Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 36 (TỪ 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)

STT

TP, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 30/8

1

Huyện Thanh Hà

04h00

05h30

Xã: Một phần xã Thanh Hồng, thôn Phù Tinh và một phần thôn Ngọc Điểm xã Thanh Quang,

Công ty: May Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Công tác theo kế hoạch

04h00

16h30

Xã: Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Hồng và một phần xã Thanh Quang.

 Các công ty: Hà Hải Thanh Cường, Hoài Sơn.

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h30

 Xã: Xã Thanh Quang, Thanh Hồng, Một phần xã Thanh Thủy,

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính, Công ty may Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng Cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Công tác theo kế hoạch

16h30

16h50

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà.

Chuyển phương thức

09h45

10h45

Xã: Một phần xã Thanh An.

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h00

Xã: Một phần thôn Lang Can2 và Lang Can 3 xã Thanh Lang.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

 

08h00

 

 

12h00

 

- Mất điện KH sinh hoạt: Thôn La xã Thanh Tùng

 

Công tác theo kế hoạch

3

Thành Phố Hải Dương

02h00

06h00

Mất điện một phần khu vực phường: Thanh Bình; Tân Bình

Thực hiện công việc theo kế hoạch

 

4

Huyện Tứ Kỳ

04h00

05h30

04h15

05h45

- Xã : Chí Minh

- Cty ;

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Kim Thành

 

15h00

16h30

* Xã: Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

Ngày 31/8

1

Huyện Thanh Hà

04h00

05h30

Xã: Một phần xã Thanh Hồng.

Công tác theo kế hoạch

04h00

16h30

Xã: Một phần xã Thanh Quang và một phần xã Thanh Hồng,

Công ty: Công ty may Đinh Trịnh Tú, Chiếu sáng cầu Thái Bình, nhà máy nước sạch Trường Thành.

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h30

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, một phần xã Thanh Quang.

Các Công ty: Hoài Sơn, Hà Hải Thanh Cường.

Công tác theo kế hoạch

15h00

15h20

Xã: Một phần xã Thanh Thủy, Thanh Quang.

Các Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Chuyển phương thức

16h30

16h50

Xã: Một phần xã Thanh Thủy, Thanh Quang.

Các Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Chuyển phương thức

08h30

10h00

Xã: Một phần thôn Hạ Vĩnh xã Thanh Quang.

Công tác theo kế hoạch

10h15

11h15

Xã: Một phần thôn Lập Lễ xã Thanh Hồng

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

06h00

18h00

- Mất điện KH sinh hoạt: xã Tân Trào, Ngô Quyền.

- KH chuyên dùng gồm các TBA :   Vũ Văn Quảng.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Tứ Kỳ

04h00

05h30

15h00

04h15

05h45

15h15

- Xã : Chí Minh

- Cty :

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

06h15

12h15

- Xã: Đại Hợp , Tân Kỳ, Tái Sơn,Quang Phục ,

Cty : Trường Phát, Huệ Lực, YEAJINVina, NG. Dương .Hưng, Xí Nghiệp Giống, Bùi Huy Hạnh .

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Kim Thành

 

15h00

15h20

* Xã: Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần

ĐL Thanh Hà công tác

16h30

16h50

Ngày 01/9

 

 

 

 

 

 

Ngày 02/9

1

Thành Phố Hải Dương

23h30

23h45

Mất điện: Cty Vũ AN

Chuyển PTVH

23h45

24h00

Mất điện một phần khu vực phường: Nhị Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng

Chuyển PTVH

2

Huyện Nam Sách

23h30

23h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400+500, TOYODENSO, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina, Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuynjaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa, 

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 03/9

1

Huyện Thanh Hà

04h00

05h30

Xã: Một phần xã Thanh Thủy, Thanh Quang.

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

04h00

16h30

Xã: Một phần xã Thanh Quang.

Công tác theo kế hoạch

15h00

16h30

Xã: Một phần xã Thanh Thủy, Thanh Quang.

Công ty: TNHH may mặc Hoa Hồng, xốp Phúc Cường, Tuấn An, nhà máy nước sạch Thanh Bính.

Công tác theo kế hoạch

04h00

04h20

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà.

Chuyển phương thức

16h30

16h50

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Sơn, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Cẩm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy, Thanh Hồng, Vĩnh Lập, Thanh Cường.

Các Công ty, doanh nghiệp: NS Thanh Hải, Hải Hà 1250, TBT 1, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Đài VT Thanh Hà, TT Y tế 1+2, Chi cục Thuế, Nguyễn Văn Hiếu, Xuân Hiền, Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng 2, Kim Long, Cầu Hợp Thanh, UBND huyện Thanh Hà, may Định Trịnh Tú, nước sạch Thanh Bính, Trường Thành, Hà Hải Thanh Cường, Hoài Sơn, xốp Phúc Cường, TNHH may Hoa Hồng, Tuấn An.

Chuyển phương thức

2

Thành Phố Hải Dương

00h30

00h50

Mất điện một phần khu vực phường: Mất 1 phần khu vực Xã Nam Đồng; An Châu; Thượng Đạt; AN Thượng

Chuyển PTVH

05h00

05h20

Mất điện: Cty Vũ AN

Chuyển PTVH

05h20

05h40

Mất 1 phần khu vực Phường Ái Quốc

Chuyển PTVH

3

Huyện Kim Thành

 

04h00

16h30

 

* Xã: Liên Hòa

* Công ty: Đào Mạnh Dần

 

 

ĐL Thanh Hà công tác

4

Huyện Nam Sách

05h00

05h20

Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty Kem Tràng Tiền, Nước Thải nam Quang, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, OKAMOTO, Baifar, Everglory 400, TOYODENSO, Hồng Gia, LFV metal, Dusco Vina,

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc, Phú Điền, Cộng Hòa, 

Chuyển phương thức cấp điện

00h30

00h50

Cty: XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn’ Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,Dinh Dưỡng

Xã:  Nam Đồng, Đồng Lạc;  An Thượng

Chuyển phương thức cấp điện

01h00

22h40

01h20

23h00

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty, An Phát, YAJM, Quảng long xương, Phú Nguyên, Wanna, Bơm Hải Nam, Nam Châm Đại Việt, Phú Gia, Việt Nam Trung Hoa, May Phụ Liệu Hưng thịnh, Tùng Phương

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Miễu Lãng xã Đồng Lạc

Chuyển phương thức cấp điện

05h00

05h20

Cty: Tú Nhận, Bình An, Kinh doanh nước sạch số 11, Hà Hanh, Đô Nga, Dinh Dưỡng Việt Nam, Đại An Tín, Thành Phát, Đức Thịnh, FBA, Nguyễn Huy Tuấn, Đoàn Văn Khắp, Phạm Thị Mười

Xã: TT Nam Sách, An Lâm, Cộng Hòa, Phú Điền,

Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 04/9

1

TX Kinh Môn

12h00

18h00

Phường: Long Xuyên, Phường An phụ, xã Thượng Quận..

Công Ty: Thành Dũng, Minh Tuấn, Phú Hưng, Long Thành, TD220kV, Quảng Hưng, Minh Quân, Nông Sản HD, BOT, Minh Thắng, Đức Anh, Đức Việt, Phúc Vân Nam, Namlee, Thành Phát.

 

Công tác theo .kế hoạch

2

Thành Phố Hải Dương

 

 

05h00

17h00

Mất điện một phần khu vực phường: Tân Hưng, Và Toàn Bộ Phường Thạch Khôi; Khu Vực Gia Xuyên, Liên Hồng, Viện cây

Chuyển Phương Thức

06h00

06h20

Mất điện một phần khu vực: Tập thể cảng cống câu, Khu Bảo Thái, Khuê Liễu và toàn bộ khu vực Tân Phú Hưng

Chuyển Phương Thức

06h00

09h00

Mất điện một phần khu vực phường:Việt Hòa, Khu CN cao An Phát, Cụm CN Lai Cách, Đại An

Thực hiện công việc theo kế hoạch

 

06h00

12h00

Mất điện một phần khu vực phường: Thạch Khôi, Tân Hưng,  khu vực Quang Giáp.

Thực hiện công việc theo kế hoạch

 

17h00

17h20

Mất điện một phần khu vực: Tập thể cảng cống câu, Khu Bảo Thái, Khuê Liễu và toàn bộ khu vực Tân Phú Hưng

Chuyển Phương Thức

04h00

04h20

Mất điện một phần khu vực phường: Mất 1 phần khu vực Xã Nam Đồng; An Châu; Thượng Đạt; AN Thượng

Chuyển PTVH

04h00

04h20

Mất điện một phần khu vực phường: Việt Hòa, Hàn Trung, Chùa Thượng

Chuyển PTVH

04h40

05h00

Mất điện một phần khu vực phường: Nhị Châu, Ngọc Châu, Bình Hàn; Quang Trung; Trần Hưng Đạo

Chuyển PTVH

09h30

09h50

Mất điện một phần khu vực phường: Nhị Châu, Ngọc Châu, Bình Hàn; Quang Trung; Trần Hưng Đạo

Chuyển PTVH

 

17h30

17h50

Mất điện một phần khu vực phường: Việt Hòa, Hàn Trung, Chùa Thượng

Chuyển PTVH

23h00

23h20

Mất điện một phần khu vực phường: Ái Quốc

Chuyển PTVH

3

Huyện Gia Lộc

05h00

17h00

- TBA công cộng  khu vực thị trấn Gia Lộc, xã Thống Nhất, Gia Tân

- TBA chuyên dùng:  Nguyễn Thế Khang, Vĩnh Thuận, Hồng Minh, TBA Tân Bình, TBA CS Đ62M T2, TBA Kho Bạc, TBA Joton, TBA Tự dùng, Haivina, Bệnh viện đa khoa Gia Lộc, TBA Nguyễn Thị Lan.

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

TBA Chuyên Dùng: CSQL37, Giết Mổ Gia Súc, Minh Kiểm, Bơm Tăng Áp Thạch Khôi, Nước sạch Thạch Khôi.

Công tác theo kế hoạch

06h00

17h00

TBA Chuyên dùng: 2 Way, Hà My, Quang Long, Sun Wood, Gỗ Hải Dương, TBA Long Tân Hải, Vinh Nguyễn, Sinh thái Thái Bình, Cửu Long I, ĐoànVăn Phong, Quốc Bảo, Giầy Hải Dương, Thêu in Đông Dương, Đá mài số 1, Vĩnh Thành T2, Thanh Phong, TBA Đại Lộc, Sảnxuất và Kỹ Thuật HT, Minh Kiểm 2, Dương Huy, TBA Tân Long, Công ty SX & TM Gia Lộc, TBA Tuấn Chung, TBA Bắc Việt, TBACông ty SX và TM Gia Lộc 750, Kim Sơn, Cơ Khí Thành Công, Ngân Tường.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện Tứ Kỳ

05h00

17h00

05h15

17h15

Xã : Dân Chủ , Ngọc Kỳ, Quảng Nghiêp.

Cty:

Công tác theo kế hoạch

5

Huyện Kim Thành

 

06h00

06h20

ĐZ 373E8.22 từ XT đến CD 373-7/20 An Thái:

* Xã: TT Phú Thái

* Công ty: NHNN Kim Thành, Chi cục Thuế Kim Thành.

 

ĐL Kim Thành thao tác CD 373-7/20 An Thái, CD 373-7/46 Kim Liên, CD 373-7/67 KCN Phú Thái (đóng CD92 cấp điện đến CD 373-7/67)

07h10

07h30

17h00

17h20

06h00

07h30

ĐZ 373E8.22:

* Xã:  Kim Lương, TT Phú Thái, Phúc Thành.

* Công ty:  Nguyễn Quốc Tuấn 100, Vĩnh Lộc 1000, Than Việt Phát 560, CS Cầu Thái 100, Nam Tài A+B+C+D+I+T+K+M, may Đông Tài (trừ Nam Tài H+U+V), Vận Tải Trường An 1500, Kiến Hoa Đất Việt 2500+1000, Song Toàn 400, Phúc An A 400, Phúc An B 560, Huy Văn E 630, Huy Văn D 630, Huy Văn C 630 Huy Văn F,  Huy Hoàng 800, Phúc Sơn 1500, Hoàng Giang 400, Đình Phú 180, Nam Linh 630, Đóng Tàu Hoàng Gia 1250 +630, Giầy Bình Dương 560, Hùng Ngọc 750, Cty 01-6 180, InJaViNa 630+400,  Vinh Phát 1600,  Hưng Long B 320, Nam Ninh 560, XD Trung Kiên B 30, CS QL5 Phú Thái 50, BĐ Phú Thái 100, Nhà Máy NC Phú Thái, Viễn Thông KT 50, Ngân Hàng 100, Chi Cục Thuế 100, Sơn Globalite 320, Hướng dẫn viên du lịch 180, XD Kim Lương 25, Yvone 800, BCH 700,

 

ĐL Kim Thành tháo lèo, đấu lèo cột 10 nhánh cầu Phú Thái phục vụ công tác theo kế hoạch

15h00

17h20

 

 

06h00

17h20

ĐZ 372E8.6 từ sau lèo cột 10 ÷ CD373-7/11 N. Cầu Phú Thái ÷ lèo cột 05 nhánh Cầu Phú Thái:

 * Xã:

* Công ty: Nhựa Vình Lộc, Than Việt Phát, Nguyễn Quốc Tuấn

ĐL Kim Thành công tác

06h00

17h20

ĐZ 373E8.22 từ sau CD373-7/46 Kim Liên ÷ CD377-7/31 N. Kim Liên 5, CD373-7/67 KCN Phú Thái:

* Xã:

* Công ty: Hoàng Trường 630, Nam Tài X+P+O+ L+S+R+Q, Cơ khí Thắng Lợi 320.

ĐL Kim Thành công tác

12h00

18h00

ĐZ (370 + 372) E8.6 từ XT đến CD Móc Lèo:

* Xã: Thượng Vũ , Tuấn Việt.

* Công ty: Thành Phát, Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, Trung Kiên A, Lê Vũ Long.

ĐL Kinh Môn công tác

6

Huyện Nam Sách

23h00

23h50

Mất điện các khách hàng chuyên dùng:, Everglory 500, , Nam Quang, Haivina, Bao bì AP, Chuynjaan, Việt Tường, Aiden, Đệ Nhất, Cám Vina, An Phát

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã: Đồng Lạc, Ái Quốc,

Chuyển phương thức cấp điện

04h00

04h20

Cty: XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn’ Q&T, Nhân Hằng, Hồng Thịnh, Fman, Việt Hòa, Trường Giang, Toàn Cầu, Thành Đạt, Viotex, BSE,,Dinh Dưỡng, Điện Quang Cường,  Nguyễn Văn Công, F&G, Ngọc Vũ, Bệnh viện ĐKNS, Bưu điện Tăng Âm, TT GDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Nông Sản Đông Hưng, Kho Bạc Nam Sách, Minh Hiệp, Trường Độ, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công.

 

Xã:  Nam Đồng, Đồng Lạc;  An Thượng,  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Hồng, TT Nam Sách, ,An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp điện

17h30

17h50

Cty: XNK Hải Dương, Đông hòa, Pic, tiểu đoàn 214, Trọng anh, K98, Xén kẻ vở, nước sạch thanh sơn, Estar bliting, Thi công cầu hàn’ Điện Quang Cường,  Nguyễn Văn Công, F&G, Ngọc Vũ, Bệnh viện ĐKNS, Bưu điện Tăng Âm, TT GDTX Nam Sách, Hồng Ngọc, Thuận Thịnh, Nông Sản Đông Hưng, Kho Bạc Nam Sách, Minh Hiệp, Trường Độ, Thạch Dương, Tuấn Linh, Yến Thanh, Âu Châu, Hà Bình, Vimax, Minh Tín, Unitedtex, HTX Thành Công, Hồng Ngọc, Tùng Lộc, Huy Hoàng, Hưng luận, NHâm Mạnh, Trường Hải, Vũ Công.

 

Xã:  Nam Đồng, Đồng Lạc;  An Thượng,  Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Hồng, TT Nam Sách, ,An Bình, An Lâm, Nam Trung

Chuyển phương thức cấp điện

18h00

18h20

+ Mất điện các khách hàng chuyên dùng: Cty, An Phát, YAJM, Quảng long xương, Phú Nguyên, Wanna, Bơm Hải Nam, Nam Châm Đại Việt, Phú Gia, Việt Nam Trung Hoa, May Phụ Liệu Hưng thịnh, Tùng Phương

+ Mất điện các khách hàng SH tại các xã:  Thôn Miễu Lãng xã Đồng Lạc

Chuyển phương thức cấp điện

23h00

23h20

Cty: Tú Nhận, Bình An, Kinh doanh nước sạch số 11, Hà Hanh, Đô Nga, Dinh Dưỡng Việt Nam, Đại An Tín, Thành Phát, Đức Thịnh, FBA, Nguyễn Huy Tuấn, Đoàn Văn Khắp, Phạm Thị Mười

Xã: TT Nam Sách, An Lâm, Cộng Hòa, Phú Điền,

Chuyển phương thức cấp điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 28/08/2022 02:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31