải, KTĐ Phúc Sơn, Trần Trọng Dũng, Trường Phúc, Ngô Duy Mỳ, Điện Nước Duy tân, XN 200, XN 204, Đóng Tầu Duy Tân, CK Thủy Phạm Tân, NM Nước Tân Dân, Bơm Vụng Chủ
.

Công tác theo kế hoạch

5. ĐL Kim Thành

1

Ngày 13/09/2019

07h00

09h00

* ĐZ375E8.6 từ sau CD Nhánh Việt Hưng A - hết:
- Xã: Kim Xuyên, Việt Hưng.
- Khách hàng: XNKTCT Thủy Lợi.

ĐL Kim Thành lắp bổ sung CSV

2

Ngày 14/09/2019

07h00

09h00

* ĐZ971 TG Kim Thành B - hết:
- Xã: Kim Tân, Bình Dân, Kim Đính, .
- KH: An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam.

ĐL Kim Thành lắp bổ sung CSV

3

Ngày 14/09/2019

19h00

19h20

* ĐZ370E8.6 từ XT - CD 22 nhánh Móc Lèo:
- Xã: Thượng Vũ, Việt Hưng.
- KH: Thành Phát, XM Hải Âu, Gạch Tuylen, Phú Minh, Bao bì Trung Kiên III, Lê Vũ Long.

ĐL Kinh Môn công tác theo kế hoạch

4

Ngày 16/09/2019

05h00

05h20

* ĐZ370E8.6 từ XT - CD 22 nhánh Móc Lèo:
- Xã: Thượng Vũ, Việt Hưng.
- KH: Thành Phát, XM Hải Âu, Gạch Tuylen, Phú Minh, Bao bì Trung Kiên III, Lê Vũ Long.

ĐL Kinh Môn công tác theo kế hoạch

5

Ngày 14/09/2019

06h00

06h20

* ĐZ 373 E8.6 từ XT - CD38.
- Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.
- KH: Nam Thắng, TD-ĐLKT, XD Lai Khê, CKCX Vinasin, Hồng Lạc.

Chuyển phương thức

6

Ngày 14/09/2019

16h00

16h20

* ĐZ 373 E8.6 từ XT - CD38.
- Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.
- KH: Nam Thắng, TD-ĐLKT, XD Lai Khê, CKCX Vinasin, Hồng Lạc.

Chuyển phương thức

6. ĐL Nam Sách

1

Ngày 13/09/19

06h00

06h20

Cty: Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính
Xã: Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng

Công tác theo kế hoạch

2

Ngày 14/09/19

06h00

06h20

Cty: Thức ăn chăn nuôi Tiền trung, Kim CHính, Nước sạch phía bắc, Xăng dầu Tiền Trung, Trường CNKT, Trường Trung học nông nghiệp, Ngân hàng ĐT&PT, Bưu điện Tiền Trung, Thu Phí QL5, Đồng Xuân, Nhựa Hồng Hà, Formostar, Huy Hà, XL4, Sáng Mỹ, Nghĩa Mỹ, Toàn Cầu
Xã: Ái Quốc

 

3

 

16h00

16h20

 

 

4

Ngày 15/09/19

05h30

05h50

Cty: Thành Đại, Điện hợp tiến, Đông Dương, May thiên tân, Long Thuận, Hoàng Thanh, Điện Quốc Tuấn,Điện Nam Cường, Điện Quang Cường, Hoàng Tùng, Nước Sạch Nam Tân, XNK Hưng Thịnh, Đài Viễn Thông Nam Chính
Xã: Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Hưng

 

7. ĐL Thanh Hà

1

Ngày 14/9

06h00

16h00

xã: Hồng Lạc,Tân Việt,Thanh An,Thanh Lang,Cẩm Chế,Liên Mạc,Việt Hồng,Thanh Xuân,một phần Thị Trấn Thanh Hà.
- Công ty:chế biến nông sản Hải Dương,may Mỹ Thái,Bùi Đức Tranh,cáp Vina,nhà máy nước sạch Thanh Lang+Tân Việt,công ty TNHH TM và DV Hiệp Hạnh,công ty may TNHH SX may Liên Hiệp,công ty Điện Lực Thanh Xuân,công ty TNHH Thương Mại Phong Trang,công ty TNHH may mặc Đại Dương Việt Nam.

Công tác theo kế hoạch

8. ĐL Gia Lộc

1

Không có

 

 

 

 

9. ĐL Tứ Kỳ

1

Ngày 12/09/2019

08h00

10h30

Cắt điện TBA 180kVA Thôn Mạc xã Quảng Nghiệp

Công tác theo kế hoạch

2

Ngày 12/9/2019

10h30

12h30

Cắt điện TBA 320 kVA Quang Trung xã Quang Trung

Công tác theo kế hoạch

3

Ngày 15/9/2019

06h00

08h30

TT Tứ Kỳ CTy: Tân Phong, CKJ, May Việt An( Hoàng Minh), Thắng Lợi, Bệnh Viện, SEESVINA, Thành Đạt

Công tác theo kế hoạch

10. ĐL Ninh Giang

1

Ngày 15/09/2019

06h00

06h10

-Xã:Nghĩa An,Quyết Thắng,Ứng Hòe
- Cty :Universal, Mastina, Camex, Quỳnh Anh,Nhà máy nước Quyết Thắng.

Chuyển phương thức

08h30

08h40

-Xã:Nghĩa An,Quyết Thắng,Ứng Hòe
- Cty :Universal, Mastina, Camex, Quỳnh Anh,Nhà máy nước Quyết Thắng.

Chuyển phương thức

06h00

06h10

-Xã : Tân Hương; Ninh Thành, Vĩnh Hòa, Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang.
-Công ty : Giầy Gia Bảo (CS2);; XNKTCT TL Ninh Giang; Bệnh Viện Ninh Giang; Sao Vàng; Phúc Hoàng;
Hương Quỳnh Đăng; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam;
Trọng Minh( Sejinvina); May Sao Đỏ.

Chuyển phương thức

12h00

12h10

-Xã : Tân Hương; Ninh Thành, Vĩnh Hòa, Đồng Tâm, Hiệp Lực, TT Ninh Giang.
-Công ty : Giầy Gia Bảo (CS2);; XNKTCT TL Ninh Giang; Bệnh Viện Ninh Giang; Sao Vàng; Phúc Hoàng;
Hương Quỳnh Đăng; Hùng Sơn; Gỗ Vĩnh Hòa; Hợp Pháp CN Hiệp Lực; Cao Phương Nam;
Trọng Minh( Sejinvina); May Sao Đỏ.

Chuyển phương thức

06h00

12h00

Xã :Hồng Phong; Kiến Quốc; Văn Giang; Hưng Long; Văn Hội; Hưng Thái; Hồng Phúc, Đông Xuyên,
Ninh Hải; Hồng Thái; Hồng Dụ; Tân Hương, Nghĩa An.
Công ty : Gạch Hưng Long; Giầy Da Gia Bảo, Gạch Hồng Phong; Nam Dương; May Hải Anh

Công tác theo kế hoạch

11. ĐL Thanh Miện

1

Không có lịch cắt điện

 

 

 

 

12. ĐL Bình Giang

1

15/09/2019

06h00

07h30

Xã: - Xã Tân Việt (mất điện thôn Bình An), xã Bình Minh ( Mất điện thôn Bá Đông, Quang Tiền, một phần thôn Mỹ Trạch)
Công ty: Trung tâm GDTX Bình Giang, Bệnh viện ĐK Bình Giang

Thực hiện công việc theo kế hoạch

15h00

16h10

 

 

2

15/09/2019

06h00

06h10

Xã: Thái Học, Bình Minh, Thái Dương, Thái Hòa, Thúc Kháng, Tân Hồng, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Hồng Khê, Cổ Bì, Long Xuyên
Công ty: Grand Ocean, THPT Bình Giang, Anh Đạt, Minh Huấn, PanTa, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Lông Vũ Đại Lợi, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Ống nhựa Asean, Đoàn Quang Hoạt, Gia Anh II, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, Chiếu sáng cầu Ô Xuyên.

Chuyển phương thức cấp điện theo kế hoạch

16h00

16h10

 

 

3

15/09/2019

06h00

16h10

Công ty: May Hải Anh, CPTKKTKT

Thực hiện công việc theo kế hoạch

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 09/09/2019 10:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31