Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 35 NĂM 2019

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 35 NĂM 2019

(Từ 26/8/2019 đến 02/9/2019)

TT

Huyện,  T. Phố

Thời gian

bắt đầu

Thời gian

kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân

mất điện

1. ĐL TP Hải Dương

1

Ngày 27/08/2019

07h00

17h00

Mất điện một phần nhỏ khu vực Đông Nam Cường… được cấp điện từ TBA Kios 5+6 ĐNC.

Công tác theo KH

07h00
16h00

08h00
17h00

Mất điện khu vực đường Bùi thị Xuân kéo dài, một phần khu vực Đông Nam Cường. Lương Thế Vinh, Khu DC Kim Lai…..

Công tác theo kế hoạch

2

Ngày 31/08/2019

07h30

09h00

Mất điện một phần khu vực Phường Ngọc Châu, Phường Nhị Châu:
Các tuyến phố Nguyễn Hữu Cầu, Tam Giang, Ngọc Uyên, khu vực Phú Lương….

Công tác theo kế hoạch

07h30

07h50

Mất điện khu vực Đường 30/10(Trần Hưng Đạo),
Mất điện một phần Phường Nhị Châu khu vực gần Cầu Phú Lương mới, Đường An Định….

Chuyển PTVH

2. ĐL Cẩm Giàng

1

Ngày 29/8/2019

08h00

11h00

Thay MBA Cẩm Định A 400kVA nâng công suất lên 560kVA-35/0,4kV lộ 371E8.11

Công tác theo kế hoạch

2

Ngày 29/8/2019

09h00

10h00

Thay MBACQT Quý Dương B 560kVA hạ công suất xuống400kVA -35/0,4kV lộ 374E8.11

Công tác theo kế hoạch

3

Ngày 31/8/2019

21h00

24h00

-ĐZ 473E8.15 -473-7/13
Nissei, Taisei, Arion,TOWADA, SSK, Kuroda-Kagaku Vận Tải Việt Nhật
KCN Phúc Điền, Posco VN, ABCD, FIT, Kỹ Thuật công Trình, Atarih, Meijitsu
Tongda, Fuji (Teykoku), Honwu, SANYU

Công tác theo kế hoạch

3. ĐL Chí Linh

 

Không

 

 

 

 

4. ĐL Kinh Môn

1

Ngày 27/08/2019

08h00

10h30

Xã: Một phần TT Minh Tân (TBA Bích Nhôi C)

Công tác theo kế hoạch

5. ĐL Kim Thành

1

Ngày 30/08/2019

06h30

12h00

• ĐZ971TG Kim Thành A - CD 52.
* Xã: Kim Anh, Ngũ Phúc.
* KH: Giống cây trồng Kim Thành, may An Phát, An Kim Hải, NMN Thành Đạt.

ĐL Kim Thành xử lý vi phạm HLLĐCA

06h30

12h00

TBA Kim Anh A -320kV lộ ĐZ971TG Kim Thành A

Điện lực Kim Thành thi công tách riêng dây bắt tiếp địa chống sét van 10kV.

2

Ngày 31/08/2019

06h00

12h00

•ĐZ nhánh Bơm Kim Xuyên lộ 375E8.6
* Xã: Tuấn Hưng, Kim Xuyên
* KH: Cảnh My 1, Huy Văn A+B

ĐL Kim Thành xử lý vi phạm HLLĐCA

6. ĐL Nam Sách

1

Không

 

 

 

 

7. ĐL Thanh Hà

1

Không

 

 

 

 

8. ĐL Gia Lộc

1

Ngày 28/08/2019

06h00

12h00

TBA Hội Xuyên - Khu Hội Xuyên thị trấn Gia Lộc

Công tác thay thế,
luân chuyển MBA

06h00

16h00

TBA KDC Thị Trấn 1 - Khu Đô thị Đồng Mơ Thị trấn Gia Lộc

Công tác thay thế,
luân chuyển MBA

9. ĐL Tứ Kỳ

1

Ngày 26/08/2019

05h20

05h40

Cắt điện ĐZ 373E8.7 từ Đ Đ19MĐ + CDPT UB.Huyện và ĐZ 373E8.13 từ 77A-hết :
xã Bình Lãng, Tái Sơn, Quang Phục, Tây Kỳ, Đông Kỳ, tứ Xuyên, Văn Tố, Phượng Kỳ,
Minh Đức, Quang Khải

 

2

Ngày 28/8/2019

05h00

05h45

cát điện DZ 372 E2.10 . Xã : nguyễn Giáp .Công ty : Gạch Quý Cao , DNTN Thanh Bình

 

3

Ngày 03/9/2019

05h00

05h15

cát điện DZ 372 E2.10 . Xã : nguyễn Giáp .Công ty : Gạch Quý Cao , DNTN Thanh Bình

 

10. ĐL Ninh Giang

 

Không

 

 

 

 

11. ĐL Thanh Miện

1

Ngày 28/08/2019

05h00

16h00

KH: TBA Hà Phương

Công tác theo kế hoạch

12. ĐL Bình Giang

1

Ngày 27/08/2019

08h00

09h30

Xã Long Xuyên: cắt điện TBA Long Xuyên D 180 KVA cấp điện cho khách hàng thôn Bá Đoạt , Thôn Hợp Lễ

Công tác theo kế hoạch

09h30

12h30

Xã Thái Dương: cắt điện TBA Thái Dương A 320 KVA cấp điện cho khách hàng thôn Thái Khương

Công tác theo kế hoạch

2

Ngày 29/08/2019

07h30

10h30

Xã Bình Minh: cắt điện TBA Bình Minh C 180 KVA cấp điện cho khách hàng thôn Bá Đông

Công tác theo kế hoạch

10h30

13h30

Xã Cổ Bì: cắt điện TBA Ô Xuyên 3 - 180 KVA cấp điện cho khách hàng thôn Ô Xuyên

Công tác theo kế hoạch

3

Ngày 30/08/2019

08h00

11h00

Xã Vĩnh Hồng: cắt điện TBA Vĩnh Hồng D 180 KVA cấp điện cho khách hàng thôn Lý Dương

Công tác theo kế hoạch

11h00

12h30

Xã Vĩnh Hồng: cắt điện TBA Khu Dân Cư Vĩnh Hồng KVA cấp điện cho khách hàng Khu Dân Cư Vĩnh Hồng

Công tác theo kế hoạch

 

Tác giả: Theo TTDKX HD ; xuất bản: 25/08/2019 07:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31