Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 33 NĂM 2020 (Từ 10/8/2020 đến 16/8/2020)

LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TUẦN 33 NĂM 2020

(Từ 10/8/2020 đến 16/8/2020)

TT

Thành Phố, Huyện, Thị Xã

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Khu vực mất điện

Nguyên nhân mất điện

Ngày 10/8

 

 

 

 

 

 

Ngày 11/8

1

TP Hải Dương

07h00

09h00

-Mất điện một phần phía Tây Nam Cường.

Công tác theo kế hoạch

06h00

15h00

-Mất điện một phần khu Đô Thị Tuệ Tĩnh.

Công tác theo kế hoạch

Ngày 12/8

1

TP Chí Linh

05h00

06h30

Phường Cộng Hòa (TBA Cộng Hòa, Thương Binh, Tân Tiến, Trúc Cương, Trúc Cương 2, Cầu Ván, Tiên Sơn

TBA Chuyên Dùng và các Cty: Xưởng X56, KS Công Đoàn, NH Tỉnh Ủy, Hữu Phong, Trúc Thôn, TT Nuôi Dưỡng Tân Thần, Chi Cục Thuế

Công tác theo kế hoạch

15h30

17h00

05h00

17h00

Phường Cộng Hòa : TBA Cương, Trúc Cương 2, Công ty Trúc thôn

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Nam Sách

07h30

08h30

Xã: Khu Hoàng Hanh - TT Nam Sách, xã Cộng Hòa, Nam Hưng

Công tác theo kế hoạch

09h00

10h00

Xã: Thôn Chi Đoan – xã Cộng Hòa

10h30

11h30

Xã: Nam Hưng

04h00

04h20

Cty: Nhâm Mạnh, Bình Phương, Tùng Lộc, Huy hoàng

Xã: Nam Trung, quốc tuấn, An Bình, An Lâm

06h00

06h20

Cty: Nhâm Mạnh, Bình Phương, Tùng Lộc, Huy hoàng

Xã: Nam Trung, quốc tuấn, An Bình, An Lâm

04h00

06h20

Cty: Điện Quang Cường, Yến Thanh, Thạch Dương, Hà Bình, Minh Tín, Thành Công, Âu Châu, Tuấn Linh, CS Cầu Bình

Ngày 13/8

1

TP Hải Dương

04h30

06h00

-Mất điện một phần khu vực phía Đông Nam Cường.                                 -Mất điện TBA chuyên dùng : Marie Curie, MN Sao Mai, BVĐK Hòa Bình, Cơ Sở BK Văn Giang, Doanh Trạm 2 Kho TRạm Hậu Cần .

Công tác theo kế hoạch

06h00

06h15

-Mất điện khu vực Phường Hải Tân, Đường Lê Thanh Nghị .-Mất điện TBA chuyên dùng: HD -02, Bê Tông XDHD,Việt Tín, Than Mặt trời, Thắng Lợi, XD Tân Bình, BĐ Hải Tân, BV Y Học

Chuyển phương thức theo kế hoạch

2

Huyện  Tứ Kỳ

05h00

17h00

Xã Minh Đức, Hà Kỳ

Công tác theo kế hoạch

Ngày 14/8

1

TP Hải Dương

04h30

04h50

-Mất điện khu vực Phường Hải Tân, Đường Lê Thanh Nghị .-Mất điện TBA chuyên dùng: HD -02, Bê Tông XDHD,Việt Tín, Than Mặt trời, Thắng Lợi, XD Tân Bình, BĐ Hải Tân, BV Y Học

Chuyển phương thức theo kế hoạch

04h30

06h00

-Mất điện một phần khu vực phía Đông Nam Cường.                                 -Mất điện TBA chuyên dùng : Marie Curie, MN Sao Mai, BVĐK Hòa Bình, Cơ Sở BK Văn Giang, Doanh Trạm 2 Kho TRạm Hậu Cần .

Công tác theo kế hoạch

Ngày 15/8

1

TP Hải Dương

07h30  08h30

14h00-15h30

-Mất điện một phần khu vực phía Tây Nam Cường.

Công tác theo kế hoạch

07h30

15h30

-Mất điện một phần khu vực phía Tây Nam Cường.-Mất điện TBA chuyên dùng: Sen Tím, Bệnh Viện DND.

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện Thanh Miện

 

 

06h30

       

 

 

11h00

       

-Thị trấn TM gồm các TBA:An Lạc, An Lạc 1

- KH: thôn An Lạc.

-Xã Lê Hồng các TBA trong toàn xã loại trừ TBA Đại Đồng.

- KH: Thôn Quốc Tuấn, Phương Quan, Phí Xá, Thanh Xá, Hoành Bồ, Vĩnh Mộ

-Xã Đoàn Kết- toàn bộ các TBA trong toàn xã

- KH: thôn Tòng Hóa, Từ Xá, Bùi Xá, Châu Quan, Thủ Pháp.

-Xã Tân Trào: TBA Lăng Gia

- KH: thôn Lăng Gia.

- Các KH có TBA: Phạm Văn Thắng, BDM.

Công tác theo kế hoạch

 

Ngày 16/8

1

Huyện Bình Giang

06h30

10h30

06h45

10h45

Cty:  

 • May Hải Anh, CPTKKTKT, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Bình Giang, Bệnh Viện ĐK BG, THPT Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Minh Huấn,  Panta, Lông Vũ Đại Lợi, Đoàn Quang Hoạt, Ống Nhựa ASEAN, Gia Anh II, Lông Vũ Bảo Long, Phạm Thị Thu Hà, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Bưu điện Phủ,  XNKTCTTL Huyện Bình Giang , Tuấn Nội, Hưng Hoàng Phát

Xã:

 • Mất điện toàn bộ các xã:  Bình Minh, Thái Dương, Thái Hòa, Bình Xuyên, Nhân Quyền, Nhánh Phạm Lý.
 • Xã Tân Hồng:  mất điện một phần xã Tân Hồng (Trừ TBA Tân Phong A, Trạch Xá, My Cầu, My Cầu Tây).
 • Xã Thúc Kháng:  mất điện một phần xã Thúc Kháng gồm cácTBA Bơm Thúc Kháng, Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê, CQT Ngọc Cục.
 • Xã Tân Việt: mất điện TBA Bình An, Bình An 2 (thôn Bình An)
 • Xã Thái Học:  mất điện toàn bộ các TBA  (Trừ TBA CQT Phố Phủ 320 KVA, Sồi Cầu 180 KVA, Phú Khê, CQT Phú Khê).
 •  

Công tác theo kế hoạch

06h30

10h45

 • Xã Nhân Quyền: mất điện TBA Nhân Quyên C (thôn Hòa Loan –Xã Nhân Quyền)

Công tác theo kế hoạch

2

Huyện cẩm giàng

06h00

 

12h20

 

ĐZ 379E8.15 từ CD 112÷ 97 ÷ CD01 CCN Lương Điền

Cty: Tân Huy Hoàng, Vạn Đắc Phúc, Hợp Lực Cảng Việt, Chung Mo, Nước Sạch Cẩm Phúc, Đòng Tâm, Anh Kiệt, Citicom, Cấp III Cẩm Giàng Samchully, Hoàn Dương, Giầy Ngọc Hưng, Vina SeiKyo, Giầy An Dương, Fushan,Bách Niên Hòa, Manwing Sing, Kukil, Haka, Hadu 79

-Xã: Cẩm Phúc( Cờ Đỏ, CQT Nguyễn A, B, CQT Lê Xá, CQT Vũ Xá, Nguyễn AB, Chùa Vít, Bơm Cẩm Phúc A)

-Xã: Tân Trường( Thôn Mai Trung, Trại Mai Trung, CQT Tràng Kỹ)

-Xã: Lương Điền( Bơm Lương Điền, Đòng Khê, Bái Dương, Bối Tượng A, B, An Thái, Đong Giao 3) CQT Tràng Kỹ

Công tác theo kế hoạch

06h00

12h00

 

06h20

12h20

 

ĐZ 379E8.15 từ XT - CD 112

Cty TNHH hưng phát, tiến đạt, CLARK MATERIAL HANDLING VN, đồng bằng.

Xã Cẩm Phúc ( TBA Cờ Đỏ)

Chuyển phương thức theo kế hoạch

04h30

17h00

 

12h20

17h20

 

- ĐZ 373E8.15  Từ sau Re 01 QG đến CD 43

Thuận Phát; Việt Phát; Danh Khoa; Xuân Thép; Việt Hải; An Phát; Minh Anh; Mạnh Anh; Xăng dầu Ngọc Thanh; Ngân hàng Nông nghiệp; Hồng Nguyên, YIHONG VN, Liên Hòa, An Phát, Atech VN, Tấn Dũng 

- Xã: Hưng Thịnh (TBA Thượng Khuông)

Xã: Lương Điền (TBA Đông Giao A, B, CQT Đông Giao, Cầu Dốc, An Lại)

- Xã: Ngọc Liên (Ngọc Liên B, E, CTQ Bình Phiên, CQT Ngọc Quyết, 

Bình Phiên, Thôn Cẩm Trục)

Công tác theo kế hoạch

04h30

 

 

17h20

 

 

- ĐZ 373E8.15  Từ sau CD 43  

Đài phát sóng Bắc Bộ VN3; Huân Liễu; Hùng Hằng; Yên Viên, Dự án nước; Cty CPVT xăng dầu Hải Dương Đào Hoa Nam; Vinh Cường; Xưởng nhựa Cẩm Hưng

- Xã: Ngọc Liên (Ngọc Liên D, Thôn Mỹ Vọng, )

 - Xã: Cẩm Hưng (Cẩm Hưng A, B, C, D , Đức Tinh, Thôn Đông Đô)

Công tác theo kế hoạch

03h00

11h30

 

03h20

11h50

 

ĐZ 376-E8.1

CTY: Hùng Vang, INCERA, GESHEN, Orisel, Quang Vinh, Xăng dầu Đức Chính, Phạm Văn Viễn, An Thắng, Thái Dương, Anh Ánh, Trường Thành, Minh Thanh, Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Lý, Hà Thị Phương, Tân Hương, Đền Bia, VICO, Nước sạch Cẩm Vũ, Miên Yên, gạch Hồng ThànhDược 79

 Hopex, K.R, MS Vina, Giống cây trồng Kiên Giang, Hoàng Lâm, You Tai, Minh Thanh, Nhà máy Hóa Chất, Hà Hải, Kết cấu thép Cao An, Khánh Ngọc, Tự dùng trạm 220kV Đức Chính

- Xã Cao An

 -Xã: Đức chính ;A,B,C,D ,làng chài ,hảo hội ,an lãng ,uyển vũ ,địch tràng

 -Xã cẩm văn A,B,C,D,E,CQT văn thai 1,2,3,CQT hoành lộc ,

-Xã cẩm vũ ;phú lộc A,B,C,D,nghĩa phú ,hoàng gia ,CQT nghĩa phú 2,3 , CQT hoàng gia 2,3

-Xã cẩm hoàng

-Xã cẩm định;A,B,C,D,E,F,G ,an tân

-Xã cẩm sơn ;cẩm sơn ,cẩm sơn B,C,CQT cẩm sơn

-Xã thạch lỗi;A,B,C,D,E,F,NTTS thạch lỗi 1, 2

Chuyển phương thức theo kế hoạch

05h00

16h00

06h30

18h00

Cty Masan

Công tác theo kế hoạch

3

Huyện Gia Lộc

06h00

12h00

 • các TBA Công Cộng thuộc các xã: Gia Hòa, Lê Lợi, Thị trấn Gia Lộc.
 • các TBA Khách hàng chuyên dùng: Joton, Haivina, Kho bạc GL, Nguyễn Thị Lan, Ngân hàng Agribank Gia Lộc, Chi cục thuế GL, hương Thu Hiền, Cấp nước sạch Lê Lợi.

 

Công tác theo kế hoạch

4

TP Hải Dương

05h00 06h30

16h00 18h00

-Mất điện khu vực: Tứ Thông , Thượng Đạt, Cẩm Khê .-Mất điện TBA chuyên dùng: SK Façade, Nissee Eco VN, Masan HD, Fanclo, TT VH KCN Đại An, ĐH Thành Đông .

Công tác theo kế hoạch

05h00 05h15

18h00 18h15

-Mất điện khu vực : Tứ Minh, Lộ Cương, Cẩm Khê, khu vực phía Tây Nam Cường .-Mất điện TBA chuyên dùng: Mobiphone HD, TNC 100, Kho Xăng Dầu K132, Sở Địa Chính, TTVT Khu Vực 1, KS Phương Đông, Nút GT 33, Hoàng Kim, Đông Anh, Hóa Dầu T&T, Sen Tím, Bệnh Viện DND .

Công tác theo kế hoạch

05h00

18h00

-Mất điện TBA: Thôn Thượng Đạt .

Công tác theo kế hoạch

04h40

10h30

-Mất điện khu 13 Hải Tân .-Mất điện TBA chuyên dùng: Cty Ngọc Sơn, Mê Ga .

Công tác theo kế hoạch

03h20 03h40

08h40 09h00

-Mất điện khu 16 Tân Bình, khu vực Khê Liễu, Tân Hưng, Phú Tảo, Phú Thọ, Thanh Liễu, Đông Quan, Cương Xá, Khuê Triền , Trại Thọ, Lễ Quán, Nguyên Xá, Thái Bình, khu 3 Thạch Khôi .-Mất điện TBA chuyên dùng: Tỉnh Đoàn, Hải Linh, Cục Thuế Tỉnh, Shint BVT, Kiên Giang , Huy Hoàng, Sở Tài Chính .

Chuyển phương thức theo kế hoạch

04h00 04h20

10h30 10h50

-Mất điện khu vực : Hải Tân, Bảo Tháp, Cống Đọ, Phủ Lỗ .-Mất điện TBA chuyên dùng: Thắng Lợi, XD Tân Bình, BBD Hải Tân, BV Y Học Cổ Truyền .

Chuyển phương thức theo kế hoạch

04h20 04h40

11h00 11h20

-Mất điện khu vực: Cảng Cống Câu, Phủ Lỗ, Cống Đọ, TT Bê Tông-Mất điện TBA chuyên dùng: TBA HD_02, Bê Tông XDHD, Viết Tín, Than Mặt trời, KDC 9 Hải Tân, LP Thành, VT Xăng Dầu, IDJ, Khu Phố Chợ Hải Tân .

Chuyển phương thức theo kế hoạch

5

Huyện Kim Thành

0730

 

0900

 

* Xã: Lai Vu.

*KH: Nam Thắng, Trương Quốc Phong, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX Vinasin, LM&XD, Hồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

1630

 

1800

 

* Xã: Lai Vu.

*KH: Nam Thắng, Trương Quốc Phong, TD ĐLKT, XD Lai Khê, Vinasin A+B, CKCX Vinasin, LM&XD, Hồng Lạc.

Công tác theo kế hoạch

0500

 

1600

 

 • KH An Lạc Thành
 • Xã Kim Đính ( Kim Đính D)

Công tác theo kế hoạch

0500

 

0600

 

*Xã:   Kim Đính A +B+ C+E+G+H+ Chuẩn Thừng 3, Liên Hòa A+B+D+E+F,  Bình Dân B+C+D+E, Kiến Đức B, Đình Giọng, Đồng Tâm.

*KH: Mạnh Ngân, VL Bình Dân Viettory, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam.

Công tác theo kế hoạch

1400

 

1600

 

*Xã:   Kim Đính A +B+ C+D+E+G+H+ Chuẩn Thừng 3, Kim Khê A+B, Xã Kim Tân, Xã Cẩm La, Xã Đồng Gia, Xã Đại Đức, Xã Tam Kỳ  Liên Hòa A+B+D+E+F,  Bình Dân B+C+D+E, Kiến ĐứcA+B, Đình Giọng, Đồng Tâm.

*KH: Bưu điện Đồng Gia, Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Viettory, Hào Anh, Mạnh Ngân, VL Bình Dân, , Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam, An Lạc Thành.

Công tác theo kế hoạch

0330

 

¸ 0350

 

* Xã: XBT Lai Khê, Lai vu,Thượng Vũ A+C. Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc.

* Khách hàng : Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh, Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Mạnh Hoach A,Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long A+B+C+D+E, Long Sơn, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Bê tông Phan Vũ, Thành Nghĩa New.  Gạch Chiến Thắng, Hồng Hưng, Bơm Tuần Mây, Hải Dương Ga, Gạch Kim Thanh, Kho K76.

Công tác theo kế hoạch

1030

 

1050

 

* Xã: XBT Lai Khê, Lai Vu, Thượng Vũ A+C. Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên, Ngũ Phúc.

* Khách hàng : Lilama 10 A+B, giầy SUNRONG,  Việt Đông, Mạnh Hoạch B, NS Tân Phú, XINAN, Hữu Hùng, TT giáo dục Thường Xuyên Cổ Dũng, CSQL5 Cổ Dũng, Nguyễn Danh Lĩnh, Cảnh My 1+2, bơm Việt Hưng, NMN Kim Xuyên, BB Toàn Cầu, Mạnh Hoach A,Vững Mạnh A+B, Lắp Máy 69-3, NMN Kim Xuyên, Thành Long A+B+C+D+E, Long Sơn, Nguyễn Văn Biên, đóng tàu Thành Long, Quỳnh Hương, XD Trung Kiên A, Việt Phát(Hang Hinh) A+B, HTX Hợp Nhất, XM Thành Công, Cường Phương, Nguyễn Thị Thịnh, giầy Chung JYE, Bê tông Phan Vũ, Thành Nghĩa New.  Gạch Chiến Thắng, Hồng Hưng, Bơm Tuần Mây, Hải Dương Ga, Gạch Kim Thanh, Kho K76.

Công tác theo kế hoạch

0300

 

0320

 

* Xã: Lai Vu

* KH:Tuấn Dương A+B, Pacyfic 750kVA, cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn, Vinashin container, Tinh Lợi, CS KCN Vinashin.KH: Pacyfic 3x3150kVA, Xử lý nước thải KCN, bơm tiêu KCN, Nước sạch KCN, Container

Công tác theo kế hoạch

1130

 

1150

 

* Xã: Lai Vu

* KH:Tuấn Dương A+B, Pacyfic 750kVA, cơ khí Bình Dương, Ống thép xoắn, Vinashin container, Tinh Lợi, CS KCN Vinashin.KH: Pacyfic 3x3150kVA, Xử lý nước thải KCN, bơm tiêu KCN, Nước sạch KCN, Container

Công tác theo kế hoạch

6

TX Kinh Môn

04h30

06h30

Xã(Phường): Phú Thứ, Minh Tân

Công ty: TTS, Trường Anh, Khánh Linh, Sơn Na Va, Hoài Phát, Phú Thuận, Khoáng Sản Việt Nam, Vôi DLH, Phú Thịnh, Phú Duy, Đức Phúc, NH Công Thương, XM Cường Thịnh, Tân Sơn Cơ Giới, Mỏ Đá Thống Nhất, Nhôm Tân Đông, MTV6-9, Mỏ Đá Áng Bát, VT Minh Tuấn, Thanh Quyết, Bùi Minh Ngọc, Hoàng Thị Ánh Hồng, Áng Sơn, Trường cấp 3 Nhị Chiểu, Đức Việt 568, NM Nước Minh Tân, Tiến Hoàng, Triệu Vương, Việt Ngân, Minh Phúc, NH Đầu tư phát triển HD, Đức Dương, Tiến Trung, Thành phát, Bê Tông Thành Hưng.

Công tác theo kế hoạch

05h00

12h00

Công ty: Vietory, Trường cấp 3 Kinh Môn

Công tác theo kế hoạch

7

Huyện Nam Sách

08h00

12h00

Cty: Cty Oriental, bê tông thăng long, Youngjin, Thành Thắng, Huy tuấn, XD thu hằng

Xã: Đồng Lạc

 

Công tác theo kế hoạch

08h00

08h20

Cty: Việt Hòa, Hồng thịnh, Fman, long hưng, Cyntex, Viotex, BSE, Nhân hẰNG , Q &T, Gạch thành đạt, Điện cơ 1991, Phương Đông, Nguyễn THỊ nhỡ, Nguyệt linh, toàn cầu, XD Ba Hàng, Anh Quân, châu á thái bình dương, Nghĩa mỹ, Sáng Mỹ, Richhlan, Thái bình dương, Trung Tuấn, Tuấn Giang, Chu văn qua, Cường Thình 68, FO MOS TA, Hồng hà, Thu phú QL5, Đồng xuân, TT Nông nghiệp , kim chính , xử lý nước sạch

Xã: Nam Đồng, Aí Quốc

Công tác theo kế hoạch

12h00

12h20

 

Công tác theo kế hoạch

08h00

12h00

Cty: Cty An Phát Nhà máy 6

 

Công tác theo kế hoạch

08h00

12h00

Cty: Cty Oriental, bê tông thăng long, Youngjin, Thành Thắng, Huy tuấn, XD thu hằng

Xã: Đồng Lạc

 

Công tác theo kế hoạch

07h30

07h50

Cty: Hà Hanh, NS Hải Dương, Tú nhận, chuyn blister vn, điện tử lihua, bình an, dinh dưỡng, trung dũng, May 2 Hải dương, TVT, Thành Phát, YA JIM, Bơm hải nam, TT Dậy nghề, bảo bì phú quý, An Phát, quảng long xương, phú nguyên, dệt may wana, hưng thịnh, việt trung, an nghĩa, đại an tín, phú gia,

Xã: Đồng Lạc, An Lâm

 

Công tác theo kế hoạch

18h00

18h20

03h20

03h40

Cty: thức ăn chăn nuôi tiền trung, lưu thị tám, Nguyễn Đình Tuaank, Hoàng Long Đức, Đoàn văn khắp, đức thịnh, Nguyễn huy tuấn, điện an phú

Xã: Cộng hòa, phú điền

Chuyển phương thức theo kế hoạch

07h30

07h50

08h40

09h00

18h00

18h20

8

Huyện Thanh Hà

08h00

08h15

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng.

Cty: Ceraglas

Chuyển phương thức theo kế hoạch

12h00

12h15

Xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng.

Cty: Ceraglas

03h30

03h50

Xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Tân Việt, Thanh An, Thanh Lang, Cẩm Chế, Thanh Xuân, Liên Mạc, thị trấn Thanh Hà.

Cty: Việt Hà, ViNa, Nông Sản thực phẩm Hải Dương, Hiệp Hạnh, Bùi Đức Tranh, Phong Trang, Thanh Niên, Mỹ Thái, Phạm Thị Xuân Hiền, nhà máy nước sạch Hồng Lạc, Thanh Lang, Tân Việt.

07h30

07h45

10h30

10h45

18h00

18h15

9

Huyện Thanh Miện

 

 

06h30

 

 

 

10h30

 

-Xã: Lam Sơn gồm các TBA Thọ Xuyên, Thọ Chương, Thôn Vũ, Xóm Chùa, B- Lam Sơn, Ấp  Lam Sơn, Trại Mới,

KH: Thôn Thọ Xuyên, Thọ Chương, Thôn Vũ, Ấp Lam Sơn, Phố Chương.

-Xã: Đoàn Tùng gồm các TBA Thúy Lâm, B- Đoàn Tùng, Đoàn Tùng 750 kVA, Đoàn Tùng 2, Chợ Thông T1+ T2, Phạm Lâm, Phạm Lâm 1.

KH: thôn Thúy Lâm, Đầu Lâm, Phố Thông, Xóm Cầu

-Xã Thanh Tùng Các TBA trong toàn Xã

KH: Thôn Đông, Thôn La Xá, Phố Đoàn.

-Xã Phạm Kha Các TBA trong toàn Xã

KH: Thôn Đỗ Hạ, Đỗ Thượng, Hàn Lâm, Đạo Phái.

-Xã Phạm Trấn Các TBA trong toàn Xã.

KH: Thôn Côi Thượng, Quang Bị, Cầu Lâm, Nam Cầu, Côi Hạ.

-Xã Ngô Quyền gồm các TBA Bơm Phạm Lý, Tiên Lữ, Văn Xá, Văn Xá 2.

-KH: Thôn Phạm Lý, Tiên Lữ, Văn Xá.

-Các KH có TBA Chi cục Thuế, Kho Bạc, Deahan, Koyomachine, Minh Phát,Bình Nguyên, Cần Câu,  Herty Rise, IL Sung VN, Young Hoa

Công tác theo kế hoạch

 

10

Huyện  Tứ Kỳ

03h20

06:00

03h40

06h15

Xã: Tân Kỳ, ĐẠi Hợp,Quang Phục, Tái Sơn, Quang Khải, Dân Chủ, Quảng Nghiệp  

Cty: Bùi Huy Hạnh, Nguyễn Dương Hưng, Đức Mạnh Phát

 

Chuyển phương thức theo kế hoạch

 

Tác giả: TT ĐKXHD ; xuất bản: 09/08/2020 08:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31