Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 36 NĂM 2020 ( 31/8/2020 đến 06/9/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 36 NĂM 2020

( 31/8/2020 đến 06/9/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 3/9

1

TP Hải Dương

08h30

12h30

-Mất điện một phần khu vực TP HD .

-Mất điện

Công tác theo kế hoạch

13h30

15h30

-Mất điện một phần

-Mất điện

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

23:40

23:50

* Xã: Lai Vu

* KH:Tuấn Dương A+B, Pacyfic 750kVA, cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn, Vinashin container, Tinh Lợi, CS KCN Vinashin.

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Nam Sách

23h40

24h00

Cty: Nam Quang, Everglory 400, vinaincon, Đạt Thành, Đăng Phong, Kem tràng tiền, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, Okamoto, Baifa, Toyodenso, Hồng Gia, Meltal, Duscovina

Xã: Đồng Lạc, Phú Điền, Cộng Hòa

Chuyển nguồn cấp điện

Ngày 4/9

1

Huyện Kim Thành

05:40

06:00

* Xã: Lai Vu

* KH:Tuấn Dương A+B, Pacyfic 750kVA, cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn, Vinashin container, Tinh Lợi, CS KCN Vinashin.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

05h40

06h00

Cty: Nam Quang, Everglory 400, vinaincon, Đạt Thành, Đăng Phong, Kem tràng tiền, May Tinh Lợi, Môi Trường xanh, Okamoto, Baifa, Toyodenso, Hồng Gia, Meltal, Duscovina

Xã: Đồng Lạc, Phú Điền, Cộng Hòa

Công tác theo kế hoạch

Ngày 5/9

1

TP Hải Dương

08h30

12h30

-Mất điện một phần

-Mất điện

Công tác theo kế hoạch

09h00

13h00

-Mất điện khu vực:

-Mất điện

Công tác theo kế hoạch

02h00

09h30

- .

-Mất điện khu vực

-Mất điện TBA

Công tác theo kế hoạch

02h00

09h00

Cty: Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung

Xã: Phường Ái Quốc

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Kim Thành

02h00

02h20

* Xã: Lai Vu, Cộng Hòa.

*KH: Nam Thắng, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX Vinasin, Nhôm Tân Á, Nuôi trồng thủy sản Lai Vu, Hồng Lạc.

ĐL thao tác CD 659 chuyển phương thức vận hành.

09h30

09h50

3

Huyện Thanh Hà

02h00

02h20

Xã: Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Quang, Hồng Lạc, Việt Hồng, Tân Việt, Thanh An, Thanh Lang, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh Xuân.

 

Cty: TBT, Hải Hà, Đinh Trịnh Đinh, Tân Phát, XD Phượng Hoàng, Nông Sản Hồng Lạc, Đại Dương, May Hoa Hồng.

Chuyển phương thức

09h30

09h50

Ngày 6/9

1

Huyện Kim Thành

05h00

05h20

* Xã: Liên Hòa.

*KH: Đào Mạnh Dần.

ĐL Thanh Hà chuyển phương thức vận hành.

17h30

17h50

2

Huyện  Tứ Kỳ

05h20

06h30

-Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ su CD 78- 130-  CD 91 :

: Bình Lãng, Tái Sơn , Quang Phục, TT tứ Kỳ, Chí Minh.

Công ty: Nguyễn Thị Miên, Vũ Văn Hạt 1, 2, Tuyên du1,2 , Xuân Quỳnh, Lilama, Hồng Ngọc, Hà Bắc, Cây Trồng TS,  

Công tác theo kế hoạch

15h30

17h30

05h20

05h35

Cắt điện ĐZ 373E8.13 từ sau CD 130- CDPT UB Huyện- 01 Thanh Cường CD176.

:, TT Tứ Kỳ , Tây Kỳ, Tứ xuyên , An Thanh,  Chí Minh,

Công ty: NS Đông Kỳ,NM Nước An Thanh ,Hồng Ngọc , Vạn Lộc

Chuyển phương thức cấp điện

17h30

17h40

05h20

05h35

ĐZ 371E8.19 từ sau REC 131- CD176

Xã : cộng Lạc, Văn Tố, An Thanh,

CTY: NG. Thị Mến 2, CS Mỹ Nghệ,  Nguyễn Công Băng, Youtec, An Trí thiện,

Chuyển phương thức cấp điện

17h30

17h40

05h00

17h30

ĐZ 373E8.13 từ sau CD Nhánh Thái An đến hết ĐZ.

Xã: Bình Lãng

Công Ty: Nguyễn Văn Lực

Cải tạo ĐZ 35 kV trong nhánh

05h00

17h30

ĐZ 373E8.13 từ sau CD Nhánh Tái Sơn đến hết ĐZ.

Xã: Tái Sơn

Công Ty: XN Giống TK, Trường  Phát, Yejin.

Cải tạo TBA Tái Sơn.và ĐZ 35kv trong nhánh.

3

Huyện Bình Giang

06h00

06h30

Cty:  

 •  Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuyến, Cty điện Hồng Khê, CS Cầu Ô Xuyên ( BQLKT đường cao tốc HN-HP) , Duy Thái Hưng, Cty rượu Eratop, Cty rượu Lamiliquaise, Cty Việt Cường, Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ,  XNKTCTTL Huyện Bình Giang , Tuấn Nội, Hưng Hoàng Phát , Anh Đạt, Minh Huấn, Trần Văn Thành, Cty CP Điện Hồng Khê.

Xã:

 • Mất điện toàn bộ các xã: Thái Học, Bình Minh, Thái Dương, Thái Hòa, Bình Xuyên, Nhân Quyền, Hồng Khê, Cổ Bì, Long Xuyên, Tân Viêt, Hùng Thắng, Nhánh Phạm Lý.
 • Xã Tân Hồng:  mất điện một phần xã Tân Hồng (Trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá, My Cầu, My Cầu Tây).
 • Xã Thúc Kháng:  mất điện một phần xã Thúc Kháng gồm cácTBA Bơm Thúc Kháng, Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê, CQT Ngọc Cục.

Công tác theo kế hoạch

18h00

18h30

06h00

18h00

Cty:  

- Trần Văn Thành, Cty CP điện Hồng Khê ( TBA An Dật 180kVA).

Xã:

 •  Xã tân Việt: mất điện toàn bộ (trừ TBA Bình an, Bình An 2 cấp điện thôn Bình An).
 • Xã Long Xuyên mất điện toàn bộ (trừ TBA Long Xuyên D, Long Xuyên G).
 • Xã Hùng Thắng: mất điện TBA KDC Thuần Lương 180 kVA.
 • Xã Hồng Khê: mất điện TBA An Dật.

Công tác theo kế hoạch

4

Huyện cẩm giàng

06h00

06h20

- ĐZ 373E8.11:

Kanto, Ngân Vượng, Sambound, Super Foam, Hitachi, ICS, IKKA, Nishoku

-Xã Cẩm Đông:  Cẩm Đông A, B, C, D, E, Cẩm Đông 2,3,4, CQT Cẩm Đông

-Xã Cẩm Đoài: Cẩm Đoài A, Hòa Bình

 

Chuyển phương thức vận hành

18h00

18h20

5

Thị xã Kinh Môn

04h40

10h40

Công ty: Thép Tân Nguyên

 

Công tác theo kế hoạch

16h40

17h00

Công ty: Thép Tân Nguyên

 

Công tác theo kế hoạch

6

Huyện Thanh Hà

05h00

05h20

Xã: Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Quang,  Thanh Hải, Tân An, An Phượng, Thanh Khê, TT Thanh Hà, Thanh Xá, Thanh Sơn.

 

Cty: Đinh Trịnh Tú, chiếu sáng cầu Thái Bình, Phúc Cường, nước sạch Trường Thành, nước sạch Thanh Bính, Hà Hải (Thanh Cường).

Chuyển phương thức

 

17h30

17h50

05h00

17h30

Xã: Vĩnh Lập

Công tác theo KH

15h30

17h30

Xã : Thanh Cường, Cty Hà Hải 2, Công ty thi công cầu Quang Thanh

Công tác theo KH

 

 

Tác giả: TT ĐKXHD ; xuất bản: 30/08/2020 10:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31